Clock-Time

CÁO PHÓ: Nữ Tu - Marie Lydie Dỗ Thị Hai

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH. Chị Em Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường. Trân trọng kính báo. Nữ Tu: Marie Lydie Dỗ Thị Hai. Sinh ngày : 10.07.1936; tại Kim Long. Vào Dòng ngày: 03.07.1956. Khấn Dòng ngày: 15.05.1962. Hưởng thọ: 84 tuổi

Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường 
396 CMT8, Phú Cường,Tp.TDM, Bình Dương
ĐT : 0274 382 4915
Email : cdm.phucuong@gmail.com

 

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH
Chị Em Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường  
Trân trọng kính báo  

Nữ Tu : Marie Lydie Dỗ Thị Hai
Sinh ngày: 10.07.1936 ; tại Kim Long
Vào Dòng: 03.07.1956
Khấn Dòng: 15.05.1962


Đã được Chúa gọi về lúc 09g15 sáng Thứ Hai ngày 02 tháng 11 năm 2020 
Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
Khấn Dòng : 58 năm
Hưởng thọ  : 84 tuổi
Nghi thức nhập quan lúc 18g30 Thứ Hai ngày 02 tháng 11 năm 2020
Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 05g30 Thứ Tư ngày 04 tháng 11 năm 2020. 
Tại Nguyện Đường Hội Dòng – 396 CMT8, Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Sau đó An Táng tại Đất Thánh Bến Sắn

Chúng con kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ  và Thân Nhân hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Marie Lydie được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội Dòng
Nữ tu Marie Christina Vũ Thị Mơ
Tổng Phụ trách