Clock-Time

Lên Thiên Đàng

Anh không muốn lên thiên đàng sao?
Going to Heaven

A priest walked into a pub, indignant to find so many of his parishioners there. He rounded them up and shepherded them into the church. Then he solemnly said, "All those who want to go to heaven, step over here to the left." Everyone stepped over except one man, who stubbornly stood his ground. The priest looked at him fiercely and said, "Don't you want to go to heaven?" "No," said the man. "Do you mean to stand there and tell me you don't want to go to heaven when you die?" "Of course I want to go to heaven when I die. I thought you were going now!"

 

Lên Thiên Đàng

Một linh mục đi vào một quán rượu, phẫn nộ khi nhận thấy có quá nhiều giáo dân của mình ở đó. Ông ấy đi quanh họ và hướng dẫn họ vào Giáo Hội.  Ông ấy đã nói một cách nghiêm trang: “Tất cả những ai muốn lên thiên đàng, hãy bước qua bên trái”. Tất cả mọi người đã bước sang chỉ trừ một người đàn ông, anh ta vẫn kiên quyết không di chuyển khỏi chỗ đứng của anh ta.

Vị linh mục nhìn anh ấy một cách giận dữ và nói: “Anh không muốn lên thiên đàng sao?”

Người đàn ông nói: “Thưa Cha, không”.

“Nghĩa là anh đứng ở đó và nói với tôi rằng anh không muốn lên thiên đàng khi anh chết?”.

“Dĩ nhiên tôi muốn lên thiên đàng khi tôi chết. Tôi nghĩ bây giờ Cha đã đang ở đây rồi!”


Chuyển Ngữ: Cao Nhất Huy