Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Tin Mừng Lc 1: 39-56: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

NGÀY 15/08/2018Lễ vọng : Lc 11, 27-28

Lễ chính : Lc 1,39-56

 

Noel Quession - Chú Giải

LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

Lc 1,39-56

 
15 tháng 8
 
Ngày lễ này đã được các Giáo Hội Phương Đông và Phương Tây mừng kính trọng thể từ thế kỷ thứ V. Đức Giáo Hoàng Piô XII đã xác định Đức Mẹ lên trời như một tín điều của Đức tin ngày 1 tháng mười một 1950 . "Đức Mẹ lên trời là đặc ân qua đó Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội của Thiên Chúa được vinh thăng cả hồn lẫn xác khi đời sống trần gian của Mẹ chấm dứt, mà không chờ đến ngày sống lại sau cùng". Điều này là đức tin của Giáo Hội từ lâu đời, và một chứng cứ, giữa nhiều chứng cứ khác, là cửa kính màu. Đức Maria Ly Trần của nhà thờ chính tòa Angers, vào thế kỷ thứ XII.

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn..."

Đức Maria là người nữ đầu tiên "được cứu". Bài ca ngợi khen, Maglnficat, của Mẹ đã dâng mọi vinh quang lên "Cứu Chúa", Đấng "Toàn Năng". Trường hợp đặc biệt của Đức Maria được Thiên Chúa cho cả hồn lẫn xác đi vào vinh quang của Người, không do bởi công nghiệp của Mẹ nhưng do ân sủng của Con Mẹ là Đức -Giêsu. Mẹ nhận mình là "nữ tỳ bèn mọn" của Đức Chúa. Bài ca ngợi khen của Mẹ không có điều gì như một bài ca của lòng kiêu hãnh. Đó là một thú nhận của lòng khiêm hạ ! Tất cả những gì của Mẹ đều do Thiên Chúa ban cho bội ân sủng và được dâng lại cho Thiên Chúa bằng lời ngợi khen . Chính vì thế lòng sùng kính chân thật Đức Maria luôn hướng chúng ta về mầu nhiệm Đức Kitô. Để hiểu sự vinh thăng của Đức Trinh Nữ, trước tiên chúng ta phải chiêm niệm vinh quang của Đức Giêsu phục sinh.

Đức Giêsu đã chỗi dậy từ cõi chết mở đường cho những ai yên giấc ngàn thu... mọi người nhờ liên đới với Đức Giêsu, cũng được Đức Giêsu cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm, thì đến lượt những kẻ thuộc về Người... (Cô-rin-tô 15,20-23).

Trong Đức Giêsu Kitô, "thới kỳ sau hết" đã bắt đầu.

Đó là thời cánh chung, theo cách gọi của các nhà thần học, do chữ "eschaton" = sau hết. Khi chúng ta nói đến thời kỳ sau hết, chúng ta luôn luôn có khuynh hướng nghĩ đến giới hạn cuối cùng, đến giây phút cuối cùng của thời gian mà chúng ta không có phương tiện nào để tưởng tượng và chúng
ta quy chiếu vào một tương lai xa vời nào đó. Hỡi ôi, cám dỗ để chúng ta không quan tâm đến ngày "tận thế" là chúng ta cho rằng tận thế ấy không đến lượt chúng ta.

Nhưng từ "tận thế" hay "thế mạt" theo nghĩa cánh chung đích thật, chỉ ra một thực tại hiện nay "đã bắt đầu", mặc dù "chưa hoàn tất". Cánh chung theo nghĩa này chính là "mục tiêu" hướng dẫn một hành động ngay khi nó mới bắt đầu. "Đức Kitô đã sống lại. . . (đứng đầu mọi kẻ sống. . .tất cả sẽ sống lại... mỗi người theo thứ tự của mình). Trong Đức Giêsu Kitô, chính thực tại tối hậu của Thiên Chúa và thực tại tối hậu của con người đã xuất hiện sự sống lại không chỉ là "tận cùng của các sự vật", nhưng là nền tảng của các sự vật". Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta bí mật sâu xa của công trình sáng thế của Người. Chính vì để dẫn chúng ta đến thực tại kỳ diệu của sự sống mà Người đã lên chướng trình cho chúng ta ngay từ khởi điểm. Trong Đức Giêsu sống lại thời sau hết, mục tiêu của lịch sử đã chạm đến chúng ta" (1 Côrintô 10,11).

Bởi ơn đặc biệt, Đức Maria đã đi đến vinh quang ấy và sự phát triển hoàn toàn chính là dự án của Thiên Chúa. Đức Maria có thể nói là "nguyên mẫu" của những gì mà Thiên Chúa đang làm với toàn thể tạo vật. Trong Đức Giêsu Kitô, điều đã đến cho Đức Maria, phải xảy đến với toàn thể Giáo Hội, và với mỗi người chúng ta. Sự biến hóa từ con người phải chết đến con người hằng sống đã hoàn toàn thành tựu trong Đức Giêsu Phục sinh, đã được Đức Maria, mẹ Người tham dự trước. Đối với phần còn lại của nhân loại sự biến hóa ấy đang được tiến hành. Khi mà lịch sử còn diễn tiến thì khuôn mặt chung cuộc, một cách tạm thời, mỗi người chúng ta bị bóng tối sự chết đánh dấu, và chúng ta "Xin mang lấy vào thân cho đủ mức những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh". (Cô-lô-xê 1,24)

Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con (Khải Huyền 12, 1-2)

Kêu la. . . đau đớn và. . . quằn quại . Khi mà Lịch sử còn tiếp diễn thì đối với chúng ta, nhân loại còn phải chịu khổ như thế . Những bản tin thế giới qua báo chí và truyền hình đem đến cho chúng ta cảnh tượng bi thảm ấy mỗi ngày. Trong ngày mà chúng ta kỷ niệm sự vinh quang và hạnh phúc của Đức Maria, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta tình mẫu tử của Đức Maria đau đớn biết chừng nào, khi Mẹ sinh ra chúng ta, dưới chân thập giá.

Như thế mỗi một thử thách của chúng ta là một lần sinh đẻ. Đau khổ của chúng ta hiện nay là sự sinh nở một thế giới mới, cùng với Đức Kitô trên thập giá.

Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quân thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người . Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. (1 Cô-rin-tô 15, 22-26)

Một số đầu óc bằng lòng với "tính bất tử của linh hồn". Tại sao, họ nói, còn nói đến "xác loài người ngày sau sống lại" ?

Vả lại chúng ta tin rằng Ngôi Lời đã trở nên người phàm và trong mỗi Thánh Thể, Đức Giêsu làm cho chúng ta thành Mình Người... và Đức Maria đã được Thiên Chúa cưu mang cả hồn lẫn xác. Đây không phải là một sự tình cờ hay phụ thuộc. "Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết" (Gioan 6,39-54). Trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời này, chúng ta phải tìm lại ý nghĩa của "thân xác".

Thân xác chúng ta không phải là một yếu tố bên ngoài, mà là một yếu tố cấu tạo nên chính chúng ta, bởi ý muốn của Đấng Sáng Thế. Triết học hiện đại, về điểm này, trở lại với trực giác của Kinh Thánh và bác bỏ chủ nghĩa nhị nguyên của Descartes. Thay vì nói rằng chúng ta gồm có một linh hồn và một thân xác, đúng hơn nên nói rằng "chúng ta là một thể xác có tâm linh" hoặc "một tinh thần nhập thể". Thánh Tôma Akinô đã nói : "Thiên Chúa đã cho con người tinh thần và bàn tay". Chỉ là một vật, vật chất, mà nó hoàn toàn thấm nhuần trí tuệ và chỉ làm điều mà trí óc tôi sai khiến nó. Ngược lại, tinh thần tôi không thể làm được gì nếu không có bàn tay tôi không có sự phân ly nào giữa hai khía cạnh ấy của nhân tính tôi : không có gì hoàn toàn là thân xác, và cũng không có gì hoàn toàn là tâm linh.

Khi chúng ta nói về "linh hồn", chúng ta không nói về một thứ "sự vật" phân ly và đối lập với thân xác. Chúng ta sử dụng cách nói này để nói rằng "nhân vị -con người" trường tồn qua mọi biến đổi thể chất mà nó chịu nhận qua tiến trình lịch sử của một con người : ông cụ già 80 tuổi này với thân xác mỏi mòn và đau đớn cũng là một người với người trưởng thành 40 tuổi ấy khi xưa đã làm việc nhiều với em bé 10 ngày tuổi đã cựa quậy nhẹ nhàng trong nôi của bé. Thân xác ấy đã biến đổi nhiều. Tuy nhiên, đó cũng là một con người (một nhân vị). Yếu tố thường hằng đó, người ta gọi nó là "linh hồn". Vậy, nói như thế không sai. Nhưng vẫn còn chân lý về người nam và người nữ, theo dó Đấng Tạo Hóa đã làm cho chúng ta có nam và có nữ ; chính vì thân xác chúng ta là một phần trong toàn thể căn tính của chúng ta. Đức Giêsu có một thân xác. Và sự sống lại của thân xác không phải là một điều tùy phụ, nhưng là một bộ phận trong kế hoạch của Thiên Chúa.

Chúng ta biết rằng việc Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác nằm trong đường hướng mà Thiên Chúa muốn thực hiện cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa muốn tiêu diệt hết mọi quyền lực của sự ác cho đến kẻ thù địch cuối cùng là sự chết.

Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần... (Luca 1, 39-41)

Tin mừng về sự Nhập thể không ngừng đưa chúng ta về những thục tại của thân xác. Ở đây, Chúa Thánh Thần sử' dụng cái bụng của hai người phụ nữ để ban tràn đầy Thần Khí cho nhân loại. Thân xác không phải là một vật xấu xa, nặng nề và đáng khinh. Ai khinh khi thân xác là khinh khi Thiên -Chúa. Ai làm hại thân xác, là làm hại một "hình ảnh của Thiên Chúa". Sự Mông Triệu của Đức Maria đã nẩy mầm từ hạt giống chính là cảnh tượng đáng khâm phục này.

Đức Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ . . . và phần bà, bà được chúc phúc giữa tất cả những người phụ nữ..."

Thật vậy, chúng ta phải kính trọng sự im lặng cũng như sự kín đáo của Kinh Thánh về lúc cuối đời của Đức Maria. Chúng ta không có bất kỳ chi tiết nào về cái chết của Thánh Nữ Đồng Trinh - Đức Maria đã sống những ngày cuối cùng của cuộc đời Mẹ trong sự vô danh và im lặng. . Như thế nào ? Không ai biết được. Không ai kể lại với sự chính xác. Người ta chỉ biết rằng Đức Maria chết "sau Con Mẹ" bởi vì Mẹ đã đứng dưới chân thánh giá nhìn con Mẹ từ trần.

Như Tin Mừng, chúng ta hãy chấm dứt sự suy niệm của chúng ta hôm nay bằng cách chiêm ngắm Đức Maria trên dưới tuổi đôi mươi lên đường vội vã, đi bộ đến miền núi xứ Giu-đê, với đứa con Mẹ cưu mang trong bụng. . . Mẹ đến nhà người chị họ, để giúp đỡ bà : Mẹ sẽ ở lại đó ba tháng !

Sống với Mẹ Maria thật tốt đẹp biết bao ! Mẹ của Thiên Chúa đã sống trọn đời Mẹ trong tình yêu thương tuyệt đối của Đức Chúa và của những người khác : Ngọn lửa thầm khi nhưng nong nàn không để lại "tro tàn" . Giờ mà thân xác Mẹ chết, chính là giờ dâng tiến của lễ tình yêu sau cùng của Mẹ, không để sót cái gì. Trong thân xác hoàn toàn được linh hồn ấy tác động, không còn gì chịu hư nát : Tất cả đã được thêu hoá.


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

 
Lễ vọng : Lc 11, 27-28

"Phúc cho ai lắng nghe và tuân giữ lời Chúa".

Lễ chính : Lc 1,39-56

Đức Maria đi viếng bà Eli-sa-bét.

Xem lại CN 4 MV B, C

Lễ ngày 21/12 tuần trước lễ Giáng Sinh

Thứ bảy tuần 27 TN


1.Lịch sử ngày lễ:

Ngay từ thời Hội Thánh sơ khai, các giáo đoàn tiên khởi đều tôn kính Đức Maria. Có những thánh lễ nói về giây phút chấm dứt cuộc đời trần thế của Đức Maria. Ai cũng tin cuộc chấm dứt này phải tốt đẹp, nhưng như thế nào thì không ai dám khẳng định.

-Thánh lễ "An giấc"của Đức Maria đã được long trọng củ hành trong Giáo Hội Đông Phương. Hoàng đế mô-rich (582-602) xác định thánh lễ này vào ngày 15/08 hằng năm. Mãi đến thế kỷ thứ 7, thánh lễ này mới du nhập vào Giáo Hội Tây Phương.

-Ngày 01/11/1950 Đức Piô 12 long trọng tuyên bố tín điều : Đức Maria hồn xác về trời.

2. Y nghĩa Đức Maria hồn xác về trời :

-Mừng kính Đức Maria hồn xác về trời là cách chúng ta ca mừng những sự kỳ diệu Thiên-Chúa đã làm nơi Đức Maria : Mẹ Thiên-Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội.

-Ơn được lên trời cả hồn lẫn xác là do sự kiện Đức Mẹ là Mẹ Thiên-Chúa : Thiên-Chúa "Đã gìn giữ cho khỏi hư nát trong mồ thân xác đã cưu mang Con của Người và đã sinh ra cho thế gian Đấng ban sự sống".

-Được làm Mẹ Thiên-Chúa đã là một hồng ân cho cả thế giới thế nào, thì việc Đức Maria được về trời cả hồn lẫn xáccũng khai mở việc nhân loại sau này sẽ được về với Chúa cả hồn lẫn xác như vậy.

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời là cách chúng ta nhìn ngắm Đức Maria là người "Hướng dẫn và nâng đỡ niềm hy vọng của dân Chúa đang còn lữ hành".

3.Nhận thức và áp dụng:

Đức Maria được Thiên-Chúa ân thưởng về trời cả hồn lẫn xác là vì :

*Mẹ là Mẹ của Thiên-Chúa .

Chúng ta sống trọn vẹn phẩm giá làm người và làm con Chúa ở đời này thì đời sau chúng ta cũng hy vọng được Chúa ân thưởng về trời hưởng vinh quang với Chúa.

*Mẹ Là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Đang khi lũ hành ở trần gian, chúng ta nỗi lực cởi bỏ con người cũ thuộc về thế gian đầy vết nhơ tội lỗi để mặc lấy con mới thuộc về Chúa Kitô trong sự thánh thiện, chúng ta cũng hy vọng được hưởng vinh quang Nước-Trời.

*Mẹ là Đấng đồng công cứu chuộc với Chúa Giê-su, Con Mẹ.

Trong cuộc sống, chúng ta biết từ bỏ mình và vác thập giá mình để theo Chúa, chúng ta cũng sẽ hy vọng được hưởng cùng Đức Mẹ trên Nước-Trời.
- Nhân dịp mừng Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời, chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ qua lời kinh tiền tụng của thánh lễ hôm nay : "Hôm nay, Đức Trinh Nữ , Mẹ Thiên-Chúa, được đưa về trời. người là khởi đầu, là hình ảnh của Giáo Hội viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế . Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì người đã sinh hạ con cha yêu quý, là Đấng ban sự sống cho mọi loài".

- Chúng ta cùng hiệp thông với Hội Thánh dâng lên Thiên-Chúa tâm tình cầu nguyện :

"Lạy Thiên-Chúa toàn năng hằng hữu, Cha đã đưa về trời cả hồn lẫn xác Đức Maria là Trinh Nữ Vô Nhiễm, và là Thánh Mẫu của con cha. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về hạnh phúc quê trời để mai sau cùng Thánh Mẫu chung hưởng vinh quang./.HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn