Clock-Time
/ 148 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên

Dụ ngôn đi tìm ngọc quý cũng mang ý nghĩa tương tự như dụ ngôn kho báu. Nước Trời cao quý hơn tất cả mọi sự con người có thể có, nên con người phải sẵn sàng hy sinh tất cả, để chiếm được Nước ấy. Có người hiểu thương gia là Chúa Giêsu, và viên ngọc quý là con người: Con Thiên Chúa đã hy sinh tất cả vì loài người chúng ta (2Cr 8,9; Pl 2,6-11)

/ 238 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu giải thích cho các Tông Đồ về ý nghĩa dụ ngôn cỏ lùng.
/ 160 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên

Cũng là "Nước Thiên Chúa"…Nếu Thiên Chúa thực sự là Vua nhân loại, nếu con người phục tùng kế hoạch yêu thương của Người, nếu trí khôn con người để cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa soi dẫn, nếu tâm hồn con người để cho năng lực tận hiến của Thiên Chúa đốt nóng thì Nước Thiên Chúa đang tiến triển.
/ 225 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Kinh Thánh - Chúa Nhật XVII TNB

Trong đoạn hôm nay, ta khám phá ra một sự ám chỉ thường xuyên đến cuộc Xuất hành: việc vượt qua biển Galilê (hồ Tibêria) nhắc đến lần vượt qua Biển đỏ; bánh hóa nhiều gợi nhớ manna; những tiếng kêu ca của người Do thái (cc.41-43.52.60-61.66) nối tiếp những cuộc nổi loạn của người Hy bá chống lại Môisen trong hoang địa. Về phần ngọn núi, nó là phóng bản của núi Sinai. Sự nhấn mạnh rằng lễ vượt qua gần tới (c 4) đánh dấu vị trí của biến cố này đối với quá khứ (Lễ Vượt qua kỷ niệm Xuất hành), đối với hiện tại (lễ Vượt qua này là một thời điểm quan trọng trong cuộc đời Chúa Kitô, và đối với tương lai (trong dịp lễ Vượt qua Do thái này, Chúa Giêsu sửa soạn cho một lễ Vượt qua mới, cho việc thiết lập Thánh Thể tại nhà Tiệc ly và cho việc cử hành nó cách mới mẻ trong Giáo Hội bằng Thánh lễ.
/ 165 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên

Trong bối cảnh ơn cứu rỗi, được thánh Matthêu trình bày ở đây, chúng ta có lý để nói lên rằng thửa ruộng trong dụ ngôn muốn nói tới Hội thánh.
/ 232 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên

Hôm nay, Đức Giêsu sắp cống hiến cho ta một lối giải thích theo nghĩa thiêng liêng, rất cần để hiểu các dụ ngôn. Người so sánh con người như bốn loại đất: cùng một hạt giống, cùng một Lời Chúa, mà mang lại kết quả ít nhiều khác nhau tùy theo mỗi cá nhân chúng ta đáp lại.
/ 163 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Ngày 22/7, Lễ Thánh Nữ Maria Macđala

Mừng lễ thánh Maria Macđala hôm nay, chúng ta hướng về ngài trong tâm tình cảm phục và ngưỡng mộ.

* Cảm phục vì bà đã yêu mến đi theo Chúa cách trọn vẹn.

* Ngưỡng mộ vì bà là gương mẫu cho bất cứ ai muốn làm tông đồ cách âm thầm và phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình.

* Khi gặp thánh giá trong cuộc sống, chúng ta noi gương Maria Macđala dưới chân thánh giá Chúa để hiệp thông và đền tội.

/ 186 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên

Dụ ngôn là một lời kêu gọi tin tưởng vào sức mạnh của ơn Chúa, của việc Chúa làm.
/ 170 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên

Bài Tin mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu giới thiệu về gia đình thiêng liêng gồm những người vâng phục thánh ý của Chúa Cha trên trời.
/ 172 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên

Bài Tin mừng hôm nay ghi lại câu chuyện chung quanh dấu chỉ Giôna, để trình bày về niềm tin như một ân huệ chứ không phải niềm tin do điều kiện.
/ 155 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên

Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Mátthêu mượn lời ngôn sứ I-sai-a (42,1-4) để giới thiệu Chúa Giêsu là Người Tôi Trung của Thiên Chúa.
/ 138 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện tranh luận giữa các thầy biệt phái và Đức Giêsu về việc giữ luật ngày Sa-bát.
/ 123 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XV Thường Niên

Đức Giêsu tiếp tục nghĩ đến những người đầu tiên vẫn được Người quan tâm chăm sóc đó là những kẻ thấp bé, nghèo hèn, những người đau khổ đói khát, những người bệnh tật hay bất hạnh... nói chung, đó là tất cả những người đang mang gánh nặng nề.
/ 216 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Thường Niên

Mầu nhiệm về Thiên Chúa, và thánh ý của Thiên Chúa, trí khôn của người thông thái và sức thấu đáo của nhà bác học không thể nào hiểu được, vì vượt qua lý trí của con người. Nhưng Thiên Chúa là tình thương, Người tự mạc khải cho những kẻ bé mọn có lòng khiêm nhường. Điều này, một đàng khích kệ những kẻ bé mọn, đàng khác cảnh giác những kẻ kiêu căng trong việc học hỏi, tìm và suy niệm về Chúa và về thánh ý Chúa.
/ 248 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XV Thường Niên

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu khiển trách dân thành Kho-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-um về tội cứng lòng tin.
/ 304 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XV Thường Niên B

Trình thuật kể lại việc Chúa Giêsu triệu tập nhóm Mười hai, sai họ đi từng hai người một, ban cho quyền trên các thần ô uế (c.7). các huấn thị của Người, xoay quanh hai chủ đề: sự từ bỏ của những kẻ được sai và thái độ cần phải giữ tại những nơi đến, chiếm phần lớn bản văn (cc.8-11).
/ 156 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên

Lạy Chúa, xin giúp con biết lắng nghe. Tiếng Chúa dịu dàng và kín nhiệm. Và xin giúp con biết nói lại, biết công bố Lời Chúa cho mọi người.
/ 152 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên

Bài Tin mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giêsu tiên báo cho các Tông đồ biết đối phó với những bách hại trên đường truyền giáo.