Clock-Time

CÁO PHÓ: Ông Cố Đaminh Hà Huy Tuệ

Ông cố Đa Minh Hà Duy Tuệ (ông cố Khanh) - Thân phụ của cha  Đa Minh Hà Hoả Tiển – Chánh xứ Long Bình, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường...
CÁO PHÓ

ÔNG CỐ ĐA MINH HÀ DUY TUỆ (ÔNG CỐ KHANH)

 
(Thân phụ của cha  ĐA MINH HÀ HOẢ TIỂN – Chánh xứ Long Bình, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường)
 
Sinh năm: 1938.

Qua đời: 2h20 sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Địa chỉ. ấp 3, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hưởng thọ: 79 tuổi.

Tẩn liệm: 17h30 thứ Sáu ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Động quan: 8h00 thứ Ba ngày 18 tháng 7 năm 2017.

Thánh lễ an táng: 9h00 thứ Ba ngày 18 tháng 7 năm 2017.

Tại: Nhà thờ Giáo xứ Thượng Phúc, Giáo phận Phú Cường.

Chủ tế Thánh lễ: ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường.

An táng: tại đất thánh Giáo xứ Thượng Phúc, Giáo phận Phú Cường.