Clock-Time
/ 88 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 18-21: Qua bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca ghi lại dụ ngôn về hạt cải và men trong bột để trìng bày về sức mạnh lan tràn và làm biến đổi Nước Trời...
/ 96 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 10-17: Bài Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày sabát và cho thấy phải thi hành bác ái trong ngày này...
/ 137 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXX Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 34-40: Trong bài tin mừng hôm nay, qua cuộc đối thoại với một thầy thông luật thuộc nhóm Biệt Phái. Chúa Giêsu đã trả lời về giới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người...
/ 45 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 1-9: Bài Tin mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu khuyến cáo mọi người cần phải ăn năn sám hối và phải sám hối ngay, vì Chúa không chờ đợi mãi đâu.

/ 112 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 54-59: Bài Tin mừng này ghi lại Đức Giêsu khuyến dụ thính gia, hãy để ý đến các dấu hiệu của thời đại mà lo tính công việc của mình trước ngày thẩm phán...

/ 170 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 49-53: Bài Tin mừng này ghi lại lời Đức Giêsu loa báo về những thương khó Người sẽ chịu để cứu chuộc thế gian, và mời gọi những ai muốn theo Người cũng phải chung số phận đó...
/ 137 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 39-48: Đức Giêsu dùng dụ ngôn về người quản lý trung tín để dậy các môn đệ về bài học tỉnh thức và sẳn sàng bằng cách kiên trì và trung thành với trách nhiệm của mình...
/ 137 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 35-38: Bài Tin Mừng này ghi lại những lời Chúa dạy về việc phải luôn luôn sẵn sàng cho giờ tử giã cõi đời này để bước vào sự sống đời sau...

/ 125 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 13-21: Thánh sử Luca tập chung những lời dạy rải rác của Đức Giêsu về vấn đề của cải trong 12, 13-34. bài hôm nay ghi lại những lời Người dạy đừng đam mê của cải...
/ 79 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 8-12 Thầy nói cho anh em biết: phàm ai nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng nhận Người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
/ 128 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 1-7: Sau bao nhiêu phép lạ đi kèm với bài giảng, uy tính của Đức Giêsu càng gia tăng và lan rộng, vì thế dân chúng tụ họp quanh Người rất đông. Và đây là cơ hội Người tiếp tục giảng dậy các môn đệ và dân chúng. Bài Tin Mừng này ghi lại lời Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ phải can đảm và công khai làm chứng về Chúa...
/ 156 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 47-54: Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục ghi lại những lời Đức Giêsu khiển trách các thầy luật sĩ về tội giả hình.
/ 96 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 11: 42-46 Những lời chúc dữ chống lại nhóm Pharisêu mà ta sắp suy niệm giáo hội trình bày trước mắt ta lần thứ hai, để nội tâm hoá chúng ta, bằng cách áp dụng cho chính ta, chứ không chỉ áp dụng cho kẻ khác.
/ 123 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 11: 37-41: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giêsu đến dùng bữa cơm gia đình tại nhà một người pharisêu, và nhân tiện thấy quan niệm sai lầm của họ về sự trong sạch, Đức Giêsu đã sửa sai bằng cách khiển trách họ về tội giả hình...
/ 124 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 11: 29-32: Đức Giêsu dựa vào câu chuyện ông Giona để hứa ban một dấu lạ nơi chính bản thân Người. Là sự tử nạn và phục sinh của Người để kêu gọi mọi người sám hối...
/ 114 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 1-10: Dụ ngôn này thể hiện những lời Thiên Chúa mời gọi dân được tuyển chọn. Được tuyển chọn nhưng dân Do Thái lại không sẵn sàng đi vào Nước Trời hưởng vinh quang, hạnh phúc với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Chính vì thế Thiên Chúa đã thay đổi ý định: dành Nước Trời cho các dân tộc khác....
/ 55 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên A

Giữa đám đông đang nghe Đức Giêsu giảng, có một phụ nữ, vì cảm phục trước việc Chúa làm phép lạ trừ quỷ câm ngây thơ không biết khen ngợi Chúa thế nào, đã thốt ra câu khen ngợi Mẹ Người: "Phúc thay người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớn".
/ 95 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên A

Tin mừng Lc 11: 15-26: Bài Tin Mừng này trình bày cho chúng ta về việc Đức Giêsu thi hành sứ vụ cứu thế của Người qua việc Người trừ một qủi câm, để mời gọi chúng ta phải có thái độ dứt khoát chọn lựa : về phe ma quỷ thì sẽ bị khốn khổ và tin nhận Đức Giêsu thì được hạnh phúc.

/ 131 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên A

Tin mừng Lc 11: 5-13: Bài Tin Mừng này Chúa dạy chúng ta: Thiên Chúa muốn chúng ta phải kiên trì cầu nguyện để chúng ta ý thức rằng chúng ta hoàn tòan lệ thuộc vào Thiên Chúa vì chúng ta chẳng có gì và chẳng làm được việc gì...