Clock-Time

CÁO PHÓ: Nữ tu MARIE BLANDINE NGUYỄN THỊ NHỊ - Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

CÁO PHÓ: Nữ tu MARIE BLANDINE NGUYỄN THỊ NHỊ - Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường - Đã được Chúa gọi về lúc 18 giờ 30 ngày Chúa Nhật ngày 02 tháng 01 năm 2022. Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”
(Ga 11, 25)


CÁO PHÓ

 

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,

Chị em Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường 

Trân trọng kính báo 

Nữ tu MARIE BLANDINE NGUYỄN THỊ NHỊ

Sinh  ngày        : 09.02.1931;        tại Pralai-Méas
Vào Dòng         : 21.11.1944
Khấn Dòng       : 02.02.1951

Đã được Chúa gọi về lúc 18 giờ 30 ngày Chúa Nhật ngày 02 tháng 01 năm 2022

Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Khấn Dòng: 70 năm

Hưởng thọ: 90 tuổi

Nghi thức nhập quan lúc 09g00 Thứ hai ngày 03 tháng 01 năm 2022.

Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 05g30 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022.

Tại Nguyện Đường Hội dòng – 396 CMT8, Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Sau đó An Táng tại Đất Thánh Bến Sắn.

Chúng con kính xin Cha hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu M. Blandine được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.
Tm. Hội dòng

Nữ tu Marie Christina Vũ Thị Mơ

Tổng Phụ trách