Clock-Time
/ 166 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 16,4b-11)

Lời loan báo việc Người ra đi dập tắt tất cả mọi suy nghĩ khác. Có lẽ mãi về sau, các môn đệ mới chế ngự được nỗi ưu phiền để hiểu ra “ý nghĩa" của cuộc ra đi này : việc Đức Giêsu trở về với Cha, bước đường dẫn tới vinh quang của Chúa Cha,  nguồn phát sinh dồi dào Thần Khí...

/ 282 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 15,26-16,4)

Cuộc mạo hiểm Đức tin đã bắt đầu ở Giêrusalem, gần Golgôtha, và một ngôi mộ trống. . . đoạn Đức tin lan rộng sang Samaria, sang Antiôkia ở Syria... rồi sang tiểu Á. Và đây Đức tin tới lục địa mới. Hiển nhiên là chúng ta đang ở vào mùa xuân năm 50 là 20 năm sau khi Chúa Giêsu “đã hiến mạng" và đã sống lại...

/ 278 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm C (Ga 14,23-29)

Cảm nghiệm về một sự hiện diện thân mật nào đó của một người, tuy "vắng mặt" về thể lý, chúng ta cũng có thể nhận ra trong nhung tình yêu nhân loại ta, nếu chúng là chân thực : bất giác chúng ta sẽ nhận thấy đang khi nói, trong một cuộc đối thoại nội tâm, với người yêu, với bạn hữu, con cái, hôn phu, người chồng...

/ 151 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15,18-21)

"Tôi làm người Do thái với người Do thái, làm người Hilạp với người Hilạp, để đưa mọi người về với Chúa Kitô”. Người sẽ nói như vậy trong một bức thư. Đây chính là động tác nhập thể : Thiên Chúa làm người với con người. HÔM NAY, tôi phải xắp gần lại với ai?...

/ 195 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15,12-17)

Không phải HÔM NAY người ta mới nói: Giáo Hội đổi thay mọi tục lệ của chúng tôi. Và quyết định này của Công đồng, một cách âm thầm và mạnh mẽ, quan tâm đến Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng yêu mến Giáo Hội, và niềm tin tưởng vào các quyết định của Giáo Hội...

/ 216 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15,9-11)

Thiên Chúa không phân biệt chúng ta với họ....Vậy giờ đây sao anh em thách thức Thiên Chúa khi anh em đặt lên cổ các môn đệ cái ách ,mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không sao mang nổi ?.. Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được cứu độ cùng một thể thức như họ...

/ 219 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15,1-8)

Hình ảnh cây nho có truyền thống trong Kinh thánh, nhằm diễn tả tình yêu. Thiên Chúa đối với dân Người : Is 5,1 ; Gr 2,21 ; Ed 15,2 ; Hs 10,1 ;  Tv 80,9. Cây nho chính là dân của Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu nói : “ Thầy là cây nho thật, Người muốn quả quyết : "Tôi là dân đích thực của Thiên Chúa là Ítraen mới”...

/ 162 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 14,27-31a)

“Linh mục”, được tấn phong làm đầu cộng đoàn, đại diện Chúa Kitô, là Dấu Thân Thể Người, biểu tượng sự hiệp nhất người kiến tạc sự hiệp nhất, đáng nhớ người mà các khớp và chỗ khớp được liên kết với nhau, làm cho thân xác lớn mạnh và phát triển. (Cl 2,19)....

/ 249 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 14,21-26)

Các tông đồ các Kitô hữu không phải là một nhân loại siêu vượt, họ như' mọi người chia sẻ thân phận con người. Sống với các người đương thời. Không một mặc cảm tự tôn nào. Việc tông đồ bắt đầu như thế. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhìn  cuôc sống bình thường của chúng con...

/ 298 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm C (Ga 13,31-35)

Sự bình an của Đức Giêsu được diễn tả trong một câu nằm giữa hai phó từ : giờ đây. . . sắp sửa . Những động từ ở đầu câu thuộc thời hiện tại (nhằm diễn tả một tình trạng bất định theo tiếng Hy Lạp, nghĩa là thời gian của "các vật chưa hoàn tất"), và những động từ ở cuối câu thuộc thời tương lai...

/ 157 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 14,7-14)

Ông Phi-lip-phê nói : "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện rồi". Đức Giêsu trả lời : Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai xem thấy Thầy là xem thấy Chúa Cha"...

/ 363 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 14,1-6)

Họ xin Philatô cho cho biết Người...họ mai táng Người trong mộ..Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết... và trong nhiều ngày Người đã hiện ra với những kẻ đã cùng với Người từ Galilêa lên Giêrusalem. Bấy giờ những kẻ đó là những chứng nhân của Người trước mặt dân chúng...

/ 704 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 13,16-20)

Thánh Phaolô, như trọn truyền thống rộng lớn của các ngôn sứ, biết rằng Thiên Chúa hiện diện trong mọi việc đó : Thiên Chúa quan tâm đến loài người…Chúa còn nhập thể vào nhân loại, trong một lịch sử và một địa dư, trong một văn hóa và một truyền thống. Vinh quang Thiên Chúa chính là con người sống động triển nở, sự triển nở mà Chúa muốn, vừa là xác thể và thiêng liêng, vừa tạm thời và vĩnh cửu...

/ 263 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 12, 44 - 50)

Các tiên tri là những Kitô hữu đặc biệt có thể phân biệt thánh ý Thiên Chúa trong những biến cố cụ thể của đời sống nhân loại và của lịch sử. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đọc những dấu chỉ của lời Chúa, trong các dấu chỉ thời đại! Chúa nói với chúng con qua các biến cố. Khi nghĩ tới một biến cố vừa mới diễn ra, con có khiêm. tốn tìm hiểu điều Chúa muốn nói với thế giới…

/ 295 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 10, 22 - 30)

Kitô hữu là “người của Chúa Kitô”. Một từ mới được phát minh.danh  hiệu đòi buộc nhiều. Tôi có phải là một Kitô khác không ? Tôi có thực sự là một Kitô không ? Tôi suy nghĩ về từ nay. Tôi mang danh hiệu đó. Đây có phải là một nhãn hiệu suông không ? Oi Chúa Kitô, xin làm cho con nên giống Chúa...

/ 324 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 10, 1-10)

Đời sống trong cộng đoàn các Kitô hữu có nguồn gốc và phong tục khác nhau đã đặt ra một vấn nạn trầm trọng cho Gíáo hội sơ khai. Vì tinh thần hẹp hòi, vài phần tử trong cộng  đoàn muốn áp đặt phong tục riêng của họ cho người khác? Họ tố cáo Phêrô đã phản bội gốc gác của mình khi vào nhà người Rôma...

/ 325 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C (Ga 10,27-30)

Mọi thính giả của Đức Giêsu, cũng như chính Người, đều hiểu rõ những trích dẫn Kinh Thánh trên, đặc biệt là chương 34 nổi tiếng của ngôn sứ Ê-dê-ki-en, diễn tả khá dài những mục tử xấu ác (các vua thời đó) không quan tâm chăm sóc đoàn chiên của họ . . . trước khi quả quyết rằng, Thiên Chúa Giavê phán thế này : Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta, và Ta sẽ chăm nom chúng... 

/ 186 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh (Ga 6, 61 - 70)

Ba thánh sử khác cũng ghi nhận khúc ngoặt quan trọng trên trong đời sống Đức Kitô : đó là cơn khủng hoảng ! Cho đến đây, dân chúng đã theo đuổi và tìm kiếm Nguời. Nhưng đứng trước việc mạc khải về Thánh Thể phần đông thính giả cảm thấy khó chịu. Kết thúc chương 6 này, ta thấy chỉ còn sót lại Nhóm Mười Hai, lập thành số người nhỏ bé, như hạt mầm cho cộng đoàn tín hữu trong tương lai...

/ 190 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh (Ga 6, 53 - 59)

Trên đường dẫn từ Giêrusalem tới Đamas (thủ đô Syria). Những con đường có tầm quan trọng lớn trong công vụ các Tông đồ . Chính qua những con đường hiệp thông mà Tin Mừng lan rộng. . . từ thành này qua thành khác. . .do những khách du lịch…tôi có trách nhiệm trong việc truyền bá đức tin, trong việc phổ biến Tin Mừng. Tôi hoàn thành vai trò của tôi thế nào?