Clock-Time
/ 146 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay A

Tin mừng Ga 5: 31-47: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trách các người đương thời đã không nghe Môsê: “Nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng tin Ta”......

/ 91 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay A

Tin mừng Lc 1: 26-38: Lễ truyền tin được kính vào ngày 25 tháng 3, tức là 9 tháng trước lễ Giáng Sinh, là khoảng thời gian Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu....

/ 94 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay A

Tin mừng Ga 5: 1-16: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành một người bất toại, gần bên hồ. Đây là chủ đề về nước sông, nước ban sự sống. Hãy nghe mạc khải này trong viễn tượng của ngôn sứ Edêkiel......

/ 163 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay A

Tin mừng Ga 4: 43-54: Sau khi tự mạc khải là Đấng Cứu Thế cho người phụ nữ Samari ở giếng Giacóp, Đức Giêsu đi đến Galilê và cũng tự mạc khải qua phép lạ chữa bệnh nguy tử cho người con của một sĩ quan cận vệ nhà vua....

/ 168 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật IV Mùa Chay A

Ga 9:1- 38  Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa chữa lành một người mù từ khi mới sinh, để diễn tả ý nghĩa Chúa là ánh sáng thế gian ....

/ 73 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay A

Tin mừng Lc 18: 9-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu giảng về dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, để cảnh báo những người tự cho mình là công chính mà khinh chê kẻ khác. Lời cảnh cáo ấy cũng có giá trị đối ...

/ 87 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay A

Tin mừng Mc 12: 28-34: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạch ra cho ta con đường vào Nước Trời: đó là mến Chúa và yêu người. Và đó cũng là điều gồm tóm Mười điều răn của Chúa......

/ 257 / Chú Giải Kinh Thánh

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Mùa Chay A - Lễ Thánh Cả Giuse - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1:16-24: Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta một mẫu gương tuyệt hảo trong việc đón nhận và thực thi những lời mời gọi của Chúa. Mẫu gương ấy chính là thánh cả Giuse, khi ngài biết đón nhận thánh ý Chúa qua biến cố mà thiên thần đã ...

/ 110 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Mùa Chay A - Lễ Thánh Cả Giuse

Tin mừng Mt 1:18-23: Thánh Giuse được gọi là " Công Chính" có nghĩa là người biết tôn trọng thánh ý của Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Maria. Chiêm ngắm sự công chính của Thánh Giuse để chúng ta ngoan ngoãn tôn trọng thánh ý Chúa trong mọi việc, mọi ...

/ 110 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần III Mùa Chay A

Tin mừng Mt 5: 17-19: Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói Người không đến để phá hủy lề luật, nhưng là kiện toàn. Sách Đệ Nhị Luật cũng đã có ý niệm rất thiêng liêng về lề luật......

/ 92 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Mùa Chay A

Tin mừng Mt 18: 21-35: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại nhấn mạnh chủ đề "lòng thương xót". Thứ tha, thương xót, tha cho những người mắc nợ chúng ta, dẹp bỏ tranh chấp, cải thiện các liên hệ…...

/ 124 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Chay A

Tin mừng Lc 4, 24-30: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu, giải thích cho người đồng hương biết: Người là Đấng Thiên Sai, nhưng không đến để kết án mà để tha thứ và cứu chữa những ai tin vào Người....

/ 137 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Mùa Chay A

Tin mừng Ga 4: 5-15. 19-26. 39.40-42: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và thiếu phụ sứ Samaria tại giếng Giacob về Nước Hằng Sống để nhờ đó Đức Giêsu tỏ mình là Đấng Cứu Thế ....

/ 45 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Lc 15: 1-3. 11-32: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn "Người cha đón nhận đứa con hoang đàng".Một sự tiếp nối các tâm tình của Chúa. Cựu ước có những trang sách tương tự......

/ 137 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Mt 21: 33-43. 45-46: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về một Con người được sai đi để thu hoa lợi vườn nho mà các người thợ làm vườn nho đã giết, để dẹp bỏ đi. Đây là lời loan báo về chính cái chết của Người......

/ 385 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Lc 16: 19-31: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn về Lazarô, người nghèo ở trước cửa, nhà người phú hộ xấu... để cho chúng ta hiểu rằng. Không nên đặt cọc trên trần gian.......

/ 141 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải......

/ 145 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải......

/ 216 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Lc 6: 36-38: Bài tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy các Tông đồ: trong đời sống cộng đoàn phải có tinh thần từ tâm với anh em......