Clock-Time
/ 63 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần V Phục Sinh C

Tin mừng Ga 14: 27-31a: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giêsu trấn an các môn đệ trước khi người đi cuộc thương khó và tử nạn......

/ 38 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

Tin mừng Ga 13: 31-35 Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. ...

/ 82 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh C

Tin mừng Ga 14: 7-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu chỉ vẽ cho các môn đệ biết và thấy Chúa Cha......

/ 71 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh C

Tin mừng Ga 14: 1-6 Đức Giêsu yêu cầu ta thể hiện một hành vi Đức tin, tương tự như thái độ Đức tin ta dành cho Thiên Chúa......

/ 123 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh C

Tin mừng Ga 13: 16-20: Bài Tin Mừng hôm qua kết thúc phần thứ nhất của sách Tin Mừng Thánh Gioan, và mở đầu cho phần thứ hai......

/ 115 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Phục SInh C

Tin mừng Ga 12,44-50: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi..."...

/ 177 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh C - Lễ Thánh Matthia Tông Đồ

Tin mừng Ga 15: 9-17: Khi bắt đầu rao giảng, Chúa Giêsu chọn Mười hai Tông Đồ và người đầu tiên là An-rê chứ không phải Phêrô. - Khi Giáo Hội bắt đầu hoạt động thì người đầu tiên Chúa chọn là Ma-thi-a...

/ 177 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh C

Tin mừng Ga 10: 1-10: Hai đoạn Tin Mừng trên, ghi lại việc Đức Giêsu dùng dụ ngôn về người chăn chiên với đàn chiên, để diễn tả chính Người là vị Mục Tử nhân lành đối với loài người......

/ 72 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Chúa Nhật IV Phục Sinh C

Tin mừng Ga 10: 27-30: Trong Tin mừng Chúa Giêsu khẳng định : Chiên của ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Lời này cho thấy mối tương quan song phương giữa Chúa Giêsu và Kitô hữu. Người là vị mục tử biết chiên của mình.&...

/ 54 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh C

Tin mừng Ga 6: 60-69: Bài Tin Mừng hôm nay nói về phản ứng của thính giả khi nghe Đức Giêsu giảng về Bánh Hằng Sống. Chúng ta nhìn ngắm từng loại phản ứng để nhận thức về mình đối với Chúa và bí tích Thánh Thể......

/ 71 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh C

Tin mừng Ga 6: 52-59: Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh về ý tưỏng. Ai ăn thịt và uống máu Đức Giêsu, thì được kết hợp với người trong đời này, được sự sống đời đời và ngày sau hết được sống lại......

/ 105 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Thứ Năm tuần III Phục Sinh C

Tin mừng Ga 6, 44-51: Hôm nay chúng ta sắp suy gẫm về một bước nhảy vọt mới của Tin Mừng tiến về "tận cùng cỡi đất " theo lời đã hứa......

/ 115 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Tin mừng Ga 6, 35-40 - Như mọi người, Philipphê một phó tế khác (như Têphanô) đã phải trốn tránh. Đường Người đi sang qua Samaria......

/ 112 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Tin mừng Ga 6, 35-40 - Như mọi người, Philipphê một phó tế khác (như Têphanô) đã phải trốn tránh. Đường Người đi sang qua Samaria......

/ 95 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Phục Sinh C

Tin mừng Ga 6: 30-35: Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gio-an tiếp tục ghi lại bài giảng của Đức Giê-su về Bánh Hằng Sống......

/ 126 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Phục Sinh C

Tin mừng Ga 6:22-29: Trong suốt tuần thứ 3 Mùa Phục Sinh, Hội Thánh đề ra cho chúng ta mỗi ngày đọc một đoạn Tin Mừng trong bài giảng thuyết về Bánh Hằng Sống ...

/ 70 / Chú Giải Kinh Thánh

Chúa Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Phục Sinh C

Tin mừng Ga 21:1-14: Ong Phêrô buồn, vì Người hỏi tới ba lần : "Anh có yêu mến Thầy không ?". Ông đáp : Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy". Đức Giêsu bảo : "Hãy chăm sóc chiên của Thầy"....

/ 85 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh C

Tin mừng Ga 6: 16-21: Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gio-an ghi lại việc Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ đầy sóng gió và dẹp sóng gió để tỏ bày uy quyền của Người trên thiên nhiên và sự dữ......

/ 70 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh C

Tin mừng Ga 14: 6-14: Thánh Gia-cô-bê và thánh Phi-líp-phê xuất thân từ Bét-sai-đa, cùng quê với Thánh Phê-rô và An-rê thuộc nhóm môn đệ của Gio-an Tiền Sứ, và trở thành những môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su...