Clock-Time

Chầu Thánh Thể

/ 451 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | Chủ đề: “Tạ Ơn Cuối Năm Dương Lịch 2021” | Ngày 30.12.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Tạ Ơn Cuối Năm Dương Lịch 2021”. Vào lúc 19h00 ngày 30.12.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 512 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | Chủ đề: “Cùng mẹ Maria, trong thời khắc của mầu nhiệm cứu độ” | Ngày 23.12.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Cùng mẹ Maria, trong thời khắc của mầu nhiệm cứu độ”. Vào lúc 19h00 ngày 23.12.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 278 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | Chủ đề: “cùng Mẹ Maria, cảm nghiệm niềm vui Giáng Sinh” | Ngày 16.12.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “cùng Mẹ Maria, cảm nghiệm niềm vui Giáng Sinh”. Vào lúc 19h00 ngày 16.12.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 356 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | “Mùa Vọng – Mùa Hồng Ân Cứu Độ” | Ngày 09.12.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Mùa Vọng – Mùa Hồng Ân Cứu Độ”. Vào lúc 19h00 ngày 09.13.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 259 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | “Cùng Mẹ Maria, tiến bước trong tình hiệp thông với Giáo Hội” | Ngày 02.12.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Cùng Mẹ Maria, tiến bước trong tình hiệp thông với Giáo Hội”. Vào lúc 19h00 ngày 02.13.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 307 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | “Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XVI” | Ngày 25.11.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XVI”. Vào lúc 19h00 ngày 25.11.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 545 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | “Cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tôn Vinh Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa” | Ngày 18.11.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tôn Vinh Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa”. Vào lúc 19h00 ngày 18.11.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 373 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | “Cầu Nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn” | Ngày 11.11.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Cầu Nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn”. Vào lúc 19h00 ngày 11.11.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.