Clock-Time
/ 264 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Mùa Chay B

Tin mừng Mc 9: 2-10: Chúa Giêsu biến hình để củng cố niềm tin cho các Tông đồ và đồng thời để chuẩn bị cho các ông có thể đón nhận việc Chúa Giêsu chiụ đau khổ và chịu chết .
/ 300 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 5: 43-48: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chung ta về lòng yêu thương, quảng đại, bao dung của Thiên Chúa đối với tội nhân biết ăn năn hối cải; nhờ đó thúc đẩy chúng ta trong Mùa Chay này...
/ 128 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 5: 20-26: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cao đức công chính của người môn đệ và dưạ trên điều răn thứ năm, chớ giết người, Người sửa đổi tục lệ trong đời sống cộng đoàn...
/ 295 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 7: 7-12: Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Mát-thêu ghi lại lời Đức Giêsu dạy về tinh thần cần phải có để lời cầu xin được Chúa nhận lời...
/ 256 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B

Lc 11: 29-32 Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêu dựa vào câu chuyện về điềm lạ Giô-na để kêu gọi sự sám hối.
/ 304 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 6: 7-15: Bài Tin Mừng hôm qua hoàn toàn nhắm đến "đời sống"cụ thể, đến "hành động" thực tiễn, hôm nay Đức Giêsu nhắc nhở ta một trong những chiều kích cốt yếu của đời sống thâm sâu hơn: đó là cầu nguyện...
/ 282 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Tin mừng Mt 9: 14-15 Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?...
/ 452 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro B

Tin mừng Lc 9: 22-25: Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về con đường cứu thế của Người là con đường tử nạn, phục sinh, đồng thời cũng kêu gọi những ai theo Chúa thì cũng phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo...
/ 402 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Lễ Tro

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại ba loại tính xấu phô trương: khi bố thí, cầu nguyện và chay tịnh, để răn dạy chúng ta khi làm việc đạo đức phải kín đáo...
/ 404 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên B

Tin mừng Mc 8: 14-21: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su dạy dỗ các môn đệ về bài học tránh men biệt phái và men Hê-rô-đê...
/ 482 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên B

Tin mừng Mc 8: 11-13 Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su với các biệt phái về việc các biệt phái đòi Chúa một dấu lạ từ trời.
/ 600 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 24-30: Đức Giêsu liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi". Khi bà về đến nhà, thì thấy con gái nhỏ nằm trên gường và quỷ đã xuất rồi...
/ 336 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 14-23: Chính trong trạng thái tinh thần này mà ta phải đọc các bản văn: đây không phải là các sách "lịch sử", cũng không phải là các sách "khoa học". Đừng tìm ở đó câu hỏi "làm sao" con người đã được tạo dụng lẫn "làm sao" mà họ phạm tội. Hãy tìm ở đó chính "ý nghĩa" sự hiện hữu của chúng ta và câu trả lời cho những cái "tại sao" cốt yếu nhất mà mọi người đặt ra...
/ 248 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 1-13: Bài Tin Mừng hôm nay, qua việc tranh luận với các biệt phái và kinh sư về việc rửa tay trước khi ăn, Hội Thánh muốn nhắn nhủ chúng ta đừng quá lo lắng tuân giữ những tập tục loài người mà sao lãng tuân giữ các giới luật của Chúa…
/ 585 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 6: 53-56: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su chữa lành nhiều bệnh nhân để trình về sứ vụ cứu thế của Người và để củng cố niềm tin cho các Tông Đồ …
/ 327 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V thường niên B

Tin mừng Mc 1: 29-39: Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay liên kết ba bản văn khác nhau: trình thuật chữa lành mẹ vợ Phêrô (Mc 1,29-31), một bảng tóm tắt các phép lạ chữa lành (cc.32-34) và một bước tiến trong việc hoàn thành sứ mệnh (cc.35-39). Muốn phân tích ba bản văn, phải lưu tâm đến văn thể khác biệt của chúng...
/ 247 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 6: 30-34: Bài Tin Mừng hôm nay vạch ra cho người tông đồ một mẫu gương: Hoạt động tông đồ dù bận rộn đến đâu đi nữa, vẫn phải để dành thời giờ để dành thời giờ đến với Chúa. Người tông đồ sống với Chúa, nhưng còn phải sống cho những nhu cầu của tha nhân về thể xác, tinh thần và tâm linh nữa …
/ 317 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 6: 1-6: Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy về ơn gọi, địa vị và sứ mạng của người ki-tô hữu nói chung và người tông đồ nói riêng...
/ 380 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Thường Niên B

Tin mừng Mc 6: 1-6 Theo Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đi rao giảng bị thất bại ngay tại chính quê hương của mình. Sự thất bại này là do lòng cứng tin của con người chứ không do Chúa bất lực, bằng chứng là Người vẫn đặt tay làm một số phép lạ khi người ta mở lòng tin...