Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Giáo Hội muốn nhắc lại việc Chúa Giê-su mạc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi : Ba Ngôi Thiên Chúa khác nhau về Ngôi Vị, nhưng đồng bản tính với nhau.
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM C

NGÀY 16/06/2019Cn 8,22-31 ; Rm 5,1-5 ; Ga 16:12-15

 
Học Viện Giáo Hoàng Piô X

THẦN KHÍ SỰ THẬT (Ga 16:12-15)
 
1. "Ta còn lắm điều phải nói với các ngươi". Các nhà chú giải đã phải khổ vì mấy chữ trong 15,15 theo đó thì CGS đã nói tất cả cho các tông đồ. Chắc chắn Ngài đã nói hết cho họ vì Ngài là mạc khải hoàn hảo của Cha và không còn gì mới để Chúa Thánh Thần mạc khải thêm; vì thế đừng đợi chờ một mạc khải nào khác. Tất cả đã được Kitô mang đến vì Ngài là "lời" (1,1.14), là "sự cắt nghĩa" Chúa Cha (1,18). Không còn chữ nào có thể thêm vào Lời đó, không còn có thể sửa chữa được điều gì. Nhưng có thể quảng diễn ra dài hơn, trở lại những điều Ngài đã nói để thấu hiểu tường tận (thánh Gioan đã dùng phương pháp khai triển kiểu vòng ốc này) (x.14,16.26). Nếu Đức Kitô xét rằng nói hết bây giờ cho các tông đồ cũng đều vô ích, mặc dầu họ có nhiều thiện chí, là vì chỉ Thánh thần mới có thể biến họ đủ khả năng quán triệt mạc khải của TC bằng cách làm cho họ biết đón nhận "những điều thần thiêng (1Co 2,13); như trẻ sơ sinh trong 1Co 3,1, họ chưa có thể ăn uống gì ngoài sữa.
 
2. Thần khí "sự thật" đến khi mạc khải kết thúc, sẽ hoàn toàn đưa họ vào tận nguồn chân lý. Ngài sẽ hướng dẫn họ khám phá toàn bộ chân lý và chân lý sẽ là con đường sống đối với họ, là qui tắc nội tâm cho cuộc đời của họ (Tv 25,5.9; 143,10; Kn 9,11; 10,17). Mặc dầu Chúa đã truyền đạt tất cả những điều bí nhiệm cho (15,15), họ vẫn chưa thể hiểu hết được. Để thấu hiểu, họ cần có một phương pháp thích hợp mà khoa sư phạm của Thánh Thần sẽ mang đến. Thánh Thần không phải là thày dạy nhưng là một người lặp lại và giải thích lời giáo huấn của thày thôi. Ngài không tự quyền nói, cũng như CGS cũng như CGS không nói tự quyền mình (Ga 3,32; 7,16-17; 8,26-28.40,12,14,10; 15,15) nhưng chỉ mạc khải Chúa Cha để tôn vinh danh Người (Ga 12,28; 14,13; 15,8; 17,4-6) Vì thế Thánh Thần không có giáo thuyết riêng. Ngài chỉ đến khơi lại và giúp cho hiểu được mạc khải của Cha được Con (14,26).
 
Khoa sư phạm của Thánh Thần còn có một mục đích khác; soi sáng những biến cố sẽ xảy ra. Vì thấu hiểu mạc khải của Đức Kitô sẽ không ích gì nếu không biết áp dụng vào các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Nhờ ánh sáng của Ngài, môn đệ có khả năng nhận thức họ phải cư xử thế nào cho phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau sẽ xảy đến, để điều chỉnh lối sống của họ theo nhân sinh quan và vũ trụ quan Kitô giáo. Người Kitô hữu nhìn mọi sự khác cái nhìn của lương dân vì họ giải thích tất cả bắt nguồn từ biến cố luôn hiện thực của Đức Kitô. Sự chết, sự phục sinh và lên trời của Ngài không phải chỉ là những sự kiện quá khứ đã xong xuôi chẳng còn âm hưởng gì đến thời hiện tại. Các hành vi cứu thế của Đức Kitô vẫn kéo dài từ thời gian này qua thời gian nọ, trong công việc tầm thường hàng ngày cũng như trong những biến động của lịch sử. Gán cho lịch sữ mộ ý nghĩa Kitô giáo, giúp khám phá ra những dấu vết của chương trình TC trong tất cả sự kiện đó ("vì tôi đã không e ngại mà dấu giếm đi, để không loan báo cho anh em biết ý định của TC")(Cv 20,27), chiếu ánh sáng sống động của mạc khải trên mọi biến cố, vào mọi thời đại: đó là sứ mệnh của Thánh thần nơi các môn đệ. Như vậy, Ngài không có tiên báo chi tiết về tương lai cũng như không tường thuật những biến cố làm đề tài của niên sử. Dưới con mắt của Ngài, điều thiết yếu không phải là chỗ đó, nhưng là chiều hướng diễn tiến của kế hoạch cứu rỗi.
 
Tuy nhiên, Thánh Thần sẽ biến tất cả Kitô hữu thành những ngôn sứ. Giống như các ngôn sứ CƯ, bổn phận chủ yếu của họ không phải là tiên báo, nhưng là khám phá ý định TC trong biến cố hiện đại, "đọc các thời triệu", nhận biết chiều kích riêng của TC đằng sau những biến cố đó. Tất cả mọi biến cố của thế giới, xảy ra từ ngày CGS hiển vinh, đều thuộc về thời cánh chung, cho nên việc thấu hiểu trật tự mới, mà người đàn bà Samarotanô trông đợi nơi đấng Messia (4,25), chỉ có Thánh Thần thông ban mà thôi. Tác giả sách khải huyền đã thử nói tiên tri theo kiểu này.
 
Vì thế Thánh Thần không mang lại một mạc khải mới, nhưng chỉ liên tục giải thích mạc khải của Đức Kitô để không ngừng soi chiếu các biến cố của thời đại. Thánh Thần liên tục tham chiếu mạc khải của Đức Kitô. Ngài đón nhận tất cả từ Đức Kitô, cũng như Đức Kitô đã đón nhận mọi sự từ Cha. Có một tiếp nối hoàn hảo giũa mạc khải trong Đức Kitô và sự thông hiểu nhờ Thánh Thần. Cả hai đều bắt nguồn từ Cha.
 
Nhưng tất cả những cái đó không cấm giáo hội, dưới ảnh hưởng của Thánh Thần, giải thích không ngừng nội dung mạc khải do Đức Kitô mang đến, phát sinh cái mà các nhà khoa học gọi là "sự tiến triển các tín điều". Công đồng Vaticanô II đã dạy: "Thánh truyền do các tông đồ truyền lại được tiến triển trong Giáo hội dưới sự trợ giúp của Thánh Thần. Thật vậy, các sự việc và các lời nói truyền lại được hiểu biết thấu đáo hơn nhờ sự chiêm ngắm và học hỏi của các tín hữu, những người đã ghi nhận những điều đó lòng (Lc 2,19 và 51); nhờ sự thông hiểu những điều thiêng liêng họ cảm nghiệm được, hoặc nhờ việc giảng dạy của những người lãnh nhận một đoàn sủng chắc chắn về chân lý, do việc kế vị trong chức giám mục. Nói cách khác, qua bao thế kỷ Giáo hội luôn hướng tới sự viên mãn của chân lý TC cho đến khi lời Chúa được hoàn tất nơi chính Giáo hội (hiến chế mạc khải của TC, số 8).
 
KẾT LUẬN
 
1. Trước khi tiếp tục mùa quanh năm (là mùa sẽ kết thúc năm phụng vụ bằng lễ Chúa Kitô Vua). Hôm nay Giáo hội muốn chúng ta thưởng thức mạc khải chính yếu do Đức Kitô mang đến. Qua tất cả những biến cố cuộc đời Ngài mà chúng ta đã cùng nhau sống lại suốt năm phụng vụ này CGS đã dần dần cho chúng ta nhận biết một cách cụ thể mối giây liên lạc giữa Ngài với Cha và Thánh Thần. Chính qua Ngài, chúng ta từ từ tiến sâu vào mạc khải của TC.
TC đã tỏ mình ra không như là một hữu thể trừu tượng, một kiến trúc của trí tuệ, hay còn tệ hơn nữa như một người xa lạ. Trong Đức Kitô, người trở nên một người trong chúng ta để chúng ta dễ nhận biết Ngài: "Ai thấy Ta là thấy Cha", CGS đã nói với Philipphê như vậy.
 
2. Trong lời Chúa nghe hôm nay, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem CGS nói thế nào về Cha và Thánh Thần, Chúa đã tự mạc khải thế nào cho ta. Đầu tiên, CGS nói đến Cha và Thánh Thần như những ngôi vị riêng biệt khác với chính Ngài. Trong phúc âm chúng ta vừa nghe, CGS nói với các môn đệ: "Khi Ngài đến, vì là Thần khí sự thật...". CGS nói đến Ngài như một ngôi vị thật sự mà người ta đợi chờ, như một Đấng sẽ đến và sẽ hoàn tất một sứ mệnh rõ ràng và lạ thường.
Chúng ta nhớ lại là đã cùng nhau đọc và suy niệm một vài đoạn trong diễn từ sau Tiệc ly trong các Chúa nhật mùa Phục sinh; trong các đoạn đó, CGS thường nói về Cha và Thánh Thần; chính nơi Cha mà Con qui chiếu mọi dự định của mình và nhận lấy Lời để loan truyền. Con công chính hóa loài người, ban cho họ sự bình an và uỷ cho họ quyền hòa giải. Thánh Thần dẫn đưa những ai đón nhận Con đi đến chân lý.
 
3. Chính khi nói về các Đấng đó như những ngôi vị tách biệt, CGS cũng nói đến Cha và Thánh Thần như hiệp nhất với Ngài. Ngài cho thấy các đấng đã hiệp nhất với nhau đến nỗi Đấng này sẽ không làm gì nếu không có đấng kia. Trong bài phúc âm hôm nay cũng thấy nói đến sự hiệp nhất Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Thánh Thần chỉ lặp lại giáo huấn của CGS hay khi dạy là Ngài dạy về CGS. Mọi điều Đức Kitô biết và có được đều bắt nguồn từ Cha. Hơn nữa, tất cả những gì Cha biết và có thì Người đã ban cho Đức Kitô đến nỗi mỗi ngôi đều có cái mà ngôi kia có và đồng thời không chiếm hữu một điều gì riêng cho mình. Khi nói đến Cha và Thánh Thần, CGS cho chúng ta thấy các đấng vừa khác biệt vừa đồng nhất, vừa tách rời vừa hiệp nhất, khi các đấng hành động thì là ba, và đồng thời cũng chỉ có một hiện diện.
 
4. Khi nói cho chúng ta biết về chính Ngài và về mối tương giao của Ngài với Cha và Thánh Thần, CGS tỏ bí mật tình yêu cho chúng ta, Ngài thỏa mãn những gì mà chúng ta ao ước tự thâm tâm nhưng cảm thấy không thể nào đạt được.
Một đàng, sự phân biệt các ngôi vị cho thấy sự phân biệt tự trị trọn vẹn của mỗi ngôi. Cho nên có một sự kính trọng tuyệt đối và không có sự lệ thuộc hay thống trị lẫn nhau. Thật vậy ai mà không ước mơ được sự giải thoát khỏi uy lực của kẻ khác? Vì đó chính là điều kiện căn bản để ngôi vị được tự trị và độc lập trọn vẹn.
 
Đàng khác, có sự thông hiệp hoàn toàn của Ba Ngôi với nhau trong mối hiệp nhất. Các đấng không bao giờ làm việc gì mà không có nhau; các Ngài luôn cùng nhau hành động; điều gì ngôi này có thì ngôi kia cũng có; ngôi này là gì thì ngôi kia cũng vậy. Ai mà không ước mơ sự thông hiệp hoàn toàn với người khác, sự hiệp nhất khắn khít đến nỗi không còn ranh giới, đến nỗi thông giao với nhau một cách trọn vẹn, đơn sơ, chân thành. Ở đây chúng ta bắt gặp lại từ ngữ nổi tiếng của thánh Gioan, một từ ngữ mà chưa bao giờ có ai tát cạn ý nghĩa phong phú: "TC là tình yêu". không phải là TC có tình yêu như có ánh sáng, quyền năng hay sự sống. Không! Ngài là tình yêu. Tình yêu là bản chất của Ngài.
 
5. Chính giữa lòng cuộc sống hàng ngày và trong mối tương giao với người khác, chúng ta sẽ dần dần bắt chước tình yêu TC Ba Ngôi nhờ học cách yêu thương dưới ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Hãy cầu xin Chúa mạc khải cho chúng ta có lòng ước muốn tình yêu đó. Như vậy sự hiểu biết TC sẽ làm tâm hồn ta luôn tràn ngập bình an và hân hoan vui sướng.
 
 

Noel Quession - Chú Giải

Ga 16: 12-15
 
Kinh Thánh không công bố lần nào từ trừu tượng, "Chúa Ba Ngôi" cả. Kinh Thánh cũng không bao giờ định nghĩa như ngôn ngữ duy lý Hi Lạp sẽ làm, là có "Ba Ngôi vị trong Thiên Chúa duy nhất. Mầu nhiệm cố yếu nhất trong Thiên Chúa không được mạc khải bằng những công thức nhưng nhờ các sự kiện Cựu ước chỉ nói về Thiên Chúa Người Cha”(Đn 1 32, 6 - Tv 6 7, 6 - Is 63, 16 Gr 2, 4. 1). Và các "con cái”của Thiên Chúa là dân tộc Ít-ra-en”(Xh 4,22 -Hs 11, 1), hay hiện thân là ông Vua (2 Sm 7,14 - Tv 110,3) hơn những người công chính (Kn 2, 18 - 5,5 - 18, 13). Sau cùng, ta nhận thấy Thần Khí của Thiên Chúa xâm nhập một số người (St 41, 38 - Ti 6, 34 -Is 11,2 - Ed 39, 29 - Ge 3, 1).
 
Đúng vậy Cựu ước đã không mạc khải cách minh nhiên Ba Ngôi trong Thiên Chúa. Nhưng ngay các tác giả Tân ước cũng lập lại thứ ngôn ngữ Kinh Thánh trên, để diễn tả tính hoàn toàn mới lạ của "hiện tượng Giêsu”: Ngài trực diện với Chúa Cha, và loan báo việc thông ban Thần Khí. Khi cắt nghĩa những sự kiện đó, Kitô giáo còn phải dò dẫm suy tư rất lâu, trước khi xác định một kiểu diễn tả đức tin đầu tiên nhớ những quan niệm triết học HiLạp, từ Công đồng Ni-xê năm 325 đến Công đồng Kan-xê-Đoan năm 451.
 
Trong trang Tin Mừng hôm nay, Đức Giêau nói về Thánh Thần.
 
Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi.
 
Đó là một kinh nghiệm mà con người chúng ta thường gặp thấy Ngay cả với những người thân yêu, chúng ta cũng khó mà "thông truyền" hết những gì mà chúng ta mang trên mình và muốn chia sẻ cho họ. Như vậy, trước khi chịu chết Đức Giêsu đã không nói hết mọi điều. Nhưng đây không chỉ là khó khăn ta quen gặp trong vấn đề diễn tả. Đây chính là mầu nhiệm đức tin mà ta chỉ dần dần bước vào. Ngay cả những bạn hữu thân thiết nhất, đã sống kề cạnh lâu ngày với Đức Giêsu, cũng không nhận thức được điều gì đã xảy ra, Người là "Ai". Họ mang quá nhiều ý kiến có sẵn về Thiên Chúa và Đấng Mê-xi-a đã được hứa ban. Họ cần phải tự lột bỏ, thay đổi ý kiến, và lớn lên trong đức tin. Chỉ có thập giá và sự Phục sinh của Người, như một thứ va chạm điện mãnh liệt, mới phá được những xác tín của họ và bó buộc họ phải tiến triển.
 
Phải, đức tin là một sự "tiến triển". Đó là một sức sống cần phải phát triển. Trong Thiên Chúa, luôn có những điều mới lạ cần phải khám phá, cũng như trong sự phát triển của một tương quan yêu thương với một người nào đó : hôn phu, người chồng, bạn hữu, đồng nghiệp... Biến cố bi đát của tông đồ, là những người hầu như không: hiểu biết gì về Đức Giêsu trước lúc Người ra đi, cảnh giác chúng ta không nên biến đức tin thành một Đức tin tĩnh, chỉ đắc thủ một lần là xong... "Tôi có đức tin rồi...”"Tôi không thể mất đức tin..."
 
Cũng như các tông đồ tôi mới chỉ ở bước đầu của một cuộc khám phá, một cuộc mạo hiểm. Lạy Chúa, đối với con, cũng có nhiều điều con chưa chịu nổi, Thần Khí của Chúa sẽ mạc khải cho con sau này, nếu con biết chăm chú lắng nghe. Xin giữ gìn thần trí con luôn thức tỉnh để đón nhận Thần Khí của Thiên Chúa! Chớ gì đừng bao giờ con tự mãn, coi mình là hiểu biết tất cả, vênh vang trước những mảnh vụn Đức tin tầm thường mà con đang sống.
 
Dĩ nhiên, con cũng nghĩ đến những người con đang chung sống. Họ cũng gặp một tình trạng như thế : Họ đang bước đi trên cùng "con đường đức tin" đó. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói, có những chân lý, những thái độ họ chưa khám phá ra cách sống động... Giờ đây họ chưa có thể "chịu nổi"? Lạy Chúa, xin ban cho con sự kiên nhẫn của Chúa. Chớ gì con biết tiến bước nhịp nhàng với Chúa, với những mạc khải yêu thương của Chúa... cùng đồng hành với anh em con trong bước tiến riêng của họ.
 
Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
 
Tôi ghi nhận từ đẹp trên đây : "dẫn tới" Tôi hình dung ra một người dẫn đường lên núi cao. Đó là người biết rõ mọi lối đường là người yêu thích và thưởng ngoạn ngọn núi đó mà anh muốn làm cho người khác càng thích thú... Là người đi trước và giúp ta tiến lên. Nhưng như bạn biết, người dẫn đường không thay thế bạn được : chính bạn phải bước theo. Nếu vì quá mệt lả, bạn từ chối bước cao hơn... Anh ta không thể cưỡng chế tự do của bạn. Anh ta hiện diện ở đó, là để "hướng dẫn" bạn. Lạy Thần Linh Thiên Chúa, ánh sáng dịu dàng. Xin hướng dẫn con, để con không từ chối việc lên núi... một bước…. rồi thêm một bước nữa! để trên bước đường con đi tới, con gặp được những người dẫn đường tình nghĩa huynh đệ mà Thần Khí Chúa đang tác động.
 
Bởi vì, đúng vậy, đúng là một cuộc "chạy đua lên núi cao" : Đức tin là cuộc tìm kiếm mầu nhiệm Thiên Chúa! Đó là chóp đỉnh không ai có thể một mình đạt tới : cần phải có một "người nào đó" dẫn lên. Cần phải có một ông thầy, một người dẫn đường biết rõ bí mật.
 
Trong suốt nhiều thế kỷ, các Công đồng cố gắng tìm hiểu những lời trên đây của Gioan...và kết thúc bằng cách quả quyết rằng, thực sự' Thần Khí là một "Đấng nào đó "...là một Ngôi vị... là Đấng hiểu biết mầu nhiệm thâm sâu của Thiên Chúa từ bên trong, để hướng dẫn con người đạt tới đó Trong bức ảnh diễn tả Chúa Ba Ngôi của Roublev, Thánh Thần là ngôi thứ ba, với khuôn mặt tuyệt đối giống hai ngôi kia, Chúa Cha và Chúa Con. Nhưng trong tư thế đầu Ngài hoàn toàn nghiêng về hai Ngôi kia cách âu yếm để hoàn thành chuyển động của "vòng tròn hoàn hảo" , thì mắt Ngài thực tế lại nhìn về phía trái đất, hướng đến con người đang cầu nguyện trước ảnh tượng, để "mở ra" và "thông truyền" cho con người chính sự chuyển động của Thiên Chúa : đó là Tình Yêu!
 
Thần Khí sự thật! Sự thật toàn vẹn!
 
Nhưng coi chừng! khi bàn về Thiên Chúa, sự thật không phải là thái độ tri thức... cũng như' sự hiểu biết về một con người mà ta muốn yêu thương. Trước hết, không phải là học biết, quan sát, đo nghiệm, đặt dưới ống kính hiển vi... nghiên cứu cách khoa học, như thể ta nghiên cứu một "sự vật" ở đây, thuộc về một lãnh vực khác. Hiểu biết một "Người nào đó" là bước vào mối tương quan với họ.
 
Nói rằng mình là "tín hữu không thục hành"... thì đó là một lời thú nhận quan trọng, nếu người đó ý thức và thực sự đã suy nghĩ kỹ. Một tình yêu nếu không được "thực hành" thì sẽ là gì? Một tương quan với một người nào đó, nếu không thể sống động và thể hiện, thì sẽ ra sao? Lạy Thần Khí sự thật, xin hướng dẫn con tới sự thật "toàn vẹn"!
 
Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
 
Đó là hình ảnh của tiếng phản dội vào thần trí ta. Giữa Chúa Cha, Đức Giêsu và Thánh Thần, luôn có sự liên tục hoàn hảo. Đó là cùng một tiếng nói lập lại nhiều lần, với cách thức khác nhau. Thánh Thần không nói gì khác về Đức Giêsu cả! Sự thật duy nhất và xác thực về Thiên Chúa, là Đức Giêsu. Mọi sự người ta đã nói trước, và mọi điều Người ta đã nói sau... về Thiên Chúa, mà không phù hợp với những gì Đức Giêsu của Thiên Chúa tỏ lộ cho ta, thì đều sai lầm! Đó là một Thiên Chúa giả! và với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta cần phải điều chỉnh nhiều ý tưởng sai lầm về Thiên Chúa. "Nếu Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, thì ân sủng và sự thật nhờ Đức Giêsu Kitô mà có" (Ga 1,17) "Tôi là Đường, là Sự Thật và là Sự Sáng (Ga 14,6)
 
Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
 
Như chúng ta đây biết, Đức Giêsu là Người con hoàn hảo, hoàn toàn hướng về Chúa Cha. Đức Giêsu "không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm, vì điều gì Chúa Cha làm, thì Người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu Người Con và cho Người Con thấy mọi điều mình làm" (Ga 5,19-20). Đó là mầu nhiệm thâm sâu của Chúa Ba Ngôi : Mỗi Ngôi là sự thấu suốt trọn vẹn của Ngôi khác. Ở đây, Đức Giêsu mạc khải cho thấy, Thánh Thần bước vào hoạt động thẩm chiếu trọn vẹn đó. Những tương quan yêu thương giữa Ba Ngôi Thiên Chúa không có gì là giấu ẩn, là che đậy đóng kín : Mỗi Ngôi trong Ba Ngôi không giữ cái gì làm của riêng mình". Mọi sự đều được chia sẻ, thông ban, hiến tặng... và mọi sự đều được tiếp đón, nhận lãnh! Những lời nói trần gian của chúng ta đều trở yếu kém, để diễn tả tính chất phi thường của mối liên quan liên kết Chúa Cha, Chúa Con, và Thánh Thần. Mọi tương quan nhân loại của ta đều bắt nguồn từ mối tương quan đó! Đỉnh cao không thể vượt qua được về Thiên Chúa, đó là : mạc khải về Chúa Ba Ngôi.
 
Nhưng trước hết, Chúa Ba Ngôi không phải là một thứ ẩn ngữ, một thứ siêu phương trình toán học dành cho những nhà trí thức ưu hạng... Đó chỉ là một thực tại hoàn toàn giản đơn bị che giấu đối với các bậc khôn ngoan thông thái nhưng lại được mạc khải cho những người 'bé mọn" (Mt 11,25). Bởi vì, nói về Thiên Chúa cũng là nói về con người, "được tạo dựng theo hình ảnh và hòa ảnh của Thiên Chúa". Bé thơ, trẻ mới sinh không biết rằng nó có một gia đình. Nhưng ngay từ những tuần lễ đầu tiên, mơ hồ nó thấy mình được che chở trong một tình yêu thương... Nó cảm thấy quanh mình một tình âu yếm, luôn đáp lại mọi cơn đói khát, mọi tiếng kêu la của nó. Trước hết nó cảm nghiệm tình yêu đó như "một" cái gì lờ mờ, nhưng hoàn toàn mạnh mẽ và thích thú. Bé chỉ cần bật tiếng khóc, là "nó" có mặt ở đó...
 
Với thời gian, cuối cùng thì bé cảm nhận được rằng, sự hiện diện đó có nhiều dạng không hẳn chỉ là "một" tiếng cao và giọng trầm, khuôn mặt mịn như nhung và khuôn mặt lởm chớm những rầu, bàn tay mềm mại và bàn tay sắt thép... Nhiều người đang phải sống cùng một tình thương đó quanh bé, vì bé..." (Rey-mermet). Bằng cách đó, những người đơn sơ cũng khám phá ra mầu nhiệm của Gia đình Thiên Chúa : nhờ "thực tập" ngày này qua ngày khác...cho tới lúc ở trong Gia đình.
 
Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy , vì thế Thầy đã nói : "Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em".
 
Một lời phát biểu gây ngạc nhiên. Trước hết chúng ta hãy để cho lời đó gây bối rối nơi ta.
 
Một anh thợ mộc làng Nadarét tầm thường, một con người cũng mang xương thịt thấp hèn, thế mà trước ngày bị kết án tử hình bởi những nhà cầm quyền dân sự và tôn giáo của đất nước anh, đã dám cả quyết rằng "mọi sự Thiên Chúa có đều là của anh".' Và không chỉ một lần trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã gợi lên sự hiệp nhất lạ lùng như thế giữa Người và Thiên Chúa: Đức Giêsu, chính là Thiên Chúa hữu hình (ta có thể nói được như thế! bởi vì quả thực Thần Khí của Đức Giêsu, biểu lộ cách vô biên ngoài tầm mắt của ta). Và Thần Khí, chính là Đức Giêsu - tiếp tục và được lập lại mãi mãi trong tâm hồn con người. Thần Khí phản chiếu Đức Giêsu. Và Đức Giêsu phản chiếu Đức Chúa Cha vô hình. Tôi chiêm ngưỡng sự duy nhất và tính khác biệt này... Đó là sự hiệp thông các ngôi vị "nhiều mà chỉ là một" : nguyên mẫu của con người! chương trình hành động cho mọi xí nghiệp, mọi gia đình, mọi xã hội. Đó là một "chóp đỉnh" thực sự mà một phần không thể đạt thấu. Chúng ta có để cho Người "hướng dằn" ta tới đó không? Lạy Thánh Thần xin hãy đến!

 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

 

"Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà ban truyền cho các con".(Ga 16: 12-15)
 
I. Ý CHÍNH :
 
Bài Tin Mừng hôm nay là một đoạn trích trong bài tường thuật về cuộc đàm đạo của Chúa Giê-su với các môn đệ của Người trong lúc thầy trò sắp biệt ly (x. Ga 13,17). Trong đoạn này Chúa Giê-su có ý tỏ bày cho các môn đệ thấy rõ mối tương quan của Người với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
 
II. SUY NIỆM :
 
1. "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con …" :
 
Thật ra Chúa Giê-su đã nói hết tất cả cho các Tông-đồ, vì Người là mạc khải hoàn hảo của Chúa Cha, bởi lẽ Người là "Lời" (Ga 1,1-14) và là "Sự cắt nghĩa Chúa Cha" (Ga 1,18). Không còn chữ nào có thể thêm vào lời đó, không còn có thể sửa chữa được điều gì nữa. Nhưng nếu Chúa Ki-tô xét rằng nói hết bây giờ cho các Tông-đồ cũng vô ích. Vì "Các con không thể lĩnh hội được". Mặc dù họ có nhiều thiện chí, vì chỉ có Thánh Thần mới có thể biến họ có đủ khả năng lĩnh hội được mạc khải của Thiên Chúa bằng cách làm cho họ biết đón nhận "Những điều thần thiêng" (1Cr 2,13), như trẻ sơ sinh trong 1Cr 3,1 , họ chưa có thể ăn uống gì ngoài sữa
 
2. "Khi Thần Chân Lý đến …" :
 
Mặc dầu Chúa Giê-su đã truyền đạt tất cả điều bí nhiệm (Ga 15,15), các Tông-đồ vẫn chưa thể hiểu hết được. Để thấu hiểu họ cần có một phương pháp thích hợp mà khoa sư phạm của Thánh Thần sẽ mang đến.
 
Thánh Thần không phải là thầy dạy nhưng là một người lọc lại và giải thích lời giáo huấn của Chúa Giê-su. Người không tự quyền nói cũng như Chúa Giê-su không nói tự quyền mình (Ga 3,32 ; 7,16-17 ; 8,26 ; 28,40 ; 12,14 ; 14,10 ; 15,15). Nhưng chỉ mạc khải Chúa Cha để tôn vinh danh Người (Ga 12,28 ; 14,13 ; 15,8 ; 17,4-6). Vì thế Thánh Thần không có giáo thuyết riêng. Người chỉ đến khơi lại và giúp cho hiểu mạc khải của Chúa Cha trong Chúa Con (Ga 14,15).
 
- "Mà Người sẽ bảo các con biết việch tương lai" :
 
Ở đây muốn nói Chúa Thánh Thần còn có nhiệm vụ soi sáng những biến cố xảy ra, tức là "Cho các con biết những việc tương lai".
 
Thực vậy, thấu hiểu mạc khải của Chúa Ki-tô sẽ không ích gì, nếu không biết thấu hiểu vào các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần, các Tông-đồ có khả năng nhận thức họ phải cư xử thế nào cho phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau sẽ xảy đến, để điều chỉnh lối sống của họ theo tinh thần của Chúa Ki-tô.
Điều này cho chúng ta nhận ra rằng Chúa Thánh Thần chiếu ánh sáng sống động của mạc khải trên mọi biến cố và mọi thời đại.
 
3. "Người sẽ làm vinh danh Thầy …" :
 
Thánh Thần tôn vinh Chúa Ki-tô bằng cách soi sáng cho các Tông-đồ nhận biết thực tại tỏ hiện trong Chúa Ki-tô. Vì những gì nơi Chúa Con thì đều được Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho các Tông-đồ hiểu và đón nhận.
 
4. "Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy …" :
 
Chúa Giê-su muốn mạc khải về sự hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự hiệp nhất này được biểu lộ qua việc :
- Chúa Thánh Thần chỉ lặp lại giáo huấn của Chúa Giê-su, hoặc khi người dạy là chỉ dạy về Chúa Ki-tô "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
 
- Mọi điều Chúa Ki-tô biết và nó đều bắt nguồn từ Chúa Cha. Hơn nữa, tất cả những gì Chúa Cha biết và có thì Người đều ban cho Chúa Ki-tô, đến nỗi ngôi này đều có cái mà ngôi kia có, khiến cho mỗi ngôi không chiếm hữu được những gì riêng cho mình "tất cả những gì Cha có đều là của Thầy".
 
III. ÁP DỤNG :
 
A. Ap dụng theo Tin Mừng :
 
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội muốn nhắc lại việc Chúa Giê-su mạc khải về việc Thiên Chúa Ba Ngôi : Ba Ngôi Thiên Chúa khác nhau về Ngôi Vị, nhưng đồng bản tính với nhau.
 
B. Ap dụng thực hành :
 
Nghe lời Chúa Giê-su nói :
 
1/ "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được" :
 
Tự sức riêng không thể lĩnh hội được Lời Chúa. Vì thế đòi hỏi ta phải đọc Lời Chúa trong tâm tình cầu nguyện.
 
2/ "Khi Thần Chân Lý đến Người sẽ dạy cho các con biết tất cả sự thật" : chính Chúa Thánh Thần là Người soi dẫn cho ta am hiểu Lời Chúa. Vì thế ta phải biết cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng mỗi khi ta tiếp xúc với Lời Chúa.
 
3/ "Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai" : Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn cho ta biết xử sự mọi biến cố theo tinh thần của Chúa Ki-tô, vì thế ta phải biết bình tĩnh trước mọi biến cố của cuộc sống để lắng nghe sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần.
 
4/ "Người sẽ làm vinh danh Thầy …" : Chúa Thánh Thần làm vinh danh Chúa Giê-su bằng cách soi sáng cho các Tông-đồ nhận biết thực tại của Chúa Ki-tô. Chúng ta tôn vinh Chúa Ki-tô bằng cách giúp đỡ tha nhân hiểu biết và đón nhận Lời Chúa.
 
5/ "Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy …" : Chúa Giê-su mạc khải về sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Noi theo sự hiệp nhất cao cả này, chúng ta hãy hiệp nhất với nhau bằng tâm tình, lời nói và việc làm.
 
6/ Mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, Giáo Hội muốn chúng ta biết thực hành tôn vinh Chúa theo ý hướng, lời nói và việc làm, và đồng thời cũng nhắc bảo ta là ý thức và xác tín hơn trong mỗi lần tôn vinh Chúa bằng cách làm dấu Thánh Giá trên mình, trên đồ vật.
 
 

HTMV Khoá 10 – ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn