Clock-Time
/ 64 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh A

Tin mừng Ga 21:15-19 Chúa Giêsu là Khâm Sai của Thiên Chúa và là Mục Tử duy nhất sắp về trời, Người trao chức vụ đó lại cho Phêrô...
/ 77 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh A

Tin mừng Ga 17: 20-26: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại Lời Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Hội Thánh...
/ 83 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh A

Tin Mừng Ga 17:11b-19 Xin gìn giữ các môn đệ trong danh thánh mà Cha đã ban cho con. . . khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh thánh mà Cha đã ban cho con.
/ 88 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh A

Tin mừng Ga 17: 1-11a: Sau khi huấn dụ các môn đệ, Chúa Giêsu hướng về Chúa Cha trong lời cầu nguyện cho mình và cho các môn đệ...
/ 114 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16: 29-33: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về niềm tin của Hội Thánh vào sự chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh để thúc đẩy mọi kitô hữu, con cái của Hội Thánh...
/ 84 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16:23-28: Anh em cứ xin thì sẽ được, để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Cầu nguyện là nguồn phát sinh niềm vui …
/ 126 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16:20-23a Khi sinh con, người đàn bà cảm thấy lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa...
/ 89 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16: 16-20: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo trước cho các môn đệ biết Người sẽ trở lại. Và Người trở lại để sự buồn rầu của các ông biến thành niềm vui...
/ 98 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16: 12-15: Hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra một vai trò khác của Thánh Thần, vai trò là nhà sư phạm, giúp ta hiểu biết, huấn luyện ta lớn lên...

/ 128 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16: 5-11: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về việc sai Thánh Thần đền ở với các Tông Đồ để an ủi, soi sáng và ban thần lực cho các ông...
/ 122 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 15:26-16,4 Chính Người đã từng bênh vực con người, để cứu giúp con người thoát khỏi tội lỗi, bệnh tật hay sự chết và ma quỷ.
/ 140 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 14:15-21 Chúa Giêsu lặp lại đến năm lần từ "yêu mến". Yêu mến trở thành mối quan hệ giữa môn đệ và Thầy, giữa môn đệ và Thiên Chúa Cha.
/ 49 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

Tin Mừng Ga 15: 18-21: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu báo cho các môn đệ biết trước về những sự ghen ghét của thế gian, để các ông can đảm và tỉnh thức đề phòng.
/ 95 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh A

Tin mừng Ga 15:12-17: Yêu thương nhau là một mệnh lệnh truyền và là luật buộc. Bạn đã chu toàn luật yêu thương chưa ?
/ 96 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Phục Sinh A

Tin mừng Ga 15: 9-11: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày về mối tương quan hiệp nhất giữa loài người với Thiên Chúa, được đặt nền trên tình yêu...
/ 77 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần V Phục Sinh A

Tin mừng Ga 15: 1-8: Thầy là cây nho anh em là cành. Ai luôn kết hợp với Thầy và Thầy luôn kết hợp với người ấy thì người ấy sinh hoa kết quả dồi dào...
/ 107 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần V Phục Sinh A

Tin mừng Ga 14: 27-31a: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giêsu trấn an các môn đệ trước khi người đi cuộc thương khó và tử nạn...
/ 40 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần V Phục Sinh A

Tin mừng Ga 14: 21-26: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu báo trước cho các môn đệ về hoàn cảnh sinh hoạt sau khi Người chia tay...
/ 87 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Tin mừng  Ga 14: 1-12: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời Chúa Giêsu trấn an các Tông đồ bằng cách kêu gọi các ông giữ vững lòng tin vào người, khi Người không còn ở với các ông nữa.