Clock-Time
/ 105 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên B

Tin mừng Lc 7: 11-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su phục sinh chàng thanh niên con bà góa thành Na-im để trình bày cho chúng ta về sứ vụ cứu thế của Đức Giê-su......

/ 91 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên B

Tin mừng Lc 7: 1-10: Lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng là ở chỗ chấp nhận vô điều kiện uy quyền của Chúa Ki-tô: tin vào Chúa hơn là tin vào ơn ban, hoặc việc Chúa làm......

/ 173 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXIV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 8: 27-35: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện : sau khi trắc nghiệm sự nhận thức của dân chúng và của các tông đồ về thân thế của mình, Chúa Giêsu đã tự tỏ bầy Người là Đấng Cứu Thế, nhưng là Đấng Cứu Thế chịu đau khổ . ​...

/ 90 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên B

Tin mừng Ga 19: 25-27: Bài tin mừng này ghi lại cảnh Đức Giêsu chịu chết trên thánh giá có các chứng nhân đứng gần:" có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria Madalena… và môn đệ Chúa yêu đứng bên cạnh"......

/ 113 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 6: 27-38: Hãy yêu thương họ … Hãy làm ơn cho họ … Hãy chúc lành cho họ … Hãy cầu nguyện cho họ … Hãy cho … Đừng đòi lại …...

/ 59 / Chú Giải Kinh Thánh
/ 102 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên B

Tin mừng Lc 6: 12-19: Người Tông đồ đích thực không chiếm đoạt, không lôi kéo cho riêng mình … nhưng hướng tới việc gặp gỡ riêng tư với Đức Giêsu. Simon, Anrê, Giacôbê, Gioan, Philipphê, Batôlômêô, Mát-thêu, Tôma, Giacôbê, Simon biệt danh là Quá ...

/ 127 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên B

Tin mừng Lc 6: 6-11: Tôi xin hỏi các ông: "Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu người hay giết người?".......

/ 150 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXIII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 7:31-37: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng việc chữa lành cho một người vừa câm vừa điếc để tỏ bầy cho chúng ta hiểu rằng cần phải có ơn Chúa soi sáng mở lòng mở trí chúng ta mới có thể nghe, hiểu về Chúa và tôn vinh danh Chúa ...

/ 79 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên B

Tin Mừng Mt 1:1-16.18-23: Đặt bài tin mừng này vào ngày lễ mừng sinh nhật đức mẹ, phụng vụ muốn chúng ta suy niệm về ý nghĩa, giá trị và hiệu quả của lời chúa qua bài tin mừng này để bày tỏ niềm vui mừng và cảm mến đối vời đức trinh nữ Maria, Mẹ của ...

/ 131 / Chú Giải Kinh Thánh
/ 82 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 5: 1-11: Chúa Giê-su vừa là Đấng Thánh đang can thiệp vào trần gian, đem Tin Mừng và sức mạnh của Người vào trần gian: Thiên Chúa đến ở giữa dân Người......

/ 86 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 4: 38-44: Chúa Giê-su chữa lành cơn sốt cho bà mẹ vợ ông Si-mon. Ở đây Đức Giê-su ra lệnh cho cơn sốt, được coi một sức mạnh chiến thắng quỷ (4,35 và 41), để tỏ uy quyền trên sự dữ. Điều này giúp chúng ta tin tưởng vào ơn của Chúa trong ...

/ 67 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 4: 31-37: Bài Tin mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su giảng dạy và trừ quỷ để thể hiện vai trò cứu thế của Người......

/ 82 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 4: 16-30: Bài Tin mừng hôm nay ghi lại câu chuyện hai lần Đức Giê-su trở về giảng tại quê hương Na-da-rét để trình bầy Người sẽ bị một phần trong dân Do Thái chối bỏ và ơn cứu độ sẽ được rao giảng cho dân ngoại....

/ 141 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXII Thường Niên B

Tin mừng Mc 7: 1 - 8a ; 14 - 15 ; 21 - 23 Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua cuộc tranh luận với các biệt phái và luật sĩ về việc rửa tay trước khi ăn . Chúa Giêsu đã nghiêm khắc cảnh báo những người chỉ biết chú trọng lo giữ những tập tục loài ...

/ 77 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên B

Tin mừng Mt 25: 14-30: Canh thức. Chờ đợi Đức Giêsu đến. Đây không phải là một thứ mơ mộng tình cảm và thụ động. Dù dụ ngôn hôm qua ta suy niệm, đầy vẻ thơ mộng đánh động những tình cảm trong ta. Mỗi dụ ngôn về cánh chung đều có sắc thái riêng. Cần ...

/ 110 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên B

Tin mừng Mt 25: 1-13: Dụ ngôn mười cô trinh nữ này kêu gọi chúng ta hãy nhiệt tình trong đức tin và can đảm trong sự chu toàn sứ mạng mà Thiên-Chúa trao phó cho chúng ta ngay cả trong gia đình, cộng đoàn, nghề nghiệp, họ đạo và xã hội chúng ta đang ...

/ 132 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên B

Tin mừng Mt 24: 42-51: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su kêu gọi mọi người phải tỉnh thức để chuẩn bị cho giờ Chúa đến với mỗi người, và chỉ vẽ cách thế phải tỉnh thức thế nào, Người đã trình bày dụ ngôn kẻ trộm và dụ ngôn người đầy tớ ...