Clock-Time

Cáo phó: Cha Phêrô Tạ Văn Đức

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: Cha Phêrô Tạ Văn Đức - Chánh xứ giáo xứ Hoàng Châu - đã qua đời vào lúc 9g00 sáng thứ Năm, ngày 14/3/2019, hưởng thọ 64 tuổi. 
CÁO PHÓ: CHA PHÊRÔ TẠ VĂN ĐỨC
 

TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG
104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
ĐT: 0274 3835968 – Fax. 0274 3855343
Số: 32/TGM
 
Toà Giám mục Phú Cường, ngày 14 tháng 3 năm 2019
 
Kính gửi: - Quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ;
- và anh chị em giáo dân giáo phận Phú Cường.
           
Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo:
 
Cha Phêrô Tạ Văn Đức - Chánh xứ giáo xứ Hoàng Châu - đã qua đời vào lúc 9g00 sáng thứ Năm, ngày 14/3/2019, hưởng thọ 64 tuổi. 
 
Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 19g00 thứ Năm, ngày 14/3/2019, tại nhà thờ giáo xứ Hoàng Châu, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự.
 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 8g30 sáng thứ Hai, ngày 18/3/2019, tại nhà thờ giáo xứ Hoàng Châu, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế.
 
Sau Thánh lễ, linh cữu cha Phêrô Tạ Văn Đức được an táng tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Hoàng Châu.
 
Cha Phêrô Tạ Văn Đức sinh ngày 22/10/1955, tại Sài Gòn.
 
Ngày 23/10/1955, ngài được rửa tội tại giáo xứ Bùi Môn, giáo phận Sài Gòn.
 
Tháng 7/1969, ngài nhập Dòng Thánh Vinh Sơn.
 
Tháng 10/1975, ngài vào Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
 
Ngày 27/10/1999, ngài được phong phó tế tại Nhà Chung giáo phận Phú Cường.
 
Ngày 03/11/1999, ngài được Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ phong chức linh mục tại nhà thờ Tân Thông, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường.
 
Từ khi chịu chức linh mục, cha Phêrô Tạ Văn Đức đã phục vụ tại:
 
- Giáo xứ Mỹ Khánh : từ tháng 8/2000 đến ngày 02/12/2014.
 
- Giáo xứ Hoàng Châu : từ ngày 03/12/2014 đến 14/3/2019 (khi qua đời).
 
Kính xin:
 
- Mỗi cha dâng 02 thánh lễ;
- Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng;
- Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân Côi.
để cầu cho linh hồn cha Phêrô Tạ Văn Đức được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.
 
TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN
(đã ký)
LM. Simon Nguyễn Văn Thu