Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba - Ngày V Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Lc 2: 22-35: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Si-mê-on chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về Hài Nhi Giê-su và Đức Ma-ri-a...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ BA - NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH B

NGÀY 29/12/2020Tin mừng Lc 2: 22-35


Noel Quession - Chú Giải
 

Bài đọc I: Ga 2,3-11

Các con thân mến!…

Gioan gọi các Kitô hữu như thế. Chính Người áp dụng nguyên tắc " thông hảo " mà Người nói tới. Tôi có thể tự mình dùng từ ngữ này đối với người này người kia không? Điều đó hứa hẹn gì về phần tôi; như một sự cải hối?
Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là Chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người..

Biết Chúa Giêsu không phải trong sách vở. Nó không dành riêng cho người thông thái, những người lý giải yên bác "Sách Thánh " hay "Tín lý ". Đây là sự nhận biết thực nghiệm sống động…

Ai giữ các giới răn, thi hành ý Chúa... họ biết Thiên Chúa. Đời tôi có thuộc về Chúa không?

Ai giữ lời Người thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi Người ấy.

Lạy Chúa, xin cho con yêu lời Chúa. Xin làm cho con biết suy gẫm, thực hành lời Chúa. Chớ gì mọi hành động trong đới sống hằng ngày của con là một sự áp dụng lời Chúa, yêu thương, phục vụ, làm việc, để giữ lời Chúa. Vì tình yêu Chúa.

Nhờ điều đó mà chúng ta biết được chúng ta ở trong Người. Ai nói mình ở trong Người thì phải sống như Người đã sống.

Công thức được lặp lại. Tôi nghĩ tưởng về "thái dộ" của Chúa Giêsu... Các lối cư xử hành động, phản ứng của Người, về đường Người đi. Vào trường hợp tôi lúc này. Người phản ứng thế nào giữa những người tôi phải sống với họ?

Lạy Chúa Giêsu, cư xử như Chúa, bắt chước Chúa đó là bí quyết của sự thánh thiện, của hạnh phúc. Và Lạy Chúa Giêsu, theo mức độ con hành động như Chúa, con có thể nghỉ rằng "Chúa ở trong con ". Chính Chúa là Đấng tốt lành, trong con, khi con tốt lành. Chính sự dịu ngọt trong trắng, lời kinh của Chúa... ở trong con. Con là một Cuộc nhập thể kéo dài. Chúa Kitô tiếp tục sống trong con.

Đây không phải là một giới răn mới. Cha viết cho các con... Nhưng đây Cha lại viết cho các con một điều răn mới, là điều chân thật nơi Người và nơi các con.

Ai nói mình ở trong sự sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong tối tăm.

Lý do chính khiến người ta "còn ở trong tối tăm" ngăn trở chính đối với ánh sáng... khó khăn chúng ta gặp phải trên đường tim gặp Chúa... Tất cả điều đó đều bởi chúng ta thiếu tình yêu thương nhau.

Muốn gặp Chúa, muốn "sáng"…nhưng chúng ta còn tích chứa trong mình sự ghen ghét nghịch tình thương. Mà Chúa là tình yêu.

Ai yêu thương anh em mình thì ở trong sự sáng.

Mọi sự đều quang sáng, khi chúng ta đặt mình trong tình thương chân thật Thiên Chúa tỏ Tình gần gũi với những tấm lòng rộng mở để yêu thương, tha thứ, và chia sẻ Người không thể tới gần được đối với những cõi lòng khép kín.
Nhưng lạy Chúa, yêu thương không phải dễ.

Người ta dễ ảo tưởng, người ta tưởng mình đã yêu.

Lạy Chúa con xin Chúa, khai sáng cho con, đổ ánh sáng vào lòng con, để con khám phá ra được nhung cách thế tế nhị con đã sáng nghĩ được nhằm từ khước tình yêu thương.

Bài đọc II: Lc 2,22-35

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo luật Môsê...

Dù là Thiên Chúa, Chúa Giêsu vẫn theo luật loài người.

Tôi nhẩn nha suy gẫm lâu thái độ khiêm tốn sâu xa này, mà thánh Phao lô sau này cho rằng, đó là một "sự hủy mình ra không", một "Kénose" (Pl 2,7).

Không đặt mình trong trường hợp ngoại lệ. Không dành những đặc ân. Am thầm chấp nhận những trái ý thường ngày, những phục vụ không vinh dự..

Cha mẹ Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem để dâng Người cho Chúa.

Có thấy và nghe cũng không tin đựơc.

Phải không Luca, ông nói gì thế? để dâng Người cho Chúa? nhưng chính người không phải là Chúa sao?

Phải, " chính người là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng người đã không nghĩ phải dành cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa. Nhưng Người đã hủy mình ra không, là lãnh lấy thân phận tôi đòi, trở thành giống hằn người ta. Đem thân đội lốt người phàm, Người đã hạ mình thấp hèn…"(Pl 2,6-8).

Ngay lúc này, chưa có gì biểu lộ thiên tính của Người chỉ là một bé thơ như mọi ấu nhi.Do thái khác, mà cha mẹ đến "dâng tiến " Thiên Chúa!

ông bà dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa, là một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con.

Chúng ta hãy tìm hiểu dần dần. Ta thử đọc lại bản Luật này, trong sách Lêvi 12,8.

Luật đó đã ghi: Nếu Người mẹ không thể sắm được một con chiên, thì sẽ lấy hai chim gáy hay hai bồ câu con.

Đó! như vậy là lễ vật của những người nghèo.

Maria không có thể làm gì hơn.

Đó là điều ta có thể đọc được, nếu ta biết đọc trên các hàng Tin Mừng. Và đó là "Mẹ Thiên Chúa "? Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa thay cho tất cả những người nghèo khó, vì họ có thể nhận ra Chúa thực sự như anh em mình.
Simêon là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi lsrael ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc, ông vào Đền thờ.
Tôi tưởng tượng ra hình ảnh cụ già trên.

Cụ đang tiến dần tới cái chết. Cụ nghĩ đến sự chết của mình. Bề ngoài, cụ không tỏ dấu buồn phiền. Cụ là người công chính và đạo đức. Cụ sống thiêng liêng; được Thần Khí Thiên Chúa bao phủ. Cụ sống theo sự hướng dẫn. Thiên Chúa như dùng tay để dẫn đưa cụ tới Đền Thánh.

Lạy Chúa, con ước ao nhắm mắt và nắm chặt bàn tay Chúa, như một bé thơ để cho người cha dẫn bước.

Cụ chúc tụng Thiên Chúa.

Suốt ngày sống, người Do Thái có thói quen dâng lời chúc tụng đến Chúa. Những người đạo đức; quên sống theo nghi thức này, không ngừng thi hành bổn phận dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện vắn tắt:" '"Lạy Chúa, chúc tụng Chúa".

Phần tôi, tôi có thói quen đó không?

Simêon nói với Maria, mẹ Người rằng: đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà một lưỡi gươm sẽ dâm thâu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ"

ơn cứu độ, sự đứng dậy, sẽ được thực hiện nhờ đau khổ. Và Mẹ Maria sẽ thông phần vào đó. Còn sự thông phần "của tôi" vào cùng mầu nhiệm, thập giá cứu độ này là gì?

Vì chính mắt tôi đã thấy ơn cứu độ ; ánh sáng đã chiếu soi các lương dân và vinh quang của 'Israel dân Chúa.

Ơn cứu độ phổ quát, đã vượt qua ranh giới của dân tộc được tuyển chọn.

 


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Xem lại lễ Thánh Gia năm BTiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa

HOÀN CẢNH:

Trong dịp lễ dâng tiến Đức Giê-su cho Thiên Chúa, hai người già lão là ông Si-mê-on và bà An-na, đã được ơn trên cho biết Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Thế thiên hạđợi trông.

Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Si-mê-on chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về Hài Nhi Giê-su và Đức Ma-ri-a.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:


1. Tiến dâng Chúa Giê-su cho Chúa Cha:

- Nghi lễ dâng con trai đầu lòng có mục đích nhắc lại rằng mọi con trai đều là của thánh, thuộc về Thiên Chúa. Ngôi Hai nhập thể muốn chứng tỏ mình là Con của Chúa Cha.

- Người ki-tô hữu được dâng cho Thiên Chúa qua bí tích Rửa Tội để trở thành con cái Thiên Chúa. Là ki-tô hữu, chúng ta ý thức được diễm phúc làm con Thiên Chúa để cảm tạ bằng cách thờ phượng Thiên Chúa hết mình, và sống xứng đáng với phẩm giá đó bằng cách thánh hoá bản thân mỗi ngày.

- Việc dâng Đức Giê-su vào Đền thờ mang ý nghĩa Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế, lần đầu tiên đi vào thành Thánh. Thế nhưng không một ai thuộc giới lãnh đạo Giê-su-sa-lem, không một ai trong hàng tư tế, luật sĩ ra đón chào. Ngược lại, kẻ chào đón Vua của mình chỉ là ông Si-mê-on, chỉ là bà An-na: những kẻ thuộc nhóm "những người nghèo của Gia-vê". Ngày diễm phúc vĩ đại đến với thành Thánh, thì chỉ có hai con người ấy, được ơn nhận biết diễm phúc. Chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ, khó nghèo, khiêm nhường và thanh thoát mới dễ đón nhận ơn soi sáng của Chúa để thực thi ý Chúa và nhận ra diễm phúc của mình.


2. Nhìn vào thánh Giu-se và Đức mẹ:

Hai ông bà đang được diễm phúc làm mẹ Thiên Chúa và làm cha nuôi Đức Giê-su, nhưng không tìm đặc ân riêng cho mình, vẫn khiêm nhường tuân giữ lề luật: thanh tẩy và dâng con vào Đền Thờ. Noi gương hai Đấng: người ki-tô hữu không nên tìm đặc ân gì để miễn chước cho mình những bổn phận đối với xã hội, cộng đoàn, gia đình và tha nhân, nhưng phải khiêm nhường đơn sơ và nhiệt tình tuân giữ mọi lề luật chính đáng.

3. Nhìn vào ông Si-mê-on:


Sau khi đã nhận ra Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Thế, ông đã thốt lên bài ca chúc tụng với ý tưởng như sau:

- C.29-32: Tạ ơn Chúa đã cho ông được hạnh phúc trông thấy và bồng ẵm Đấng Cứu Thế trên tay.

- C.31-32: Tạ ơn Chúa đã sai Vị Cứu Tinh làm đèn soi thiên hạ và làm vinh danh cho nòi giống.

- C.33-35: Sau đó Si-mê-on chúc phúc cho Hài Nhi và nói trước những đau khổ mà Người và mẹ Người sẽ trải qua.
Si-mê-on mới được nhìn thấy và ẵm Chúa vào lòng mà ông đã cảm nghiệm được diễm phúc lớn lao như vậy, huống chi người ki-tô hữu chúng ta được ruớc Chúa vào lòng khi hiệp lễ thì diễm phúc biết mấy! Nhưng liệu tôi có biết cảm tạ Chúa sau khi được rước Chúa vào lòng không?


4. Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên, không phải vì những lời ông Si-mê-on nói về Con Trẻ, nhưng vì thấy Thiên Chúa cũng cho những người xa lạ biết rõ về Con Trẻ như vậy.


Khi thấy người khác kể cả những người xa lạ, được những ơn lành được những thành công trong đời sống, trong nghề nghiệp … chúng ta phải có óc quảng đại và rộng rãi để nhận ra ơn Chúa ban cho họ và hiệp thông cùng với họ để tạ ơn Thiên Chúa.

Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn