Clock-Time

Cầu Nguyện Taizé

/ 284 / Tin Giáo Phận

19g30 - Cầu nguyện với Lời Chúa theo hình thức cộng đoàn Taize - Với chủ đề: “Đức Maria Gương Mẫu Về Đời Sống Gia Đình” Hot

Buổi cầu nguyện được ban Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường thực hiện theo hình thức cộng đoàn Taizé. Vào lúc 19h30 - Ngày 06.10.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự.

/ 238 / Tin Giáo Phận

19g30 - Cầu nguyện với Lời Chúa theo hình thức cộng đoàn Taize - Với chủ đề: Cầu Cho Việc Tôn Trọng Các Tài Nguyên Trái Đất Hot

Cầu nguyện với Lời Chúa theo hình thức cộng đoàn Taize. Với chủ đề: Cầu Cho Việc Tôn Trọng Các Tài Nguyên Trái Đất. Buổi cầu nguyện được ban Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường thực hiện theo hình thức cộng đoàn Taizé. Vào lúc 19h30 - Ngày 01.09.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự.

/ 537 / Tin Giáo Phận

Cầu nguyện với Lời Chúa Theo hình thức cộng đoàn Taizé - Với Chủ Đề: Trao Lời Yêu Thương Hot

Buổi cầu nguyện được ban Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường thực hiện theo hình thức cầu nguyện Taizé. Vào lúc 19h30 - Ngày 04.08.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự.