Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Phaolô trở lại - Thứ Hai Tuần III Thường Niên B

Tin mừng Mc 16: 15-18 Thánh Phao-lô có một qúa khứ bách hại Hội Thánh, nhưng sự kiện trên đường đi Đ-mát, đã biến đổi Ngài thành một người rao giảng Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

NGÀY 25 THÁNG 1 – THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠIMc 16:15-18


Xem lại lễ Thăng thiên năm A, B, lễ Chúa Ba Ngôi năm A
 


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 

Mc 16,15-18

Lễ thánh Phao-lô trở lại

 

I. THÁNH PHAO-LÔ TRỞ LẠI :

Câu chuyện Phao-lô trở lại đã được chính Phao-lô tường thuật trước dân chúng ở Giê-su-sa-lem (Cv 22,1-21), trước mặt tổng trấn Phi-lích (24,10-20) và trước mặt vua Ac-ríp-pa ( 26,2- 23 ).

Trong lời bào chữa trước mặt dân Do Thái, Phao-lô tự chứng tỏ mình là người Do Thái chính tông, nói tiếng A-ram lưu loát, đã theo học tôn giáo với các kinh sư ( Pl 3,4 – 6 ). Đặc biệt, ông làm chứng về việc ông trở lại theo Đức Ki-tô và giải thích biến cố ấy.

Sự kiện này chi phối và hướng dẫn suốt cuộc đời ông.

Tất cả hoạt động truyền giáo của Phao-lô đều xuất phát từ cuộc gặp gỡ này. Ong qủa quyết với cử tọa rằng : ông nhận được sứ mạng cách công khai giữa Đền Thờ. Ong cho biết, Chúa còn sai ông đi làm chứng cho dân ngoại ở miền xa xôi, chính vì công bố ý muốn của Chúa, Phao-lô bị dân chúng phản đối và hành hạ ông.

II. THẦY DẠY CÁC DÂN NGOẠI :

Trong khi thánh Phê-rô được xác định là " Đá tảng của Hội Thánh " ( Mt 16,18 ) thì Phao-lô được gọi là " Thầy dạy các dân ngoại về chân lý và đức tin" ( 1 Tm 2,7 ). Như vậy, mỗi người một vẻ trong việc duy trì và phát triển Hội Thánh, chúng ta cần hiệp thông, liên đới và tương trợ nhau trong những công tác khác nhau để xây dựng Hội Thánh của Chúa.

III. NHÌN VÀO PHAO-LÔ, Tông đồ trở lại :

Thánh Phao-lô có một qúa khứ bách hại Hội Thánh, nhưng sự kiện trên đường đi Đ-mát, đã biến đổi Ngài thành một người rao giảng Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh ( Gl 1, 11 – 16 ). Điều này thức tỉnh chúng ta :

- Không thất vọng khi yếu đuối hải xa cách Chúa do tội lỗi của mình, nhưnh tin tưởng vào tình thương và ân sủng của Chúa, chúng ta chỗi dậy trở về với Chúa trong tinh thần sám hối ăn năn, để được Chúa biến đổi thành con cái Chúa, thành người tông đồ của Chúa như Phao-lô, như Augustinô, như Charles de Foucauld …

- Chúng ta không thất vọng khi thấy có ai đó chai lỳ trong tội, thậm chí chống lại hoặc bách hại Hội Thánh … nhưng chúng ta tin tưởng và trông cậy vào tình thương và ơn sủng của Chúa để chúng ta dùng đời sống và công tác tông đồ truyền giáo, khơi dậy cho họ niềm tin tưởng vào Chúa, và thành tâm đón nhận ơn trở lại.

- Trên đường đi Đa-mát, Phao-lô đã khám phá ra hai điều : trước hết, Đức Giê-su Na-da-rét là Đấng đã phục sinh, cũng là Đấng được Thiên Chúa ban phúc lành; thứ đến, Đấng Phục Sinh với các ki-tô hữu, là các anh em của Người, chỉ là một. Khám phá này là nguồn sáng chiếu soi cả cuộc đời thánh nhân. Mỗi ngày chúng ta dùng ánh sáng Lời Chúa soi chiếu cho cuộc sống và từng ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta.

- Khi trở lại, Phao-lô đã được A-na-ni-a hướng dẫn, và nhờ thời gian ba năm suy ngẫm, cầu nguyện, học hỏi, ông đã trở thành vị Tông Đồ của dân ngoại. Chúa gọi chúng ta, nhưng chúng ta phải nhờ những trung gian hướng dẫn và nhờ thời gian đào tạo, tu luyện, chúng ta mới có thể trở thành người thuộc về Thiên Chúa, dành riêng cho Chúa và làm công việc của Chúa.

IV. BÀI TIN MỪNG Mc 16,15 – 18

Được đặt vào ngày lễ thánh Phao-lô trở lại hôm nay, chúng ta nhận thức rằng :

- Phao-lô là vị Tông Đồ không thuộc nhóm Mười Hai, nhưng ông là vị Tông Đồ cột trụ của Hội Thánh sơ khai, và vẫn còn là nòng cốt của Hội Thánh Cho đến cùng, vì ông đã nhiệt tình đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại, đem được nhiều người trở về tin yêu Chúa, và thành lập được nhiều giáo đoàn, khiến cho Hội Thánh được mở rông khắp nơi; điều này chứng tỏ ông đã thực thi lời Chúa truyền : " Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho loài thọ tạo … ".

Tinh thần, cách thức và công việc Tông Đồ của Thánh Phao-lô là mẫu gương và động lực thúc đẩy lòng nhiệt thành làm việc Tông Đồ của chúng ta.

- Thánh Phao-lô là vị Tông Đồ của dân ngoại. Điều này khơi dậy cho mỗi người chúng ta tinh thần nhiệt tình truyền giáo cho lương dân, đặc biệt những người chung quanh chúng ta chưa biết Chúa.

Lạy thánh Phao-lô, vị Tông Đồ của dân ngoại, cầu thay nguyện giúp cho chúng con có tâm hồn thao thức truyền giáo cho anh em lương dân, và có lòng nhiệt thành tạo ra những phương tiện cần thiết, giúp cho anh em lương dân có cơ hội gần gũi, tiếp xúc với Hội Thánh của Chúa để họ được ơn trở lại.

V. HIỆP NHẤT :

Hôm nay cũng là ngày kết thúc tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất.

- Học hỏi và suy niệm lời cầu nguyện của Chúa Giê-su : Ga 17,1 – 26 .

- Tiếp xúc và hiệp thông với anh em ki-tô giáo ngoài công giáo, nhất là với anh em Tin Lành ở gần chúng ta.

- Tổ chức các buổi học hỏi,suy tôn lời Chúa, và chầu Thánh thể để cầu cho các ki-tô hữu hiệp nhất./.


HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn