Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 13-16: Đoạn Tin Mừng này tiếp nối với những đoạn nói về những mối phúc thật trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, nên ở đây Chúa Giêsu có ý nói với một cử toạ đông đảo chứ không có ý nói riêng với các môn đệ...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN ATin mừng Mt 5: 13-16

Học viện Piô Giáo hoàng - Chú Giải

 
MUỐI CHO ĐỜI VÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN

CÂU HỎI GỢI Ý

1. Có lẽ các câu này là lời đả kích đường lối bí truyền hoặc việc xa lánh thái quá thế gian (do ảnh hường của nhóm Essêni). Các khuynh hướng ấy có phải là những cám dỗ thường xuyên của Kitô giáo không? Ngày nay chúng đội hình thức nào?

2. Đâu là tầm quan trọng của muối trong thế giới cổ xưa .. phải chăng nó có một ý nghĩa biểu trưng đặc biệt? Một công dụng đặc biệt?

3. Vì sao một thành phải được ưu tiên tọa lạc trên ngọn núi?

4. Đâu là ý nghĩa của chữ "ánh sáng các con " trong thành ngữ "ánh sáng các con phải chói lọi trước mặt mọi người?

5. Các câu này có tạo nên mối liên hệ giữa người Kitô hữu và trách vụ truyền giáo của họ không? Mối liên hệ nào?

6. Người Kitô hữu là muối cho đời theo nghĩa nào? (Xem Lv 2, 13). 7. Làm sao dung hòa các câu 14- 16 với Mt 6, 1-18?

1.Trong thế giới cổ xưa, muối và ánh sáng được xem như là hai thực tại chẳng ai có thể bỏ qua: không gì ích lợi hơn muối và mặt trời (Pline trưởng lão, Htst. nst. 31, 102). Cả hai cũng thường được nhắc đến trong Cựu ước .Muối là một sản phẩm cần thiết bậc nhất của dân Bedouin (Ả Rập phiêu cư ) (Hc 39, 26); nó tiêu hủy những cái gì xấu (2V 2, 19- 21; Đnl 29, 22; Tl 9, 45; Gr 17, 6; Xp 2, 9; G 39, 6) Nó nên thực phẩm ( G 6, 6; Cl 4, 6) và, vì là thứ gia vị chủ yếu của mọi bữa ăn và mọi hy tế (Xh 30, 35; Lv 2, 13; Ed 43, 24), nên muối trở thành biểu hiệu của sự hiếu khách, của minh ước và giao ước Lv 2, 3; Đnl 28, 69; Ed 4, 14). Sau hết nó là biểu tượng của sự khôn ngoan (xem Phụng vụ Bí tích rửa tội - liên hệ với Ed 16,4) mà thỉnh thoảng nó được nối kết với, trong lời giảng huấn của các giáo sĩ; bấy giờ nó chỉ sự khôn ngoan hoàn hảo mà người hiền triết sẽ thủ đắc trong thời thiên sai.

2. Anh sáng cũng năng được sử dụng như là một biểu tượng trong Thánh kinh, nơi nó thường chỉ sự mặc khải cứu độ của Thiên Chúa. Trong Isaia Đệ nhị, người Tôi tớ Giavê được công bố là" ánh sáng muôn dân (49, 6); Israel cũng phải là ánh sáng cho dân ngoại (42, 6). Trong sách các giáo sĩ, tước hiệu , "ánh sáng thế gian" được gán cho Thiên Chúa, cho Ađam, cho Israel, cho lề luật, cho Đền thờ và cho Giêrusalem. Trong Tân ước người ta xác quyết Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian" (Lc 2, 32; Ga 8, 12; 12, 35). Và theo gương Người, các môn đồ phải trở nên ánh sáng của nhân loại (P 12, 15; so sánh với Ep 5, 8- 14).

Kiểu nói trực tiếp trong Mt "Các con là muối ... là ánh sáng, được giải thích qua sự kiện dụ ngôn đi tiếp theo Tám mối phúc thật. Nếu các môn đồ biết từ bỏ của cải, biết sống hiền lành khiêm nhượng, nhân ái từ bi, can đảm trong thử thách, kiên quyết theo đuổi sự hoàn thiện Kitô giáo, thì bấy giờ người ta mới có thể nói thực với họ: "Các vị là muối cho đời và là ánh sáng cho thế gian". Phần tiếp của Diễn từ sẽ cụ thể cho thấy cách thức của người môn đồ tự tỏ mình là muối, là ánh sáng.

CHÚ GIẢI CHI TIẾT

"Các con là": Thành ngữ có lẽ mượn ở Xh 19, 6: "Các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế và là một dân thánh cho Ta". Giavê đã nói với dân Ngài đã chọn giữa muôn dân. Chúa Giêsu ở đây nói với môn đồ Người đã chọn giữa loài người. Như Giavê đã xác định ơn gọi của tuyển dân, Chúa Giêsu cũng minh định sứ mệnh của các môn đồ Người.

"Muối cho đời ": "Đời", ám chỉ loài người, là một từ ngữ quen thuộc với Cựu ước. Ở đây "đời" song song với "thế gian" của câu 14. Người môn đồ chẳng phải là muối của đất, vì không bao giờ muối được dùng như phân bón, nhưng là muối cho đời cho thế gian. Ở đây Mt nhấn mạnh cốt để nói rằng "muối" không chỉ cần thiết cho bản thân người môn đồ, như là một phẩm chất nội tại, song còn cần thiết để chu toàn sứ mệnh của mình đối với nhân loại. Do đó phẩm chất cấu thành môn đồ không thể tách rời khỏi chức vụ truyền giáo của kẻ ấy. Đây là một nét nói lên chiều hướng phổ quát và truyền giáo mà Mt thích dùng.

"Nếu muối ra lạt": Có thể giải thích hai cách:

1. Hình ảnh dựa vào thứ muối dơ bẩn lấy ở phía Tây-Nam Biển Chết thời Chúa Giêsu (trên bờ dốc Djebel-ousdeum). Loại muối màu xanh lạt này, có pha trộn thạch cao và vôi, dễ biến thành bùn vô đụng dưới tác dụng của ẩm ướt. Ta vần có thể gọi nó là muối, nhưng thực ra không phải là muối nữa.

2. Đúng hơn, có lẽ Chúa Giêsu đã muốn gợi lên một hình ảnh không thể có, để làm ta lưu tâm hơn đến tính cách nghịch lý của một môn đồ đã đánh mất cái tạo nên chính bản chất môn đồ.

"Thì lấy gì muối nó lại": Phàm kẻ phải trở nên nguyên nhân hoàn thiện cho bao người khác thì không thể nhận lãnh từ họ cái mà y phải trao hiến cho họ. Nếu y đánh mất nhân đức, người khác không thệ hoàn lại cho y.

"Nó không còn ích gì": Muối nhạt chẳng lợi ích gì nữa, ngay cả làm phân bón. Người môn đồ cũng vậy. Đánh mất sự cao quý của mình, kế đó trở nên đối tượng khinh khi, như thế mảng trong mình một sự thối nát đặc biệt; tình yêu ngày trước của y đi dần tới chỗ tiêu tán. Câu "Chỉ có việc đổ ra ngoài cho người ta dẫm đạp đi thôi " gợi lên cảnh đường sá vương vãi rác rền cặn bã ở phương Đông ngay xứ . Đây là hình ảnh nói lên việc kết án người môn đồ đã mất tinh thần của ơn gọi mình.

"Anh sáng của thế gian": ánh sáng của thế gian có nghĩa là cho thế gian, chứ không phải thuộc về thế gian hay là bản chất của thế gian. "Một thành tọa lạc trên núi ": đây là hình ảnh của một xứ mà các thị trấn thôn làng thường được xây trên các cao điểm (để có vị thế chiến lược đề phòng mọi cuộc tấn công từ bên ngoài vào). Điều đó đặc biệt đúng đối với Giêrusalem, thành mà ta có thể thấy từ rất xa. Trong trường hợp này, tuyệt đối không thể che dấu thành được. "Anh sáng của các con": Lời Thiên Chúa được Chúa Kitô đem đến thì sống trong môn đồ và đơm hoa kết trái trong cách ăn nết ở của họ. Anh sáng, chính là Chúa Kitô, Đấng đóng ấn người trên các môn đồ. Đức tin chân thành và ngay thật của họ phải tỏ hiện ra trong các việc họ làm. Các hành động này phải có một phẩm chất, một tính cách hoàn thiện thế nào đó khả dĩ khơi dậy được, lời những kẻ chứng kiến, lời ngợi ca Thiên Chúa.

"Ngõ hầu họ thấy việc lành các con làm": Làm sao dung hòa câu này với 6, 1- 18 (nhất là các câu 1-2. 5. 16)? Thưa động lực khác nhau trong hai bản văn: ở đây động lực là vinh quang Chúa Cha trên trời; còn trong 6, 1- 8 động lực là sự tìm kiếm lời khen ngợi bản thân để thỏa mãn lòng khoe khoang tự phụ (x. 6, 2- 5: "hầu được vinh vang nơi người đời ... hầu được bày ra cho người ta thấy ... "). Cách hành động cũng khác nhau: ở đây, người môn đồ phải tỏ ra như là Ki-tô hữu: trong 6, 1- 18 Chúa Giêsu kết án việc phô trương nhắm mục đích làm người ta chu ý.

KẾT LUẬN

Môn đồ Chúa Kitô nhất thiết phải ảnh hưởng trên nhân loại. Nếu chấp nhận hạnh phúc theo quan điểm của Chúa Kitô, thứ hạnh phúc của Bát phúc, thì người môn đồ mới có thể tỏa chiếu trong thế gian và ướp mặn môi trường sống của mình.

Ý HƯỚNG BÀI GIẢNG

1.Người Kitô hữu toan thất vọng trước kết quả nghèo nàn của nỗ lực mình, phải can đảm lên bằng cách nhớ rằng mình thực sự quan trọng đối với thế giới hôm nay, mặc dầu bề ngoài có vẻ trái ngược, nhớ trong mình là muối và ánh sáng của trần gian. Nhân loại sẽ mất hết ý nghĩa nếu không có sự hiện diện là hành động của người Ki-tô hữu trong thế giới.

2.Người Kitô hữu toan nhụt chí và bằng lòng với một cuộc sống tầm thường, cũng phải nhớ lại rằng, vì là muối và ánh sáng của vũ trụ, mình không thể chấp nhận đào ngũ hay buông thả mà không phản lại với bản tính sâu xa và lý do hiện hữu của mình.

3. Chính việc can đảm thực hiện Bát phúc giúp người môn đồ Chúa ki tô trở nên muối và ánh sáng của vũ trụ . Còn tất cả mọi đường lối hoạt động khác chỉ đưa đến sự lạt lẽo vô vị hay tăm tối u minh.

4. Lương dân sẽ trở lại trong mức độ thấy chung quanh họ có nhiều Kitô hữu xác tín sống không phô trương cũng chẳng khiếp nhược cuộc sống môn đồ Chúa Kitô trong nếp sinh hoạt đều đặn khiêm tốn thường ngày. Đó là "chứng tá của Kitô hữu, là hành động truyền giáo duy nhất có hiệu quả trong một thế giới tin vào việc làm nhiều hơn vào lời nói.


 
Noel Quession - Chú Giải


"Bài giảng trên Núi đã bắt đầu từ Chúa nhật vừa qua bởi các mối Phúc thật sẽ được tiếp tục trong năm Chúa nhật. Mát-thêu đã tập họp ở đây những lời dạy của Đức Giêsu mà Mác-cô và Lu-ca đã đặt vào những bối cảnh khác. Đó là dấu chỉ người ta có thể đưa ra những lời giải thích khác nhau. Những lời dạy của Đức Giêsu thường khá mở rộng để đón nhận nhiều ý nghĩa khác nhau.

"Chính anh em là muối cho đời .."

Đức Giêsu nói với những người sống theo các mối phúc Người nghèo khó, người hiền lành, người xây dựng Hoà bình, người bị bách hại.. "chính anh em là muối cho Đời. Hình ảnh này gợi cảm và rất cởi mở, có thể đón nhận nhiều ý nghĩa bổ sung. Vào thời của Đức -Giêsu, muối dùng để làm cho đất màu mỡ, dĩ nhiên có trộn với phân bón...Như một loại phân bón để mùa màng được tươi tốt. Ngày hôm nay, muối luôn luôn dùng để bảo quản thực phẩm…nó ngăn cản hoặc làm chậm lại sự phân hủy. . Nhưng vai trò thông thường nhất của muối là đem lại hương vị: có muối, ngon đấy... không có muối, tất cả thành nhạt nhẽo.

Đức tin dùng để làm gì? Liệu tin vào Đức Giêsu và sống các mối Phúc thật có thay đổi gì không? Đức Giêsu trả lời: "Đem lại hương vị cho đời?"

Con người hiện đại, còn hơn cả con người của các thời đại trước đây bị chìm ngập trong sự tầm thường và buồn chán mỗi ngày: những cử chỉ máy móc và vô vị của công nhân làm việc theo dây chuyền... những khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh sáng đèn những… những đồ vật được tiêu chuẩn hóa 'bằng nhựa dẻo..." sự nhạt nhẽo trong rất nhiều câu chuyện trao đổi thường ngày. . . sự cào bằng trước những ý thức hệ... Đời sống có còn thú vị gì không? Nếu người ta nói nhiều về "chất lượng đời sống" thì một cách chính xác chẳng phải người ta đã đánh mất chất lượng ấy hay sao?

Chính trong bối cảnh hiện tại này mà NGÀY HÔM NAY Đức Giêsu lại nói với chúng ta: chính anh em là muối cho đời! Anh em hãy đem niềm vui, sự táo bạo, nhiệt tình vào cái tầm thường mỗi ngày. Anh em hãy đem ý nghĩa đến cho những thực tế, thông thường có nguy cơ trở thành nhạt nhẽo. Anh em hãy đặt Nước Thiên Chúa vào trong các thực tế ấy. Anh em hãy thách đố mọi chủ nghĩa vô thần hiện đại đã bắt đầu loại bỏ đi "khả đăng siêu việt", tức là muối, của nhân loại... để rồi sau đó không ngừng tuyên bố rằng đời sống là "phi lý" và không có ý nghĩa. Với Đức Giêsu mọi sự đâu có thể mang một ý nghĩa, một "hương vị ".. dù là sự đau khổ, sự bách hại, cả cái già và cái chết. "Sự thất bại cũng xây dựng". Một nhà hiền triết đã viết như thế. Rên rỉ để làm gì? Ai sẽ nói giá trị mầu nhiệm và huyền diệu của thử thách đời sống trong sự hiệp thông với Đức Giêsu?

"Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy cái gì muối cho nó mặn lại? nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi".

Đức Giêau đòi hỏi các môn đệ của Người phải "chính thống" không trở thành nhạt nhẽo. Một Kitô hữu đã đánh mất "mùi vị Thiên Chúa", mùi .vị đích thực duy nhất sẽ trở thành vô dụng "Tin Mừng chính là muối, và các bạn sẽ làm ra đường từ muối đó " . Paul Claudel đã cao rao như thế.

Đức Giêsu mạnh mẽ cảnh báo chúng ta: sau một thời gian sống quảng đại và ác liệt, đức tin của chúng ta có thể bị biến chất. Động từ mà chúng ta dịch là "nhạt đi" hay biến chất cũng có nghĩa "trở nên mất trí"... đánh mất lương tri trở thành điên đại! Theo nghĩa của Kinh Thánh…nghĩa là đánh mất . sự khôn ngoan mà đức tin vào Thiên Chúa ban cho (I-sai-a 19,11; Giê-rê-mi-a). Thánh Phao-lô cũng đồng hóa "muối" với "sự khôn ngoan": "Anh em hãy ăn ở khôn ngoan. Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương" (cô-lô-xê 4, 5-6).

Nếu chúng ta trở nên quá vô vị, đó là vì chúng ta đã để cho sức mạnh ăn mòn của muối trong Tin Mừng yếu đi trong đời sống chúng ta. Nếu muối nhạt đi.. Tôi phải đối với giả thiết ấy cho tôi và đời sống của riêng tôi. Nếu mọi Kitô hữu không còn là muối nữa thì người ấy trở nên vô dụng, Người Kitô hữu "con tắc kè" chấp nhận mọi phương thức và mọi tâm thức của thế gian, mặc lấy màu sắc của môi trường người ấy sống, và trở nên vô dụng. "Tôi làm như vậy, bởi vì mọi người đều nghĩ như thế . . . bởi vì khắp mọi nơi, người ta làm như thế"; chúng ta có đánh mất tất cả nhân cách để theo lối sống tiêu thụ và duy vật không kìm chế không? Chúng ta có thủ lợi từ những bất công xã hội không? chúng ta có để cho mình rơi vào thái độ không hành đạo hoặc chủ nghĩa vô thần viện cớ rằng nhiều người làm như thế xung quanh chúng ta?

Đối với những người trở nên vô vị, với những Kitô hữu đang trở thành một chất thải màu sắc, không mùi vị, Đức Giêsu nói: "Anh em phải khác với thế gian, nếu anh em muốn là muối cho thế gian". .

Một yêu sách, đúng vậy. Nhưng trong một sự khiêm nhường cao cả. Không phải vì người ta là Kitô hữu mà người ta tự động là một con người cao siêu. Mỗi người chúng ta điều biết những giới hạn và những tội lỗi của mình. Nhưng thứ muối mà chúng ta phải đem lại cho thế gian không phải là lòng kiêu ngạo của các nhân đức cũng không phải sự cao siêu của chúng ta mà chính là "điều ' Thiên Chúa đã làm trong chúng ta".

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Cách nói bóng bẩy thứ hai này có cùng một hình thức và ý nghĩa như cách nói đầu, nhưng còn cao cả hơn nữa! Phải là "mặt trời" cho thế gian! Không có ánh sáng, sẽ không có màu sắc, vẻ đẹp và sự sống nào cả. Đức Giêsu đã sống trong một xã hội tiền khoa học không biết được nhiều điều, nhưng xã hội ấy gần gũi thiên nhiên hơn chúng ta và cũng hiểu được nhiều điều hơn chúng ta về các thực tại sống. Giờ đây chúng ta, nhờ khoa học mà biết rằng không có ánh sáng, không thể có sự sống. Thật vậy; mặt trời là nguồn gốc duy nhất và cần thiết cho mọi năng lượng tồn tại trên hành tinh chúng ta.

Không có sự quang hợp các chất diệp lục trong cây cỏ thì cũng không thể có bất cứ đời sống sinh vật hoặc con người nào. Không có mặt trời, sẽ không có than đá, dầu hỏa và điện năng... bởi vì không có rừng và thủy triều, mặt trời là một hình ảnh đẹp nhất về Thiên Chúa: suối nguồn của mọi sự sống! Từ khi thế giới được tạo dựng, một ánh sángtràn trề chiếu soi mọi vật. "Hãy có ánh sáng!" (Sáng Thế 1,2)

Đức Chúa là ánh sáng và là sự cứu chuộc của tôi" (Thánh vịnh 27,1) "Tôi là ánh sáng của thế gian, Đức Giêsu đã nói:"Anh em phải chiếu sáng, như những vì sao trên vòm trời" (Phi-lip-phê 2,15). Trở thành ánh sáng của thế gian quả là một trách nhiệm to lớn?

Bản thân chúng ta rất ít tỏa sáng. Chớ lấy đó mà sinh lòng kiêu ngạo.

Lạy 'Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng của Chúa.Trong đạo Do Thái, chỉ có Luật của Môsê và Đền Giê-ru-sa-lem mới được gọi là "ánh sáng". Chúng ta nhận thấy cuộc cách mạng phi thường mà Đức Giêsu định thực hiện? Trước mặt Người là những con người hèn mọn.. tật nguyền, bệnh hoạn, những con người đau khổ bởi mọi thứ giày vò (Mat-thêu 4,23). Đó không phải là những người đàn ông và đàn bà xuất chúng, nhưng là những ,người nghèo khổ, không có văn hóa và cũng không có ảnh hưởng. Những con người không sùng đạo hơn những người khác, với đám đông đó, Đức Giêsu nói: "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian!". Chính họ không phải là "ánh sáng"… nhưng họ chỉ để ánh sáng xuyên qua và tỏa sáng qua họ đức tin mà họ có trong Đức Giêsu. Đức Giêsu tạo ra cho Người ý tưởng kỳ diệu về nhân phẩm con người khi người để cho Thiên Chúa phong chức cho mình!

"Một thành xây trên núi khống tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng.. đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ...."

Từ bờ Hồ Ti-bê-ri-a, người ta thấy thành Safed, ở trên cao với cao độ hơn một ngàn mét, thành được xây trên những núi nằm ngang của dãy núi Ga-li-lê, chiếu ánh sáng của nó ra xung quanh. Đức Giêsu đã thoáng thấy những căn nhà màu trắng của thành được mặt trời chiếu sáng. Trong căn nhà nhỏ của gia đình, Đức Giêsu cũng thường nhìn thấy Mẹ Người. Đức Maria đốt đèn trong ngày Sa-bát. Một cái đèn khiêm tốn bằng đất nung nhưng đủ để soi sáng "cả nhà" trong gian nhà duy nhất của những nhà người nghèo ở Phương Đông. Hãy soi Sáng Đức Giêsu nói chúng ta hãy soi sáng.

Vấn đề ở đây không phải là sự phô trương của chủ nghĩa đắc thắng, như ngày nay người ta nói. Vì sau đó, Đức Giêsu sẽ khuyên chúng ta: "Khi làm việc lành phúc đức anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy" (Mát-thêu 6,1). Không phải chính chúng ta tự tôn giá trị của mình như những cách phô trương của những người Pha-ri-sêu mà Đức Giêsu từng đả kích (Mát-thêu 6, 1.6). Chỉ ánh sáng của Thiên Chúa mới có thể soi sáng anh em chúng ta. Nhưng ánh sáng ấy muốn soi sáng thông qua chúng ta. "Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày -cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa sáng ngời trên gương mặt Đức Kitô. Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi". (2 Cô-rin-tô 4, 6-7).

"Anh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời".

Đây là lần đầu tiên trong Tin Mừng của Mát-thêu. Chúng ta nghe Đức Giêsu nói về "Cha của anh em, Đấng ngự trên trời". Đức Giêsu ở đây mạc khải một định hướng và trách nhiệm to lớn của các Kitô hữu trong thế gian là phải trở thành "muối cho thế gian, mặt trời của hoàn vũ…không không phải vì vinh quang của riêng mình. Vinh quang ấy dùng để tôn vinh Thiên Chúa.

Đức Giêsu đã là một người hoàn toàn tách ra khỏi trung tâm của bản thân mình và hoàn toàn hướng về Chúa Cha. "Tôi không cần người đời tôn vinh", Đức Giêsu đã nói như thế (Gioan 5,41)

Về phần chúng ta là những người tội lỗi, rõ ràng nếu chúng ta có chút gì là "muối" và "ánh sáng", điều đó chỉ do Chúa Cha mà đến. Nếu bạn mạnh khỏe, vui vẻ, quảng đại và tự nhiên thanh khiết, đó là vinh quang của bạn và càng tốt cho bạn . Nhưng nếu bạn là một người yếu đuối mà Thiên Chúa làm cho mạnh mẽ, một kẻ tội lỗi mà Thiên Chúa cứu độ, một người. Ô uế mà Thiên Chúa không ngừng thanh huyện, một người hay thù oán mà Chúa Cha đã dạy sự tha thứ, một người quan tật sâu xa đến tiền bạc mà Thiên Chúa đã giải thoát khỏi mọi thứ của "cải của mình. Nếu bạn là một trong số những người nghèo, khó ấy, đã thất bại nhiều trong mọi thứ công việc mà vẫn hạnh phúc" bởi niềm vui của các mối phúc thật. . . lúc đó, trường hợp của bạn có thể làm anh em của bạn quan tâm, bởi vì sự khốn khổ của bạn cũng là của anh em bạn và chính họ, họ cũng có thể hy vọng được cứu chữa. Khi nhìn thấy điều tốt lành mà bạn, một người rất yếu đuối đã làm, họ có thể tôn vinh Cha của bạn, Đấng ngự trên trời.


 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

"Các con là sự sáng thế gian"

I. Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay nói đến tác dụng và ảnh hưởng của những người đã sống các mối phúc thật đối với thế gian.

II. SUY NIỆM:

1/ "Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ":

Đoạn Tin Mừng này tiếp nối với những đoạn nói về những mối phúc thật trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, nên ở đây Chúa Giêsu có ý nói với một cử toạ đông đảo chứ không có ý nói riêng với các môn đệ. Vì thế, kiểu nói "các môn đệ" ở đây được hiểu là chung cho tất cả những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

2/ "Các con là muối đất":

Muối là một sản phẩm cần thiết cho đời sống con người. Nó tiêu huỷ những gi xấu vì nó có tính cách sát trùng (2V 19-21, Đn 29,22. Tl 9,45). Chúa muốn cho các môn đệ trở thành những người giữ cho xã hội loài người khỏi hư hèn tội lỗi, cũng như muối ướp thịt, cá cho khỏi hư thối.

Nó nêm đồ ăn cho thơm ngon, vì là thứ gia vị chủ yếu cho mọi bữa ăn (Xh 30, 35. Lv 2,13. Ed 43,24) Chúa muốn cho các môn đệ cải tạo xã hội loài người cho tốt đẹp hợp ý Chúa hơn, cũng như món ăn nhờ có muối mới được đậm đà ngon miệng.

Đất: không có ý chỉ đất đá, cát, nhưng có ý chỉ mọi người thế gian. Họ phải sống theo các mối phúc thật để được mọi người chấp nhận.

3/ "Nếu muối đã lạt…":

Ở đây nói đến thứ muối đã biến chất, không còn chất mặn nữa. Nhưng thực ra muối nào muối chẳng mặn, ớt nào ớt chẳng cay. Vì thế, Chúa Giêsu dùng kiểu nói này để gây sự chú ý rằng: môn đệ nào không xứng đáng với vai trò "muối đất" thì sẽ trở thành một môn đệ biến chất, không còn là môn đệ đích thực của Chúa Kitô nữa.

4/ "Muối đó không còn sử dụng việc chi…"

Muối lạt chẳng lợi ích gì nữa, ngay cả làm phân bón. Người môn đệ cũng vậy, đánh mất sự cao quý của mình, kẻ đó trở nên đối tượng kinh bỉ, như thế mang trong mình một sự thối nát đến vô dụng vậy.

"Chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp…": Nhiều nơi có thói quen đổ các đồ phế thải ra đường. Đây là hình ảnh nói lên việc kết án người môn đệ mất đức tin và tưc ách của ơn gọi mình.

5/ "Các con là sự sáng thế gian…":

Không phải sự sáng của thế gian, nhưng sự sáng soi cho thế gian. Thực ra chỉ có Chúa Kitô mới là ánh sáng: Ta là ánh sáng đã đến trong thế gian" (Ga 12,26). Nhưng những ai tin vào Chúa Kitô thì trở thành con cái sự sáng: "Hãy tin vào sự sáng để các con nên con cái sự sáng" (Ga 12,36).

Ánh sáng có đặc tính chiếu soi, xua đuổi bóng tối, làm phong phú mọi vật. Người môn đệ cũng phải đóng vai trò đó đối với thế gian:

+ Chiếu soi: Người môn đệ sống gương sáng bằng đời sống gương mẫu và bằng nmhững lời hướng dẫn, chỉ bảo dạy dỗ…

+ Xua đuổi bóng tối: Người môn đệ sống ở đâu, với ai, thì làm mất đi những thói hư tật xấu, những lỗi lầm tội lỗi.

+ Làm phong phú: Người môn đệ sống ở đâu thì đem lại bình an hạnh phúc và những cái hay cái đẹp theo tinh thần của Chúa Kitô đến đó.

6/ "Một thành phố xây dựng trên núi":

Đây là hình ảnh của một xứ, tại đó các thị trấn thôn làng thường được xây trên các cao điểm. Trong trường hợp này tuyệt đối không thể che dấu thành được.

Cũng vậy, ánh sáng không thể không chếiu sáng, người môn đệ không thể không làm Tông đồ truyền giáo. Ở đây muốn nhấn mạnh đến bổn phận Tông đồ truyền giáo của người môn đệ và đồng thời cũng làm nổi bật tính cách liên đới và xã hội tính của người môn đệ Chúa Kitô.

Người môn đệ ở trần gian, sống theo các mối phúc thật không thể gây ảnh hưởng tốt đẹp ra chung quanh.

7/ "Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra":

Ở đây nhắc đến mục đích và cách làm việc Tông đồ:

Mục đích: để người ta ngợi khen Cha trên trời chứ không làm vinh danh bản thân.

Cách làm: tự biểu lộ cách đơn giản theo như một người Kitô hữu đích danh. Thánh Gioan Chrysôlôgô nói: "nếu người Kitô hữu sống xứng đáng danh Kitô hữu thì sẽ không còn người ngoại giáo nữa".

Vì thế, việc Tông đồ có tính cách phô trương nhẳm mục đích làm người ta chú ý đến mình là điều bị Chúa Giêsu kết án (Mt 6,1-18).
Cần lưu ý: Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh "Muối và ánh sáng" là có ý nhắm tới bản chất của các môn đệ, của người Kitô hữu hơn là nói tới việc họ làm. Muối tốt không thể không ướp mặn. Anh sáng không thể không chiếu sáng. Người môn đệ, Kitô hữu sống các mối phúc thật không thể không gây tác động và ảnh hưởng ra chung quanh.

III. ÁP DỤNG

A/ Áp dụng theo Tin Mừng

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta về bổn phận Tông đồ truyền giáo của người Kitô hữu trong môi trường sống. Bổn phận này đòi hỏi theo bản chất, nghĩa là người Kitô hữu không thể sống mà không làm việc truyền giáo trong môi trường.

B/ Áp dụng thực hành

Nghe lời Chúa Giêsu nói:

* "Chúng con là muối đất": Ở đây Chúa nhắc đến vai trò quan trọng của người Kitô hữu trong môi trường xã hội:

+ Phải là muối ướp thế gian: nghĩa là gìn giữ và bảo vệ môi trường sống khỏi những xấu xa tội lỗi.

+ Phải là muối gia vị của thế gian: nghĩa là tác động cho môi trường sống được lành mạnh tốt đẹp hơn.

"Muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp lại cho mặn?". Người Tông đồ bị biến chất thì không thể làm Tông đồ vinh danh Chúa được, và như vậy trở thành vô dụng.

"Chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp": Người Tông đồ biến chất không những trở thành vô dụng mà còn bị người ta khinh bỉ như đồ uế tạp và như vậy làm tổn danh Chúa.

"Chúng con là sự sáng thế gian":

a) Là ángs áng chúng ta cần phải:

+ Chiếu soi cho thế gian: bằng đời sống gương sáng và đem tinh thần Chúa Kitô thấm nhiễm vào môi trường sống của mình.

+ Xua đuổi bóng tối khỏi thế gian: bằng cách tẩy uế môi trường là sửa chữa những thói hư tật xấu trong xã hội và giúp tha nhân hoán cải đời sống thanh tẩy những lỗi lầm khuyết điểm.

b) Là ánh sáng, chúng ta không thể không chiếu sáng:

+ Bằng lời nói: dạy giáo lý, thăm viếng, khích lệ, an ủi…

+ Bằng việc làm: qua đời sống gương sáng như khiêm nhường, hiền lành, nhịn nhục, quảng đại, tha thứ và gương lành.

c) Ánh sáng không sáng cho mình, nhưng sáng noi cho cả nhà. Vì vậy, người Tông đồ sống lành sống thánh không phải để đề cao mình nhưng để soi sáng người khác, cho Danh Chúa được cả sáng.

Cần tâm suy niệm:

* "Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng".

* "Trông thấy việc các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời".

* "Nếu người Kitô hữu cố gắng sống xứngd anh Kitô hữu thì sẽ không còn người ngoại giáo nữa".

* "Lời nói bay nhanh, gương lành lôi cuốn".


 
Lm Phanxicô Xavie Lê Văn Nhạc - Bài Giảng Lễ

 
Ánh sáng và bóng tối

Is 53,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16

Ngày kia, các môn sinh của thầy Haxiđich bên Ấn Độ đến than phiền với thầy về ảnh hưởng xấu của ma quỉ trên thế gian. Họ hỏi thầy phải làm thế nào để có thể xua đuổi ma quỉ?

Thầy Haxiđich đề nghị trước hết hãy lấy chổi bắt đầu quét bóng tối khỏi căn phòng nhỏ dưới hầm. Các môn sinh ngạc nhiên trước lời dạy bảo đó. Nhưng họ cũng đành lòng vâng theo.

Sau nhiều giờ mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhãi, nhưng họ vẫn không đuổi được bóng tối ra khỏi căn phòng nhỏ.

Thầy Haxiđich bảo các môn sinh lấy gậy đập bóng tối để đuổi ma quỉ ra khỏi phòng. Nhưng vẫn uổng công vô ích. Lần thứ ba, thầy bảo các môn sinh hãy xuống hầm gào thét nguyền rủa bóng tối. Họ đã khan cổ, mất tiếng mà vẫn không sáng thêm được chút nào.

Sau cùng thầy bảo các môn sinh:

- Hỡi các con, mỗi người trong các con hãy đương đầu với thách đố của bóng tối bằng cách đốt lên một cây nến.

Họ thi hành theo lời thầy. Và kìa, lập tức bóng tối đã bị đuổi đi. Căn hầm tối tăm lạnh lẽo bỗng trở nên sáng rực và ấm cúng.

Anh chị em thân mến,

Văn sĩ Locke, người Anh, cũng nói: "Thà bật lên một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối". Và trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định: "Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho người".

Bóng tối của tà thần vây phủ khắp nơi bằng nhiều hình thức: gian dối, hận thù, chiến tranh, bất công, bóc lột, tệ nạn xã hội, sách báo tranh ảnh đồi trụy… Người ta đã tốn biết bao công sức, đổ biết bao mồ hôi, đã quá mệt mỏi. Tất cả hầu như đã không giúp được gì. Bóng tối vẫn là bóng tối vây phủ con người. Ngoài ánh sáng ra, có gì xua đuổi được bóng tối? Nỗ lực trong bóng tối thì bóng tối vẫn cứ tối mãi. Cần phải khơi dậy nguồn sáng. Mỗi con người là một cây đèn, cần phải được thắp sáng lên. Mỗi người cần phải tự mình thắp sáng lên cây đèn của mình. Một ngọn đèn cháy sáng, rồi hai, rồi ba, rồi hàng trăm, hàng ngàn ngọn đèn cháy sáng, thế giới tối tăm này sẽ bớt tối đi. Tất cả mọi người đều thắp sáng ngọn đèn của mình, cuộc đời này sẽ sáng rực lên nguồn sống mới, vui tươi và ấm cúng biết chừng nào!

Tuy nhiên, thưa anh chị em, có người đã tự hỏi: "Tại sao tôi lại phải là muối cho đời và ánh sáng cho người?" Tôi chỉ muốn sống bình thường như mọi người, muốn đi lẫn vào đám đông chứ không muốn đi đầu như một người lãnh đạo. Tôi không muốn chơi nổi, không muốn chường mặt ra cho mọi người nhìn vào như ngọn đèn trên giá hay ngọn đèn đường trên cao nơi góc phố. Trở thành muối, thành ánh sáng có lẽ là nhiệm vụ của linh mục, tu sĩ hay một số người đặc biệt nào đó chứ không phải là tôi.

Chúng ta được quyền tự hỏi như thế khi ý thức mình chỉ là con người tội lỗi, yếu đuối như mọi người. Nhưng Chúa Giêsu hôm nay không muốn chúng ta từ chối nhiệm vụ này, khi Ngài nói: "Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho người". Người Kitô hữu là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian, không có nghĩa là phải có thái độ cha chú, lên mặt dạy đời, tự phụ phô trương quảng cáo như kiểu bọn Biệt Phái Pharisêu giả hình. Trái lại, là muối, là ánh sáng, người Kitô hữu phải có cung cách khiêm tốn, tan biến, lắng chìm giữa lòng đời, như hạt muối thấm vào thức ăn, như ánh sáng chan hòa trong không khí, và có như thế thì món ăn mới thêm đậm đà, không gian mới xinh đẹp, tươi vui.

Lẽ tất nhiên, muối phải luôn mặn từ bên trong, và đèn phải chiếu sáng từ trên cao. Bằng không, chúng sẽ trở thành đồ vô dụng, đồ phế thải, bỏ đi…Vậy, người kitô hữu phải luôn sống đức tin của mình, phải thực thi Tin Mừng của Chúa Kitô ngay giữa các môi trường mình sinh sống hằng ngày. Trái lại, nếu sống bê tha, bất công, gian ác, thì sẽ trở thành bóng tối, sẽ bôi nhọ khuôn mặt của Chúa Kitô, của Giáo Hội: Muối đã biến chất, nhạt nhẽo, vô vị. Đèn đã cạn dầu, tắt ngúm, đứt bóng, còn ích lợi gì?

Ngôn sứ Isaia trong Bài đọc 1 hôm nay đã kê khai cách tỉ mỉ những việc cần làm để cho "ánh sáng chúng ta bừng lên trong bóng tối và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày", đó là hãy chia cơm, sẻ áo cho người đói rách, tiếp nhận người không cửa không nhà. Đó là loại bỏ những xiềng xích bất công, cử chỉ hăm dọa, lời nói xấu xa (x. Bđ 1). Chúa đã ban cho chúng ta thời giờ, sức lực và phương tiện đủ để chúng ta ướp mặn và soi sáng, nhưng nhiều người chúng ta bỏ quên, không sử dụng những ân huệ này.

Anh chị em thân mến,

Hơn ai hết, Kitô hữu chúng ta phải là những cây đèn đặt trên giá đèn để xua tan bóng tối và chiếu sáng cả nhà. Căn nhà thế giới, căn nhà Giáo Hội, căn nhà của mỗi gia đình chúng ta cần thứ ánh sáng ấy biết bao!


 
Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Bài Giảng Lễ

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN

Hôm nay chúng ta nghe lời Chúa Giêsu mời gọi mọi người trở nên muối và ánh sáng cho thế gian. Ý nghĩa của lời mời gọi này rất rõ ràng. Kitô hữu là muối, là ánh sáng cho con người và thế giới hôm nay. Giữa một thế giới của nền văn minh tiện nghi vật chất phát triển; giữa một thế giới đang bị che phủ bởi một nền văn minh của sự chết với biết bao đau khổ, bất công, bạo lực, người Kitô hữu phải làm muối ướp cho mặn đời, làm ánh sáng chiếu soi mọi ngõ tối cuộc sống như thế nào? Theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu, đặt mình theo Thần Khí của Người soi dẫn, chúng ta nhận ra muối và ánh sáng chính là sống tình yêu của Thiên Chúa dành cho anh chị em chung quanh.

Là muối, là ánh sáng cho thế gian, chính là ơn gọi của Kitô hữu, những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô.

I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA

1. Bài đọc I: Is 58,7-10

Ánh sáng của tình bác ái

Tiên tri Isaia phản ứng cách mạnh mẽ chủ nghĩa tôn giáo hình thức, mong muốn phục hưng Israel, đặc biệt, ông chống lại việc ăn chay phô trương không mang lại ích lợi gì cho đời sống đức tin.

a. Nhiều người Do Thái, sau thời gian lưu đày trở về đã gắn kết cách quá đáng, quan trọng hóa các chi tiết của lề luật: họ dễ dàng cho việc chay tịnh một giá trị tuyệt đối: Chay tịnh là việc làm Chúa hài lòng.

b. Tiên tri Isaia đã phản đối điều này, theo ông, việc chay tịnh chỉ làm đẹp lòng Chúa nếu đồng thời với việc chu toàn nhiệm vụ làm ánh sáng và làm chứng nhân bằng việc chia sẻ bác ái, thực thi công lý và hòa bình trong xã hội.

c. Chính việc thi hành bác ái, hy sinh cho người nghèo khổ, bị áp bức, mang lại niềm vui cho người khác thì bản thân trở nên ánh sáng, và nơi tối tăm sẽ bừng lên như giữa ban ngày.

2. Bài đọc II: 1Cr 9,16-19; 22-23

Chứng nhân của Lời Chúa

Thánh Phaolô giải thích với tín hữu Côrintô sức mạnh mà người có thể loan báo và làm chứng chính là dựa trên Thần Trí và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Điều Ngài biết và rao giảng chính là Đức Giêsu Kitô.

a. Đối với Thánh Phaolô, Ngài không quan tâm đến việc hùng biện để trở thành nhà giảng thuyết tài ba với trí khôn ngoan. Cuộc trò chuyện về giáo lý, về đức tin không tùy thuộc vào tài hùng biện của diễn giả.

b. Thánh nhân tin tưởng mạnh mẽ vào tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh. Chính từ nơi thập giá bừng lên ánh sáng chiếu soi tâm hồn và biến đổi tâm hồn. Sức mạnh của Ngài đến từ Thiên Chúa, từ mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu Kitô.

c. Tất cả mọi nỗ lực, phương thế của con người được sử dụng trong công cuộc loan báo Tin mừng sẽ không có giá trị gì nếu không phản chiếu sức mạnh đức tin của người sử dụng. Bằng không, tất yếu sẽ đưa đến thất bại. Đức tin được triển nở từ sự gắn bó thân tình với Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô là linh hồn của mọi việc tông đồ.

3. Tin mừng: Mt 5,13-16

Muối cho đời và ánh sáng trần gian

Chúa Giêsu nhắc nhở cho các môn đệ biết họ có một sứ mạng phải chu toàn: đó là, họ phải trở nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Họ chỉ có thể làm được điều đó trong việc họ sống tám mối Phúc thật.

a. Muối cho đời: Muối chính là phẩm chất của người môn đệ Đức Kitô. Phẩm chất đó được hình thành từ việc gắn bó với Chúa Giêsu Kitô, trung thành bước đi theo Người. Đời là một từ ngữ quen thuộc của cựu ước. Ở đây "đời" song song với "thế gian" ở câu 14. Muối cho đời, cho thế gian. Ở đây Mátthêu nhấn mạnh muối không chỉ là phẩm chất cần thiết cho người môn đệ, song còn cần thiết để chu toàn sứ mạng đối với nhân loại.

b. Ánh sáng thế gian: có nghĩa là cho thế gian chứ không thuộc về thế gian hay là bản chất của thế gian. Ánh sáng chính là Chúa Giêsu, các môn đệ là những người tin và đón nhận Chúa Giêsu để rồi sống theo Lời Người, từ đó cuộc đời của họ nảy sinh những kết quả tốt đẹp, con người của họ trở nên thánh thiện, tốt lành làm gương sáng cho người khác noi theo và tin vào Chúa.

c. Các môn đệ của Chúa Giêsu nhất thiết phải ảnh hưởng trên nhân loại. Người môn đệ của Chúa phải sống đúng tinh thần Bát Phúc thì mới có thể tỏa chiếu trong thế gian và ướp mặn môi trường sống của mình.

II. GỢI Ý BÀI GIẢNG

1. Kitô hữu là muối, là ánh sáng cho đời:

Kitô hữu là môn đệ của Đức Kitô nên có một sứ mạng nhất thiết phải thi hành, đó là làm muối, làm ánh sáng cho đời. Đây là sứ mạng phải tạo nên ảnh hưởng trên con người và môi trường xã hội mình sống. Một ảnh hưởng tích cực để tất cả thấm nhuần những giá trị Tin mừng. Nói cách khác, sứ mạng làm muối, làm ánh sáng chính là cố gắng trở nên gương lành gương sáng cho người khác và tích cực xây dựng xã hội mình sống theo những giá trị nhân bản và Tin mừng. Nếu biết chấp nhận sống hạnh phúc theo quan điểm của tám mối Phúc thật thì người Kitô hữu mới có thể tỏa chiếu trong thế gian và ướp mặn môi trường sống của mình.

Vì là muối, là ánh sáng cho đời, cho nên Kitô hữu phải dấn thân vào trong cuộc sống, phải chịu trách nhiệm về những gì chưa tốt, chưa đúng, chưa đẹp trong xã hội mình; không thể có thái độ trốn chạy hay khép kín. Mỗi người chúng ta tự hỏi lại chính mình xem tôi đã là muối, là ánh sáng cho môi trường sống của tôi như thế nào?

2. Là muối, là ánh sáng cho đời - một sứ mạng không đơn giản:

Với sứ mạng làm muối, làm ánh sáng cho thế gian, người Kitô hữu bắt buộc phải đi vào đời, phải dấn thân vào giữa lòng nhân loại, cùng sống cùng chia sẻ cuộc sống với môi trường chung quanh. Sứ mạng này làm cho những giá trị Tin mừng được thể hiện nơi mỗi Kitô hữu thấm sâu vào mọi ngõ ngách thế trần. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng làm thì quả thật không đơn giản. Ngày nay, xã hội con người đang tràn ngập biết bao nhiêu những chuẩn mực giá trị đi ngược lại Tin mừng. Nền văn minh sự chết, những trào lưu thực dụng, giá trị vật chất đã và đang trở nên sức mạnh chi phối toàn bộ nhân loại. Với bối cảnh xã hội như thế, chỉ việc phòng giữ cho mình khỏi bị mê hoặc, bị sa ngã đã là một thử thách nặng nề cho Kitô hữu rồi, cho nên rất khó để chu toàn sứ mạng của mình.

Nhưng dẫu sao, không được chán nản, bi quan thất vọng. Cần phải kiên trì, không buông thả. Chính việc can đảm thực thi Tin mừng sẽ làm cho Kitô hữu thực sự nên muối, nên ánh sáng. Và hơn nữa chính Thiên Chúa sẽ hoạt động nơi mỗi người.

3. Làm cho muối mặn, làm cho đèn sáng trong cuộc đời Kitô hữu:

Chúa Giêsu sau khi kêu gọi môn đệ trở nên muối và ánh sáng, Người đã căn dặn phải giữ được độ mặn của muối, phải thắp đèn soi sáng chứ không lấy thùng úp lại. Ở đây, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ cần phải trung thành với đức tin của mình, phải gìn giữ và phát triển những phẩm giá Tin mừng nơi bản thân mình. Làm cho những phẩm giá cao qúi của người môn đệ Chúa Giêsu ngày càng tỏ lộ nơi chính mình. Nếu muối đã lạt chẳng còn lợi ích gì nữa, chỉ ném ra đường cho người ta chà đạp mà thôi. Kitô hữu cũng thế, nếu đánh mất sự cao quí của mình, nếu không sống Tin mừng thì cũng là một thứ muối lạt không còn đáng để cho người khác tôn trọng nữa. Như đèn được thắp sáng đặt trên giá đèn để soi sáng, Kitô hữu cũng được mời gọi làm gương lành gương sáng cho người khác. Do đó, nếu Kitô hữu không dấn thân vào đời mà chỉ biết khép kín, thủ lợi, ích kỷ thì không khác gì đèn thắp sáng lên rồi lấy thúng úp lại.
Sống đức tin, trung thành theo giáo huấn Tin mừng, gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể là những phương thế hữu hiệu, cần thiết để giữ vững phẩm chất của Kitô hữu, giữ chất muối Tin mừng, giữ ánh sáng đức tin nơi mỗi Kitô hữu, môn đệ Chúa Giêsu Kitô.

v Dẫn vào Phụng vụ Thánh thể:

Dấn thân vào đời làm muối, làm ánh sáng, đó là sứ mạng của mỗi Kitô hữu. Sứ mạng này chỉ có thể thực hiện được nhờ ơn Chúa mà thôi. Thánh Thể chính là nguồn dầu không bao giờ cạn để thắp sáng ngọn đèn đức tin, là nguồn sức sống để gìn giữ chất muối Tin mừng cho mọi người.

III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Mở đầu: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương mời gọi chúng ta trở nên muối, nên ánh sáng cho thế gian để soi dẫn cho mọi người tìm về với Chúa. Trong tâm tình phó thác, chúng ta cùng dâng lời cầu khẩn.

1. Đèn được thắp lên để soi sáng cho mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo hội luôn thực sự là ngọn đèn ở trên núi cao để soi sáng cho con người và thế giới bằng chính nỗ lực xây dựng hòa bình, công lý và bác ái.

2. Sứ mạng làm muối, làm ánh sáng đòi hỏi Kitô hữu phải dấn thân vào đời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho tình yêu, việc từ thiện bác ái và nhiều nỗ lực dấn thân phục vụ khác của Kitô hữu đến được với những tâm hồn đau khổ, những mảnh đời bất hạnh và những bóng tối tệ nạn trong xã hội.

3. Nếu muối đã lạt người ta biết lấy gì làm cho nó mặn lại. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn trung thành trong đức tin, thành tâm trong niềm cậy trông và nhiệt thành trong tình bác ái để ai nấy đều thực sự là muối, là ánh sáng cho anh chị em trong môi trường sống và làm việc của mình.

Lời kết: Lạy Thiên Chúa là Đấng Nhân Lành, chúng con cảm tạ Chúa đã tin yêu trao ban trách nhiệm làm muối, làm ánh sáng cho môi trường chúng con sống. Xin cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần Chúa để chu toàn tốt đẹp và hiệu quả nhất sứ mạng đã lãnh nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn