Clock-Time

Cáo Phó: Nữ tu: MARIE CÉLESTINE NGUYỄN THỊ HẢI

Trong Niềm Tin Vào Chúa Kitô Phục Sinh, Chị Em Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường Trân trọng kính báo.  Nữ tu: MARIE CÉLESTINE NGUYỄN THỊ HẢI Sinh ngày:  27.07.1931 - Tại Mỹ Luông – An Giang. Vào Dòng ngày 08.05.1947. Khấn Dòng ngày 02.02.1953. Hưởng thọ 88 tuổi.

Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
     396 CMT8, Phú Cường,
      Tp.TDM, Bình Dương
        ĐT : 0274 382 4915
 
 
 

 CÁO PHÓ
 
         TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH
             Chị Em Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường 
       Trân trọng kính báo  

Nữ tu: MARIE CÉLESTINE NGUYỄN THỊ HẢI
Sinh ngày:  27.07.1931 - Tại Mỹ Luông – An Giang.
Vào Dòng ngày 08.05.1947 ; Khấn Dòng ngày 02.02.1953.


Đã được Chúa gọi về lúc 3g00 thứ  năm ngày  11 tháng 07 năm 2019.
Tại Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường.
Hưởng Thọ : 88 tuổi.
Khấn Dòng : 66 năm.
Nghi thức nhập quan lúc 17g30 thứ năm ngày 11 tháng  07 năm 2019.
Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 05g30 thứ  bảy ngày  13 tháng 07 năm 2019.
Tại Nguyện Đường Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường.
Sau đó An Táng tại Đất Thánh Bến Sắn.
 
Chúng con kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ  và Quý vị,

Hiệp thông cầu nguyện cho Nữ Tu Marie Célestine sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.
 
 
 
 

 
                                                                             Tm. Hội Dòng
                                                                              Nữ tu Marie Christina Vũ Thị Mơ
                                                                                              Tổng Phụ Trách