Clock-Time
/ 111 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Chay C

Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải......

/ 98 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay C - Lễ Thánh Cả Giuse

Tin mừng Lc 2: 41-51: Thánh Giuse được gọi là " Công Chính" có nghĩa là người biết tôn trọng thánh ý của Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Maria. Chiêm ngắm sự công chính của Thánh Giuse để chúng ta ngoan ngoãn tôn trọng thánh ý Chúa trong mọi việc, mọi ...

/ 85 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 6: 36-38: Bài tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy các Tông đồ: trong đời sống cộng đoàn phải có tinh thần từ tâm với anh em......

/ 110 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 9: 28-36: Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và cuộc biến hình xảy ra đang khi Ngài cầu nguyện, như thế là kết quả của lời cầu...

/ 63 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 5: 43-48: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chung ta về lòng yêu thương, quảng đại, bao dung của Thiên Chúa đối với tội nhân biết ăn năn hối cải; nhờ đó thúc đẩy chúng ta trong Mùa Chay này......

/ 83 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 5: 20-26: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cao đức công chính của người môn đệ và dưạ trên điều răn thứ năm, chớ giết người, Người sửa đổi tục lệ trong đời sống cộng đoàn......

/ 138 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 7: 7-12: Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Mát-thêu ghi lại lời Đức Giêsu dạy về tinh thần cần phải có để lời cầu xin được Chúa nhận lời......

/ 102 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 6: 7-15: Bài Tin Mừng hôm qua hoàn toàn nhắm đến "đời sống"cụ thể, đến "hành động" thực tiễn, hôm nay Đức Giêsu nhắc nhở ta một trong những chiều kích cốt yếu của đời sống thâm sâu hơn: đó là cầu nguyện......

/ 561 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 25-41-46: Đức Giêsu nói về ngày Người sẽ trở lại vũ trụ để phán xét mọi người. Ngày đó ta quen gọi là ngày cánh chung, và Người cho ta hiểu các việc xảy ra trong ngày đó qua bài Tin Mừng hôm nay......

/ 95 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Chay C

Tin mừng Lc 4: 1-13: Bài Tin-Mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa bị ma quỷ cám dỗ để nêu lên lòng trung tín của Chúa Giê-su đối với Thiên-Chúa Cha....

/ 87 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro C

Tin mừng Mt 9: 14-15: Trong tinh thần Mùa Chay, Phụng Vụ dùng bài Tin Mừng này để giúp chúng ta hiểu và thực hành việc ăn chay......

/ 118 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro C

Tin mừng Lc 9: 22-25: Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về con đường cứu thế của Người là con đường tử nạn, phục sinh, đồng thời cũng kêu gọi những ai theo Chúa thì cũng phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo......

/ 142 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Lễ Tro

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại ba loại tính xấu phô trương: khi bố thí, cầu nguyện và chay tịnh, để răn dạy chúng ta khi làm việc đạo đức phải kín đáo......

/ 112 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên C

Tin mừng Mc 10: 28-31: Chẳng hề có ai từ bỏ nhà cửa, anh em chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, con cái hay ruộng đất, gấp trăm......

/ 134 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên C

Tin mừng Mc 10: 17-27: Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta!......

/ 198 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật VIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 6: 39-45 Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho !...

/ 134 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên C

Tin mừng Mc 10: 13-16: Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những người giống như'chúng......

/ 229 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên C

Tin Mừng Mc 10: 1-12 Chúa Giê-su dựa vào Thánh Kinh để chứng minh cho điều luật không được ly dị, đó là điều luật của Thiên Chúa chứ không phải của loài người...

/ 242 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VII Thường Niên C

Tin Mừng Mc 9: 41-50 Đức Giêsu nói đến phẩm chất người "môn đệ": "họ thuộc về Đức Kitô". Người tín hữu nhỏ bé nhất, người môn đệ tầm thường nhất, cũng tiêu biểu cho Đức Giêsu Kitô....