Clock-Time
/ 101 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 47-53: Trong bài Tin-Mừng hôm nay, Đức Giê Su giảng dụ ngôn về cái lưới để nhấn mạnh rằng: ở đời này kẻ lành người dữ ở lẫn lộn với nhau, đến ngày tận thế mới có sự phân biệt...
/ 77 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên A

Tin mừng Ga 11: 19-27: Mát-ta đón Chúa vào nhà và nhiệt tình phục vụ Chúa. mỗi người ki-tô hữu chúng ta cũng có thể thực thi lòng hiếu khách như vậy. Vì khi chúng ta phục vụ anh em chúng ta là phục vụ chính Chúa Ki-tô.
/ 90 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 13: 36-42: Thế gian nói chung và Hội Thánh nói riêng, vẫn có kẻ lành người dữ, kẻ tốt người xấu chung lẫn lộn với nhau : phải đợi đến ngày tận thế mới phân biệt rõ ràng.

/ 89 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 31-35: Qua hai dụ ngôn này, chúng ta tin tưởng vào sức mạnh và ảnh hưởng của Ki-tô giáo trên thế giới và nhờ vậy, chúng ta nhiệt tình làm việc Tông Đồ truyền giáo và nhất là ý thức hơn mỗi khi đọc kinh Lạy Cha: Nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến…
/ 93 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 13:44-52: Tất cả mọi dụ ngôn đều nói cho ta về Nước Trời; hết thảy chúng đều mặc khải một khía cạnh nào đó và trước hết diễn tả thực tại Chúa Giêsu, biến cố trung tâm của lịch sử và là giao điểm dứt khoát giữa đất và trời: trong Người, Nước Trời đã đến gần nhân loại một lần thay cho tất cả.
/ 98 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 20: 20-28: Thánh Gia-cô-bê thuộc giới thợ thuyền làm nghề chài lưới vất vả; đàng khác lại có tham vọng đi ngược lại với vai trò và tinh thần của người Tông Đồ, nhưng Chúa Giê-su vẫn gọi và chọn ông đi theo Chúa...
/ 122 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 10-17: Qua bài Tin-Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy mục đích của dụ ngôn: Không nhằm vào người gieo giống, vì Chúa Giê-su là ngôi lời Thiên-Chúa, là Đấng phản ảnh Chúa Cha một cách trung thực tuyệt vời...
/ 101 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 10-17: Họ nhìn mà không nhìn…Họ nghe mà không không hiểu… chúng đã bịt tai nhắm mắt...
/ 207 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 12: 1-8: Maria Mác-đa-la đã được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ, nghĩa là được Chúa yêu thương tha thứ, vì thế bà đã tha thiết yêu mến đi theo Chúa và phục vụ Chúa trong âm thầm, theo Chúa với khả năng và hoàn cảnh của mình...
/ 89 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 12: 46-50 Sau những lời khiển trách những kẽ cứng lòng tin, Đức Giê Su giới thiệu một cộng đoàn dân Chúa mới, thay thế cho những kẻ cứng lòng tin.
/ 157 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 12: 38-42: Bài tin mừng hôm nay ghi lại câu chuyện chung quanh dấu chỉ Giô-na, để trình bày về niềm tin như một ân huệ chứ không phải niềm tin do điều kiện...
/ 94 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XVI Thường Niên A

Mt 13: 24-43: Trong khi con người muốn dùng vũ lực, bạo lực để chứng tỏ sức mạnh của mình thì Thiên Chúa biểu lộ quyền năng của mình qua sự khoan dung, kiên nhẫn và nhân từ mà Ngài đối xử với kẻ thù.
/ 79 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Mát-thêu mượn lời ngôn sứ I-sai-a (42,1-4) để giới thiệu Chúa Giê-su là Người Tôi Trung của Thiên-Chúa.

/ 98 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 12: 1-8: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện tranh luận giữa các thầy biệt phái và Đức Giê Su về việc giữ luật ngày sa-bát...
/ 89 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 11: 28-30: Bài Tin-Mừng hôm nay giới thiệu cho mọi người Ki-tô hữu chúng ta một phương thế siêu nhiên để vượt qua những thử thách, đó là đến với Chúa: "Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng"...
/ 119 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 11: 25-27: Qua bài Tin-Mừng này, chúng ta thấy những kẻ tự cao tự đại, tự cho mình là khôn ngoan thông thái, đã bị Chúa than trách; trái lại những kẻ bé mọn khiêm nhường lại được Chúa chúc lành...
/ 114 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 11: 20-24: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su khiển trách dân thành Kho-ra-din, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um về tội cứng lòng tin...
/ 115 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 10: 34 - 11: 1: Bài Tin-Mừng hôm nay là phần kết thúc bài giảng về sứ vụ truyền giáo, kêu gọi các Tông Đồ: phải dứt khoát lựa chọn, phải biết từ bỏ chính mình để theo Chúa, và các Tông Đồ được thông công quyền hành...
/ 140 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 1-23: Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về người gieo giống đi gieo lúa, để dạy rằng cũng một Lời Chúa rao giảng nhưng sinh những hiệu quả khác nhau là tuỳ theo thái độ đón nhận của các tâm hồn...