Clock-Time

Tìm Chúa - Wanting God

Con hãy về nhà và khi nào cảm thấy cần Chúa như con cần không khí để thở như vừa rồi, thì hãy quay lại gặp ta...

Wanting God

A hermit was mediating by a river when a young man interrupted him. “Master, I wish to become your disciple”, said the man. “Why?” replied the hermit. The young man thought for a moment. “Because I want to find God”.

The master jumped up, grabbed him by the scruff of his neck, dragged him into the river, and plunged his head under water. After holding him there for a minute, with him kicking and struggling to free himself, the master finally pulled him up out of the water. The young man coughed up water and gasped to get his breath. When he eventually quietly down, the master spoke. “Tell me what did you want most of all when you were under water”.

“Air”, answered the man

“Very well”, said the master. “Go home and come back to me when you want God as much as you just wanted air”.


TÌM CHÚA.

Có một nhà tu sĩ nọ đang ngồi suy tư bên một dòng sông thì một thanh niên trẻ đến nói cùng ông ta rằng:

“Thưa thầy, con muốn trở thành học trò của thầy”.

“Vì sao anh muốn làm học trò của tôi”, người thầy đáp lời.

Suy nghĩ một lúc, người thanh niên trả lời: “Bởi vì con khao khát tìm Chúa”.

Vị tu sĩ liền nhảy lên túm cổ người thanh niên nọ, kéo anh ta xuống sông rồi nhận đầu anh ta xuống nước. Sau một hồi bị nhận nước, người thanh niên cố vùng vẫy để tự thoát mình. Cuối cùng, vị tu sĩ đã kéo anh ta ra khỏi nước. Khi được kéo khỏi mặt nước, vì bị sặc nước nên người thanh niên ho sặc sụ và rất mệt nhọc, thở hổn hển. Khi anh ta dần lấy lại bình tĩnh, vị tu sĩ nói. “Cho tôi biết anh muốn gì nhất khi anh đang ở dưới nước?”

Người thanh niên đáp lời ngay “con cần không khí để thở”.

“Tốt lắm”, vị tu sĩ nói. “Con hãy về nhà và khi nào cảm thấy cần Chúa như con cần không khí để thở như vừa rồi, thì hãy quay lại gặp ta”. 


 
Maria An Bình