Clock-Time

CÁO PHÓ: Ông Cố Gioakim Đinh Quang Tiếp - Thân phụ của Cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP và Cha Giuse Đinh Quang Hùng Cường CM

CÁO PHÓ: Ông Cố Gioakim Đinh Quang Tiếp - Thân phụ của Cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP – Chánh xứ giáo xứ Cao Xá, và là thân phụ của Cha Giuse Đinh Quang Hùng Cường CM – Phụ trách giáo xứ Phước Điền“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”
(Ga 11, 25)
 
CÁO PHÓ
 
Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,
Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP, linh mục Giuse Đinh Quang Hùng Cường CM và gia đình 
xin kính báo:
 
ÔNG CỐ GIOAKIM ĐINH QUANG TIẾP

(Thân phụ của Cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP – Chánh xứ giáo xứ Cao Xá, và Cha Giuse Đinh Quang Hùng Cường CM – Phụ trách giáo xứ Phước Điền).
 
Sinh năm: 1937
 
Quê quán: Hải Dương
 
Qua đời: 22h23 Chúa nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020.
 
Linh cữu được quàng tại tư gia số: 26F/33 KP. 5, P. Hố Nai, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai; thuộc giáo xứ Lộc Lâm, giáo hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc
 
Hưởng thọ: 83 tuổi.
 
Tẩm liệm: 11h00 thứ Hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020.
 
Động quan: 06h00 thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020.
 
Thánh lễ an táng: 07h00 thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020.
 
Tại: giáo xứ Lộc Lâm, giáo hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc
 
Chủ tế thánh lễ an táng: Đức cha Giuse – Giám mục giáo phận Phú Cường
 
An táng: Tại đất thánh giáo xứ Lộc Lâm, giáo hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc.

KÍNH XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG CỐ GIOANKIM