/ 153 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên B

Tin mừng Mt 10: 7-15: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giê Su huấn dụ các Tông Đồ trước khi sai các ông đi truyền giáo......

/ 85 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên B

Tin mừng Mt 10:1-7; Ta thấy Nhóm mười Hai được tổ chức thành "tập đoàn tông đồ", nghĩa là "thừa sai"....

/ 82 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 9:22-38 Người ta đem đến cho Đức Giêsu một người bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được....

/ 91 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên B

Tin mừng Mt 9: 18-26: Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm lòng tin của con đã cứu chữa con". Và ngay từ giờ Phút ấy, bà được khỏi bệnh......

/ 51 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên B

Tin mừng Mt 9: 14-17: Các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các môn đệ của người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ của ông lại không?"......

/ 115 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên B

Tin mừng Mt 9: 1-8: Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ tê liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giêsu bảo người tê liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi"......

/ 83 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên B

Tin mừng Mt 8: 28-34: Qua phép lạ trừ quỷ này, chúng ta thấy con người đang bị ma quỷ khống chế do tội tổ tông và tội riêng của mỗi người, Chúa Giê-su đã đến đảo ngược tình thế. Người đến với vai trò cứu thế, đến để tiêu diệt nước của ma quỷ và khai ...

/ 526 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XIII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 5: 21-24.35-43 Sự sống lại của kẻ chết cũng như cuộc chiến đấu với ma quỷ và việc chữa lành các bệnh tật đều đã là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang hành động qua Chúa Giêsu và ban ơn cứu rỗi..cho nhân loại....

/ 100 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô

Tin Mừng Mt 16, 13-20 Đỉnh cao trích đoạn Tin Mừng hôm nay là lời tuyên xưng của Phêrô vào thần tính của Chúa Giêsu, cũng là đỉnh cao trong đời sống niềm tin của Ngài : "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". ...

/ 91 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XII Thường Niên B

Mt 7: 21-29 Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy…...

/ 117 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XII Thường Niên B

Tin mừng Mt 7: 15-20: Đức Giêsu là con người thực tế. "Cứ xem họ hành động ra sao... ". Giá trị đích thực của một người thường biểu lộ qua việc làm của họ. Chẳng hạn, ta có thể nói nhiều về Giáo hội......

/ 82 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XII Thường Niên B

Tin mừng Mt 7: 6.12-14: Tin Mừng không chỉ là những gì hoàn toàn riêng lập nhưng cũng thường lặp lại các yếu tố tốt đẹp nhất của nền luân lý chung. Thế nên, trong ngạn ngữ dân gian......

/ 214 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XII Thường Niên B

Tin mừng Mt 7: 1-5: Đức Giêsu không đòi hỏi ta ngưng việc đánh giá các sự vật và hình động cách khách quan. Nhạt nhẽo, là nhạt nhẽo. Muốn thì cho vị ngon. Giận ghét vấn là giận ghét, và "ai giận anh em mình......

/ 52 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

Tin Mừng Lc 1: 57- 66. 80: Hôm nay Giáo hội mừng trọng thể lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy Giả. Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả, từ khi thụ thai đền sinh ra và chết đi đã làm cho bao người bất ngờ......

/ 284 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải TIn Mừng - Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên B

Tin Mừng Mt 6: 24-34Tìm kiếm nước Thiên-Chúa không phải là một việc làm giữa bao việc làm khác. Đây là một việc làm chính và ưu tiên : vì "tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên-Chúa", rồi mọi cái khác "của ăn áo mặc", Chúa sẽ ban thêm cho....

/ 110 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên B

Mt 6: 19-23 Anh em đừng tích trữ của cải dưới đất, nơi mồi mọt đục nát, nơi trộm cắp đào ngạch và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ của cải trên trời......

/ 78 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XI Thường Niên B

Tin mừng Mt 6: 7-15: Bài tin mừng hôm nay dạy chúng ta phải cầu nguyện thế nào và cầu xin những gì? Đó là nội dung kinh "lạy cha"......

/ 58 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XI Thường Niên B

Tin Mừng Mt 6: 1-6.16-18: Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy...Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em....

/ 93 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XI Thường Niên B

Tin mừng Mt 5: 43-48: Về luật bác ái, Chúa bảo chúng ta phải đi xa hơn nữa: chẳng những phải tha thứ mà còn phải yêu thương kẻ thù nữa......