Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

TIN MỪNG Mt 1: 1-16.18-23 mừng sinh nhật đức mẹ, phụng vụ muốn chúng ta suy niệm về ý nghĩa, giá trị và hiệu quả của lời chúa qua bài tin mừng này

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

NGÀY 8 THÁNG 9 – SINH NHẬT ĐỨC MARIA


  
 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

 

Mt 1: 1-16.18-23 hoặc Mt 1:18-23 Mk 5: 1-4a Rm 8: 28-30

 

 Xem lại CN 4 MV A, lễ Vọng Giáng Sinh B, và lễ ngày 18 tuần trước lễ Giáng Sinh.

 

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.

 

LỊCH SỬ NGÀY LỄ:

 

- Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria là thánh lễ kính nhớ ngày Mẹ Maria chào đời.

 

-ngày thừ thế kỷ thứ 6, tại Giêrusalem người ta đã tôn kính nơi mà xưa kia có lẽ Đức Mẹ đã sinh ra.

 

-đến thế kỷ thứ 7, bên giáo hội Tây Phương, Đức Giáo Hòang Sergius (687-701) xác nhận có bốn thánh lễ cử hành trong năm để kính Đức Trinh Nữ Maria trong phụng vụ Roma: lễ Truyền Tin, lễ Hồn Xác Về Trời, Sinh Nhật và lễ Nến.

 

-đến thế kỷ thứ 10, lễ này đượ phổ biến khắp nơi và trở thành một trong những ngày lễ chính mừng kính đức Mẹ.

 

-tính từ ngày mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ (theo truyền thuyết), người ta xác định ngày thụ thai Đức Maria là ngày 8 tháng 12.

 

Ý NGHĨA CỦA NGÀY LỄ:

 

Trong lịch sử phụng vụ Công giáo, chúng ta thấy có ba lễ mừng sinh nhật: của Chúa Giêsu, của Đức Maria và của Thánh Gioan Tẩy giả.

 

Đối với thánh Gioan Tẩy Giả, vì được thánh hóa ngay từ khi còn trong lòng mẹ, việc chào đời của Ngài là một biến cố vui mừng đặc biệt. Riêng với Đức Maria, những lễ kính Ngài là " những biến cố sinh ra ơn cứu độ, trong đó Giêsu và Maria luôn đi liền với nhau, như lễ sinh nhật Đức Mearia, ngày mà niềm hy vọng và vầng cứu rỗi ló dạng trên trần gian" (Marialis cultus. 7). Vì thế, trong ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ:

 

-thánh gioan Đamátxô đã dâng lời ca tụng: "hết thảy mọi người hãy đến, chúng ta hân hoan mừng ngày sinh ra niềm vui sướng của cả thế giới! Hôm nay đây từ một bản tính thế trần, một thiên đàng đã hình thành dưới thế. Hôm nay đây, việc cứu rỗi đã bắt đầu cho thế giới!"

 

-Hội thánh hân hoan ca tụng: "Lạy Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa , việc Mẹ sinh ra, loan báo niềm vui cho cả thế gian. Vì từ lòng Mẹ phát sinh ra mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đấng xóa bỏ án phạt mà ban phúc lành, tiêu diệt sự chết và ban sự sống đời đời cho chúng con" (ad bened. Ad laudes).

 

Ngàu Đức Trinh Nữ Maria chào đời mọi người thánh phục. Hơn nữa, biến cố này còn là khởi đầu cho ngày cứu rỗi, vì Đức Mẹ như "Sao Mai" dẫn lối lòai người, như "Rạng Đông" báo hiệu mặt trời. Vạ65y ngay từ thế kỷ thứ 6. Cà Giáo hội Đông phương cũng như Tây phương đã cử hành lễ sinh nhật Đức Mẹ.

 

Thánh lễ sinh nhật Đức Mẹ, theo truyền thống, giáo dân qua thánh lễ này, muốn chia sẻ niềm vui với song thân của Đức Mẹ: thánh Gioan Kim và Thánh Anna. Thánh Anna được diễm phúc độc nhất là làm mẹ của Đức Maria và là bà ngọai của Đức Giêsu, vì trong cung lòng từ mẫu của bà Anna, Mẹ Vô Nhiễm đạ được tượng thai. Theo tục truyền, thánh Anna đã cư mang Đức Mẹ sau nhiều năm tháng son sẻ.

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA :

 

BÀI ĐỌC 1:trích sách ngôn sứ Mikha 5,1-4a.

 

Trong bài này, ngôn sứ Mikha loan báo về nguồn gốc ơn cứu độ. Các vua thuộc dòng dõi Đavít đã không chu tòan sứ vụ của mình, bấy giờ Giavê mới gọi một vị thủ lãnh mới không phải từ Giêrusalem nhưng từ Bếtlêhem. Vị thủ lãnh mới chính là Đavít mới, Đấng Cứ Độ, sẽ đến, Đấng ấy sẽ mang đến cho dân mới của Thiên Chúa sự bình an mà các vị vua trước của Giêrusalem không ban cho dân được.

 

Lời ngôn sứ Mikha trên đây, giúp chúng ta nhận ra vai trò và thế giá cao cả của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế; và như vậy, việc sinh ra của Đức Mẹ là dấu chỉ loan báo niềm vui ơn cứu độ đến với nhân lọai và đấn với mỗi người chúng ta, đang khoa khát đón nhận.

 

BÀI ĐỌC 2: trích thư gởi giáo đòan Rôma *.28-30: ở đây, thánh Phaolô muốn nói với chúng ta:

 

-từ muôn thuở, chúng ta được xác định được chia sẻ vào bản chất và hình dạng với Chúa Con. Đó là vinh quang đã được thực hiện(8,29) nơi Chúa Giêsu Kitô.

 

-dựa vào mức độ của đức tin và tình yêu, chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta được hướng tới cùng đích của mình qua đau khổ và cái chết theo mẫu gương của Đức Giêsu Kitô.

 

Qua lời thánh Phaolô trên đây, gợi lên cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc vì được đón nhận ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô; như vậy, chúng ta cũng được vui mừng về sự chào đời của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu.

 

BÀI TIN MỪNG: Mt 1: 1-16.18-23

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay:

 

-phần đầu Mt 1,1-16: ghi lại gia phả của Đức Giêsu, để trình bày về Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, nhập thể để nhập thế, và về ý nghĩa lịch sử của dân Do Thái.

 

-phần 2: Mt 1,18-23: trình bày về ý nghĩa "Thiên Chúa ở cùng chúng ta", là Đức Giêsu Kitô.

 

Đặt bài tin mừng này vào ngày lễ mừng sinh nhật đức mẹ, phụng vụ muốn chúng ta suy niệm về ý nghĩa, giá trị và hiệu quả của lời chúa qua bài tin mừng này để bày tỏ niềm vui mừng và cảm mến đối vời đức trinh nữ Maria, Mẹ của Đấng Cứu Thế

 

Nhận thức và áp dụng:

 

Mừng lễ sinh nhật của đức mẹ hôm nay, chúng ta cảm nghiệm rằng:

 

Từ cung lòng son sẻ của bà thánh Anna, Thiên Chúa đã cho sinh ra một người con tuyệt vời đó là đức trinh nữ maria. Mẹ Thiên Chúa. Điều này khơi dậy niềm tin của chúng ta đối với quyền năng của Thiên Chúa : biến những sự nhỏ mọn thành những giá trị lới lao

 

Việc đức matia chào đời như rạng đông báo hiệu mặt trời mọc lên.là đức giêsu kitô. Điều này thôi thúc chúng ta năng chiêm ngắm cuộc đời đức maria và suy niệm các nhân đức của người. Để chúng ta hướng về Chúa Giêsu là đấng cứu thế , là con của Đức Maria , với niềm hy vọng và trông cậy mọi sự ở nơi Thiên Chúa

 

Hiệp thông với niềm vui chung của hội thánh mừng ngày sinh nhật của Đức Maria hôm nay, chúng ta hướng về Đức Maria với tâm tình chúc tụng, cảm tạ, tri ân và cảm mến để nhờ đó chúng ta thêm lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến chúa hơn

Hành Trang Muc Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn