Clock-Time
/ 67 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Thường Niên A

Tin Mừng Mc 1: 14-20 Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Mác-cô ghi lại cách tóm tắt về hoạt động rao giảng của Đức Giê-su và việc Người tuyển chọn các môn đệ đầu tiên....

/ 172 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng Mt 3: 13- 17 Phép rửa của Chúa Giêsu cho ta thấy Người muốn sống đời mình theo viễn tượng nào, muốn được sinh động bởi não trạng nào, muốn hành động theo phương cách nào....

/ 112 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Ga 3: 22-30 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc ông Gian tẩy giả làm chứng lời của ông về Đức Giêsu Kitô...

/ 147 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài tin mừng hôm nay nói lại Đức Giêsu chữa lành cho một người bị phong hủi để trình bày sứ vụ cứu Thế của Người và Người phá rào ngăn cách để đến với những người bị bỏ rơi....

/ 111 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Lc 4:14-22 Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để ...

/ 164 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Mc 6:45-52: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại phép lạ Chúa đi trên mặt để trình bày việc Người lấy uy quyền chế ngự thiên nhiên hầu củng cố niềm tin cho các môn đệ . ​...

/ 165 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh A

  Bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người, và làm điều đẹo lòng Người. ...

/ 95 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Mt 2: 1-12: Câu truyện ba nhà đạo sĩ đến tìm gặp Chúa Giêsu diễn tả việc Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại......

/ 51 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Ga 1: 35-42 "Đến mà xem": Chúa không dùng lời nói để giới thiệu về mình, vì lời nói suông kém giá trị hấp dẫn, nhưng Chúa tỏ mình ra bằng chính lối sống hằng ngày và cụ thể của Người......

/ 217 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Trước Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Ga 1: 29-34: Bài Tin Mừng này thuật lại câu chuyện Thánh Gio-an Tiền Sứ làm chứng về Đức Giê-su Ki-tô trước mặt đám đông dân chúng đến với ông......

/ 155 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Trước Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Ga 1: 19-28: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gio-an Tẩy Giả làm chứng về Đức Giê-su trước mặt các ủy viên Hội đồng Cộng tọa ( 1,19-29 )......

/ 53 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

Tin mừng Lc 2: 16-21: Bài Tin Mừng này tường thuật về việc các mục đồng đến thờ lạy Hài Nhi Giê-su và được mắt thấy tai nghe đúng như lời sứ thần nói với họ.......

/ 182 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba, Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

Tin Mừng Ga 1:1-18 Thiên Chúa ở giữa loài người. Thiên Chúa đang hành trình trên con đường của chúng ta... Thiên Chúa đang ở góc phố của tôi . Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi....

/ 166 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

Tin mừng Mt 2: 13-18: Bài Tin Mừng này ghi lại câu chuyện sứ thần Chúa đến báo cho Giu-se phải đem Con Trẻ Giê-su và Đức Ma-ri-a trốn sang Ai-cập, và việc Hê-rô-đê sai người đi giết các trẻ em Do Thái ở Bê-lem và vùng phụ cận......

/ 172 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Chúa Giáng Sinh

Tin Mừng Lc 2:15-20  Thiên Chúa đã làm người. Sự sống và tình thương, Ánh Sáng và Vinh Quang của vị Thiên Chúa làm người đó vẫn được tiếp tục ban cho chúng ta. ...

/ 154 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng A

Tin mừng Lc 1: 57-66: Bài Tin Mừng này ghi lại việc Gio-an Tẩy Giả đươc sinh ra và chịu cắt bì để trình bày cho chúng ta về thân thế và sứ vụ tiền hô của Gio-an......

/ 119 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng A

Tin mừng Lc 1: 39-45: Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đức con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thức hiện những gì Người đã nói ...

/ 144 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng A

Tin mừng Lc 1: 26-38: Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi.....

/ 201 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng A

Tin mừng Lc 1: 5-25: Bài Tin Mừng này ghi lại câu chuyện sứ thần truyền tin cho Da-ca-ra-a và việc bà Ê-li-sa-bét mang thai cách lạ lùng ông Gio-an, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế......