Clock-Time

Caritas Việt Nam: Hành Trình Thứ Bảy Xanh

Biến đổi khí hậu đang là một thách thức lớn đối với tương lai của con người và hành tinh. Tình trạng này được gây ra chủ yếu bởi hoạt động con người, như tiêu thụ năng lượng hoá thạch và khai thác rừng. Để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, chúng ta cần hành động quyết liệt để giảm thiểu khí thải, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và tạo ra các chính sách hỗ trợ để xúc tiến các hoạt động bền vững và cho môi trường...

CARITAS VIỆT NAM
HÀNH TRÌNH THỨ BẢY XANH
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG