Clock-Time

CÁO PHÓ: CHA ĐAMINH LƯƠNG ĐỨC TOÀN

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: CHA ĐAMINH LƯƠNG ĐỨC TOÀN qua đời: 00h00 thứ Năm, ngày 17/02/2022, tại nhà xứ giáo xứ Cảnh Lâm

TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

ĐT: 0274 3835968; Fax. 0274 3855343; Email. vptgmphucuong@gmail.com

Số: 19/2022/TGM-CP

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 17 tháng 02 năm 2022

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh,

Toà Giám mục Phú Cường kính báo:

CHA ĐAMINH LƯƠNG ĐỨC TOÀN

Chánh xứ giáo xứ Cảnh Lâm, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường.

- Qua đời: 00h00 thứ Năm, ngày 17/02/2022, tại nhà xứ giáo xứ Cảnh Lâm (địa chỉ: Ấp 2, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); hưởng dương 52 tuổi và 23 năm linh mục.

- Nghi thức tẩn liệm: 15h00 thứ Năm, ngày 17/02/2022, tại nhà xứ giáo xứ Cảnh Lâm, do Đức cha Giuse - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự; sau đó, linh cữu cha Đaminh Lương Đức Toàn được quàn tại nhà thờ giáo xứ Cảnh Lâm.

- Thánh lễ an táng: 08h00 thứ Hai, ngày 21/02/2022, tại nhà thờ giáo xứ Cảnh Lâm.

- Sau thánh lễ, linh cữu cha Đaminh Lương Đức Toàn được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận (trong khu vực nghĩa trang của giáo xứ Bến Sắn).

• Đôi nét tiểu sử cha Đaminh Lương Đức Toàn:

- Sinh ngày 13/01/1971, tại Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Hà.

- Rửa tội: ngày 16/4/1971, tại giáo xứ Hưng Nghĩa, giáo phận Bùi Chu.

- Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse - Sài Gòn: ngày 01/10/1991.

- Thụ phong phó tế: ngày 28/6/1997, tại Đại Chủng viện Thánh Giuse - Sài Gòn.

- Thụ phong linh mục: ngày 05/02/1999, tại nhà thờ Chánh toà Phú Cường.

Sau khi chịu chức linh mục, cha Đaminh Lương Đức Toàn đã đảm nhiệm:

- Phó xứ giáo xứ Bến Sắn: từ ngày 12/6/1999 đến ngày 25/9/2002.

- Chánh xứ giáo xứ Lễ Trang: từ ngày 26/9/2002 đến ngày 20/7/2012.

- Chánh xứ giáo xứ Phong Cốc: từ ngày 21/7/2012 đến ngày 28/6/2021.

- Chánh xứ giáo xứ Cảnh Lâm: từ ngày 03/7/2021 đến ngày qua đời - ngày 17/02/2022.

Trong giáo phận Phú Cường, kính xin:

- Mỗi cha dâng 02 thánh lễ

- Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng

- Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân côi

-> để cầu cho linh hồn cha Đaminh Lương Đức Toàn được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.

(đã ký tên và đóng dấu)

LM Simon Nguyễn Văn Thu

Tổng đại diện