Clock-Time
/ 170 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C (Lc 9, 1-6)

“Giá trị” căn bản của tôn giáo chúng ta không phải là “ đức tin", ít ra là về phương diện "giáo lý" của lý trí hiểu biết, mà chính là "lòng bác ái !" Một bà nội trợ nghèo nàn mà có lòng bác ái, khi nhồi bột làm bánh, thì cao quí về ân sủng hơn một nhà thần học với quả tim khô cằn, hay là hơn cả một người làm được phép lạ, như lời Thánh Phaolô...

/ 308 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 8, 19 - 21)

Đức Giêsu sẽ trích dẫn câu ngạn ngữ bình dân này gần như từng tiếng một, mà ta thường găp lại trong các luận điệu phê phán của nguời thời nay nhằm chống lại một số Kitô hữu không sống phù hợp giữa việc tuân giữ các nghi lễ tôn giáo và đời thường của họ : Thà ít đi lễ mà sống công chính, thì tốt hơn!

/ 308 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 8, 19-21)

Sắc lệnh này của Cyrô phù hợp hoàn toàn với nền chính trị hòa hợp và cởi mở mà triều đại Ba Tư  này sắp khởi đầu. Thay vì khép vào ách đô hộ của mình các thành đã chinh phục được như vương quốc Babylon đã làm, Cyrô thử một cuộc “ phân quyền" : mỗi miền sẽ được độc lập phần nào, mỗi tôn giáo sẽ được tuân giữ...

/ 341 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm C (Lc 16, 1 - 13)

Tất cả những gì tôi phải "quản lý" : tài sản, đức tính, sự phong phú tâm linh, trì thục, đạo đức, nhung khả năng tình cảm của tôi . . . Người sẽ yêu cầu tôi phúc trình về chúng. Tôi không có quyền "phung phí" những ơn mà Thiên Chúa đã giao cho tôi... và chúng vẫn luôn là các công việc "của Người". Thiên Chúa không thích "sự phung phí", đó là một sự xúc phạm những người đang thiếu thốn...

/ 266 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C (Lc 8, 4 - 15)

Sau ngày sống lại, chúng ta sẽ là "những người khác" với hôm nay, mà còn tốt đẹp hơn. Cái gì xấu sẽ nên đẹp hơn, cái gì yếu đuối sẽ nên mạnh mẽ, tôi lỗi trong ta cuối cùng sẽ trở nên thánh thiện. Nhưng thực tế chúng ta có ước mong những điều đó không ? Hay là cuộc sống trần gian đã làm ta thoả thích rồi ? Phải chăng chúng ta là người ước xa trông rộng ? Phải chăng chúng ta đây hành động để chuẩn bị cho cuộc sống lại mai hậu ? Trong ta, và chung quanh ta?

/ 240 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C (Lc 8, 1 - 3)

Không có một thánh sử nào hơn Luca đã dành cho phụ nữ một địa vị cao hơn : Ta hãy nghĩ đến vai trò chính yếu của Đức Maria trong những trình thuật về thời thơ ấu của Đức  Giêsu... Ta hãy nghĩ đến đoạn văn nói về Martha và Maria (Lc lo,38) mà chỉ mình Luca thuật lại...

/ 310 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C - Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Lc 2, 33 - 35)

"Mừng bảy sự thương khó Đức Mẹ ngay ngày lễ suy tôn thánh giá Chúa, thì như "tiếng vọng của cuộc khổ nạn Chúa trong lòng Đức Mẹ" (E Mâle). Đứng dưới thập giá, Đức Maria chịu đau khổ dữ dằng với con độc nhất của Mẹ, hợp lòng Mẹ với hiến tế của Con, mà lấy tình thương thuận dâng của lễ sinh ra bởi xác thể Mẹ làm hiến tế"...

/ 318 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C - Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Lc 7, 31 - 38)

Phaolô gợi lên cảnh quê trời sau khi ta chết. Dưới thế trần, ta biết được Thiên Chúa một cách lờ mờ, u tối. Về trời ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa :"mặt giáp mặt" : Thật là một kiểu diễn tả cảm kích biết bao. Thiên Chúa là "Tình yêu" và bấy giờ, ta sẽ hoàn toàn được tình yêu ấy bao bọc. Lạy Chúa xin thương giúp chúng con, ngay lúc chúng con còn ở đời này...

/ 285 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C (Lc 7, 11 - 17)

NGÀY NAY, sự kỳ thị lại là những hình thức khác, nhưng người ta vẫn thường tìm cách giải quyết. Thế giới ngày nay cần mầu nhiệm hiệp nhất này biết bao ! ước gì trong mọi xứ sở, mọi giai tầng xã hội và trong mọi sắc dân, có những người “ phá rào cản”, nam hay nữ, đứng lên đặt “ sức mạnh tình thương” trên tất cả, như Martin Luther King và bao người khác…

/ 190 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C (Lc 7, 1 - 19)

Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh…Đây là mình Thầy hy sinh vì anh em…chén này là chén Giao Ước mới, lập ra bởi Máu Thầy …mỗi lần ăn bánh này và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết trong niềm hy vọng chờ ngày Người đến.... 

/ 309 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C (Lc 5, 1 - 32)

Những người Pharisêu và các kinh sư là những người rất được trọng vọng. Họ thật sự bị sỉ nhục vì Đức Giêsu thường tiếp phường tội lỗi. Phần chúng ta, chúng ta có thể hoàn toàn bỏ qua khía cạnh "Tin Mừng" của ngày hôm nay, nếu chúng ta không nhận ra rằng bài Tin Mừng này cũng vì chúng ta. Phải chăng chúng ta là những người nói rằng : “Tôi không làm gì xấu, tôi là một người tử tế, tôi không có tội”...

/ 190 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C (Lc 6, 43 - 49)

Nghi thức bẻ bánh và chia nhau là một biểu tượng. Chúng ta hiệp thôngc ùng một miếng bánh để diễn tả rằng chúng ta rước lấy cùng một Đức Kitô. Không có một Đức Kitô cho người này và một Đức Kitô cho người khác... 

/ 246 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C (Lc 6, 39 - 42)

Phaolô có lòng khiêm nhường lạ lùng, vì theo lịch sử, ta biết rằng không ai thay thế được Phaolô trong việc phổ biến Tin Mừng vào thời sơ khai. Ong không cho đó là một đặc ân, một niềm vinh dự. Ong tin rằng chính Đức Kitô đã khởi xướng công trình ấy. Ong không có công trạng gì. Ông tự cho mình như một tên nô lệ phải chu toàn bổn phận, chứ không có cách nào khác!

/ 183 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C (Lc 6, 27 - 38)

Đây là cơ hội để nói lại niềm tin của ta vào Thiên Chúa độc nhất : mọi sự khác không đáng gì cả. Và niềm xác tín này giải thoát hoàn toàn con người khỏi mọi linh vật, khỏi mọi điều cấm kỵ thiêng liêng. Vũ trụ không phải là vật thánh, nó là vật phàm … Thiên Chúa mới là Thánh...

/ 252 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C (Lc 6, 20 - 26)

Nghi thức bẻ bánh và chia nhau là một biểu tượng. Chúng ta hiệp thông cùng một miếng bánh để diễn tả rằng  chúng ta rước lấy cùng một Đức Kitô. Không có một Đức Kitô cho người này và một Đức Kitô cho người khác...

/ 277 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C (Lc 6, 12 - 19)

Một trách nhiệm lớn lao ! Nhưng không nên kiêu hãnh ! Vì đó là trọng trách. Nên có bổn phận phê phán và xét xử ! Và ta nên nhớ là vương quốc đã khởi sự : Sự đoán xét của Thiên Chúa (mà các Kitô hữu dự phần) đã bắt đầu thực hiện trong việc dấn thân mà các Kitô hữu với tư cách là Kitô hữu trong xã hội trần thế đảm trách. Tôi duyệt lại trong trí nhớ, những trách nhiệm khác nhau của tôi... 

/ 277 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C (Lc 6, 6 - 11)

Một Kitô hữu Côrintô đã sống như vợ chồng với người vợ kế của cha mình. Cuộc sống phối hợp loại này, theo Luật Môsê cũng như theo Luật Rôma ở nhiều nơi khác là đáng tội tử hình. Tại Hylạp, không có Luật như thế, nhưng dư luận chung đều bài bác việc làm đó. 

/ 319 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C (Lc 14, 25 - 33)

Yêu sách đầu tiên của Đức Giêsu đúng là làm người ta phải hốt hoảng và nếu cần một lần nữa minh chứng rằng Giêsu Na-da-rét có ý thức Người không phải là "một người bất kỳ nào đó". Vậy thì Người là ai, nếu không phải là một người điên, lại yêu cầu toàn thể nhân loại phải dứt bỏ tình cảm đến như thế, để gắn bó với bản thân của Người?

/ 233 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên (Lc 6, 1 - 5)

Trong thành Côrintô, Phaolô đã không phải là một vị chức sắc có uy tín. Hơn thế nữa, ông tự sánh mình ngang hàng với hạng du thủ du thực tồi tàn mà các thị dân thời ấy nuôi dưỡng để làm vật tế thần trong các trường hợp có tai ương hay như hạng các tử tội bị ném làm mồi cho thú dữ trong các đấu trường trước con mắt của các “khán giả”..