Clock-Time
/ 177 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXXII Thường Niên B

Tin mừng Mc 12:38-44: Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói : "Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ tiền vào thủng nhiều hơn ai hết"....

/ 85 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 16: 9-15 Dụ ngôn "Người quản gia bất lương". Qua những hình thức diễn tả, có chỗ sáng sủa có chỗ còn bí hiểm, Đức Giêsu bày tỏ quan điểm của người về "tiền bạc"......

/ 90 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Ga 2: 13-22: Thánh lễ hôm nay thức tỉnh chúng ta phải biết quan tâm, chăm lo và tôn trọng nhà thờ là nơi giáo dân họp nhau để thờ phượng Chúa, cầu nguyện vời Chúa và nhất là cử hành thánhlễ mỗi ngày; đồng thời cũng là nơi giáo dân đến nhận ...

/ 159 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên B

Tin Mừng Lc 15:1-10: Chỉ một người tội lỗi hối cải ! một người thôi ! cũng giữ một tầm quan trọng quá mức đối với Thiên Chúa. Không gì có vẻ đáng kể hơn "người đó"....

/ 221 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 25-33: Qua bài Tin Mừng này, Chúa đòi hỏi những ai muốn làm môn đệ Chúa, thì phải sống siêu thoát, nghĩa là từ bỏ mọi cản trở, ngay cả những cản trở do bản thân gia đìnhvà đồng thời phải chấp mọi sự hy sinh trên đường theo Chúa...

/ 238 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 15-24: Bài Tin Mừng hôm nay thức tỉnh chúng ta khơi dậy lòng khao khát sống hoàn thiện sống đúng với phẩm giá làm con Chúa để được vào Nước Trời......

/ 215 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 12-14: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy phải có tinh thần vị tha khi mời khách đến ăn tiệc......

/ 279 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 12:28-34: Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu và người Luật sĩ về giới răn trọng nhất, Chúa Giêsu đã xác nhận tình yêu là căn bản cho mọi cuộc sống tôn giáo . Vì thế yêu mến Chúa và yêu người là giới răn trọng ...

/ 194 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 1-6: Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu chữa người bị bệnh phù thũng vào ngày sa-bát để dạy bài học: làm việc thiện trong ngày này......

/ 143 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Ga 12: 23-28: Chúa Kitô đã dạy: "Hãy dùng của cải đời này mà mua Nước Trời". Chúa muốn chúng ta hãy dùng tất cả mọi hoạt động trần thế vào mục đích ấy và có lẽ không có hoạt động nào có giá trị hơn việc canh tân đời sống mỗi ngày......

/ 164 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Mt 5: 1-12a: Bài Tin mừng đọc trong thánh lễ mừng Các Thánh Nam Nữ hôm nay, kể ra những người chiếm hữu được hạnh phúc chân thật trên Nước Trời, đó là những người khi sống ở trần thế, đã sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, biết thương ...

/ 267 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên B

Tin Mừng Lc 13:22-30: Đoạn Tin mừng hôm nay nói đến viện tưởng ngày cách chung, được ví như một phòng tiệc cuới. Muôn dân từ khắp bốn phương trời đều được mời đến tham dự bàn tiệc. Nhưng muốn vào phải qua cửa hẹp....

/ 184 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Lc 13: 18-21: Qua bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca ghi lại dụ ngôn về hạt cải và men trong bột để trìng bày về sức mạnh lan tràn và làm biến đổi Nước Trời......

/ 186 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Lc 13: 10-17: Bài Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày sabát và cho thấy phải thi hành bác ái trong ngày này......

/ 183 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Tin Mừng Mc 10:46-52: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện chữa lành cho một người mù ở gầy thành Giêricô, có ý diễn tả Chúa Giêsu mở tâm hồn người ta để họ tin theo Người ....

/ 105 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên B

Tin mừng Lc 13: 1-9: Bài Tin mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu khuyến cáo mọi người cần phải ăn năn sám hối và phải sám hối ngay, vì Chúa không chờ đợi mãi đâu....

/ 126 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên B

Tin mừng Lc 12: 54-59: Bài Tin mừng này ghi lại Đức Giêsu khuyến dụ thính gia, hãy để ý đến các dấu hiệu của thời đại mà lo tính công việc của mình trước ngày thẩm phán......

/ 93 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên B

Tin mừng Lc 12: 49-53: Bài Tin mừng này ghi lại lời Đức Giêsu loa báo về những thương khó Người sẽ chịu để cứu chuộc thế gian, và mời gọi những ai muốn theo Người cũng phải chung số phận đó......

/ 102 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên B

Tin mừng Lc 12: 39-48: Đức Giêsu dùng dụ ngôn về người quản lý trung tín để dậy các môn đệ về bài học tỉnh thức và sẳn sàng bằng cách kiên trì và trung thành với trách nhiệm của mình......