Clock-Time
/ 92 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Thường Niên C

Tin mừng Mt 11: 25-27: Qua bài Tin-Mừng này, chúng ta thấy những kẻ tự cao tự đại, tự cho mình là khôn ngoan thông thái, đã bị Chúa than trách; trái lại những kẻ bé mọn khiêm nhường lại được Chúa chúc lành......

/ 109 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XV Thường Niên C

Tin mừng Mt 11: 20-24: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su khiển trách dân thành Kho-ra-din, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um về tội cứng lòng tin......

/ 168 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Thường Niên C

Tin mừng Mt 10: 34 - 11: 1: Bài Tin-Mừng hôm nay là phần kết thúc bài giảng về sứ vụ truyền giáo, kêu gọi các Tông Đồ: phải dứt khoát lựa chọn, phải biết từ bỏ chính mình để theo Chúa, và các Tông Đồ được thông công quyền hành......

/ 35 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 25-37 Giáo Hội muốn nhắc lại cho chúng ta về điều kiện để được sống đời đời là mến Chúa và yêu người. Đồng thời cũng dạy cho chúng ta về cách thế yêu người là yêu tha nhân như chính mình....

/ 48 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 10: 24-33: "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được Linh Hồn" ...

/ 67 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 10: 16-23: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giê Su tiên báo cho các Tông Đồ biết đối phó với những bách hại trên đường truyền giáo....

/ 117 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên C

Tin mừng Mt 10: 7-15: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giê Su huấn dụ các Tông Đồ trước khi sai các ông đi truyền giáo......

/ 95 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên C

Tin mừng Mt 10:1-7; Ta thấy Nhóm mười Hai được tổ chức thành "tập đoàn tông đồ", nghĩa là "thừa sai"....

/ 66 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên C

Tin Mừng Mt 9:22-38 Người ta đem đến cho Đức Giêsu một người bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được....

/ 98 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên C

Tin mừng Mt 9: 18-26: Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm lòng tin của con đã cứu chữa con". Và ngay từ giờ Phút ấy, bà được khỏi bệnh......

/ 122 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên C

Tin mừng Mt 9: 14-17: Các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các môn đệ của người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ của ông lại không?"......

/ 41 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 1-9 Giáo Hội muôn nhắc nhở chúng ta là những người làm tông đồ cho Chúa, về nội dung, mục đích, cách thế và phương tiện của việc rao giảng Tin-Mừng....

/ 141 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên C

Tin mừng Mt 9: 1-8: Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ tê liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giêsu bảo người tê liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi"......

/ 89 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên C

Tin mừng Mt 8: 23-27: Phép lạ này trình bày về uy quyền của Chúa Giê-su trên thiên nhiên và trên sự dữ. Qua phép lạ này chúng ta khơi dậy niềm tin của chúng ta đối với Thiên-Chúa tình thương và quền năng......

/ 66 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 9: 51-62 Chúng ta muốn hiến thân phụng sự Chúa, nhưng chưa dứt khoác với những gì đã từ bỏ, như lo lắng về những quan hệ trần thế, những lề lối sống theo kiểu trần thế … Sống như vậy thì không thể hoàn thành sứ mệnh Tông Đồ được vì cầm ...

/ 48 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô C

Tin Mừng Mt 16, 13-20 Đỉnh cao trích đoạn Tin Mừng hôm nay là lời tuyên xưng của Phêrô vào thần tính của Chúa Giêsu, cũng là đỉnh cao trong đời sống niềm tin của Ngài : "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". ...

/ 124 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XII Thường Niên C

Mt 7: 21-29 Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy…...

/ 129 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XII Thường Niên C

Tin mừng Mt 7: 15-20: Đức Giêsu là con người thực tế. "Cứ xem họ hành động ra sao... ". Giá trị đích thực của một người thường biểu lộ qua việc làm của họ. Chẳng hạn, ta có thể nói nhiều về Giáo hội......

/ 140 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XII Thường Niên C

Tin mừng Mt 7: 6.12-14: Tin Mừng không chỉ là những gì hoàn toàn riêng lập nhưng cũng thường lặp lại các yếu tố tốt đẹp nhất của nền luân lý chung. Thế nên, trong ngạn ngữ dân gian......