Clock-Time

CÁO PHÓ: Nữ tu Marie Gérard Nguyễn Thị Lựa - Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Nữ tu Marie Gérard Nguyễn Thị Lựa - Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường -Đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ  30 Thứ tư ngày 12 tháng 07 năm 2023, tại Nhà Chánh Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường. Hưởng thọ: 86 tuổi. Khấn Dòng: 66 năm. Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 06g00 Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2023. Tại Nguyện Đường Hội dòng – 396 CMT8, Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương...

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Trân trọng kính báo

Nữ tu: MARIE GÉRARD NGUYỄN THỊ LỰA

Sinh ngày: 04.05.1937; tại Méat-Krasar, Campuchia

Vào Dòng: 29.12.1951

Khấn Dòng: 11.10.1957

Đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 30 Thứ tư ngày 12 tháng 07 năm 2023, tại Nhà Chánh Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường.

Hưởng thọ: 86 tuổi

Khấn Dòng: 66 năm

Nghi thức nhập quan lúc 17g30 Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2023.

Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 06g00 Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2023.

Tại Nguyện Đường Hội dòng – 396 CMT8, Phú Cường, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Sau đó An Táng tại Đất Thánh Bến Sắn .

Chúng con kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và thân nhân hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu M . Gérard được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội dòng

Nữ tu Marie Thérèse Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tổng Phụ trách

Tải về file pdf: Tại đây