Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Ngày 22/7, Lễ Thánh Nữ Maria Macđala

Mừng lễ thánh Maria Macđala hôm nay, chúng ta hướng về ngài trong tâm tình cảm phục và ngưỡng mộ.

* Cảm phục vì bà đã yêu mến đi theo Chúa cách trọn vẹn.

* Ngưỡng mộ vì bà là gương mẫu cho bất cứ ai muốn làm tông đồ cách âm thầm và phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình.

* Khi gặp thánh giá trong cuộc sống, chúng ta noi gương Maria Macđala dưới chân thánh giá Chúa để hiệp thông và đền tội.

CHÚ GIẢI KINH THÁNH

NGÀY 22/7 - LỄ THÁNH NỮ MARIA MACĐALA


 

Giáo Phận Nha Trang - Chú Giải

Ga 20,1-2.11-18 // Mt 28,1-8 // Mc 16,1-11 // Lc 28,1-11

Xem lại thứ Bảy Vọng Phục Sinh,

Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Chúa Giêsu phục sinhhiện ra với Maria Mácđala.

  1. Thánh nữ Maria Macđala:

- Maria người thành Macđala là người được Chúa trục xuất khỏi bảy quỷ ám (Mc 16,9).

- Người nữ tội nhân này đã được Chúa tha thứ nên tha thiết yêu mến đi theo Chúa. Bà đã nhập nhóm phụ nữ đi theo Chúa Giêsu cùng với mười hai tông đồ trên đường rảo qua các làng mạc, phố xá mà rao giảng Tin mừng (Lc 8,3).

- Trong Tin mừng có nói nhiều về những người mang tên Maria, cũng được Chúa chú tâm đặc biệt, ít nhất là có ba người:

  • Maria thành Betania, là em của thánh nữ Matta và là chị của Ladarô, đã xức dầu thơm cho Chúa ở Betania (Lc 10,38-50; Ga 12,1-8).
  • Maria thành Macđala, người được Chúa trục xuất bảy quỷ (Mc 16,9).
  • Và người đàn bà tội lỗi vô danh trong Tin mừng của thánh Luca, là người xức dầu thơm cho Chúa Giêsu tại nhà một người biệt phái (Lc 7,36-50). Không nên đồng hóa người phụ nữ này với cô Maria em của Matta (Lc 10,39), cũng như với Maria Macđala.
  1. Maria - người phục vụ âm thầm:

Trong khi các tông đồ chạy trốn lúc Chúa Giêsu bị bắt giữ, Maria Macđala đứng dưới chân thập giá của Chúa (Mc 15,40-41) với Đức Maria - mẹ Chúa Giêsu; cùng với người môn đệ Chúa yêu là Gioan tông đồ (Ga 19,25).

Maria Macđala hiện diện nơi cuộc táng xác Chúa (Mc 15,47).

Vào buổi sáng phục sinh, Maria Macđala cùng với mấy người phụ nữ đã đi ra mộ Chúa (Mc 16,1-8).

Chính Maria Macđala là người đầu tiên được Chúa phục sinh hiện ra và sai đi báo tin cho các tông đồ Tin mừng Chúa phục sinh (Mc 16,9; Ga 20,14-18).

  1. Nhận thức và áp dụng:

Maria Macđala đã được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ, nghĩa là được Chúa yêu thương tha thứ, vì thế bà đã tha thiết yêu mến đi theo Chúa và phục vụ Chúa trong âm thầm, theo Chúa với khả năng và hoàn cảnh của mình.

Noi gương thánh nữ Maria Macđala, chúng ta cần phải biết cảm nghiệm và nhận ra những dấu chỉ tình thương chăm sóc và quan phòng của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình để tha thiết yêu mến phụng sự Chúa và phục vụ đồng loại trong âm thầm.

Trong khi các tông đồ chạy trốn lúc Chúa Giêsu bị bắt, chịu thương khó và tử nạn, Maria Macđala đã âm thầm đi theo Chúa và đứng dưới chân thập giá Chúa. Đó là một cử chỉ dũng cảm, biểu lộ tình yêu tha thiết, gắn bó và trung tín với Chúa.

Chúng ta tha thiết yêu mến Chúa không chỉ phải những lúc dễ dàng và may mắn, nhưng cả những lúc khó khăn bị thử thách và đau khổ để làm chứng cho tình yêu sắt son của mình đối với Chúa.

Vào buổi sáng phục sinh, Maria Macđala đã ra mộ mục đích để viếng xác Chúa, chứ đâu bà có ngờ rằng Chúa đã phục sinh.

Qua sự việc này, Maria Macđala đã nêu gương cho chúng ta rằng: trong hoàn cảnh xem ra thất bại và thất vọng, bà không thất vọng và không tiêu cực, không buông xuôi, nhưng vẫn can đảm tỏ bày lòng mến Chúa cách âm thầm bằng những việc tầm thường vừa tầm tay và thích hợp với hoàn cảnh.

Maria Macđala là người đầu tiên được Chúa phục sinh hiện ra và sai đi báo cho các tông đồ Tin mừng phục sinh.

Qua sự kiện này, chúng ta nhận ra rằng việc loan báo Tin mừng Chúa phục sinh là việc của mọi người chứ không dành riêng cho ai hay cho cấp bậc nào, những cách thế loan báo phải phù hợp với sứ mạng của mỗi người: của linh mục thì khác với tu sĩ, của tu sĩ thì khác với giáo dân.

Mừng lễ thánh Maria Macđala hôm nay, chúng ta hướng về ngài trong tâm tình cảm phục và ngưỡng mộ.

* Cảm phục vì bà đã yêu mến đi theo Chúa cách trọn vẹn.

* Ngưỡng mộ vì bà là gương mẫu cho bất cứ ai muốn làm tông đồ cách âm thầm và phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình.

* Khi gặp thánh giá trong cuộc sống, chúng ta noi gương Maria Macđala dưới chân thánh giá Chúa để hiệp thông và đền tội.

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 06, Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Copyright © CHỦNG SINH KHÓA 10