Clock-Time
/ 400 / Chú Giải Kinh Thánh

SỰ CÔNG CHÍNH VÀ NƯỚC TRỜI. Chú giải Tin Mừng CN IV TN A (Mt 5,1-12), Lm. Jos. Ph.D. Thạch, SVD

Nước Trời … thừa kế đất … phần thưởng nhiều trên trời … nhìn thấy Chúa: Cái phúc của người nghèo là vì Nước Trời là của họ. Như đã đề cập đến trong phần bối cảnh, “Nước Trời” là một đề tài trọng yếu trong Tin Mừng của Đức Giêsu nếu không muốn nói là quan trọng nhất... 

/ 413 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên (Mc 3,20-21)

Chủ đề về "máu” rất, quan trọng trong thư này chúng ta khó cảm nghiện được ý biểu trưng hàm chứa- trong đó, vì không có dịp tham dự vào một "nghi thức tế hiến " nay vẫn còn trong một vài tôn giáo. Người ta cắt "cổ một con vật để kính một vị thần, và thông hiệp với linh thánh bằng việc bôi máu nóng trên tay, trên mặt, trên bục của nhà ở... 

/ 461 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên (Mc 3 ,13-19)

Đavít đã sống trước một giá trị căn bản của Tin Mừng : “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những kẻ xúc phạm đến chúng con”. 'Hãy yêu thương kẻ thù nghịch. Hãy làm ơn cho những người ghét bỏ anh em "...

/ 331 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên (Mc 3,7-12)

Cảnh tượng bên ngoài của đồi Golgotha chỉ diễn ra ngày thứ sáu đó: Nhưng trọn điều cốt yếu của cảnh tượng, điều diễn ra khi đó trong chính tấm lòng Chúa Kitô; từ nay lại không dùng lại nữa : Người tiếp tục Hôm Nay, và luôn mãi lễ hiến tình yêu dâng lên Thiên Chúa là Cha Người và cho loài người là anh em Người...

/ 306 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên (Mc 3,1-6)

Trước tiên, trình thuật kể lại người ta đã cố gắng trang bị cho cậu bé Đavít áo giáp của vua Saolê như thế nào. Nhưng cậu không thể bước đi được, vì nó quá lớn đối với cậu. Khi người ta trao cho cậu "những phương tiện nhân loại" gây sức mạnh để thắng tên khổng lồ cách thuận lợi, thì Đavít không thể tiến bước được nữa...

/ 341 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên (Mc 2,23-28)

Niềm hy vọng Kitô giáo không chỉ là một hy vọng thần nhân loại, dựa vào giả thuyết là mọi sự sẽ kết thúc ổn thỏa, vào sự may mắn trộn lộn hầu như đồng đều những thành công và thất bại. Hi vọng cũng không phải là thái độ lạc quan đối với những tâm tình phúc hậu . Nó tồn tại khi mọi sự dường như sụp đổ vì nó chỉ dựa trên đức tin, trên Thiên Chúa là Đấng luôn trung thành với lời hứa... 

/ 579 / Chú Giải Kinh Thánh

Con Chiên Của Thiên Chúa là Con Thiên Chúa - Chú Giải Chúa Nhật Thường Niên II A (Ga 1:29-34) - Lm. Jos. Ph.D. Thạch, SVD

Tác giả Tin Mừng thứ tư không có trình thuật về sự kiện Đức Giêsu chịu phép rửa như các tác giả Tin Mừng Nhất Lãm, trong đó căn tính Con Thiên Chúa của Đức Giêsu được mặc khải. Tuy nhiên, qua lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả, toàn thể danh xưng Kitô học quan trọng của Đức Giêsu được giới thiệu.
/ 400 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên (Ga 2,18-22)

Nếu chúng ta kiên trì cầu nguyện dựa trên các bản văn đó, chúng ta sẽ khám phá ra rằng, nhờ tính lạ thường của chúng, các bản văn đó thôi thúc ta không dừng lại nơi các chi tiết cụ thể (còn nên nhờ đến những chú giải thuộc khảo cổ và lịch sử để soi sáng chúng). Điều cần bàn là biết khám phá ra ý nghĩa sâu sắc của chúng... 

/ 364 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm A (Ga 1,29-34)

Rất nhiều người vào thời Đức Giêsu. đã không hiểu Người  là ai. Vậy chúng ta hãy lắng nghe những chứng từ  của Gioan Tẩy Giả kèm theo một loại "phát xạ" bổ sung mà Gioan nhà  thần học và là chứng nhân đã đưa vào bằng sự suy niệm lâu dài của ngài. Bởi vì lúc đó, Gioan Thánh sử cũng có mặt trên bờ sông Gio-đan ấy...

/ 364 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (Mc 2,13-17)

Hỡi ơi, chúng ta thường có chống lại lời Chúa như Giacob ở chỗ cạn Giabốc đã chống lại Thiên Chúa suốt đêm (St 32,23-33). Lạy Chúa, chớ gì lời Chúa hữu hiệu trong con  Chớ gì con để cho lời Chúa tác động. . . thay vì chống lại Xin giúp con biết chấp nhận để lời Chúa phơi bày những ý định thầm kín nhưng tránh né của con... chớ gì lời Chúa biến đổi và đưa con tới quyết định theo Chúa!.. 

/ 273 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên (Mc 2,1-12)

“Sư an nghỉ của Thiên Chúa" mà thư  gửi người Do Thái sắp nói tới, hoàn toàn đi ngược lại sự bất động lo lắng, thụ động, biếng nhác. Đây là hạnh phúc bền chặt có ý thức cao độ : để tồn tại. Chúng ta, các thực thể nhân linh chỉ sống nữa chừng phần lớn thời gian, trong một loại phiền muộn mông lung. Chúng ta phải học nơi Thiên Chúa để “sống mãnh liệt”... 

/ 271 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên (Mc 1,40-45)

Người phong hủi là người là người bị loại ra khỏi cộng đoàn tôn giáo ( Lv 13,35 ). Trong xã hội thời đó, phần lớn các bệnh truyền nhiễm như bệnh hủi đều bị coi như một hình phạt của Thiên Chúa. Vì thế người bệnh phong hủi bị cấm không được tiếp xúc với xã hội. Chúng ta suy nghĩ về thân phận đau khổ và cô đơn của người phong hủi để nhận ra thân phận đáng thương của người tội lỗi...

/ 301 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên (Mc 1,29-39)

Tôi tưởng lại cảnh trên, như thể tôi đang hiện diện tại đó. Lạy Chúa, con tin rằng, ngày nay Chúa cũng đang thể hiện uy quyền cao cả cách hết sức đơn giản như thế. Trong mỗi bí tích Chúa đang cầm tay con. Khi hiệp lễ, con cầm Chúa trong tay con và Chúa cứu chữa con khỏi những cơn “cảm sốt” :  Khỏi tính ích kỷ, khỏi sự lười biếng, khỏi vẻ nguội lạnh khi cầu nguyện...

/ 349 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên (Mc 1,21-28)

Có người đã minh chứng trong một đoạn sách kia rằng : "Nhân loại là gì mà Chúa nhớ đến...Chúa đã hạ Người xuống kém các Thiên Thần... Chúa lại đặt trên đầu Người triều thiên vinh quang và danh dự... và bắt vạn vật quy phục dưới chân Người” vì khi Ngài bắt vạn vật quy phục Người, Ngài không trừ ra vật nào khỏi phục tùng Người...

/ 670 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2, 1-12)

Lễ Hiển Linh là lễ của tất cả những người không biết Đức Giêsu, của tất cả những người có niềm tin khác với chúng ta. Và Thiên Chúa yêu mến họ, soi  sáng cho họ, Thiên Chúa dùng ân điển vô hình để lôi kéo họ đến với Người. Nhưng, chúng ta, chúng ta phê phán họ như thế nào?...

/ 324 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh (Ga 2:1 - 11)

Lần đầu tiên, Gioan nói với các môn đệ “tin” Chúa Giêsu. Ngày đó, trước phép lạ đầu tiên, đã khởi lên một đức tin còn “đang khởi sự”, rất yếu kém, chưa được rõ ràng là bao. Nhưng Thánh Gioan nói, điều đó đã thuộc đức tin. Lạy Chúa, xin giúp chúng con phân biệt được đức tin ban đầu, chưa hoàn thành, bất toàn của biết bao anh em chung quanh chúng con... 

/ 749 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Trước Lễ Hiển Linh (Mc 1,7 – 11)

Được thanh tẩy trong Thần Khí. Điều đó gợi lên ý tưởng “môi trường sống” : như con cá sống trong nước. Sống “trong Thần Khí” : là để cho Thần Khí mang dẫn, như kẻ bơi lội để cho nước chuyển đưa. Đúng, đó chỉ là một hình ảnh, nhưng cần biết sử dụng trong sức mạnh của nó để gợi lên một biểu tượng... 

/ 616 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Trước Lễ Hiển Linh (Ga 1,43 – 51)

Đức Giê-su thấy Na-tha-na-en tiến về phía mình liền có lời khen ông. Chúa chinh phục lòng người bằng lời khen tặng. Để chinh phục lòng người hầu phục vụ hiệu quả, chúng ta cần nhạy cảm về những điều hay, lẽ phải và cái tốt của người khác. Làm như vậy sẽ tránh được những xét đoán bất công đối với tha nhân... 

/ 717 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Trước Lễ Hiển Linh (Ga 1,35 – 42)

Gioan nói rằng: Chúng ta đã phạm tội. Điều này thật hiển nhiên. ở đây, Gioan quả quyết rằng . Con người sinh ra bởi Thiên Chúa đã được đặt trong một nền tảng không còn sự dữ nữa. Đây là sự định hướng bao quát mở lối chính yếu cho cuộc sống...