Clock-Time
/ 95 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 9: 27-31 Thái độ yên lặng của Đức Giê-su có giá trị như một việc thử thách đức tin cúa họ. Nhưng hai người mù này đã tỏ ra có một đức tin mạnh mẽ khi kiên trì theo Người về nhà.......

/ 77 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 7: 21.24-27: Đức Giê-su đưa ra nguyên tắc để đo lường sự hoàn thiện của người môn đệ, đó là ta có sống đúng ý Thiên Chúa hay không......

/ 98 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 15: 29-37: Qua bài Tin Mừng này, Thánh Mát-thêu kể lại việc Đức Giê-su chữa lành nhiều bệnh nhân và hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, để trình bày sứ vụ cứu thế và mục tử của Người......

/ 116 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ BảyTuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Mt 4: 18-22: Bài Tin Mừng thuật lại ơn gọi như sau: Chúa Giêsu "thấy" những người này: Người kêu gọi họ bỏ tất cả và đi theo Người. Họ cũng không tìm lý do và cũng không sợ khó khăn. ...

/ 138 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 29-33 Tôi đã ngắm nhìn và đây tôi nhìn thấy Con Người đến trong đám mây trên trời.  ...

/ 97 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21:21-28: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh tượng biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chớ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các tinh tú ...

/ 137 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 12-19:Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên nhẫn chịu đựng, thì anh em mới giữ được mạng sống mình......

/ 147 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 5-11: Đức Giêsu mới bảo: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ có ngày bị tàn phá, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào"......

/ 221 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 1-4: Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia có tiền dư bạc thừa, mới đem bỏ vào mà dâng cúng, chứ bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà ta có để nuôi ...

/ 159 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 20: 27-40: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc nhóm Xa Đốc nêu thắc mắc với Chúa về sự sống lại......

/ 87 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19:45-48: Bài tin mừng hôm nay, qua việc Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán, và việc giảng dạy trong đền thờ, dạy chúng ta phải biết phụng thờ Thiên Chúa cách xứng đáng khi chúng ta đến nhà thờ....

/ 300 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 19: 41-44: Đoạn Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giêsu thương tiếc thành Giêrusalem......

/ 126 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 19: 11-28: Dụ ngôn nén bạc cũng cảnh giác những kẻ lười biếng không biết sử dụng ơn Chúa để sinh lời cho phần rỗi. người đầy tớ lười biếng nhận lãnh nén bạc của ông chủ, đã không làm sinh lợi chỉ vì chiều theo ý riêng của mình mà không ...

/ 107 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 19: 1-10: Đức Giêsu nói với ông ta rằng: " Hôm nay, nhà này đã được ơn cứu-độ, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất"......

/ 99 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin mừng Mt 14: 22-33: Tin mừng hôm nay ghi lại sự kiện Chúa Giêsu đi trên mặt nước hồ Tibêria. Phép lạ này tiếp tục là lời mời gọi hãy tín thác vào Chúa......

/ 103 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hôm nay toàn thể giới Công Giáo Việt Nam có độ 130.000 tín hữu được diễm phúc đổ máu làm chứng cho Chúa trong số đó có 117 vị được phong chân phước......

/ 133 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 18:1-8: Qua dụ ngôn, chúng ta thấy: Thiên Chúa là Đấng nhân lành, không bao giờ làm ngơ trước những lời kêu xin của con cái, không bao giờ bỏ mặc con cái trong cơn thử thách và khó khăn. Điều này thức tỉnh lòng trông cậy của chúng ta đối ...

/ 233 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 26-37: Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhủ chúng ta xác tín hơn về tình trạng trong ngày cánh chung cũng như giờ chết của chúng ta, để nhờ đó chúng ta biết tỉnh thức lo cho số phận của mình ở đời sau......

/ 132 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 20-25: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu nói về sự xuất hiện của nước trời......