Clock-Time

CÁO PHÓ: Ông cố Giuse NGUYỄN VĂN SỐNG là Thân phụ của phó tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Tho

CÁO PHÓ: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Sống là Thân phụ của phó tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Tho - đang phục vụ tại giáo xứ Lái Thiêu, giáo hạt Phú Cường, giáo phận Phú Cường...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”

(Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,
Phó tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Tho và gia đìnhxin kính báo:

Ông cố Giuse NGUYỄN VĂN SỐNG

(Thân phụ của phó tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Tho
 - đang phục vụ tại giáo xứ Lái Thiêu)


Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1944.

Quê quán: Campuchia.

Qua đời: 22h45 thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021.

Hưởng thọ: 77 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia - 46B, đường 29, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thuộc giáo xứ Tân Thông, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường.

Tẩn liệm: 10g00 thứ Bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2021.

Thánh lễ an táng: sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021.

Tại tư gia - 46B, đường 29, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Động quan: 09g00 sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021.

An táng tại đất thánh giáo xứ Tân Thông, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường.

KÍNH XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG CỐ GIUSE!