Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tin mừng Tin mừng Lc 1: 26-38: Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, có nghĩa là Đức Mẹ không mắc tội tổ tông, và do đó không có những tội riêng nữa.Theo luật chung, loài người ai cũng đều phải liên đới trách nhiệm với tội tổ tông do E-dam và E-va: "Đời cha ăn mặn,đời con khát nước"...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 2 - TUẦN II MÙA VỌNG A


LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - LỄ TRỌNGTin mừng Lc 1: 26-38


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải


Xem lại CN 4 MV B

1. Ý NGHĨA:

Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, có nghĩa là Đức Mẹ không mắc tội tổ tông, và do đó không có những tội riêng nữa.Theo luật chung, loài người ai cũng đều phải liên đới trách nhiệm với tội tổ tông do E-dam và E-va: "Đời cha ăn mặn,đời con khát nước" Nhưng Đức MẸ đã được giữ gìn khỏi mọi tỳ ố nguyên tội ngay từ lúc tượng thai, do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúatoàn năng,nhờ công nghiệp của Đức Giêsu KiTô Đấng cứu độ loài người" (DS2803)


2. LỊCH SỬ

Sau khi đã chuyển ban chuyên môn nghiên cứu, tìm hiểu và suy đi nghĩ lại mọi vấn đề ĐứcMẹ vô nhiễm nguyên tội; và sau khi đã thông báo với toàn thể Giáo Hội ăn chay, cầu nguyện, thì năm 1854, vào chính ngày lễ hôm nay, tại đền Thánh Phê-rô,trước mặt nhiều Hồng Y, Giám mục,các nhà thần học và sứ thần các nước, Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX đã long trọng tuyên bố tín điều ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. 
Cách bốn năm sau đó, vào ngày lễ truyền tin năm 1858, lần hiện ra thứ 16 tại Lộ Đức bên Pháp, Đức Mẹ đã tự xưng mình cho Bernadette rằng "ta là đấng vô nhiễm nguyên tội"
Như vậy, lời tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được Đức Mẹ chứng thực bằng cách tự xưng tên mình.


3. SÁCH GIÁO LÝ CÔNG GIÁO

Nói về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội:

GLCG số 490 

"Để làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã được Chúa ban cho nhiều ân xứng với nhiệm vụ cao cả ấy" (LG 56). Lúc Truyền tin, thiên sứ Gáp - ri - en đã chào MẹLà"Đấng đầy ân Phúc" (Lc 1,28). Thật vậy, Mẹcần được ân sủng Chúanâng đỡ để có thể hoàn toàn tự do trong Đức tin và đáp lại lời mời gọi của Người".

GLCG số 491:

"Suốt dòng lịch sử,Hội Thánh Ý thức rằng Đức Maria vì được Thiên Chúa ban cho "đầy ân phúc" nên được cứu chuộc ngay từ lúc tượng thai.đó là nội dung tín điều vô nhiễm nguyên tội do Đức Phi-ô IX công bố năm 1854
GLCG số 492

Mẹ có được Thánh thiện tuyệt vờicó một không hai "ngay từ lúc tượng thai" Hoàn toàn là do Đức Kitô: Mẹ "được cứu chuộc cách kỳ diệu nhờ công nghiệp con của Mẹ" (LG 56). Hơn bất cứ thụ tạo nào khác, Chúa Cha đã thi ân giáng phúc cho Mẹ "hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần, từ cõi trời, trong Đức Ki-tô" (Ep 1,3). Người đã chọn Mẹ trong Đức Ki-tô, trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, Mẹ trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người" (Ep 1,4).


GLCG số 493:

"Các giáo phụ Đông Phương gọị Mẹ Thiên Chúa là Đấng Rất Thánh, và tôn kính Mẹ là "Đấng không hề vương nhiễm một tội nào, như một thụ tạo mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác tạo" (LG 56). Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a suốt đời vẫn tinh tuyền không hề phạm tội riêng nào".

4. MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI:

- Chúng ta chúc tụng Mẹ: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà" ( Lc 1,28 ).

- Chúng ta khẩn cầu Mẹ: " Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội …".

- Chúng ta ngưỡng mộ, noi gương bắt chước Mẹ: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói".

5. CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Ma-ri-a, vô nhiễm nguyên tội, nhờ lời bầu cử và gương mẫu của Mẹ, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho con được sống đẹp lòng Thiên Chúa và trở nên xứng đáng là ánh sáng thế gian bằng đời sống công bằng và bác ái …/.


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn