Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Thường niên B

Tin mừng Lc 2: 22-40  Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào sự dâng hiến đích thực từ thuở ấu thơ mà gia đình Nazareth đã nêu gương cho chúng ta. Dâng hiến cho Thiên Chúa nghĩa là xác quyết rằng: chúng ta thuộc về Chúa, dành riêng cho Thiên Chúa.

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 02-02-2021

LỄ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH

 

Lễ Kính - Lc 2, 22-40

Xem lại lễ Thánh Gia năm B

Lễ ngày 29 và 30 tháng 12 trước lễ Hiển Linh


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Lễ Kính Lc 2, 22-40

LỄ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH

Xem lại lễ Thánh Gia năm B

Lễ ngày 29 và 30 tháng 12 trước lễ Hiển Linh

Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa1 . Ý NGHĨA NGÀY LỄ :

- Thánh lễ này bắt nguồn từ hai đoạn Cựu ước :

* Thánh hiến con đầu lòng Xh 13, 1-3a;11-16

* Thanh tẩy người mẹ Lv 12, 1-8

- Sự kiên dâng Chúa Giê-su vào đền Thánh diễn ra một cách bình thường dưới mắt người đời . Nhưng trong lịch sử cứu độ đây là việc thực hiện lời tiên báo của tiên tri Ma-la-khi : "Này Ta sai Sứ Thần của Ta, kẻ sẽ vén đường bạt lối trước nhan Ta . Và thình lình sẽ đến nơi Đền Thờ của Người, vị Chúa tể mà các ngươi đòi hỏi và sứ thần giao ước mà các ngươi ước nguyện, này vị ấy đến" ( Ml 3, 1 ) .

- Chúa đã đến trong đền thờ Người . Bao nhiêu người đã ngóng chờ biến cố cứu độ này . Nhưng khó có ai nhận biết được Thiên Chúa, vì Người đã mặc lấy vóc dạng con người như con người chúng ta . Phải có sự soi sáng của Thánh Thần mới nhận biết được Simêon và Anna là những người công chính và mộ đạo đã được hưởng những đặc ân này ( Lc 2, 27 – 32 ) .

- Ngày lễ dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh,còn được gọi là lễ nến .

Hôm nay Hội Thánh làm phép những nến và phát cho giáo dân . Cầm nến sáng trong tay và tiến vào thánh đường, mọi người lập lại thánh ca mà tiên tri Simêon đã hát khi Đức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh . Chúa Giê-su quả là ánh sáng muôn dân,dẫn lối chúng ta vào trong cung điện Người .

Những cây nến đã được làm phép hôm nay, sẽ được cất giữ trong các gia đình để dùng vào việc lãnh bí tích sau hết, hay để thắp bên thi hài người quá cố trong gia đình .

2 . Ý NGHĨA PHỤNG VỤ CỦA THÁNH LỄ

Thánh lễ 40 ngày sau lễ Giáng Sinh đã xuất hiện từ đầu thế ky thứ V tại Giêrusalem .

Giáo Hội Đông Phương hiểu thánh lễ này như lễ gặp gỡ của Chúa : Đấng Cứu Thế bước vào Đền Thờ và gặp dân Thiên Chúa của Cựu Ước qua ông Simêon và bà tiên tri Anna; Giáo Hội Tây Phương lại coi đây là Thánh lễ mừng kính Đức Maria : thanh tẩy Đức Maria theo luật Do Thái ( Lv 12 ).

Khi du nhậm vào phụng vụ Rôma, Đức Thánh Cha Set-gi-ô I ( 687-701 ), lại thêm vào nghi thức việc rước nến vì từ thế kỷ thứ VIII, thánh lễ gọi là Lễ Nến . Trong cuộc rước nến này Đức Thánh cha và đoàn đồng tế mặc phẩm phục màu tím, ám chỉ sự chưa thanh tẩy của Đức Maria khi lên Giêrusalem; khi đoàn đồng tế đến Đại Thánh Đường Đức Bà Cả, liền thay phẩm phục trắng, chỉ sự tinh tuyền đã được thanh tẩy của Đức Maria .

Từ cuộc canh tân Phụng Vụ năm 1960, thánh lễ này được quy hướng về Chúa hơn là Đức Mẹ dâng Chúa trong Đền Thờ .

Thánh lễ này chấm dứt chu kỳ Giáng Sinh .

3 . NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG :

a) Mừng lễ Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh chúng ta nhận thức rằng :

- Đức Giê-su kđược cha mẹ trần thế đem lên Đền Thánh theo như luật Mô-se đòi buộc và Đức Maria cũng phải tuân giữ luật như bất cứ người mẹ Do Thái nào . Nhưng qua đó Chúa Giê-su tỏ mình ra là "Anh sáng muôn dân" .

- Suy niệm mẫu gương, chúng ta cảm nghiệm rằng cần phải cặn kẽ chu toàn mọi lề luật theo bổn phận của mình để nhờ đó Chúa có thể sử dụng chúng ta trong chương trình cứu độ của Người .

- Ông già Simêon và bà tiên tri Anna là những người công chính và đạo đức nên đã được Chúa Hài Nhi tỏ mình ra và sứ vụ của Người .

- Như vậy muốn hiểu được những mạc khải của Chúa, cũng như muốn nhận biết những thực tại thiêng liêng chúng ta cần có những đời sống công chính và tâm hồn đạo đức, để được Chúa soi sáng và dạy dỗ .

- Ông Simêon và bà tiên tri Anna :

* Mẫu gương cho người Kitô hữu về đời sống công chính và sùng đạo .

* Mẫu gương cho người tông đồ về tinh thần vâng phục thánh ý Chúa và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và đồng thời lòng nhiệt thành rao giảng Chúa cho người khác .

- Bắt chước Đức Mẹ và Thánh Giuse, chúng ta thành tâm dâng cho Chúa :

* Dâng đời mình cho Chúa, nghĩa là không sống theo ý riêng và sở thích riêng của mình nữa, nhưng là sống theo ý Chúa trong mọi sự và mọi việc theo tinh thần và giáo huấn của Chúa .

* Dâng bản thân cho Chúa nghĩa là không sử dụng bản thân theo mục đích mình tự đặt ra, nhưng là hướng theo mục đích mà Chúa muốn ta hướng tớitheo như lời thánh Phaolô :anh em sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa .

b) Mừng lễ nến hôm nay :

- Chúng ta tin nhận Chúa Giê-su là ánh sáng muôn dân, dẫn lối chúng ta vào Đền Thánh của Người, niềm tin này đòi hỏi chúng ta phải sống và tuân phục những giáo huấn của Người .

- Người Kitô hữu là ánh sánh sáng thế gian chúng ta phải sống trung thực với phẩm giá của mình là con cái Chúa để nêu gương sáng cho những người chung quanh .

HTMV Khóa X - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn