Clock-Time

Chương trình hỗ trợ F0 Covid-19 tại nhà của Caritas Việt Nam

Nhằm hỗ trợ những F0 COVID-19 tại nhà, Caritas Việt Nam, với sự cộng tác của nhóm "Y Xã Hội Đức Tin" cùng một số bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, linh mục và tình nguyện viên, thành lập và điều hành chương trình “hỗ trợ cho người F0 COVID-19 tại nhà.”..

CARTIAS VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ F0 COVID-19 TẠI NHÀ
CỦA CARITAS VIỆT NAM