Clock-Time

CÁO PHÓ: Ông cố GIUSE NGUYỄN XUÂN HÙNG, phụ thân Cha Phaolô Nguyễn Hồng Phong

CÁO PHÓ: Ông cố GIUSE NGUYỄN XUÂN HÙNG, Phụ thân của cha Phaolô Nguyễn Hồng Phong - Chánh xứ giáo xứ Hiếu Liêm, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường

TIN GIÁO PHẬN

CÁO PHÓ
 
Ông cố GIUSE NGUYỄN XUÂN HÙNG.

 

(Phụ thân của cha Phaolô Nguyễn Hồng Phong - Chánh xứ giáo xứ Hiếu Liêm, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường).
 
Sinh năm 1930.
 
Nguyên Quán: Thanh Hoá.
 
Qua đời: 3h00 sáng thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019.
 
Tại tư gia, thuộc giáo xứ Ngọc Thanh, giáo hạt Túc Trưng, giáo phận Xuân Lộc.
 
Địa chỉ: tổ 7, ấp Hoà Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
 
Hưởng thọ: 89 tuổi.
 
Tẩn liệm: 15h00 thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019.
 
Động quan: 7h00 sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019.
 
Thánh lễ an táng: 8h00 sáng thứ , 24 tháng 7 năm 2019.
 
Tại: Nhà thờ giáo xứ Ngọc Thanh, giáo hạt Túc Trưng, giáo phận Xuân Lộc..
 
Chủ tế thánh lễ an táng: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường.
 
An táng: tại đất thánh giáo xứ Ngọc Thanh, giáo hạt Túc Trưng, giáo phận Xuân Lộc.
 
XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG CỐ GIUSE.