Clock-Time

Con lừa của tôi đâu? - Where is my donkey

“Thế thì tại sao các bạn lại lên đường hành hương để tìm Chúa thế?.”
 
WHERE IS MY DONKEY?

Everyone in the village got "pilgrimage fever" and everyone got busy packing up some traveling clothes and food for the road. All except for Nasrudin, who watched them laboring away. Soon, all of the village: the men, women, and children, were heading out to Mecca. They were singing songs and shouting with great excitement about how they were off to find God. They got about one mile away, when Nasrudin suddenly riding up on his donkey, shouting about some terrible emergency. They caught the donkey and made him tell them what the problem was. "I'm trying to find my donkey! Where is my donkey?" "Why, Nasrudin, you're sitting on top of your donkey," answered the villagers. "Oh really. Is that so? And why are you all going on a pilgrimage to find God?"
 
CON LỪA CỦA TÔI Ở ĐÂU?

Mọi người trong làng đang rất nôn nóng, rất hào hứng cho chuyến hành hương của mình, họ đang phát cuồng cho chuyến đi và tất cả đang rất cập rập cho việc chuẩn bị gói gém hành lý như trang phục và thực phẩm cho chuyến hành hương sắp đến. Tất cả mọi người trong làng đều nô nức như thế ngoại trừ Nasrudin người đang quan sát mọi người chuẩn bị cho chuyến đi. Chẳng bao lâu, tất cả dân làng từ đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ đều rời khỏi nơi đó để đi đến Mecca. Họ ca hát và hò hét với sự phấn khích vô cùng về việc làm thế nào họ ra đi để tìm gặp Chúa. Khi họ đi được một dặm đường thì Nasrudin bất chợt cưỡi lừa đuổi theo và hô to về vài điều cấp bách có vẻ kinh khiếp. Dân làng đã bắt lấy con lừa của Nasrudine và hỏi ông ta là chuyện gì đã xảy ra. “Tôi đang cố gắng tìm lại con lừa của tôi!, con lừa của tôi đâu?”. Nasrudine hỏi. “Tại sao vậy Nasrudine, chẳng phải anh đang cưỡi trên con lừa của anh đó sao? dân làng trả lời anh ta như thế. Anh ta nói: “Ồ, thế à? . “Thế thì tại sao các bạn lại lên đường hành hương để tìm Chúa thế?.”

Chuyển ngữ: Maria An Bình