Clock-Time
/ 60 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên C

Giữa đám đông đang nghe Đức Giêsu giảng, có một phụ nữ, vì cảm phục trước việc Chúa làm phép lạ trừ quỷ câm ngây thơ không biết khen ngợi Chúa thế nào, đã thốt ra câu khen ngợi Mẹ Người: "Phúc thay người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớn"....

/ 110 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 15-26: Bài Tin Mừng này trình bày cho chúng ta về việc Đức Giêsu thi hành sứ vụ cứu thế của Người qua việc Người trừ một qủi câm, để mời gọi chúng ta phải có thái độ dứt khoát chọn lựa : về phe ma quỷ thì sẽ bị khốn khổ và tin ...

/ 86 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 5-13: Bài Tin Mừng này Chúa dạy chúng ta: Thiên Chúa muốn chúng ta phải kiên trì cầu nguyện để chúng ta ý thức rằng chúng ta hoàn tòan lệ thuộc vào Thiên Chúa vì chúng ta chẳng có gì và chẳng làm được việc gì......

/ 49 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 1-4: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúng ta mặc lất tâm tình của các môn đệ xưa để thành tâm xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện......

/ 54 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 10: 38-42: Mọi trình thuật nói tới Martha và Maria đều nhấn mạnh đến sự bổ túc giữa hai tính khí: ở đây, Martha bận tâm chuẩn bị bữa ăn, trong khi Maria chú ý đến việc tiếp đón khách được mời. Cả hai phận vụ đều cần thiết và chứng tỏ ...

/ 50 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 10: 25-37: Bài Tin Mừng này được cả ba thánh sử: Mátthêu, Máccô và Luca ghi lại,nhưng cách diễn tả khác nhau;đồng thời được phụng vụ dùng nhiều lần trong năm,điều đó chứng tỏ luật mến Chúa và yêu người,không những quan trọng về ý nghĩa ...

/ 55 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Lc 1: 26-38 Chuỗi mân côi là lời kinh suy niệm: miệng đọc mà lòng tuởng nhớ đến những mầu nhiệm chính yếu trong đời sống của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Mỗi một chục kinh nhớ một mầu nhiệm....

/ 23 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên C

Tin mừng Lc 10: 17-24: Bài Tin Mừng này, thánh Lu-ca ghi lại việc bảy mươi hai môn đệ đi truyền giáo trở về, tường trìng công việc truyền giáo của mình, đồng thời trong bầu khí vui mừngvì sự thành công của các anh, Đức Giêsu đã ca tụng Thiên Chúa ...

/ 45 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên C

Bài Tin Mừng này, Lu-ca ghi lại những lời Đức Giê-su than trách nhưng dân thành Kho-ra-đin, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um vì đã được chứng kiến những việc lạ lùng của Chúa mà không tin.......

/ 43 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên C

Tin mừng Lc 10: 1-12: Trong việc huấn luyện các môn đệ đi truyền giáo,Đức Giêsu vừa dạy, vừa cho thực tập.Trước đây (Lc 9,3-5) Chúa đã sai mười hai Tông Đồ đi thực tập truyền giáo: hôm nay (Lc 10, 1-12) Người lại sai bảy mươi hai môn đệ đi thực tập ...

/ 45 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C

Tin mừng Mt 18:1-5.10 Bài tin mừng hôm nay ghi lại lời giáo huấn của Chúa Giêsu về giá trị của những người sống phận bé nhỏ. Thiên Chúa đã gửi các sứ giả từ trời xuống để chăm sóc họ. Đó là những thiên thần phục vụ Thiên Chúa và con n...

/ 33 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần XXVI Thường Niên C

Tin mừng Mt 18: 1-5 Bài tin mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu giáo huấn các tông đồ phải hóa nên như trẻ nhỏ để kêu gọi chúng ta phải sống chân thật tuyệt đối trước mặt Thiên Chúa và trước bản thân. ...

/ 55 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên C

Tin mừng Lc 9: 46-50: Để phục vụ vô vị lợi, kiên trì, sáng suốt và trung thành trong đời sống chung, chúng ta hãy luôn luôn sống hiệp nhất với Chúa Giêsu và thực thi giáo huấn của Người trong bài Tin Mừng hôm nay......

/ 37 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVI Thường Niên C

Lc 16: 19-31 Tin-Mừng thuật lại câu chuyện một nhà phú hộ ở đời này nhưng vì không biết sử dụng của cải nên đã bị khốn khổ ở đời sau, để nói lên ý nghĩa cần phải biết sử dụng của cải ở đời này, để mưu ích phần rỗi đời sau....

/ 36 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 9: 43-45 Chính Đức Giêsu sợ các môn-đệ yêu dấu của Người bị lôi cuốn bởi thứ nhiệt thành giả tạo của đám đông. Người cũng không để mình bị ngây ngất trước sự thán phục chung chung đang nhắm vào Người....

/ 38 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 9: 18-22: Bài Tin Mừng này, chúng ta đem lòng cảm phục Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc chúng ta và đồng thời gợi lên lòng tha thiết muốn bước theo Chúa......

/ 34 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 9: 7-9 Trước một thông tin đưa đến, ta cũng thường gặp bối rối như thế. Dư luận chuyển mang cả điều tốt lẫn điều xấu nhất, cũng như mọi con sông chuyên chở nước trong lành và cả chất độc hại ô nhơ....

/ 102 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 9: 1 - 6: Qua bài Tin Mừng này, chúng ta nhận ra ý nghĩa người tông đồ: Chúa gọi: "Gọi mười hai ông đến". Chúa ban quyền: "Người ban cho các ông năng lực và quyền phép …".  Chúa sai đi: "Người sai các ông đi giảng".  Nội dung ...

/ 67 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 8: 19-21: Dựa vào mối liên hệ gia đình tự nhiên: Đức Mẹ và bà con đến gặp Chúa, Đức Giêsu đã giới thiệu về gia đình thiêng liêng, gồm những ai nghe và thực hành Lời Chúa......