Clock-Time

Cái chết của gã keo kiệt - A Miser’s Death

Lão keo kiệt đã van nài và cầu xin, rồi mặc cả với thần chết để được sống thêm một thời gian...
CÂU TRUYỆN SUY TƯ

 

A Miser’s Death

A miser had accumulated five hundred thousand dinars and looked forward to a year of pleasant living before he made up his mind how best to invest his money, when suddenly the Angel of Death appeared before him to take his life away.

The man begged and pleaded and used a thousand arguments to be allowed to live a little longer, but the angel was obdurate. “Give me three days of life and I shall give you half my fortune”, the man pleaded. The angel wouldn’t hear of it and began to tug at him.

“Give me just one day, I beg of you, and you can have everything I accumulated through so much sweat and toil”

The angel was adamant still.

He was able to wring just one little concession from the angel – a few moments in which to write down this note:

“Oh you, whoever you are that happen to find this note, if you have enough to live on, don’t waste your life accumulating fortunes. Live!

My five hundred thousand dinars could not buy me a single hour of life!”.


CÁI CHẾT CỦA GÃ KEO KIỆT

Có một lão keo kiệt nọ đã tích lũy được rất nhiều tiền của và ông ta đang mong chờ một năm gặt hái nhiều thành quả hơn nữa từ công việc làm ăn của mình. Nhưng rồi, thần chết bất chợt xuất hiện để lấy mạng ông ta.

Lão keo kiệt đã van nài và cầu xin, rồi mặc cả với thần chết để được sống thêm một thời gian nữa nhưng lão không thể lay chuyển được thần chết. Lão van nài thần chết: “Hãy cho tôi sống thêm ba ngày, tôi sẽ dâng ngài phân nữa gia tài tôi có”. Thần chết vẫn không nghe theo lời lão và bắt đầu kéo lão ta đi.

“Hãy cho tôi chỉ 1 ngày thôi” tôi van xin ngài đấy. Chỉ cho tôi thêm 1 ngày sống thôi, ngài sẽ có tất cả những gì của tôi, tất cả từ mồ hôi và công sức lao động của tôi”. Thần chết vẫn kiên trì sắt đá. Sau một hồi van xin, lão chỉ được một chút nhượng bộ từ thần chết. Thần chết cho phép lão có chút thời gian để viết lại lời nhắn gửi.

Lão viết: “Xin chào, dù bạn là ai đi nữa, khi vô tình nhận được lời nhắn gửi này, hãy nhớ cho rằng nếu bạn còn thời gian để sống, hãy đừng phung phí đời mình cho việc tích lũy của cải thế gian, vì dù có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể mua nổi 1 ngày sống”.