Clock-Time

Cầu Nguyện Không Ngừng

/ 595 / Sách Nói Công Giáo

Episode 80: Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông | Chương 08: Cầu Nguyện không ngừng | Chỉ có một điều cần thôi Hot

“Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông”, Chúa Giêsu nói thế (trong Lc 17,21). Lời cầu nguyện của tâm hồn coi trọng những lời ấy. Khi ta làm cho tâm trí sạch mọi ý tưởng, và tâm hồn sạch mọi kinh nghiệm, ta có thể chuẩn tâm của hữu thể ta, một chỗ cho Thiên Chúa, Đấng luôn muốn lưu ngụ trong ta. Khi ấy, cùng với thánh Phaolô, ta có thể nói: “Tôi sống mà không phải tôi, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gal 2, 20)...

/ 555 / Sách Nói Công Giáo

Episode 79: Lời cầu nguyện của tâm hồn | Chương 08: Cầu Nguyện không ngừng | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Lời cầu nguyện của tâm hồn có thể là một vị hướng đạo đặc biệt cho các Kitô hữu hiện nay, những người đang tìm kiếm cho mình một con đường đi vào trong mối quan mật thiết với Thiên Chúa. Hơn bao giờ hết, ta đang cảm thấy mình như những khách lạ lang thang trong một thế giới thay đổi quá nhanh chóng. Nhưng ta không muốn chạy trốn thế giới này...

/ 558 / Sách Nói Công Giáo

Episode 78: Tập sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa | Chương 08: Cầu Nguyện không ngừng | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Khi ta thấy ngày một rõ hơn vẻ đẹp của Thiên Chúa Cha nhờ Con của Ngài, ta sẽ khám phá ra rằng thọ tạo không còn làm ta chia trí được nữa. Trái lại, thọ tạo vẫn luôn nói về Thiên Chúa bằng nhiều cách. Khi ấy, ta sẽ nhận ra rằng cầu nguyện chỉ là việc thường xuyên tập sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa mọi nơi, mọi lúc không hơn, không kém... 

/ 599 / Sách Nói Công Giáo

Episode 77: Lời cầu nguyện với Chúa Giêsu | Chương 08: Cầu Nguyện không ngừng | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Lời cầu nguyện với Chúa Giêsu bao giờ cũng gồm những lời lẽ đơn giản: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con”... Có lẽ không có cách nào đơn giản và sống động để biết được sự phong phú của việc cầu nguyện với Chúa Giêsu hơn việc lắng nghe câu chuyện thú vị của một nông dân Nga, người đã lang thang khắp đất nước rộng lớn của ông để khám phá cách phân khởi, và kinh ngạc những kết quả kỳ diệu của việc cầu nguyện với Chúa Giêsu. Chuyện của ông đã được ghi lại trong quyển The Way of a Pilgrim, rất có thể do một tu sĩ người Nga nào đó ông đã gặp trên đường...

/ 460 / Sách Nói Công Giáo

Episode 76: Mở mắt linh hồn ta | Chương 08: Cầu Nguyện không ngừng | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Lời cầu nguyện của tâm hồn là lời cầu nguyện không cho phép ta giới hạn mối tương quan của ta với Thiên Chúa bằng những lời hay, ý đẹp hoặc những tình cảm đạo đức. Nhưng chính bản chất của lời cầu nguyện ấy thường biến đổi ta thành Đức Kitô bởi lời cầu nguyện ấy mở mắt linh hồn ta, làm ta có thể thấy được sự thật của chính mình cũng như sự thật của Thiên Chúa... 

/ 547 / Sách Nói Công Giáo

Episode 75: Con đường đi xuống | Chương 08: Cầu Nguyện không ngừng | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Cầu nguyện có nghĩa là để cho tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa đụng đến những nơi sâu kín nhất của con người ta, và để cho con đường thập giá của Chúa Giêsu, con đường đi xuống của Ngài, thực sự trở thành con đường của ta, và cầu nguyện cũng có nghĩa là lắng nghe những chuyển động của Thần Khí Đức Kitô trong ta, với một tâm hồn chăm chú, không bị phân tâm cả khi Thần Khí ấy dẫn đưa ta tới những nơi ta không nên đến…

/ 675 / Sách Nói Công Giáo

Episode 74: Hình dung ra Chúa Giêsu | Chương 08: Cầu Nguyện không ngừng | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Chúa Giêsu không khi nào có sự phân biệt giữa Ngài với những kẻ theo Ngài. Nỗi buồn của Ngài cũng là nỗi buồn của họ; niềm vui của Ngài họ sẽ sớm được nếm cảm. Ngài nói: “Nếu họ bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em; nếu họ tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em”...

/ 900 / Sách Nói Công Giáo

Episode 73: Cách cầu nguyện đơn giản | Chương 08: Cầu Nguyện không ngừng | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Cách đơn giản để di chuyển từ khối óc xuống con tim là đọc lời cầu nguyện thật chậm rãi và càng để ý đến lời ấy bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Điều ấy nghe có vẻ như cho một người nào đó xin bạn một cái nạng để chữa lành cái chân gẫy của họ...