Clock-Time

Chú giải Tin mừng - Lễ Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave

Tin mừng Lc 1: 39-56: Tin mừng hôm nay cho biết: khi thăm viếng người chị họ là bà Elisabet, Đức Maria ở lại với bà "khoảng chừng ba tháng"...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE

Ngày 31-5-2019

Lc 1: 39 – 56

 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải


1. Lịch sử của ngày lễ

- Hôm nay Hội thánh kỷ niệm việc Đức Maria đi thăm viếng bà Elisabet

- Tin mừng của Thánh lễ hôm nay cho biết: khi thăm viếng người chị họ là bà Elisabet, Đức Maria ở lại với bà "khoảng chừng ba tháng". Chính vì thế lễ mừng hôm nay nằm trong ba tháng tính từ ngày lễ Truyền Tin (25/3) đến ngày sinh nhật của Gioan tiền sứ (24/6).

- Nội dung của buổi lễ hôm nay là:

+ Việc thánh hiến Gioan Tiền Sứ trong lòng mẹ (Lc 1, 41 – 44)

+ Việc Đức Mẹ chúc tụng Thiên Chúa qua bài ca Magnificat (Lc 1, 46 – 56)

- Thường việc kỷ niệm này nằm trong thời gian của mùa Vọng, Mãi vào năm 1926, Thánh Bonaventura mới đem thánh lễ này vào dòng thánh Phanxicô và đặt vào ngày 2/7, tức là ngày bát nhật lễ thánh Gioan tiền sứ. Năm 1398, thánh lễ này được đem vào lịch phụng vụ cho toàn thế giới. Năm 1970 canh tân phụng vụ, Giáo hội đặt lễ này vào ngày 31/5 để dùng kinh Magnificat kết thúc tháng 5, tháng Hoa, tháng kính Đức Mẹ.

2. Ý nghĩa của ngày lễ.

Đây là lễ mừng cuộc gặp gỡ giữa bà Elisabet và Đức Maria. Nhưng nhất là mừng cuộc gặp gỡ màu nhiệm giữa hai con người qua trung gian của hai bà mẹ, bà Elisabet cưu mang Gioan, vị tiền hô của Đấng cứu thế; còn Đức Maria cưu mang Chúa Giêsu, Đấng cứu thế. Cả Đức Maria lẫn bà Elisabet được vui mừng vì mầu nhiệm ơn cứu độ đang được thành sự trên trần gian qua hai người con của hai bà mẹ.

- Như vậy lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Elisabet là một lễ truyền tin nữa, vì trong khi nhảy mừng trong cung lòng bà Elisabet, Gioan tiền sứ đã loan báo Đấng mà ngài sẽ làm tiên tri cho Người; và Đức Maria cũng được tin cho biết một phần về mầu nhiệm liên hệ đến Chúa Giêsu mà Mẹ sẽ sinh ra.

- Đối với Đức Maria, lễ thăm viếng bà Elisabet cũng là một mầu nhiệm về lòng khiêm tốn phục vụ tha nhân và nei62m vui vì có Chúa ở cùng.

+ Khiêm tốn phục vụ tha nhân vì Đức Maria đã ở lại với bà Elisabet khoảng chừng ba tháng.

+ Vui mừng vì dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh thần, Mẹ Maria đã thốt lên lời Magnificat: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa.

3. Nhận thức và áp dụng.

- Sau khi thưa "xin vâng", Đức Maria đã vội vã lên đưòng đi thăm bà Elisabet. Cả hai người phụ nữ này được chúc phúc và mỗi người một vẻ, được mời gọi tham gia vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

+ Elisabet cưu mang và sinh hạ Gioan là vị tiền hô của Đấng cứu thế.

+ Maria cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta có thể đóng vai trò của Elisabet bằng đời sống chứng tá để loan báo về Thiên Chúa cho những người chưa biết Chúa.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta có thể đóng vai trò của Đức Maria bằng cách tha thiết và sốt sắng đón nhận sức sống của Chúa qua những công việc lành phúc đức để đem Chúa đến cho anh em mình.

- Noi gương Đức Maria:

+ Khi được diễm phúc có Chúa ở cùng thì Mẹ vội vãlên đường đi thăm viếng bà Elisabet trong tinh thần khiêm tốn phục vụ. Cũng vậy, khi đón nhận những ơn lành của Chúa thì người kitô hữu cần ý thứ về những ơn lành Chúa ban thì người kitô hữu cần tỏ ra mau mắn và nhiệt tình phục vụ tha nhân trong những công việc bổn phận cũng như trong những công việc từ thiện bác aí đối với tha nhân.

+ Khi đón nhận hồng phúc cưu mang để rồi sinh hạ Đấng cứu thế cho nhân loại, Mẹ Maria cất lời ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta cần ý thức về những ơn lành Chúa ban để ngợi khen và chúc tụng tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, chứ đừng chỉ biết cảm tạ Chúa vì mình đã được Chúa ban ơn. Quý mến và trân trọng người cho hơn của cho là vậy.

Mừng kính việc Đức Maria đến thăm viếng bà Elisabet hôm nay, chúng ta nguyện xin Chúa qua lời bầu cử và mẫu gương của Đức Mẹ ban cho chúng ta được lòng yêu người và khiêm tốn phục vụ tha nhân.HTMV Khoá 10 – ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn