Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Mùa Vọng A

Tin mừng Mc 3: 1-12: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại công tác mục vụ của Gioan tiền sứ giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

CHÚA NHẬT II MÀU VỌNG Mc 3: 1-12

Học viện Piô Giáo Hoàng - Chú giải
 
LỜI CÔNG BỐ CỦA GIOAN TẨY GIẢ

CÂU HỎI GỢI Ý

1. Mt dùng cùng một động từ "xuất hiện" để đưa Gioan (3, 1) và Chúa Gỉêsu (3,13) vào câu chuyện; sứ điệp của Gioan (3, 2) và của Chúa Giêsu (4,17) đều giống nhau; lời ngôn sứ Isaia được trích ra trong câu chuyện của cả hai nhân vật: sự song đối này có ý nghĩa gì? Mt có đưa vào những yếu tố dị biệt không?

2. Đâu là chủ đề rao giảng của Gioan? Chủ đề đó đóng vai trò nào trong trình thuật Tin Mừng?

3. Vào thời Chúa Giêsu, đâu là những bè phái hay khuynh hướng tôn giáo khác nhau? Chúng có đặc điểm nào?

4. Trong tất cả đoạn này, chủ đề sa mạc gợi lên những âm hưởng nào trong Cựu ước?

5. Vào thời Chúa Giêsu, có những thiên sai chủ nghĩa hiện hành nào? Chúa Giêsu tỏ thái độ gì đối với chúng?

1. Để hiểu việc nhập cuộc của Gioan, cần nhớ rằng vào thời ấy, thời đô hộ của đế quốc Rôma, thời ra oai tác quái của vua Hêrôđê, người Do thái tìm mọi cách để được giải phóng. Giữa lòng Do thái giáo và đặc biệt tại Giêrusalem, nhiều "phe phái" dần dần thành hình. Nhóm Biệt phái (hay phái cách biệt), phát sinh từ thời Macabê (x.1 Mcb 2, 42) mà Flavius Josèphe bảo là có hơn 6000 phần tử (Antiquités Juives, XVIII,42), đã quy tụ được một vài tư tế với một số lớn thường dân, thường mộ từ các ký lục hay tiến sĩ Luật. Nhờ trung thành với lề luật, với khẩu truyền của tổ tiên, họ trở thành những nhà lãnh đạo tinh thần của dân chúng thời Chúa Gìêsu; do đó ảnh hưởng tôn giáo và luân lý cua họ rất đáng kể; trên phương diện chính trị, họ bênh vực sự tự trị của dân tộc Do thái và tỏ ra dè dặt trong việc tiếp xúc với người Rôma. Bên cạnh họ, nhóm Saducêo, con cháu Sađốc, vị thượng tế thời Salomon (1V 2, 35), làm thành phái các tư tế, vì quy tụ những gia đình tư tế khá giả. Họ chấp nhận các phong tục Hy lạp và thích nghi với chế độ thống trị của Rôma; thừa nhận sách Torah hay Ngũ kinh trên phương diện tôn giáo, nhưng chối bỏ khẩu truyền, chối bỏ đức tin về sự sống lại, sự hiện hữu của các thiên thần và việc Thiên Chúa quan phòng. Người ta cũng thấy có nhiều khuynh hướng cực đoan. Một trong những khuynh hướng đó là phái Nhiệt thành (Zélotes), một đảng chính trị và tôn giáo quá khích, được Giuđa người Galilê lập năm thứ sáu kỷ nguyên chúng ta. Với niềm mơ ước một quốc gia thần quyền, họ cho rằng chỉ Giavê mới là vua Israel và nhằm dùng bạo lực bẻ gấy ách thống trị của Rôma. Họ từ chối đóng thuế và lánh vào hoang địa để chuẩn bị cuộc thánh chiến; cuộc thánh chiến này sẽ thực sự bùng nổ vào năm 66, khi xảy ra "vụ nổi loạn của người Do thái". Ngược lại những người Essêni cũng rút vào sa mạc, nhưng để âm thầm chuẩn bị cho cộng đoàn thiên sai của giao ước. Chính trong môi trường đa diện ấy đã hiện ra khuôn mặt vĩ đại của Gioan Tẩy Giả, con người đang cực lực kêu gọi toàn dân Israel hối cải trở về.

2. Lời công bố kiểu ngôn sứ của ông có ý nghĩa gì? Đối với Gioan, nó xác quyết rằng sự chờ mong của toàn dân đã đến ngày loại nguyện; như các người đương thời, ông tin rằng người ta chỉ được thỏa lòng chờ mong khi xuất hiện Đấng Thiên Sai, Đấng mà ông sẽ giới thiệu như vị Thẩm phán của thời sau hết (3, 10-12). Thực vậy, giữa thời Gioan rao giảng và "ngày tận thế", chỉ còn chỗ cho một biến cố duy nhất, việc Quang lâm của Đấng đến để chấm dứt thế giới. Gioan lớn hơn một ngôn sứ nhiều (11, 9),ông là kết tinh của mọi ngôn sứ, vì ông không loan báo một biến cố xảy ra trong lịch sử, mà loan báo biến cố chấm dứt lịch sử (Guillet).

3. Như các vị ngôn sứ tiền nhiệm, Gioan Tẩy Giả tố cáo sự giả hình của lối sống đạo thuần túy bên ngoài (Am 5,21-27; Is 1,10- 20; 29, 13-14; Gr 7, 1 - 8, 3; v.v...). Ông chống lại óc duy luật, thái độ tự mãn, tự trấn an rằng mình là con cháu Abraham (3, 9). Đức tin đâu phải là một di sản giống nòi: Đức tin là một dấn thân đích thực, một cuộc tự đặt lại vấn đề không lúc nào nguôi. An phận trong ơn gọi là một cạm bẫy không ngừng đối với Israel, trong lúc sự hối cải đích thực đòi hỏi phát sinh những hoa trái bên ngoài (3, 10; 7, 17- 19; 12, 33). Gioan đã đặt giai cấp lãnh đạo Do thái trước sự phán xét của Thiên Chúa, y như Chúa Giêsu sẽ làm về sau (ch.23). Như vậy, qua việc trình hãy vai trò của Gioan và Chúa Giêsu trong lịch sử cứu rỗi cũng như trình bày thái độ các ngài chống lại Israel cứng lòng, Mt đã liên kết cả hai lại. Có sự liên tục hoàn toàn giữa Gioan và Chúa Giêsu. Sự liên tục này nhất thiết cũng có ở mọi ngôn sứ thuộc mọi thời đại, vì sự cứng lòng và giả hình là một đe dọa thường xuyên đối với bất cứ cộng đoàn nào tự cho mình là cộng đoàn được cứu độ. Và đấy là lý do sâu xa khiến Mt đưa vào trong Tin Mừng của ông những lời xỉ vả của Gioan: các lời quở trách thủ lãnh Israel ấy cũng nhắm đến những kẻ điều hành cộng đoàn Mt, cũng như cộng đoàn Kitô hữu, nhắm đến những kẻ lãnh đạo chẳng hề quan tâm đến việc phát sinh "hoa quả tốt lành" (3, 10). Thái độ của họ là cách duy nhất giúp người ta nhận ra họ là ngôn sứ giả vậy (7,16).

CHÚ GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 nói đến việc Gioan Tẩy giả xuất hiện trong sa mạc Giuđêa. "Trong những ngày ấy" không phải là một tiếng xác định thời gian, vì những sự kiện tường thuật trong chương 3 xảy ra khoảng 30 năm sau những biến cố của chương 2, song là một công thức chuyển mạch có ít nhiều tính chất thần học, một công thức các ngôn sứ Cựu ước quen dùng để chỉ thời đại phục hưng của Đấng Thiên sai (Is 25, 9; 26, 1; 27, 1.2.6. 12. 13...). "Xuất hiện": động từ được dùng ở thì hiện tại để đặc trưng việc Gioan và Chúa Giêsu đến (3, 1. 13) và gợi lên tính cách hiện thực của lời các ngài loan báo. "Rao giảng" (kêrussôn, kerygma): một từ ngữ chuyên môn trong Tân ước (61 lần) dùng để chỉ việc công bố Tin Mừng. Chủ từ của động từ này luôn luôn là Gioan, Chúa Giêsu, các sứ đồ. Đối tượng của việc công bố bao giờ cũng là Tin Mừng, Nước Trời hay một cái gì tương đương. Mượn từ Cựu ước (38 lần theo bản 70), có lẽ từ Is 61, 1 , từ ngữ "rao giảng" như vậy liên kết Gioan Tẩy giả với truyền thống lớn của bao lời giảng có tính cách tiên tri, thiên sai và khải huyền. "Trong sa mạc Giudêa": sa mạc nằm giữa tuyến đường Giêrusalem- Hêbron và Biển chết.

Câu 2 tóm tắt lời rao giảng của Gioan và tương ứng từng chữ một với lời rao giảng của Chúa Giêsu ở 4, 17. Viết như thế, Mt muốn nhấn mạnh rằng lời loan báo của Gioan Tẩy giả hoàn toàn liên lục với lời của Chúa Gỉêsu. Như Chúa Giêsu, Gioan chuyên rao giảng việc thống hối.

"Hãy hối cải": Metanocô, theo nguyên ngữ, là "nghĩ lại, suy tư tiếp sau ", do đó mà có nghĩa là: "thay đổi ý kiến" rồi "hối tiếc, ăn năn, hoán cải". Bản 70 dùng động từ này đặc biệt trong các lời ngôn sứ kêu gọi Israel từ bỏ tà thần và trở về (shub) với Giavê. Ngôn ngữ Hy-lạp bình dân hiểu tiếng này theo một nghĩa rất đơn sơ: thay đổi ý kiến, hối tiếc một hành động, chứ không hối tiếc một tình trạng. Trong - Tân ước, metanocô nói lên việc đi từ tình trạng này sang tình trạng khác. Nó giả thiết một sự thay đổi toàn diện, biểu lộ ra trong toàn thể thái độ sống. Việc thay đổi ấy bao hàm một phương diện tiêu cực (bỏ đàng xấu xa tội lỗi) và một phương diện tích cực (hướng cả con người về với Thiên Chúa). Nguyên nhân hối cải là vì Nước thiên sai gần đến. Câu 2 này tiên báo 3, 7-10 (lời kêu gọi hoán cải) và 3, 11- 12 (lời công bố Đấng Thiên Sai sắp thiết lập Vương quốc). "Đã gần bên": công thức chung cho lời rao giảng của Gioan lẫn của Chúa Giêsu đây mô phỏng theo công thức sách Isaia đệ nhị đã dùng để nói về sự công chính và ơn cứu rỗi cánh chung đang "đến gần" (với dộng từ Hy bá qârab, được bản 70 dịch ra là eggizein, động từ mà Mt dùng ở đây = có lẽ ám chỉ Is 46, 1 3; 50, 8; 51, 5; 55, 6; 56, 1; 58, 2). Khi minh nhiên tham chiếu Isaia trong câu tiếp theo, Mt muốn dạy rằng lời rao giảng của Gioan Tẩy giả dựa trên chính quyền bính của Thiên Chúa.

Câu trích dẫn Is 40, 3: Đầu "Sách an ủi" (Is 40- 55), Thiên Chúa loan báo Ngài sẽ nâng đỡ dân Ngài, lúc phục hưng họ sau thời lưu đày (Is 40, 1-2). "Tiếng hô" nơi Is 40, 3 xem ra khác tiếng Thiên Chúa (Is 40, 1), vì lời công bố của Thiên Chúa đã chấm dứt nơi câu 2, trong khi câu 3 mở đầu với một "tiếng hô" đưa vào lời công bố tiếp; hơn nữa, khó mà hiểu được Thiên Chúa lại bảo: "Hãy vạch một con đường cho Thiên Chúa chúng ta". Cho nên đấy là một tiếng nói mông lung, có lẽ của một thiên thần. Thể song đối của câu này khiến các nhà chú giải thời nay đặt hai chấm trước chữ "trong sa mạc": Có tiếng hô: "trong sa mạc hãy dọn đường cho Giavê, trong đồng cỏ hoang hãy vạch thẳng lối cho Thiên Chúa chúng ta". Theo bản Hy bá, nơi vang lên tiếng vô danh ấy không được xác định rõ ràng. Tiếng hô loan báo rằng Thiên Chúa sắp dẫn đầu dân Ngài trong một cuộc tiến rước khải hoàn. Ngài sẽ dẫn Israel từ Babylon về Giêrusalem. Bỏ lộ trình thông thường đi qua miền lưỡi liềm phì nhiêu, đoàn người sẽ trực liếp ngang qua sa mạc.

Siri Ả-rập. Nhân danh Thiên Chúa, tiếng nói ra lệnh phải sửa đường cho bằng phẳng, thẳng tắp. Khi dịch câu này, bản 70 có đổi một ít chi tiết. Chữ "trong sa mạc" được nối liền với chữ "một tiếng hô". Các tác giả Tin Mừng Nhất lãm lấy lại nguyên văn bản 70, trừ nơi đoạn cuối, họ bỏ chữ "Thiên Chúa chúng ta" mà thay bằng chữ "của Người". Vậy là "tiếng của người hô trong sa mạc" bấy giờ rõ ràng trở thành Gioan Tẩy giả. "Chúa" trong thành ngữ "đường Chúa" ở đây chỉ Chúa Kitô: "Chúa" là tước hiệu chính mà Giáo Hội gán cho Chúa Giêsu sau khi người phục sinh, một tước hiệu cho thấy trong cuộc tôn vinh đó lời Tv 2,7 đã được hoàn thành. Việc thay chữ "Thiên Chúa chúng ta" bằng chữ "của Người" xác nhận lối giải thích chữ "Chúa" theo ý nghĩa thiên sai. Như trong nhiều câu trích dẫn khác ở đây Tân ước gán cho Chúa Giêsu một phẩm vị mà Cựu ước thường dành cho Giavê. "Hãy sửa lối đi của Người cho thẳng" nghĩa là hãy sửa lối của Đấng Thiên Sai đang đến gần. Bởi vì tiếng hô được đồng hóa với Gioan, nên những lời này là lời ông ngỏ với dân để chuẩn bị cho họ đón. Đấng Messia tới, việc sửa soạn đó là hối cải, điều kiện cần thiết để được tha tội.
Việc bốn Tin Mừng đồng trích dẫn Is 40, 3 cho thấy "chứng từ" đó được phổ biến rộng rãi trong Giáo Hội sơ khai. Đàng khác, Isaia là vị ngôn sứ có ảnh hưởng nhất trong Giáo Hội thời ấy; ông được Tân ước nhắc đến tên 22 lần và như vậy là cuốn sách Cựu ước được trích dẫn nhiều nhất.

"Trong sa mạc": Vì sống trong sa mạc từ thời niên thiếu (Lc 1, 80), nên Gioan đã xa lánh mọi tiện nghi của đời sống (Mt 11, 8; Lc 7, 25), nhất là xa hẳn những khuôn khổ đạo đức Do thái, đặc biệt của Đền thờ và của hội đường. Nét đó đưa ông đến gần những người phái Qumrân. Tại sao Gioan lại thi hành sứ vụ trong sa mạc thay vì rao giảng như Chúa Giêsu trong. Các hội đường? Không chắc là vì chỉ để làm phép rửa tại sông Giođanô. Về điểm này, Gioan xem ra gắn liền với một truyền thống khá phổ biến trong Israel. Theo truyền thống ấy, thời Israel lang thang trong hoang địa, từ lúc ra khỏi Ai-cập đến khi vào Đất hứa, được xem như một thời kỳ chứa chan ân sủng, thời kỳ tuyển dân sống thân tình với Thiên Chúa, được Ngài đối xử nhân hậu (Đnl 2,7; 8, 2- 5; Gr 2, 25; Hs 2,16). Vì thế người ta tin rằng vào thời cánh chung, Nước Thiên Chúa sẽ khởi đầu từ trong sa mạc và Đấng Mêsia sẽ xuất hiện tại đấy (Mt 24, 26). Do đó một vài thủ lãnh các phong trào thiên sai thường dẫn đồng đảng của mình vào sa mạc (Cv 21, 38).

Y phục và thức ăn của Gioan (c.4) biểu lộ con người đã từ bỏ mọi tiện nghi để trở thành người của Thiên Chúa. Qua lối sống đó ông cũng gợi lên hình ảnh ngôn sứ chính danh. Song ở đây ông đặc biệt gợi lên hình ảnh Elia, kẻ thường mang "một bộ lông và ngang lưng quấn xiêm da" (2V 1 ,8). Theo một truyền thống kỳ cựu (2 V 2), Elia đã được đưa lên trời không chết, truyền thuyết xác nhận thế) và sẽ trở lại làm tiền hô cho Ngày cánh chung (Mt 3, 23). Khi phục sức cho Gioan giống Elia, Mt măc nhiên bảo rằng Gioan Tẩy giả chính là Elia, nghĩa là kẻ thi hành chức vụ Elia, chức vụ tiền hô. Nên lưu ý là theo Dcr 13, 4, chiếc áo lông tượng trưng nét đặc biệt của các ngôn sứ "Châu chấu" và "mật ong dại" là hai thức ăn đơn giản của Gioan, nhưng Mt không quả quyết là Gioan chỉ sống bằng châu chấu và mật. Châu chấu chẳng phải là một thức ăn lạ lùng đâu: Tài liệu Damas (Document de Damas, của Qumrân) có bảo phải chiên hoặc luộc chúng mà ăn; người Béđouins hiện thời thường ăn châu chấu chiên hoặc ướp muối. Còn mật thì hoặc là mật ong tìm trong hốc đá, hoặc là nước rỉ của cây tây hà liễu (tamaris).

Câu 5 ghi nhận ảnh hưởng sâu xa của Gioan trên dân chúng. "Và trẩy đến với ông" (nguyên tự: và đi ra đến với ông - kai exseporeueto): có thể động từ này gợi lại Is 48, 20 và 52, 11 (lời khuyên bả o đi ra khỏi Babylon để thanh tẩy). Từ thời Isaia đệ nhị, hình ảnh một cuộc hành hương thanh tẩy tội lỗi luôn nằm trong cánh chung luận Do thái. "Tất cả" dân chúng: trái với những người Essêni, Gioan ngỏ lời với toàn thể Israel chứ không với một giai cấp nào đặc biệt. Dầu sao đây là một thành ngữ phóng đại, vì ta biết rằng nhóm Biệt phái và Sađucêo đã từ chối sứ điệp và phép rửa của Gioan (Mt 21, 32; Mc 9, 13; 11, 31; Lc 7, 29tt). Kiểu nói phóng đại này, vừa gợi lên thành công Gioan thu đạt được, vừa nối kết sứ mệnh Gioan với Is 40, 3, nơi mà "tiếng của người hô" ngỏ cho toàn dân và chuẩn bị mọi người đón chờ Đấng Messia đến.

"Xưng thú tội lỗi": Exsomologeô, "thừa nhận, tuyên xưng, cáo mình công khai". Trong bản 70, động từ này đặc biệt diễn tả sự khen ngợi, lòng tạ ơn (so sánh với Mt 11, 25). Việc xưng thú tội lỗi hình như đi liền sau phép rửa hoặc xảy ra ngay trước đó. Có lẽ đây chỉ là một lời xưng tội tổng quát.

"Ông thấy nhiều người Biệt phái và bè Sađucêo đến chịu thanh tẩy". Xét theo lịch sử, khuynh hướng của hai nhóm này thường đối nghịch nhau. Tuy nhiên Mt gộp chung họ lại (x. 16, 1; 16, 11 -12), đặt họ cùng hứng những lời quở mắng của vị Tẩy giả. Đó là vì Mt muốn tấn công trực tiếp các thủ lãnh của dân, muốn vạch trần thái độ tráo trở và tự mãn của họ, thái độ mà mỗi người có thể khám phá thấy nơi chính mình. Chắc hẳn, vào thời Mt biên soạn Tin Mừng, nhóm Sađucêo đã mất ảnh hưởng, nhất là từ lúc thành Giêrusalem bị tàn phá; tuy nhiên mối tranh chấp giữa các cộng đoàn Do thái và Kitô giáo ngày càng thêm sâu rộng. Trong bối cảnh ấy, thành ngữ "Biệt phái và Sađucêo" có ý chỉ các lãnh tụ tôn giáo nói chung, thường dân lẫn giáo sĩ. "Đến chịu thanh tẩy":.giới từ epi ở đây xem ra hàm hồ, vì có thể làm cho người ta nghĩ rằng Biệt phái và Sađucêo đến xin chịu thanh tẩy. Thật ra, sau này ta sẽ thấy, Biệt phái không tin vào Gioan và chẳng chấp nhận phép rửa của ông (Mc 11, 27- 33; Mt 21, 32; Lc 7, 30); ở đây có lẽ họ đến là để điều tra về ông (Ga 1, 19- 28). Ta biết rằng Do thái giáo chính thức đã bắt bớ những người Essêni ở Qumrân. Do đó có thể nghĩ rằng nhóm Biệt phái cũng có thái độ thù nghịch tương tự đối với Gioan là kẻ cũng đang đứng bên lề tôn giáo chính thức.

"Nòi rắn độc" nghĩa là con cháu Satan. St 3 đã từng trình bày con rắn như là tiêu biểu của tính xảo trá lừa lọc. Về sau rắn được liên kết với Satan; Kh 12, 9 mô tả Satan như "con rắn thuở xưa". Lời của Gioan Tẩy giả ở đây đối nghịch dữ dội với mặc cảm tự tôn của Biệt phái (x. "con cái Abraham" ở câu 9).

"Cơn Thịnh nộ hòng đến": Cơn Thịnh nộ, theo nghĩa tuyệt đối là cơn thịnh nộ của "Ngày giao". Truyền thống ngôn sứ Cựu ước đã liên kết hai ý niệm này với nhau Is 13, 6-9; Xp 2, 2; Ml 3, 2. 23- 24). Nó là yếu tố chính mà niềm hy vọng thiên sai hằng chờ đợi. Mặc dầu các ngôn sứ đã quả quyết: Cơn Thịnh nộ cánh chung ấy sẽ giáng xuống trên các tội nhân (x. Am 3, 2), Do thái giáo thời Tân ước vẫn quan niệm rằng nó chỉ dành cho lương dân (tức những kẻ chẳng phải là "con cái Abraham"), những kẻ bị coi là tội lỗi. Quan niệm độc đoán ấy bắt nguồn từ thời bách hại của các vua Hy lạp dòng dõi Séleucos (tk IV-I) do ảnh hưởng của luồng tư tưởng khải huyền. Cơn Thịnh nộ ấy của Thiên Chúa, một cơn thịnh nộ tiêu diệt bọn lương dân thống trị Israel, đã được đưa vào trong một thuyết thiên sai đầy màu sắc chính trị. Phản ứng của Gioan là nhằm đưa người ta trở về viễn tượng đích thực của các sứ ngôn: cơn giận Thiên Chúa sẽ đè nặng trên mọi tội nhân, bất kể họ là ai. Bởi đấy mà ông tuyên bố, như Chúa Giê su (Mt 4, 17; Mc 1, 15) là mọi người cần phải hối cải và lãnh nhận phép rửa, một điều tương đương với việc tái nhập vào Israel đích thực, y như người tân tòng đi vào cộng đoàn Israel qua phép rửa vậy. Thánh Phaolô đã lấy lại thành ngữ "Cơn Thịnh nộ hòng đến" (1Tx 1, 10; Rm 5, 9) để khẳng định rằng Chúa Kitô sẽ cứu ta khỏi cơn giận ấy.

"Hy sinh quả phúc đức xứng với lòng hối cải". Hối cải, một tình cảm nội tâm, phải được minh chứng ra bên ngoài bằng những hành vi tương ứng. Hình ảnh được lấy từ câu 10: cây sinh trái (so sánh với Mt 7, 16- 19; kết luận của Diễn từ trên núi, và với Lc 13, 6: cây vả cằn cỗi).

"Chúng tôi có cha là Abraham" (so sánh với Ga 8, 33). "Cha Abraham" là một thành ngữ các giáo sĩ Do thái năng dùng. Nó đã xuất hiện trong Is 51, 2. Tân ước cho thấy nó cũng được sử dụng thường xuyên vào thời ấy (Lc 16, 24; Cv 7, 2; Rm 4, 1). Từ ngữ nhắc đến một trong những lý do vững tâm của Israel: lời Thiên Chúa hứa cho Abraham và cho "các tổ phụ" vẫn có giá trị cho hậu duệ. Thế mà theo lối cắt nghĩa của các giáo sĩ, hậu duệ ấy là những người con xác thịt của Abraham. Bởi đấy mà trong Do thái giáo có câu châm ngôn quả quyết ai thuộc dòng máu Do thái thì chắc chắn sẽ được cứu rỗi: "Toàn thể Israel được tham dự vào thời tương lai". Một châm ngôn kiểu đó giả thiết rằng mỗi người Do thái đều được một quyền lợi mà Thiên Chúa phải thỏa mãn; họ không còn là người tôi tớ trông chờ Chủ mình thương xót ban ơn. Thứ an toàn đó tự nhiên dễ làm cho một số người Do thái sống phóng túng về mặt luân lý và giải thích được thái độ tự mãn kiêu căng của nhóm Biệt phái.

"Vì Thiên Chúa có thể lấy các viên đá này mà gầy nên con cái cho Abraham cũng được". Ở đây có một lối chơi chữ theo tiếng Aramêo: abenyyâ "viên đá" và benayâ "con cái". Do thái giáo ít ra mặc nhiên kết luận rằng Thiên Chúa, vì bị trói buộc bởi lời hứa cứu rỗi với Abraham, nên cần có Israel để trung thành với chính lời mình. Phản ứng của Gioan là đòi lại tự do hoàn toàn cho Thiên Chúa, Đấng vẫn chu toàn lời hứa được khi loại trừ con cháu Abraham theo xác thịt nếu họ từ chối hối cải và tạo nên một Israel mới. Bằng cách đó, rõ ràng là Gioan khai mào cho lời công bố của Chúa Giêsu: Israel sẽ bị khai trừ và lương dân sẽ được kêu gọi làm thành một lsrael mới phát sinh hoa quả (Mt 8, 11- 12; 21, 43; so sánh với Rm 9, 6- 8). Tuy nhiên tư tưởng của Gioan chưa có tính cách phổ quát như tư tưởng Chúa Giêsu. Tầm nhìn của ông vẫn còn giới hạn nơi Israel. Ông chỉ trực tiếp tấn công ảo tưởng kiêu căng dựa trên những đặc quyền quốc gia, thứ ảo tưởng muốn chối bỏ tự do Thiên Chúa và miễn cho Israel khỏi thống hối trở về.

"Lưỡi rìu đã sẵn gốc cây": Trong Cựu ước, cây là hình ảnh các dân tộc. Chắc ta còn nhớ hình ảnh cây thông bị đốn ngã (Is 6, 13) hay cây trắc bá vĩ đại tượng dưng Israel bị quân xâm lăng tàn phá (Ed 31,10- 13), một hình ảnh đã được Đanien lấy lại để diễn tả sự bành trướng và tàn lụi của đế quốc Babylon (Đn 4,7-12). Ở đây các động từ đều ở thì quá khứ hay hiện tại, chứ chẳng bao giờ ở tương lai: nghĩa là cuộc phán xét tương lai được xem như hiện tại. Cũng như không gì có thể cứu cây khô khỏi lửa đốt, thì cũng chẳng có gì cứu nổi Israel chai đá khỏi cơn đoán phạt. Bài diễn từ trên núi cũng chứa một lời cảnh cáo tương tự (7, 19): Mt tái xác nhận sự hòa hợp hoàn toàn giữa lời rao giảng của Gioan và của Chúa Giêsu vậy.

"Người sẽ thanh tẩy các ngươi trong Thánh Thần": Đối với Mt và cộng đoàn của ông, đó là việc ban Thần khí của Thiên Chúa (x. Lc 24, 49; Cv 1, 5; 11, 16; 19, 1 -7). Phép rửa trong Thần khí để ban sự sống mới ấy đã hoàn thành lời hứa của Ge 3, 1 mà Is 44, 3; Ed 11, 19; 18, 31; 36, 25tt; Dcr từng loan báo.

"Trong Thánh Thần và lửa", lai pu ri: Thành ngữ này tạo nên một khó khăn cổ điển. Ta có thể hiểu nó bầng hai cách. Hoặc lửa, liên kết với Thánh Thần, tượng trưng cho sự thanh tẩy mà Ngài thực hiện, thanh tẩy hiệu lực hơn là với nước hoặc lửa là hình ảnh cuộc phán xét cánh chung mà Đấng Thiên Sai đang đến thi hành.

Sau đây là vài chỉ dẫn chính của khoa chú giải giúp ta giải thích đoạn văn. Cũng một giới từ en (tương đương với dia, chỉ nguyên nhân tính dụng cụ) đứng đầu "Thánh Thần" và "lửa" cho phép ta nghĩ rằng Mt cố ý nối kết "lửa" với "Thánh Thần" và cả hai phải hiểu trong tương quan với nhau. Tuy nhiên văn mạch gần đó lại cho thấy là "lửa" tượng trưng sự phán xét. Quả vậy, "lửa" xuất hiện trong ba câu liên tiếp nhau. Thế mà trong câu 10 và 12, "lửa" rõ ràng tượng trưng sự phán xét. Vậy thì làm sao "lửa" của câu 11, đóng khung bởi "lửa" phán xét, có thể có một nghĩa khác được? Vả lại tất cả sứ điệp của Gioan đều nhấn mạnh đến vai trò Thẩm phán cánh chung của Đấng Thiên sai: "cơn thịnh nộ hòng đến" (c.7), "rìu" và "lửa " (c. 10), việc phân biệt người công chính và kẻ tội lỗi (c. 12).

Nhưng nếu khảo sát văn mạch xa hơn, ta nhận thấy rằng "lửa" được liên kết với Thần khí trong quang cảnh ngày Hiện xuống: việc ban Thánh Thần được biểu trưng bằng các ngọn lửa (Cv 2,3). Thế mà Chúa Kitô phục sinh đã loan báo việc ban Thần Khí đó như là một phép rửa" (Cv 1, 5; so sánh với Cv 11, 16). Đoạn Cv 1, 5 này liên hệ chặt chẽ với bản văn của ta đây bởi vì Chúa Giêsu, như ở đây, cũng đặt phép rửa nước của Gioan gần kề phép rửa bằng Thánh Thần. Về phần Cựu ước, người ta biết có tới hai lời loan báo về thời đại cánh chung: loan báo Thần khí (Is 44,3; Ed 11, 19; 18, 31; 36, 25- 28; Ge 3, 1tt) và loan báo lửa báo thù quân vô đạo (Is 30, 33; 34, 9tt; Ml 3, 19). Biểu tượng lửa tương quan với Thiên Chúa thường được nhắc tới trong Cựu ước. Giavê biểu lộ sự hiện diện của Ngài bằng lửa. Lửa trừng phạt quân vô đạo nhưng thanh tẩy người công chính (ví dụ thị kiến khai mạc của Is 6). Lửa loại trừ những gì xấu xa và biểu lộ sự đòi hỏi thánh thiện của Thiên Chúa.

Tất cả mọi chỉ dẫn chú giải ấy đều có giá trị, nhưng lại đẩy bản văn chúng ta theo hai hướng khác nhau: lửa của Thần khí và lửa của phán xét. Chọn một trong hai cách giải thích là độc đoán phủ nhận các lập luận vững chắc. Giả thuyết dung hòa hơn cả là cho rằng trước tác sau cùng của Mt đã giữ lại câu nói của Gioan với ít nhiều thay đổi mà người ta đã thêm khi lưu truyền lại bằng miệng hoặc bằng viết. Vào thời đầu lúc mới lưu truyền, lời ấy loan báo cuộc phán xét, và tiếng "lửa" của câu 11 có cùng một nghĩa như nơi câu 10 và 12 so sánh Ml 3, 1- 3). Kiểu nói lúc bấy giờ có lẽ là: "Người sẽ thanh tẩy các ngươi trong gió (tiếng aramêo rua và tiếng Hy lạp tương ứng: pneuma đều có nghĩa là "gió" và "sinh khí" hay "thần khí") và "lửa" "Gió " và "lửa" đồng tượng trưng việc phán xét, như câu 12 về việc sảy sạch bằng rê lúa cho thấy. Phép rửa lúc bấy giờ là hình ảnh của việc hủy diệt (Mc 10, 38tt; Lc 12, 50). Ẩn dụ này đã từng được dùng trong Cựu ước rồi: con người gặp cảnh đau khổ được Cựu ước trình bày như kẻ bị đắng chìm, ngụp lặn trong đó (Tv 69, 2- 4; 124, 4- 5). Như vậy, vào thời đầu ấy, người ta không nói có sự đối nghịch giữa phép rửa của Gioan và một nghi thức cao cả hơn; đối nghịch đúng ra nằm trong ngôn từ (thanh tẩy bằng nước và thanh tẩy bằng lửa), và ám chỉ rằng phép rửa của Gioan là cơ hội sau cùng giúp người ta tránh được một phép rửa khủng khiếp hơn, tức là cuộc phán xét.

Một thời gian sau khi lưu truyền câu đó, các Kitô hữu, được giáo huấn Chúa Giêsu và kinh nghiệm Hiện xuống soi sáng, đã đọc lại và khai triển lời loan báo của Gioan. Câu nói nguyên thủy có lẽ đã muốn đặt nổi vai trò Thẩm phán cánh chung của Chúa Kitô. Còn các Kitô hữu lại muốn nói đến vai trò cứu rỗi của Chúa Kitô, Đấng đã ban Thần khí, đã dùng Thần khí hầu tái tạo nhân loại. Để phù hợp với quan điểm đó, có lẽ người ta đã thêm chữ "thánh" vào chữ "thần khí" (pneuma) để hiểu chữ này theo nghĩa Thánh Thần Chúa Kitô đã ban, cùng hiểu từ ngữ "lửa" theo nghĩa "biểu tượng của Thánh Thần". Thành ra trong đoạn này, Mt đã gán cho Gioan lời loan báo: phép rửa chuẩn bị của ông đối nghịch với phép rửa chung quyết trong đó con người sẽ được Thần khí của Thiên Chúa biến đổi từ bên trong.

Câu 12 đưa ra một hình ảnh mới về Đấng Mêsia-thẩm phán. Lối so sánh trong câu mượn từ các ngôn sứ. Các ngôn sứ mô tả việc Giavê đến lần sau hết như một người, sau khi gặt lúa xong, bắt đầu sàng gạo để bỏ vào kho và quét trấu dọn sạch sân lúa (Hs 9, 1- 2; Mca 4, 11 -13; Gr 4, 11); ngọn lửa thiêu hủy và thanh tẩy diển tả việc Thiên Chúa hăng say trừng phạt quân vô đạo (Am 1, 4-2, 5; Ed 22, 18- 22; Xp 1, 18; Ml 3, 2- 19; Is 66, 15-16). Biểu tượng của việc phán xét thần linh ấy ta sẽ thấy lại trong dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13, 30). "Lúa" dĩ nhiên chỉ những kẻ đã hối cải và sinh hoa quả thống hối trước khi cuộc phán xét xảy ra. "Trấu" nói đến những quân vô đạo không chịu'sinh hoa kết quả. Lửa "không hề tắt" (Is 66, 24; Mt 13, 42. 50) là một kiểu nói Gioan dùng để diễn tả số phận chung cục, vĩnh viễn của con người tội lỗi.

KẾT LUẬN

Sứ vụ của Gioan khai mạc một chương mới trong lịch sử cứu rỗi: các ngôn sứ đã loan báo việc Chúa đến, còn ông là kẻ sửa soạn cho Người. Với tấm lòng nhiệt thành, Gioan xứng danh là Elia mới, người chuẩn bị cho Đấng Thiên sai đến và là kẻ mà thiên hạ mong chờ. Sự cao cả của ông là ở chỗ đó.

Ý HƯỚNG BÀI GIẢNG

1. Mọi Kitô hữu đều có thể bị cám dỗ bắt chước người đương thời của Gioan Tẩy giả, những kẻ tự hào về danh hiệu "con cái Abraham", khi tự nhủ mình rằng: tôi đã chịu thanh tẩy trong Giáo Hội, tôi thuộc về một giới trọng vọng, tôi đi lễ thường xuyên, như vậy là tôi được bảo đảm trước mặt Chúa. Gioan Tẩy giả bấy giờ sẽ trả lời cho ta như cho người Biệt phái: không phải hễ được mang danh hiệu tín hữu, đã chấp nhận nghi thức như một thứ bùa chú hộ mệnh, là được miễn thực thi trong thân xác, tâm hồn và trí tuệ việc sám hối mà Chúa đòi hỏi khi Người khai mạc Nước trời.

2. Chấp nhận việc Chúa đến trong ngày Giáng Sinh là mong cho ngọn lửa mà Chúa Kitô mang tới sẽ thanh tẩy và biến đổi ta, là muốn rằng Thánh Thần của Người trở thành sự khôn ngoan và sức mạnh cho ta.

3. Lòng ăn năn đích thật, sự hối cải chân thành không nằm nơi những tình cảm đẹp đẽ suông hay nơi những nghi thức bên ngoài, nhưng nơi những công việc và hành vi cụ thể lôi kéo toàn thể con người ta.


 
Noel Quession - Chú Giải


Hồi ấy...

Ta hãy ngờ vực. Ta đừng bị lẫm lẫn. Cách nói này không chỉ là câu nói tầm thường chuyển tiếp theo thói quen: Nhưng ngày mà Mát-thêu muốn nói đến là những ngày quyết định.:. Có một sự khẩn trương đang đến gần. Ngày mai thì quá trễ rồi. Đó là ngày N, đó là Giờ G sắ đến ngay bây giờ.

Ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng:

Nếu ta đọc Mát-thêu như những người đọc ông ban đầu, không biết đến Tin Mừng Lu ca (trong đó Gioan Tẩy Giả đã choán hết thời thơ ấu của Đức Giêsu), thì mọi chuyện diễn ra ở đây như thể chúng ta đang chứng kiến một "khởi đầu tuyệt đối. Hồi ấy, Gioan Tẩy Giả đến". Giáo Hội sơ khai khi ấy bắt đầu Tin Mừng trực tiếp bằng hoạt động của Gioan Tẩy Giả (Cv 10,37; Mc 1,4; Ga 1,19). Những Tin Mừng thời thơ ấu chỉ được đưa vào sau này, như một thứ dẫn nhập thần học trước.

Ta hãy thử tưởng tượng mình vào trong sa mạc này ở bên bờ sông Gio-đan. Tất cả lịch sử Kitô giáo bắt đầu bằng tiếng kêu của Gioan:

"Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần"

Đấy là chuyện "khẩn trương". Đấy là "Tin Mừng" Thiên Chúa sắp ngự trị.

Ta đang ở vào mùa thu năm 27, có thể như thế. Ta khó tưởng tượng ra một "tiếng kêu" như thế sẽ gợi ra chuyện gì Đối với những người vào thời đó, thì nó có tác dụng như một trái bom. Đấy là một chàng điên nói... hay nếu đúng thế, thì đấy là cả một sự chờ đợi hừng hực của Do Thái sắp được mãn nguyện: một "chồi non của cội nguồn Đa-vít sẽ nảy sinh"... "một nhánh lá, một hy vọng điên cuồng"... "Người sẽ dùng công lý phán xét những kẻ bé mọn"... "một nền hòa bình phổ quát và dứt khoát sẽ thành hình trên mặt đất: Sói sẽ ở với chiên. Sư tử và bò cùng ăn cỏ với nhau, trẻ thơ sẽ vui đùa trên ổ rắn hổ mang"... sẽ không còn sự ác nữa"... "mọi người sê nhận biết Thiên Chúa! (Is 11,1-10).

Chính đó là tin vui: đấy là "Tin Mừng", là "loan báo tốt lành" … "eu-angelion" trong tiếng Hy Lạp, "besôrâ" trong tiếng Do Thái. Đó là "tin lành" mà, trong hai năm Đức Giêsu đến lượt Người bắt đầu kêu lên. Đó chính là cùng một thứ tin vui mà Đức Giêsu rao giảng (Mt 4,17). Thiên Chúa đến gần rồi. Thiên Chúa ở giữa người ta, Thiên Chúa ở trên đường đi, Nước Người đang đến gần! Hãy đến! Hãy đến! Chớ chi Nước người ngự đến! Chớ chi tình yêu Người đến! Chớ gì hòa bình đến! Chớ chi công lý đến! Tất cả những của cải mà loài người khát mong...

Tất cả đều ở đó! Gioan Tẩy Giả nói. Ta hiểu rằng cái "tin" này không thể để cho ai còn dửng dưng được. Còn tôi, tôi có phải là một người khát khao không? Tôi có biết phát hiện ra trong thế giới thực tế mỗi ngày, tất cả những khát vọng sâu xa này không? Cái "mong chờ" này không?

Nhưng! chú ý! Chú ý! Gioan Tẩy Giả kêu lên. Đừng chỉ mong chờ, khát khao suông. Hãy xây dựng "Nước Thiên Chúa" này, hãy làm đi. Đi đi, lên đường đi, hãy năng động, hãy sám hối... hãy thay đổi!

Gioan chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: "Có tiếng người hô trong sa mạc. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi".

Lạy Chúa, chúng con được "giải ngũ", chính chúng con, so với những người kia, thế đấy! Chúng con đã làm dịu bớt Tin Mừng. Chúng con đã làm cho Tin Mừng thành một sức mạnh "truyền không". "bảo thủ" quá khứ. Và khi đó chính là niềm hy vọng lớn lao của quần chung muốn biến đổi xã hội. Thế thì chúng ta hãy cứ lạ lùng trước các chủ nghĩa vô thần hiện đại đã đến tiếp sức khi chúng ta bỏ chạy: "đó là cuộc đấu. tranh cuối cùng. Chúng ta hãy tập hợp lại và ngày mai cuộc đấu tranh quốc tế sẽ là loài người? , là Kitô hữu, chúng ta có say mê xâydựng một thành thị mới không? Chúa chúng ta không phải chỉ "ở trên cao", Người "ở phía trước"... Người đến, người gần quá rồi... bạn hãy làm cho Người đến,. hay dọn đường cho Người!

Ong Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.

Đó là một "tay cứng cỏi", một "anh chàng nổi tiếng", cái gã đó, đã kêu lên: "hãy sám hối". Chính bản thân anh, anh ta đã bắt đầu thực hiện. Anh ta sống một cuộc đời đạm bạc, sơ khai, hợp với môi sinh một cách lành mạnh từ lâu rồi: Không có vấn đề béo phì, nhoi máu cơ tim, hay dư cholesterol!

Khi đó người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giu-đê đến với ông…

Chốn hoang mạc này đang đầy nghịt những đám đông! Nó sống lại! Chốn hoang mạc ở chỗ 'bờ sông Gio-đan này trở thành một trung tâm, khởi động một phong trào từ khắp nới: từ thành thị (Giêrusalem!) ở phía Tây... miền thôn dã (Sông Gio-đan!) ở phía Đông...

Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trên sông Gio-đan.

Vâng đúng là hoang mạc tâm hồn bỗng nhiên bắt đầu sống lại... trong khiêm tốn và sám hối. "Thay đổi xã hội" không chưa đủ (nhưng cũng phải thay đổi).:. không phả thay đổi chính bản thân mình"... Thời gian của Mùa Vọng trước hết không phải thời gian bày ra những mặt hàng đầy thực phẩm và tặng phẩm. Chính là thời gian trở về lòng mình... Thời giàn Mùa Vọng trước hết không phải thời mơ mộng của những bé ngoan: đó là thời gian "phải quyết định. Đối với truyền thống Kinh Thánh lớn, "sám hối" chính là quay trở lại hoàn toàn để đi theo chiều hướng ngược lại với chiều nhời ta đã đi theo. Tiếng La-tinh "conversio", từ đó mới có tiếng "conversion", phiên dịch tiếng Hy Lạp "metanoia", có nghĩa theo sát chữ là "thay đổi" me ta... não trạng = noia. Và hai từ này phiên dịch tiếng Do Thái "shub", đặc trưng về rao giảng có tính ngôn sứ. Mùa Vọng năm nay, đối với tôi, phải chăng sẽ là một thời gian "trở lại", một thời gian "canh tân", một thời gian "thay đổi một thời gian "sám hối"? Hay là phải chăng tôi cứ tiếp tục cuộc đời rong ruổi của tôi, đôi chân rúc vào đôi giày bố xó nhà, và ngồi ghế bành thoải mái bên tách cà phê? Khi nghe loan báo "Tin mừng về Nước Thiên Chúa đã gần kề, người người thời đó chạy bộ tuồn đến hoang mạc, và nhận ra tội lỗi của mình. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Phải chăng lương tâm của ta có lẽ không bị va.

chạm với tội lỗi? Chúng ta có lẽ bị mù quáng chăng? Có lẽ chúng ta thiếu một sự trong sáng cơ bản nhất? Để chuẩn bị cho con đường Giáng sinh, ta có "nhận ra" điều xấu trong ta không? Và đón nhận "nhiệm tích thánh tẩy thứ hai", nhiệm tích kỳ diệu của hòa giải không? Hay là có lẽ ta giống như người Pharisêu và Xa-đốc chăng?

Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa. ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia. ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa kết quả đế chứng tỏ lòng sáng hối ". Đấng tưởng có thế bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Apraham". Vì tôi nói cho các anh hay, "Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Apraham".

Khi có một điều gì hoàn toàn mới đang bắt đầu đối với tất cả những người sáng suốt, thì một số người nào đó lại không "động đậy", dù một cách lầm lẫn, bọ đã trấn an mình bằng những điều chắc chắn: nhưng cứ xem kìa, chính họ, chẳng có gì thay đổi nơi họ, họ thuộc "chủng người được tuyển chọn".

Họ tưởng là mình tự do". Họ không nhận thức được rằng họ chịu ảnh hưởng của "một người khác". Một người bí nhiệm chống lại dự tính về Nước Thiên Chúa trên họ: Một người "không được nhận dạng". "Ai" đã chứng minh cho bạn cách thoát khỏi Thiên Chúa? Kẻ đối phương là người không lộ mặt đối mặt, nhưng hành động không cho ai biết. Gioan Tẩy Giả đã lột mặt nạ của hắn: chính là Con Rắn tứ thời Eva, đã xúi đàn ông và đàn bà cứ ăn trái cấm không có gì liều lĩnh đâu... và đã biến đổi một cách tinh ma tất cả những người nghe nó thành "nòi rắn" (St 3,15), thành "nòi rắn độc" (Mt 3,7). Không "trở lại", thì chính là thần phục "nòi kia".

Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.

Khẩn cấp! Khẩn cấp! Ta hãy mau lên!

Chỉ nữa giây, lưỡi dao sắc bén của cây rìu sẽ làm cho cây đổ máu và hạ nó xuống, để quăng vào lửa..., cái cây vô ích kia, không sinh hoa trái. Và chúng ta hé thấy số phận của "cây vả không sinh sản", trên đường Giêrusalem, hai năm sau (Mt 21,18). Lạy Chúa, xin giúp con sản sinh được những quả "tốt".

Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và Lửa.

"Người ngự đến... còn mạnh mẽ hơn" (X. Mc 1,7; Lc 3,16). ở nơi Gioan Tẩy Giả, người cuối cùng trong các ngôn sứ, đấy không phải là một tuyên ngôn khiêm tốn: "Tôi không đáng là đầy tớ của Người... chính là một tuyên ngôn đức tin: "Người ngự đến, đó là một linh thể" đó là Vua của Nước Thiên Chúa, đó là phán quan thời thế mạt, đã mạc lấy cơn lôi đình " của Thiên Chúa chống lại cái ác.

Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu và kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.

Những hình ảnh Kinh Thánh truyền thống để chỉ về Ngày Phán xét!... Cuộc phán xét chỉ dành cho một mình Thiên Chúa! Và tất cả bối cảnh của truyện kể buộc chúng ta phải nhận diện."Người " ngự đến là chính Đức Giêsu! Tuyên ngôn thuộc lãnh vực thần học. Sân rê lúa là nơi phân biệt hẳn "lúa mì" và "trấu'. Một thứ thì đem vào lẫm, còn thứ kia chỉ đáng bỏ vào lửa. Xấu và Tốt không thể đánh đồng với nhau. Ai có dị ứng khi "xưng thú tội lỗi mình", nếu người đó nhận thức ra, hắn sẽ đắn đo khi phải nhận các trọng lượng nhẹ nhõm của cái vỏ trấu phù du, thay vì làm "lúa mì".


 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 
" Hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời gần đến "

I / Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại công tác mục vụ của Gioan tiền sứ giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.

II / SUY NIỆM:

1 ) " Ngày ấy Gioan Tiền sứ đến giảng trong hoang địa...":

Ngày ấy: kiểu nói này, không có ý xác định về thời gian, song là một công thức mà các Ngôn sứ thời Cựu ước thường dùng để chỉ thời đại phục hưng của Đấng Thiên sai ( Is25, 9. 26, 1. 27, 1- 2 ).

Giảng: đây là một từ ngữ chuyên môn trong Tân ước dùng để chỉ việc công bố Tin Mừng.

Hoang địa xứ Giuđêa: hoang địa này nằm giữa tuyến đường Giêrusalem - Hebron và Biển chết. Ở đây Mátthêu không quan tâm đến vị trí địa lý cho bằng ý nghĩa Kinh Thánh của chữ " Hoang địa" ( Mt4,1. 11,7. 14, 13 ). Xưa Israel ra khỏi Ai Cập đã đi trong hoang địa trước khi vào Đất Hứa. Vì thế một thời kỳ sống trong hoang địa được coi như cần thiết để tiếp nhận Đấng Cứu Thế. Ngày nay ý nghĩa này vẫn còn được thực hiện trong những hình thức tĩnh tâm, cấm phòng nơi cộng đoàn hay nơi cá nhân.

2 ) " Hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời gần đến...":

Thống hối: theo nguyên ngữ " Metanoia" có nghĩa " nghĩ lại, suy tư tiếp sau" do đó mà có nghĩa là " Thay đổi ý kiến, hối tiếc ăn năn, hối cải". Trong Cựu ước, danh từ này có nghĩa là từ bỏ tà thần mà trở về với Giavê. Trong Tân ước, danh từ này muốn nói lên việc đi từ tình trạng này sang tình trạng khác. nó giả thiết một sự thay đổi toàn diện, biểu lộ ra trong toàn thể thái độ sống. Việc thay đổi này bao hàm cả về phương diện tiêu cực (Bỏ đàng xấu xa tội lỗi) lẫn phương diện tích cực (Hướng con người về Thiên Chúa).

3 )"Chính Người là Đấng mà Tiên tri Isaia đã loan báo...":

Mát thêu trích dẫn Is40, 3 để chứng cho việc ông giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ở đây muốn nói rằng điều mà Tiên tri Isaia loan báo về Đấng Cứu Thế là phải dọn đường cho Ngài, thì bây giờ đang được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô.

4 ) " Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà...":

Gioan rao giảng bằng lời nói và đời sống khổ hạnh. Y phục và thức ăn của Gioan biểu lộ con người đã từ bỏ tiện nghi để trở thành người của Thiên Chúa. Qua lối sống khổ hạnh này, Gioan gợi lên hình ảnh của Êlia, kẻ thường mang " Một bộ lông và ngang lưng quấn xiêm gia" ( 2 V 1, 8 ). Theo sách các Vua ( 2V2 thì Êlia sẽ trở lại làm tiền hô cho ngày cánh chung Mt3, 2.3 khi phục sức cho Gioan giống như Êlia, Mát thêu mặc nhiên bảo rằng Gioan Tiền sứ là Êlia, nghĩa là kẻ thi hành chức vụ của Êlia, chức vụ Tiền sứ.

5 ) " Bấy giờ dân Giêrusalem, khắp sứ Giuđêa...":

Ở đây muốn nói lên sự thành công của Gioan đã thu đạt được khi rao giảng, đồng thời cũng nói lên sự liên kết công việc của Gioan với Isaia ( 43, 3 ) nơi mà " Tiêng của hô" ngỏ cho toàn dân và chuẩn bị mọi người đón chờ Đấng Cứu Thế đến.

" Thú tội và chịu phép rửa": việc xưng thú tội lỗi thường đi liền sau hoặc trước phép rửa. Ở đây có nghĩa như một lời xưng tội tổng quát và có tính công khai. Việc thú tội và chịu phép rửa do tay của Gioan này chỉ là sự thống hối có tính cách chuẩn bị chứ chưa phải là việc thanh tẩy để được ban ơn tha thứ. Vì vậy phép rửa của Gioan không phải là một Bí tích.

6 ) " Thấy có một số đông người Biệt phái và văn nhân":

Nhắc đến hai nhóm Biệt phái và văn nhân ( xa dốc ) ở đây Mát thêu có ý nói đến các lành tụ Tôn giáo nói chung. Hai nhóm người này đã từ chối sứ điệp và phép rửa của Gioan ( 1, 19 - 28 ) chứ không có thành tâm chịu phép rửa. Vì thế, cũng như thái độ của Chúa Giêsu, Gioan rất dịu dàng với dân chúng, nhưng ở đây lại tỏ ra cứng rắn với Biệt phái và văn nhân.

" Hỡi nòi rắn độc": Nghĩa là con cháu Satan ( Kh 3, 12 - 9 ) lời kến này đối nghịch giữ dội với mặc cảm tự tôn của Biệt phái thường hãy diện mình là con cái Apraham. Họ cho rằng ai thuộc dòng máu Do thái thì chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Vì Thiên Chúa phải giữ lời hứa với Apraham và hậu duệ ông. Mặc cảm này dễ làm cho một số người Do thái sống phóng túng về mặt luân lý và sinh tự mãn tự kiêu. Vì thế, ở đây Ga cảnh tỉnh họ và đòi họ phải có lòng thống hối thực sự mới mong được ơn cứu rỗi.

7)"Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá...":

Đây là lối chơi chữ của tiếng Aram, Abenya ( Viên đá ) và Benyya ( con cái ). Giáo sĩ Do thái cho rằng Thiên Chúa bị trói buộc bởi lời hứa với Apraham nên sẽ phải giải thoát Israel. Còn Gioan chủ chương Thiên Chúa hoàn toàn tự do. Ngài vẫn có thể chu toàn lời hứa và vẫn loại trừ con cái Apraham nếu họ không hối cải.

8 ) " Đây cái rìu đã để sẵn gốc cây...":

Trong Cựu ước cây là hình ảnh các dân tộc ( Is6, 13. Ed 31, 10 - 13; Dn 4, 7 - 12 ) ở đây hình ảnh cái rìu để sẵn gốc cây để diễn tả cuộc phán xét trong tương lai được xem như trong hiện tại, cũng như không gì cứu cây khô khỏi lửa đốt thì cũng chẳng có gì cứu rỗi Israel chai đá khỏi cơn đoán phạt.

9) "Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi... ":

ở đây Gioan so sánh thân thế của mình với thân thế của Chúa Giêsu để làm sự nổi bật sự trổi vượt của Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.

Gioan rửa bằng nước để khơi dậy lòng thống hối còn Chúa Giêsu rửa trong Thánh Thần và lửa đem lại ơn tha thứ và Thánh hoá.

Gioan tự nhận mình là người còn kém hơn người đầy tớ xách giầy cho ông chủ... Còn Chúa Giêsu là Đấng toàn năng.
Gioan chẳng có quyền gì. Chúa là Đấng thẩm phán.

10) "Người cầm niảtong tay mà sẩy sân lúa...":

Đây là hình ảnh về Đấng Cứu Thế là vị Thẩm Phán. kiểu so sánh này mượn từ của các sứ ngôn thời Cựu ước. Các ngôn sứ mô tả việc Giavê đến lần sau hết như một người sau khi gặt lúa xong, bắt đầu sẩy sân lúa rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi (Hs9, 1-2. Mc4, 11-13. Gr4,11). Ở đây cũng liên tưởng đến dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa(Mt13, 30).

"Lúa" chỉ những người đẫ hối cải và sinh hoa quả thống hối trước khi cuộc phán xét xảy ra.

"Trấu, rơm" nói đến những kẻ không chịu thống hối và không sinh hoa kết quả.

"Lửa không hề tắt" (Is66, 24. Mt13, 42-50) là một kiểu nói Gioan dùng để diển tả số phận chung cục vinh viễn của người tội lỗi.

III. ÁP DỤNG:

A/ Áp dụng theo Tin Mừng:

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội trình bày tấm gương mục vụ của Gioan Tẩy Giảcho mọi người Kitô hữu và đặc biệt cho những người đang sống đời tông đồ truyền giáo: rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và chừng thực bằng đời sống.

B/ Áp dụng thực hành:

1) Nhìn vào Gioan tiền sứ:

Gioan rao giảng bằng lời nói:

Hãy ăn năn thống hối và chứng thực bằng đời sống khổ hạnh "mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong". Người tông chứng nhân của Chúa không chỉ bằng lời nói suông nhưng còn bằng cả đời sống phù hợp với lời giảng nữa.

Gioan giảng trong hoang địa:

Hãy noi gương Gioan sống trông hoang địa bằng những hình thức tĩnh tâm, cấm phòng, thinh lặng để gặp Chúa.

Gioan mặc áo lông lạc đà... ăn châu chấu...

Noi gương Gioan sống tinh thần siêu thoát bằng cách từ bỏ mọi tiện nghĩa hoa để có thể thong dong hiến thân phục vụ Chúa trong bổn phận hằng ngày.

Gioan nghiêm khắc với người Biệt phái cố chấp nhưng dịu dàng với dân chúng.

Trong việc tông đồ, chúng ta nghiêm khắc với những thói xấu nhưng dịu dàng với những người xấu biết thống hối.

Gioan khiêm nhường và quên mình khi rao giảng. Noi gương chúng ta cũng phải biết quên mình và khiêm nhường trước mặt Chúa và người ta khi làm tông đồ truyền giáo.

2) Nhìn vào dân chúng:

Dân chúng đến với Gioan để thú tội và chịu phép rửa. Chúng ta may mắn nghe theo sự chăm sóc của Giáo Hội và nhiệt thành đến Giáo Hội, để được thanh tẩy và bổ dưỡng sức sống thiêng liêng qua các phép bí tích, nhất là phép bí tích giải tội và Mình Thánh Chúa.

3) Nhìn vào Biệt Phái và văn nhân:

Những người này cũng đến với Gioan như dân chúng dể xin phép rửa, nhưng họ đến không phải vì lòng ngay nên bị Gioan khiển rtách. Chúng ta đến với Chúa qua Giáo Hội mà không có thiện chí, lòng ngay thì không thể lãnh hội được ơn Chúa, ơn ích thiêng liêng qua các bí tích và qua những việc đạo đức hay tham dự các việc phụng vụ.

4) Nhìn vào Chúa Giêsu là người mà Gioan đã giới thiệu: Người là Đấng Cứu Thế: Ai đến với Nười bằng lòng thống hối và đón nhận Ngài bằng lòng tin, cậy, mến thì nhận được ơn cứu rỗi.

Người là Đấng thẩm phán: niềm tin tưỡng vào Chúa Giêsu là vị Thẩm Phán, giúp chúng ta ý thức và nỗ lực chuẩn bị cho mình một tư thế tốt bằng một đời sống hoàn thiện, để đón nhận giờ phán xét trong giờ chết.

 
Lm Phanxicô Xavie Lê Văn Nhạc - Bài Giảng Lễ
 
Hãy sám hối

Is11,1-10; Rm15,4-9; Mt 3,1-12
 
M
ùa Vọng là hướng tới tương lai. Các tiên tri là những người đã nhìn thấy tương lai. Các tiên tri lãnh sứ mạng loan báo cho Dân chúa một tương lai huy hoàng, một niềm hy vọng phấn khởi vào thời đại Thiên Sai Cứu Thế sắp đến.

Tiên tri Isaia trong bài đọc 1 hôm nay đã mô tả thời đại Thiên Sai như một thời đại thái bình, bằng những hình ảnh thật là thi vị: "chó sói chung sống với chiên con, sư tử gặm cỏ với bò và trẻ em chơi chung với rắn lửa…". Đó là cảnh thơ mộng của vườn Địa Đàng với những con thú dữ nằm kề bên thú hiền mà không cắn xé nhau. Tiên tri Isaia muốn nói đến một thời đại chung sống hòa bình trên trái đất. Ở đây không nhằm vào các con thú cho bằng nói đến con người, nói đến các dân tộc trên trái đất mà tiên tri Isaia sánh ví với các con thú hiền và các con thú dữ đã trở thành bạn hữu thân thiết, thành anh em. Thời đại hòa bình ấy sẽ đến, khi mọi người đều nhận biết Thiên Chúa và từ Thiên Chúa, con người tìm đường để đi đến với nhau.

Còn đối với Gioan Tẩy Giả, vị tiên tri cuối cùng, thì thời đại của Đấng Thiên Sai Cứu Thế là thời kỳ thịnh nộ, thời phán xét của Thiên Chúa đối với dân Israel. Gioan Tẩy Giả kêu gọi Dân Chúa hãy sám hối tội lỗi. Khác hẳn với giọng điệu dịu hiền trong Tin Mừng của Chúa Kitô, Gioan Tẩy Giả còn đưa ra "cái rìu và cái nia" để hù dọa dân chúng: "Đây cái rìu để sẵn dưới gốc cây: cây nào không sinh trái tốt, sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa". Và đây nữa: "Tay Ngài cầm cái nia, Ngài sẽ rê lúa trong sân. Lúa chắc hạt thì thu vào kho lẫm, còn lúa lép thì làm mồi cho lửa, thứ lửa không hề tắt!"

Lời rao giảng của vị tiên tri cuối cùng này vang lên theo một cung điệu thắm thiết: "Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần". Gioan Tẩy Giả tố cáo sự giả hình của lối sống đạo thuần túy bên ngoài. Ông chống lại óc vụ luật, thái độ tự mãn, tự trấn an mình là con cháu Abraham. Gioan Tẩy Giả kêu gọi sự hối cải đích thực, đòi hỏi sự phát sinh hoa trái bên ngoài.

Thưa anh chị em,

Đấng Thiên Sai đã đến và đã đến từ lâu. Kỷ nguyên mới đã mở ra. Muốn gặp gỡ Ngài cùng với triều đại của Ngài, chúng ta phải cấp tốc "bố trí" lại cỏi lòng và cuộc đời của mình.

Trong phim "Người giàu cũng khóc", mãi lâu lắm Luis mới khám phá ra Mariana chính là ánh sáng của đời mình. Sự khám phá này vẫn chưa tức thì đem lại hạnh phúc cho anh. Một quá khứ lôi thôi, với những tật xấu cùng những hậu quả xã hội của nó vẫn dai dẳng ngăn cản không cho anh bắt đầu một đời sống mới như anh hằng mơ ước khi yêu Mariana. Phải bố trí lại cách sống, phải sửa chữa lại những hậu quả xưa cũ, phải vượt qua rất nhiều khó khăn, Luis mới hội đủ điều kiện cần thiết để xây dựng một cuộc sống yêu thương hạnh phúc trong lành.

Cũng thế, không phải khi Đấng Thiên Sai xuất hiện là mọi ước vọng của con người lập tức được mãn nguyện. Bởi vì, con người vẫn có khả năng từ chối Đấng Thiên Sai, và trong thực tế vẫn thường xuyên từ chối chính bản thân của Đấng Thiên Sai, cũng như khước từ con đường Ngài đề nghị cho con người. Cõi lòng ngổn ngang tù túng của con người phải được sắp xếp bố trí lại. Mọi chướng ngại như đồi cao, hố sâu phải được san bằng, lấp đầy, thì bước chân của Đức Kitô mới tiến vào được. Lời của Gioan Tẩy Giả đã vang lên trong chiều hướng này: "Hãy dọn đường cho Chúa… hãy làm việc lành phúc đức để chứng tỏ lòng ăn năn sám hối".

Lại quay về với cuốn phim quen thuộc: Khi biết chắc Mariana và Leonardo hứa hôn với nhau, chàng Luis rơi vào cơn hoảng loạn. Trước tình thế có thể mất Mariana vĩnh viễn, anh lao vào cuộc như điên như dại. Anh không thể làm khác, vì anh quá yêu Mariana, anh không thể sống thiếu nàng.

Trong tầm nhìn của đức tin, đối với ta, Đức Giêsu còn hơn hẳn Mariana đối với Luis. Vì Ngài là tất cả niềm hy vọng, là trọn vẹn tương lai, và cũng là sự sống hiện tại của ta. Ngài phải là tình yêu tha thiết của ta, thúc đẩy ta cấp tốc "bố trí" lại cuộc đời mình, để cuộc chung sống giữa ta với Ngài có thể thực hiện được và thực hiện ngay bây giờ, không trì hoãn. Cuộc sống chung này sẽ mở ra một kỷ nguyên êm đềm tươi thắm diệu kỳ mà ta phải cấp bách đạt được bằng bất cứ giá nào. Sự chậm trễ trong việc thay đổi cách sống là dấu chứng ta chẳng hề yêu Ngài, và như vậy thì thật là không có gì tệ hại hơn. "Cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây": không có tình yêu Đức Giêsu, cây sẽ không sinh trái và chỉ còn có một cách là đốn ngay đi mà quăng vào lửa.

Anh chị em thân mến,

Lời mời gọi của Chúa Nhật 2 Mùa Vọng là tiếng kêu "Hãy sám hối" của Gioan Tẩy Giả. Sám hối ở đây đồng nghĩa với kitô hóa, nghĩa là "hãy để Đức Kitô chiếm hữu con tim của ta, hãy để cho Ngài cuốn hút ta vào một kỷ nguyên mới." Muốn vậy, hãy hâm nóng tình yêu và cấp tốc bố trí lại cõi lòng cũng như cách sống của mình.

Chúng ta lại sắp được nên một với Đức Giêsu trong Thánh lễ hôm nay, điều đó càng đòi hỏi chúng ta sửa sang lại tâm hồn ngay bây giờ và trong từng giây phút cuộc đời… Rồi thì những điều kỳ diệu sẽ đến đáp ứng cho mọi khát vọng khôn nguôi của chúng ta.

 
Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Bài Giảng Lễ

DỰNG XÂY NƯỚC ĐỨC KITÔ

TRONG BÁC ÁI VÀ CÔNG LÝ

Chúa nhật II mùa Vọng bắt đầu đưa chúng ta đi vào vương quốc lý tưởng mà Chúa Giêsu thiết lập trên trái đất dành cho nhân loại chúng ta. Nhưng không phải cứ ai muốn là được vào vương quốc ấy. Để có quyền đi vào, đòi hỏi phải thực hiện một số điều kiện. Trước hết là muốn trở nên những cộng sự thiết lập với Đức Kitô, điều này đòi hỏi phải biết dấn thân đổi mới tận căn con người của mình từ suy nghĩ đến hành động. Như Thánh Gioan Tẩy giả mời gọi: "Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến".

I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA

1. Bài đọc I: Is 11,1-10

Đấng Messia, Vị Vua Công Chính và Hòa Bình

Bằng những ngôn từ giàu tình cảm và hình tượng, Tiên tri Isaia miêu tả sự xuất hiện của Đấng Messia và vương quốc của Ngài thiết lập. Đấy là một vương quốc loại trừ hận thù và sự dữ, chỉ có tình yêu và công lý hiển trị.

a. Dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, dân Do Thái sống trong sự chờ đợi Đấng Cứu Thế, thuộc dòng dõi Vua Đavít và Giêsê.

b. Được tràn đầy Thần Khí của Thiên Chúa, Đấng Messia sẽ thiết lập một kỷ nguyên công lý và hòa bình.

c. Hơn hai ngàn năm sau khi Chúa Giêsu đến, thế giới chúng ta vẫn còn rất xa những gì mà vương quốc của Đấng Messia có được. Lỗi ở đâu? Chính bởi lỗi lầm của Kitô hữu, của lòng người ích kỷ, bởi sự hèn nhát không dám đón nhận và sống sứ điệp của Đức Kitô, Đấng Messia của Thiên Chúa.

2. Bài đọc II: Rm 15,4-9

Phổ quát tính của ơn Cứu độ

Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Rôma một cách sống động: hãy biết cảm thông đón nhận nhau theo gương Đức Kitô, Đấng đã đến đón nhận cứu độ tất cả mọi người.

a. Cộng đoàn tín hữu Rôma tiên khởi được hình thành do những người đến từ mọi miền khác nhau. Do đó, sự cảm thông, nhất trí của mọi người xem ra khó được thực hiện.

b. Thánh Phaolô nói với họ, cần phải bắt chước Đức Kitô, Đấng đã mang ơn Cứu độ cho tất cả mọi người không phân biệt cội nguồn, văn hóa; Do Thái hay dân ngoại.

c. Một khi đã tin theo Đức Kitô thì phải tạo dựng trong cộng đoàn của mình sự hiệp nhất với nhau trên nền tảng của đức tin và đức ái.

3. Tin mừng: Mt 3,1-12

Chỉ dẫn của Gioan Tẩy giả

Đức Kitô đã đến khởi sự sứ mạng của Người. Thánh Gioan, người bà con của Đức Kitô với tính hăng say và mạnh mẽ của một vị tiên tri kêu mời người Do Thái hãy chuẩn bị đón Đấng Cứu Độ đang đến bằng việc thay đổi cuọc sống của mình.

a. Sứ vụ của Gioan khai mạc môt giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ. Các tiên tri loan báo việc Chúa Giêsu đến, còn ông chuẩn bị cho Người. Ông xứng danh là một Êlia mới. Vai trò của ông mang hai tác vụ: rao giảng và thanh tẩy.

b. "Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến": Câu này tóm tắt lời rao giảng của Gioan và tương ứng với từng câu từng chữ lời rao giảng của Chúa Giêsu ở Mt 4,17. Như thế lời loan báo của Gioan thống nhất với lời của Chúa Giêsu. Mạc khải về Mầu nhiệm Nước Trời đã đến trong thế gian, phải sám hối để xứng đáng là người của Nước Trời.

c. Như các vị tiên tri tiền nhiệm, Gioan tố cáo sự giả hình của lối sống đạo bên ngoài. Cũng như Chúa Giêsu, lời rao giảng của Gioan nhấn mạnh đến thái độ nội tâm để có sự hoán cải, canh tân thực sự.

II. GỢI Ý BÀI GIẢNG

1. Sám hối canh tân - một đòi hỏi khẩn thiết:

"Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến", sứ điệp của Thánh Gioan Tẩy giả trong Tin mừng hôm nay tương ứng với lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu. Sám hối là điều cần thiết để đi vào Nước Trời. Nếu không biết canh tân hoán cải cuộc đời thì không thể nào xứng đáng là công dân của Nước Thiên Chúa. Nước Trời đã gần đến thì việc sám hối cần phải làm ngay không thể chần chờ được nữa. Lời của Thánh Gioan là một lời mời gọi khẩn thiết, thúc bách con người phải hành động ngay. "Cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và cho vào lửa".

Sám hối luôn là một đòi hỏi khẩn thiết phải làm ngay. Với mỗi Kitô hữu hôm nay sứ điệp của Tin mừng vẫn còn nguyên giá trị, không hẳn vì tận thế đã đến nơi, cũng có thể không hẳn vì mình đã sắp chết nhưng điều quan trọng vì con người phải biết vươn lên sống một đời sống thánh thiện xứng đáng là con cái Chúa. Bản tính con người vốn dĩ yếu đuối trước mọi cám dỗ, dễ sa ngã. Vì vậy, để luôn sống trong tình trạng ân sủng thì cần phải biết nhận thức sự yếu đuối, tội lỗi của mình và phải cố công hoán cải biến đổi mình tốt hơn. Đó cũng chính là thái độ tỉnh thức và sẵn sàng mà Chúa Giêsu kêu gọi.

2. Sám hối - một sự biến đổi tận căn:

Thánh Gioan Tẩy giả đã cảnh cáo những người Biệt phái, văn nhân và những người tự phụ mình là con cái Abraham: Hãy sám hối, hãy làm việc lành, chớ tự phụ, vì Thiên Chúa cũng có thể khiến những hòn đá thành con cái Abraham. Không có bất cứ một sự miễn trừ nào nếu không biết thành tâm hối cải sống theo Thánh ý Chúa. Như thế việc là con cái Abraham, là Dân riêng của Chúa không phải chỉ là tên gọi, một danh xưng, một ân sủng nhưng cũng là một nỗ lực của con người sống xứng đáng với những gì đã lãnh nhận, nghĩa là lúc nào cũng phải sống đúng phẩm giá đã được Thiên Chúa trao ban. Điều này đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng trong cuộc sống. 

Nhiều người ngày nay cũng dễ có thái độ tự hào mình là Kitô hữu, đi lễ, kinh kệ thường xuyên như vậy là có một bảo đảm trước mặt Chúa rồi. Không bao giờ, những điều bên ngoài đó sẽ không có giá trị gì nếu không có một tâm tình bên trong thực sự. Sẽ chỉ là giả hình nếu bên trong tâm hồn không thực lòng sống theo Chúa. Danh hiệu Kitô hữu, Bí tích Thánh tẩy đã lãnh nhận không đủ bảo đảm cho chúng ta được ơn Cứu độ nếu không hoán cải mình nên con người mới.

3. Sám hối - một thể hiện của niềm tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa:

Việc sám hối không phải là việc làm thêm hay làm theo thời vụ xuân thu nhị kỳ, năm đôi ba lần vào mùa Vọng và mùa Chay. Nhưng là một việc làm thể hiện một niềm tin, một niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Sám hối để đón chờ Chúa đến, sám hối để xứng đáng lãnh nhận hồng ân cứu độ của Ngài. Chính vì tin vào Chúa, chính vì hy vọng vào sự phán xét công minh của Ngài mà người ta sám hối. Thánh Gioan Tẩy giả đã cho thấy mối liên hệ giữa niềm tin và lòng sám hối: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi có lòng thống hối. Còn Đấng đến sau tôi … Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và Lửa". Như thế, sám hối là điều kiện để đón nhận hồng ân của Chúa Giêsu. Do đó, phải có niềm tin mới sám hối. Vì tin nên sám hối; sám hối vì hy vọng sẽ đón nhận lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa.

Ngày nay, vào mùa Chay, mùa Vọng người ta lại lũ lượt đến với tòa giải tội. Nhìn bề ngoài thì chắc chắn đó là biểu lộ cụ thể của một lòng tin, lòng sám hối. Nhưng bên trong tâm hồn xem ra chưa hẳn như thế. Có nhiều người sám hối vì thói quen, vì luật buộc hơn là vì tin; có người sám hối vì muốn thể hiện sự đạo đức của mình hơn là vì hy vọng trông chờ tình yêu tha thứ của Chúa.

v Dẫn vào Phụng vụ Thánh thể:

Để xứng đáng đón nhận Chúa đến, chúng ta cần phải có lòng sám hối. Nơi Bí tích Thánh thể hôm nay chúng ta cũng đón Chúa đến trong tâm hồn mỗi người. Giờ đây chúng ta cùng hân hoan tiến đến Bàn tiệc thánh với Chúa Giêsu.

III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Mở đầu: Anh chị em thân mến, vì yêu thương muốn cứu độ chúng ta, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sám hối quay về với Ngài. Trong niềm tin tưởng vào lòng quảng đại của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. Qua Bí tích Giao hòa được cử hành trong Giáo hội, Thiên Chúa mời gọi mọi người sám hối và lãnh nhận ơn Cứu độ của Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện cho tinh thần sám hối, hòa giải được đề cao trong lòng mọi thành phần Dân Chúa.

2. Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong xã hội chúng ta, đặc biệt cho các nhà lãnh đạo quốc gia mạnh dạn quyết tâm tiêu trừ mọi tệ nạn xã hội đang làm băng hoại đời sống đạo đức của bao lớp người.

3. "Hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời đã gần đến". Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người, mọi gia đình trong cộng đoàn chúng ta, biết thực thi lòng sám hối với tất cả niềm tin, lòng trung thành và tình yêu mến dành cho Thiên Chúa.

Lời kết: Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương sai Con Một của Chúa là Đức Giêsu đến cứu độ nhân loại. Xin cho mọi người chúng con được lãnh nhận hồng ân của Chúa để tất cả biết hoán cải, canh tân đời sống, xứng đáng với tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn