Clock-Time

Cáo Phó

/ 5508 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Ông cố Micae LÊ VINH ĐÌNH - Thân phụ của cha Phaolô Lê Vinh Đởm - Chánh xứ giáo xứ Tân Thành Hot

CÁO PHÓ: Ông cố Micae LÊ VINH ĐÌNH - Thân phụ của cha Phaolô Lê Vinh Đởm - Chánh xứ giáo xứ Tân Thành, Giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường...

/ 8599 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Bà cố Maria NGUYỄN THỊ LẠC - Thân mẫu của cha Giuse Khuất Văn Long - Chánh xứ giáo xứ Minh Long Hot

CÁO PHÓ: Bà cố Maria NGUYỄN THỊ LẠC - Thân mẫu của cha Giuse Khuất Văn Long - Chánh xứ giáo xứ Minh Long, Giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường

/ 7666 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Bà cố Anna LƯƠNG THỊ TÂM là thân mẫu của cha Micae Hoàng Anh Tuấn Hot

CÁO PHÓ: Bà cố Anna LƯƠNG THỊ TÂM là thân mẫu của cha Micae Hoàng Anh Tuấn - Phó xứ giáo xứ Lộc Ninh, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường...

/ 8557 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Ông cố Giuse NGUYỄN VĂN SỐNG là Thân phụ của phó tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Tho Hot

CÁO PHÓ: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Sống là Thân phụ của phó tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Tho - đang phục vụ tại giáo xứ Lái Thiêu, giáo hạt Phú Cường, giáo phận Phú Cường...

/ 6685 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Cha Cố Giuse Âu Dương Chi Hot

Cha Cố Giuse Âu Dương Chi - đã về nhà Chúa vào lúc 17h00 thứ Năm, ngày 09/9/2021, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường, hưởng thọ 94 tuổi và 47 năm linh mục. Nghi thức tẩn liệm: vào lúc 19h30 thứ Năm, ngày 09/9/2021, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận…

/ 10876 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Bà cố AGATA LÊ THỊ LÝ, Thân mẫu của cha Gioakim Lê Công Thành Hot

CÁO PHÓ: Bà cố AGATA LÊ THỊ LÝ, Thân mẫu của cha Gioakim Lê Công Thành - Hạt trưởng giáo hạt Phước Thành; Chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hoà, giáo hạt Phước Thành, giáo phận Phú Cường.

/ 15420 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Cha Cố Stêphanô Nguyễn Văn Ri Hot

Cha Cố Stêphanô Nguyễn Văn Ri - đã về nhà Chúa vào lúc 11h20 thứ Tư, ngày 14/4/2021, tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Thông, giáo hạt Củ Chi, hưởng thọ 80 tuổi và 51 năm linh mục. Nghi thức tẩn liệm: vào lúc 19h00 thứ Tư ngày 14/4/2021, tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Thông, do Đức cha Phêrô - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự...

/ 10297 / Cáo Phó

CÁO PHÓ: Nữ Tu - Marie Lydie Dỗ Thị Hai Hot

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH. Chị Em Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường. Trân trọng kính báo. Nữ Tu: Marie Lydie Dỗ Thị Hai. Sinh ngày : 10.07.1936; tại Kim Long. Vào Dòng ngày: 03.07.1956. Khấn Dòng ngày: 15.05.1962. Hưởng thọ: 84 tuổi