Clock-Time

Đời sống thiêng liêng là gì đây?

Đời sống thiêng liêng là công việc và công trình của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ mở mắt bạn và dẫn bạn đến chỗ hiểu thấu mọi sự theo một cách khác. Ngài sẽ thanh tẩy cái nhìn của bạn. Giúp bạn từ bỏ ham muốn chiếm hữu. Giúp bạn khám phá thấy rằng: thực sự mọi thứ đều được trao tặng cho bạn, bạn thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa (1Cr 3:23)...

CÂU CHUYỆN SUY TƯ

ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG LÀ GÌ ĐÂY?

Bạn là con cái Thiên Chúa, vì thế hãy cố gắng hết sức để giải thoát chính mình khỏi nỗi sợ hãi, khỏi lối nghĩ bản thân mình chỉ là kẻ hầu người hạ.

Đời sống thiêng liêng là công việc và công trình của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ mở mắt bạn và dẫn bạn đến chỗ hiểu thấu mọi sự theo một cách khác. Ngài sẽ thanh tẩy cái nhìn của bạn. Giúp bạn từ bỏ ham muốn chiếm hữu. Giúp bạn khám phá thấy rằng: thực sự mọi thứ đều được trao tặng cho bạn, bạn thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa (1Cr 3:23).

Đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất cả đều thuộc về anh em; … dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. (1Cr 3:21-23)

Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho tâm trí bạn, với ánh sáng từ trên cao: Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên (Gc 3:17), và bạn sẽ có được sự bình an trong tâm hồn. Một thứ bình an mà bạn không thể bị cướp mất. Như thế, bạn hãy đặt chính mình trong mái trường của Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban xuống và đầy tràn trong trái tim bạn.

Để được như thế, Ngài đòi hỏi bạn phải khác đi những gì bạn là. Hay đúng hơn, phải nói rằng, Ngài trao cho bạn một khả năng để sống trong Đức Kitô. Chẳng phải chính thánh Phaolô đã nói đó sao: Chính ở nơi Đức Kitô mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu (Cv 17:28). Cũng chính thánh Phaolô, là người đã từng bách hại Hội Thánh, giờ đây, khi đã được Chúa hoán cải, thành môn đệ và tông đồ của Chúa, đã thốt lên rằng: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi (Gl 2:20).

Vì thế, điều đáng được khao khát lại chẳng phải là được ở trong Đức Kitô hay sao? Bạn là một người con, người con của Thiên Chúa. Sự chắc chắn này, sự thật này, phải ăn sâu trong trí khôn của bạn, phải bám rễ sâu trong cõi lòng của bạn.

Chuyển ngữ từ tiếng Ý: Tứ Quyết SJ

Cuốn sách: Maestro di San Bartolo, Abbi a cuore il Signore, Introduzione di Daniele Libanori, (San Paolo 2020).

Nguồn: dongten.net