Clock-Time

Cáo phó:Cha cố Augustinô Hà Minh Nghĩa

Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: Cha cố Augustinô Hà Minh Nghĩa đã qua đời vào lúc 13g30 thứ Bảy, ngày 25/5/2019, tại giáo xứ Duyên Lãng, giáo phận Xuân Lộc, hưởng thọ 83 tuổi. 
TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG
104 Lạc Long Quân, phường Phú Cường
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3835968 – Fax. 0274 3855343
Số: 42/TGM-CP
 
CÁO PHÓ
 
Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo:
 
Cha cố Augustinô Hà Minh Nghĩa đã qua đời vào lúc 13g30 thứ Bảy, ngày 25/5/2019, tại giáo xứ Duyên Lãng, giáo phận Xuân Lộc, hưởng thọ 83 tuổi. 
 
Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 19g30 thứ Bảy, ngày 25/5/2019, tại nhà thờ giáo xứ Duyên Lãng, giáo phận Xuân Lộc, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự. Liền sau đó, linh cữu cha cố Augustinô Hà Minh Nghĩa được rước về Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường.
 
7g00 sáng thứ Tư, ngày 29/5/2019, linh cữu cha cố Augustinô được di chuyển sang nhà thờ Chánh Toà Phú Cường. 
 
Thánh lễ an táng được cử hành lúc 9g00 sáng thứ Tư, ngày 29/5/2019, tại nhà thờ Chánh Toà Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ tế.
 
Sau Thánh lễ, thi hài cha cố Augustinô được an táng tại nghĩa trang linh mục (giáo xứ Bến Sắn).
 
Cha cố Augustinô Hà Minh Nghĩa sinh ngày 24/4/1936, tại Thái Bình.
        - Được rửa tội tại giáo xứ Duyên Lãng, giáo phận Thái Bình: ngày 30/4/1936
        - Vào Tiểu chủng viện Mỹ Đức: ngày 08/9/1949
        - Vào Đại chủng viện Thánh Albertô: ngày 19/10/1954
        - Được phong chức linh mục bởi Đức cha Đa Minh Hoàng Văn Đoàn, 
         tại nhà thờ Ba Chuông, giáo phận Sài Gòn: ngày 26/3/1962
 
Từ khi chịu chức linh mục, cha cố Augustinô Hà Minh Nghĩa đã phục vụ tại:
        - Giáo xứ Lễ Trang: từ năm 1962 đến năm 1965
        - Giáo xứ Bàu Ao: từ năm 1965 đến năm 1969
        - Giáo xứ Sơn Lộc: từ năm 1969 đến năm 1972
        - Giáo xứ Phong Cốc: từ năm 1972 đến năm 1973
        - Giáo xứ Kiên Long: từ năm 1973 đến năm 2005
        - Nghỉ hưu: từ tháng 12/2005
        - Qua đời: ngày 25/5/2019 
 
* Trong giáo phận Phú Cường, kính xin:
        - Mỗi cha dâng 02 thánh lễ,
        - Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng,
        - Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân Côi,
          để cầu cho linh hồn cha cố Augustinô Hà Minh Nghĩa được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.
 
Toà Giám mục Phú Cường, ngày 25 tháng 5 năm 2019
(đã ký)
LM. Simon Nguyễn Văn Thu
Tổng đại diện giáo phận