Clock-Time

CÁO PHÓ: Thân phụ của cha Giuse Nguyễn Thành Nhân

CÁO PHÓ
Ông cố Phanxicô NGUYỄN THÀNH QUÍ

(Thân phụ của cha Giuse Nguyễn Thành Nhân – Du học tại Italia).

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”

(Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,
Linh mục Giuse Nguyễn Thành Nhân và gia đình

xin kính báo:

Ông cố Phanxicô NGUYỄN THÀNH QUÍ

(Thân phụ của cha Giuse Nguyễn Thành Nhân – Du học tại Italia).

Sinh ngày 21 tháng 4 năm 1955.

Quê quán: Long An.

Qua đời: 7h10 sáng thứ Bảy, ngày 03 tháng 7 năm 2021.

Hưởng thọ: 66 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia – 2504/10 ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thuộc giáo xứ Phước Lý, giáo hạt Phước Lý, giáo phận Xuân Lộc. 

Tẩn liệm: 15g00 thứ Bảy, ngày 03 tháng 7 năm 2021.

Động quan: 07g00 sáng thứ Ba, ngày 06 tháng 7 năm 2021.

Thánh lễ an táng: 08g00 sáng thứ Ba, ngày 06 tháng 7 năm 2021.

Chủ tế thánh lễ an táng: Cha Phêrô Phạm Quốc Thuần - Chánh xứ giáo xứ Phước Lý.

Tại nhà thờ giáo xứ Phước Lý, giáo hạt Phước Lý, giáo phận Xuân Lộc.

(thuộc ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

An táng tại đất thánh giáo xứ Phước Lý, giáo hạt Phước Lý, giáo phận Xuân Lộc.

KÍNH XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG CỐ PHANXICÔ!