Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh

Tin mừng Ga 1:29-34: Bài Tin Mừng này thuật lại câu chuyện Thánh Gio-an Tiền Sứ làm chứng về Đức Giê-su Ki-tô trước mặt đám đông dân chúng đến với ông...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

NGÀY 3 THÁNG 1 - THỨ BA TRƯỚC LỄ HIỂN LINHNoel Quession - Chú Giải

Tin mừng Ga 1:29-34


Bài đọc I: 1 Ga 2,29-36

Bất cứ ai thực hành sự công chính, đều bởi Người mà sinh ra.

Sinh bởi Thiên Chúa.

Cuộc sinh hạ làm người của tôi là khởi đầu, khởi đầu một cuộc mạo hiểm... một điều hoàn toàn mới mẻ. Còn cuộc sinh hạ thần linh?

Các con hãy coi: Tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta là thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và sự thật là thế?

Dùng thời giờ để nếm hưởng trong thâm sâu những lời này: tôi là con Thiên Chúa"... 'Thiên Chúa là Cha tôi". "Tôi được yêu".

Một cách cụ thể, tôi có thể gợi lên tình yêu cha mẹ trần gian yêu tôi mà tới cảm nhận được... hay tình phụ tử, tình ai ấu tử đối với con cái tôi...

Vì đó mà thể gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không nhận biết Người.

Công thức khác thường? Người không khám phá ra Thiên Chúa cũng thật sự không biết Con Người là gì. Sự cao trọng đích thực của con người là được làm con Thiên Chúa. Thật lạ lùng.

Còn tôi, tôi thường không biết mình!

Ít khi tôi cảm thông được sự sinh hạ bởi Thiên Chúa, ban cho tôi sự sống thần linh Người!

Điều cốt yếu của tôi vẫn còn là điều không thể biết được đối với Người không nhận biết Thiên Chúa.

Các con thân mến, hiện nay chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra.

Điều cốt yếu, sự sống thần linh của tôi...

Điều này sẽ bắt đầu, từ bây giờ, từ hôm nay trong lúc này.

Nhưng đây là một thực tại còn đang hình thành. Chưa hết. Nó dính vào một lịch sử, một cuộc tăng trưởng. Cái gì sẽ hình thành? Tới mức độ nào điều đósắp vươn tới?

Chúng- ta biết rằng: Khi được tỏ ra thì chúng ta sẽ giống như Người.

Cùng đích là thế: là tuyệt hảo nên giống Chúa Giêsu, Người Con hoàn hảo của Thiên Chúa không được kém hơn thế.

Đây là việc thực hành của cả đời tôi, để đồng hóa với người ngày một hơn, nên giống Người, bắt chước Người. Đây là một ơn phúc phải cầu xin.

Vì Người thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy.

Thấy Chúa Giêsu.

Chúng ta sẽ thấy Người chút ít!

Ngày kia, chúng ta sẽ thấy Người... trong vinh sáng.

Đối với Gioan, đó là cuộc "tái ngộ". Người nhớ những giờ phút đã qua, trước kia, với Chúa Giêsu. và Người trong cuộc gặp mới, dứt khoát.

Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hóa mình, cũng như Người là Đấng Thánh.

Đường dẫn đến Thiên Chúa là đường thanh tẩy để nên hoàn hảo ngày một hơn.

Chúa Giêsu đã nói: Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, thì họ sẽ nhìn xem Thiên Chúa.

Hễ ai phạm tội, thì chống lại Thiên Chúa làm điều gian ác, vì tội là sự gian ác. Các con biết rằng Người đã xuất hiện để hủy diệt tội lỗi chúng ta và trong Người không có tội.

Thấy Thiên Chúa nên giống Chúa Giêsu, vô tội. Tôi nắm giữ trong tôi ước "muốn đó":Tôi xin ơn này. Tôi thán phục Chúa Giêsu là Đường không có tội trong mình, không hề làm một mảy may sự dữ.

Bất cứ ai ở trong Người, thì không phạm tội và bất cứ ai phạm tội, thì cũng không nhận biết Người.

Phải, tôi biết rõ, tội lỗi len lỏi vào đời tôi những lúc tôi không nhìn Chúa Giêsu. Khi tôi thấy và biết Chúa Giêsu, tôi không phạm tội."

Bài đọc II: Ga 1,29-34

Khi Gioan, thấy Chúa đến với mình thì nói...

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết nhìn ra.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết vượt qua những vẻ bề ngoài.

Biết bao lần chúng con không biết ngắm nhìn những người sống tới chúng con: chúng con nhầm lẫn và thường đánh giá họ với vẻ bề ngoài.

Thời Chúa Giêsu nhiều người không nắm vững Người là "Ai"

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.

Đối với các thính giả Do Thái kiểu nói trên khá rõ.

nó có thể thiếu sáng sủa với chúng ta. Người Do Thái sát các con vật để thanh tẩy tội lỗi, theo luật Môsê. Đại lễ của người Do Thái là lễ Vượt qua, dịp đó người ta giết nhiều chiên con.

Do đó, ở đây Chúa Giêsu được coi như Đấng Cứu Thế ", Đấng " mang trên Người tội lỗi chúng ta". Và phải đi tới tình trạng đổ máu! Điều đó không phải là một việc nhỏ, nhưng là một cuộc chiến đấu: đẫm máu lớn lao.

"Tội tràn gian", ở số ít. Dùng số ít là có ý nghĩa. Chúa Giêsu mang trên Người và làm biến tan toàn bộ tội lỗi trần gian toàn diện tội lỗi nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, xin tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, con có thể giúp Chúa thế nào trong công cuộc lớn lao này?

Trước hết, bằng cách chống lại sự ác trong con... rồi, bằng cách chống lại sự dữ khắp nơi mà con có thể... Con cảm thấy mình yếu kém trước công việc này. Xin hãy đến trợ giúp con.

Lạy Chúa, xin giúp con trở nên kẻ cứu chuộc cùng với Chúa, trong môi trường sống của con, trong ria đình con, trong những trách vụ con đang đảm nhận.

Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi vì Người vốn có trước tôi.

Xét về phđớng hiện nhân loại và trên thực tế, Gioan được hoài thai và sinh hạ tước Chúa Giêsu.

Nhưng ở đây, cần phải vượt qua những vẻ bề ngoài và ngay cả những điều hiển nhiên.

Quả thực, Gioan nhận ra nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu: "Người vẫn có trước tôi!" tự sinh ra "theo xác thịt tại Bê lem chỉ là tiếng vang, gởi trở lại một sự sinh thành khác mang tính đời đời. "Người là Thiên Chúa, sinh bởi Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời! Tôi muốn nhẩn nha suy gẫm, bao lâu có thể, về Ngôi vị của Đức Ktô. Ngôi vị Thiên Chúa, đời đời có trước từ muôn thuở. Chính là Ngôi Lời Thiên Chúa, Chúa Con, được sinh ra mà không phải tạo thành, theo tính loài người đã xuất hiện trong thời gian, vào một ngày nào đó của lịch sử nhân loại, trong một nơi chốn trên hành tinh này.

Đấng hằng có đời đời được ghi nhận trong cuộc tiến hóa, và chuyển hành, tạm thời... kể từ nay, Người sẽ sinh ra, cũng lớn lên và sẽ chết.

Đấng hiện diện khắp chốn, lại tự giới hạn trong một nơi và chấp nhận chỉ đặt bước chân mình dưới một phần rất nhỏ bé của trái đất, một xứ sở nhỏ hẹp của miền Cận Đông.

Nhưng Người sẽ thiết lập một Giáo hội để đại diện Người, trong mọi thời mọi nơi, Giáo hội là sự tiếp nối công cuộc Nhập thể.

Tôi đã thấy Thánh Thần từ trời xuống ngự trên Người.

Chúa Giêsu được Thần khí xâm nhập, phủ đầy, và tràn ngập....

"Ngài là Con Thiên Chúa."

Đằng sau những đặc thủ thông thường của người công dân làng Nadarét này, có ẩn chứa toàn thể một mầu nhiệm. Con người của ngài không giới hạn ở điều người ta nhìn thấy bề ngoài. Các ngươi tưởng là hiểu biết Người, nhưng trong Người có một điều bí nhiệm: Nhân vị của Người, chím sâu trong Thiên Chúa... Giữa các ngươi, có một người mà các người không biết đến."

"Chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."

Không nên quên rằng, từ Hy Lạp "baptizo có nghĩa: "Tôi nhận chìm". Các Kitô hữu đầu tiên, cũng như Gioan Tẩy Giả, thì thanh tẩy bằng cách nhận chìm hoàn toàn người dự tòng trong nước của một dòng sông. Lạy Chúa Thánh Thần , xin nhận chìm con trong Chúa.

 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 
Gio-an làm chứng trước mặt các môn đệ của ông.

HOÀN CẢNH:

Sau khi Gio-an làm chứng về Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế trước mặt phái đoàn Do Thái đến chất vấn, ông lại làm chứng về Chúa Giê-su trước mặt đám đông dân chúng đến với ông.

Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng này thuật lại câu chuyện Thánh Gio-an Tiền Sứ làm chứng về Đức Giê-su Ki-tô trước mặt đám đông dân chúng đến với ông.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1.     Nhìn vào Gio-an Tiền Sứ:

a) Gio-an nhìn thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói:" Đây là Chiên Thiên Chúa".

Gio-an có cái nhìn đức tin để nhận ra Đức Giê-su là Chiên Thiên Chúa.

- Vì thiếu cái nhìn đức tin nên chúng ta thường làm những công việc đạo đức cách thiếu ý thức và chăm chú.

- Vì thiếu cái nhìn đức tin nên chúng ta không nhận ra ý Chúađược biểu lộ qua các biến cố, sự kiện, việc làm và dáng vẻ bên ngoài của thụ tạo.

- Vì thiếu cái nhìn đức tin nên chúng ta thường phán đoán tha nhân cách vội vàng, hời hợt và bất công.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con cái nhìn đức tin để chúng con khám phá ra ý Chúa trong mọi việc hằng ngày.

b) Gio-an làm chứng theo sự chỉ dẫn của Đấng đã sai ông đi làm phép rửa.

Noi gương Gio-an, chúng ta phải làm chứng cho Chúa theo tinh thần và cách thức của Chúa đã chỉdạy cho các Tông Đồ khi sai các ngài đi thực tập truyền giáo: Lc 9,1-6;10,1-12.

- Gio-an đã thấy nên chứng thực Đức Giê-su là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.

Noi gương Gio-an, chúng ta cần thấy Chúa và hãy tích lũy những kinh nghiệmsống để cho lời rao giảng của mình được thế giá trước mặt thính giả.

1.     Nhìn vào Đức Giê-su:

- Đức Giê-su tiến về phía Gio-an:

Chính Đức Giê-su là người đích thân tạo các cơ hội và phương tiện cho Gio-an thi hành nhiệm vụ làm chứng về Người. Chúng ta nhìn vào Gio-an khi thi hành nhiệm vụ làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta tin tưởng Chúa sẽ tạo điều kiện và phương tiện thích hợp để chúng ta làm việc đó. Vì thế chúng ta đừng qúa đòi hỏi theo ý riêng mình, nhưng hãy làm những điều mình có trong hoàn cảnh hiện tại, rồi còn thiếu gì Chúa sẽ ban thêm cho.

- Đức Giê-su là Đấng xóa tội trần gian:

Chúng ta có thể cộng tác vào công việc cứu độ trần gian của Chúa bằng cách:

Chống lại sự ác trong tâm hồn và cuộc sống của mình, rồi chống lại sự dữ đang hoành hành nơi tha nhân, trong gia đình và ngoài xã hội bằng cách tự hiến thân làm tông đồ cho Chúa trong việc cứu vớt kẻ có tội, an ủi kẻ âu lo, răn dạy kẻ mê muội, cảm hóa những kẻ lỡ lầm …

- Là người tông đồ của Chúa, chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương tông đồ của Gio-an Tẩy Giả:

 
  • Gio-an Tẩy Giả nhận ra Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai.
  • Gio-an hoạt động nhờ bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, và có thái độ quên mình, khiêm nhường trước mặt Chúa Giê-su.
Theo gương Gio-an, chúng ta cần hiểu biết về Chúa bằng cách: học hỏi, tìm hiểu, suy niệm, chiêm ngắmChúa và sống sự sống của Chúa trong cuộc sống thường nhật của mình; đồng thời phải cậy nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Thần qua việc cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh thể với niềm tin cậy mến Chúa.

- Chúng ta muốn được xóa tội lỗi, cũng phải biết gánh tội bằng sự đền tội qua những việc hy sinh, hãm mình, khổ chế và việc lành trước mặt Chúa như chay tịnh, cầu nguyện, bố thí …
 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn