Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Ga 1: 19-28: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gio-an Tẩy Giả làm chứng về Đức Giê-su trước mặt các ủy viên Hội đồng Cộng tọa ( 1,19-29 )...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ BẢY TRƯỚC LỄ HIỂN LINH BTin mừng Ga 1: 19-28


Noel Quession - Chú Giải


Bài đọc I:1 Ga 2,22-28

Hôm nay chúng ta sắp nghe chứng tích về Chúa Giêsu của Gioan, một người đã sống với Chúa, đã lâu dài quan sát và nghe Chúa.

Gioan quả quyết Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Con của Cha, ngang bằng Cha? Quả quyết này không phải là quả quyết khinh xuất thiếu suy nghĩ. Nó đẩy mình vào một cuộc tranh luận.Thần học. Có những người đã nói rằng: Chúa Giêsu không phai là Thiên Chúa, nhưng chỉ là một người siêu phàm, Thiên Chúa dùng để tỏ bày sứ điệp Người cho thế gian.

Nhiều người ngay thẳng hôm nay sẵn sàng nói như vậy Chúa Giêsu "một thiên tài tôn giáo "một người ghi dấu lịch sử thế thôi.

Đối với Gioan, Người đã biết rõ Chúa Giêsu, như vậy vẫn chưa đủ.

Các con thân mến, ai là kẻ nói dối nếu chẳng phải là kẻ không nhìn nhận Chúa Giêsu và Đức Kitô? Ai không nhận Chúa Cha và Chúa Con, chính nó là phản Kitô, ai không nhận Chúa Con, thì cũng không được có Chúa Cha.

Đối với Gioan, chối bỏ Thiên tính Chúa Giêsu là tự kết án.

Mình không biết gì về Thiên Chúa nữa.

Mọi tình cảm tôn giáo... mọi tìm kiếm triết học của thế gian chỉ đưa chúng ta tới gần việc khám phá Thiên Chúa một chút ít.

Mạc khải chân thật duy nhất về Thiên Chúa là ChúaGiêsu.

Chúng ta tìm lại vài xác quyết kiểu mẫu của Tin Mừng Thánh Gioan.

"Không ai đến với Cha được mà lại không nhờ Con" (Ga 14,16)

"Nếu các ngươi biết Con, tất các ngươi đã biết Cha " (Ga 8,19)

Một mình con có thể mạc khải Cha" (Ga 14,7).

Tìm Chúa, tôi nhấn mạch nỗ lực suy gẫm Tin Mừng.

Chiêm niệm Chúa Giêsu, để chiêm niệm Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cảm tạ Chúa đã đưa chúng con tới bí mật của Thiên Chúa... đã dẫn chúng con tới điều không thể biết đã làm cho chúng con thấy Thiên Chúa "ẩn kín".

Tôi khiêm tốn đặt mình trước hang đá, và tôi chiêm ngắm: Thiên Chúa tỏ mình như thế: khuôn mặt thật của Thiên Chúa là đó. Khuôn mặt của Cha giống như Người Con này.

Phần các con, ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con.

Trung tín, giữ điều người ta đã nghe. Hẳn thật đây là điều quan trọng nhất trong những gì khủng hoảng đức tin khi các vấn đề mới nổi lên trong lòng ta, khi "đêm tối " đến. Bám chắc vào những xác quyết căn bản, những mục tiêu ghi dấu hành trình đã qua của chúng ta. Tôi không biết mình đi đâu, nhưng biết mình từ đâu tới... tôi tiếp tục đi cùng một hướng đã soi đường đi trước kia.

Việc xức dầu mà các con đã lãnh nhận nơi Người, vẫn ở lại trong các con.

Đây là biểu tượng của Thánh Thần, Đấng thâm nhập trọn nội tâm con người, như giọt dầu thấm nhiễm từng thớ vải.

Thánh Thần Thiên Chúa là đó, thấm nhiễm người tôi, dẫu vẫn khác biệt với tôi nhưng nội tại trong đời tôi.

"Hãy ở lại trong Người":

Ơ lại trong Chúa, thế là đủ. Vui Sướng và an bình.

Như thế, khi Người tỏ hiện, chúng ta được dẫn đi, không phải xấu hổ lìa xa Người, lúc Người đến.

Hy vọng được mặt giáp mặt, cuộc khám phá cuối cùng. Tôi tiến bước về cuộc gặp gỡ dứt khoát này.

Và Chúa Giêsu là đường dẫn chúng ta về cuộc gặp gỡ trong ánh sáng ngày sau hết.

Bài đọc II: Ga 1,19-28

Các vị Tư tế và các Thầy Lêvi từ Giêrusalem đến hỏi Gioan Tẩy Giả: "ông là ai?"

Các vị Tư tế và các Thầy Lêvi, có trách nhiệm... lo việc tế tự trong Đền thánh Giêrusalem, cũng sống trong tư thế ngóng đợi, như mọi người... họ ước ao Đấng Cứu thế đến như đã được hứa trước trong Kinh thánh. Và khi nghe nói những việc Gioan Tẩy Giả đang làm, họ vất vả di chuyển tới tận miền quê, đến sông Giođan.

Tôi có biết để cho các biến cố chất vấn tôi không?

Cũng như các phong trào quần chúng? Những sự chờ đợi và ước mong mà tôi cảm nhận quanh tôi?

Gioan Tẩy Giả đã kích thích lòng hiếu kỳ do cung cách sống, lời nói, và từng đám đông mà ông lôi cuốn đến bờ sông. Tôi có thường đặt vấn đề nhờ cách sống của tôi như thế không?

Tôi không phải là Đấng Kitô, không phải là Êlia, hay là một Đấng tiên tri nào khác.

'Thật là khiêm tốn, chân thành.

Người ta thường kêu trách Giáo hội đã tự thay thế Chúa Kitô.

Người ta cũng thường trách cứ các Ktô hữu về thái độ tự mãn, tự coi mình là chính xác, như thể họ là Chúa Giêsu nguyên hình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con cần phân biệt dứt khoát:

Đúng, Chúa Ki tô là Thiên Chúa... còn tôi, chỉ là một người dáng thương đầy giới hạn.

Đúng, Chúa Kitô là chí thánh... còn tôi, chỉ là một tội nhân, rất yếu đuối.

Đúng, Chúa Kitô là Đức Chúa... còn tôi, chỉ làm những gì có thể để theo Người.

Giáo hội liên kết với Chúa Kitô, nhưng Giáo hội cũng còn có phương diện thuộc con người và tội lỗi.

Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết sự cao cả của Chúa, sự thấp hèn của chúng con, như Gioan Tẩy Giả.

Việc làm mà không nô lệ thời xưa phục vụ chủ mình, quỳ gối cúi nguỵ xuống dưới chân chủ, để cởi giày. Việc làm như thế mà Gioan chúng cảm thấy mình không xứng đáng.

Gioan Tẩy Giả hiểu rất sâu sắc về mầu nhiệm Con Người Chúa Giêsu.

Ngày nay, người ta thường nhấn mạnh đến mối thân mật nào đó với Thiên Chúa, như diễn tả: tình âu yếm và thân thiết với Người... nhưng có lẽ cũng chỉ là phớt qua một thứ tình dễ dãi, một điều không gây áy náy, một bất kính.

Lạy Chúa, con muốn kết tình kính trọng Chúa, nhất là khi Chúa tự nguyện quỳ gối dướí chân chúng con để cơi dây giày cho chúng con, như Chúa đã thể hiện vào chiều Thứ Năm thánh, trước khi rửa chân cho các bạn hữu Chúa.

Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Êlia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?

Hình như những chuyên viên phụng tự đặc biệt chú trọng đến các quy định nghi thức: Tại sao ông lại thêm vào những nghi thức, những hình thức thanh tẩy mới?

Trong tôn giáo của Môsê đã không có biết bao thứ rồi sao!

Tôi làm phép rửa trong nước. Nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết, Đấng ấy sẽ đến sau tôi...

Thay vì sa lầy vào nhưng câu hỏi có tính nghi thức, Gioan dẫn đưa những kẻ chất vấn ông quan tâm tới điều cốt yếu: con người của Chúa Giêsu.

Chính Ngài cần phải được hiểu biết hơn, còn tôi không quan trọng gì.

Chính Phép Rửa của Ngái mới có giá, còn phép rửa của tôi không đáng kể…

Ngày nay thật sự chúng ta vẫn không biết nhận chân "Đấng đang ở giữa chúng ta". Chúng ta cứ tưởng Người vắng mặt. Nhưng Người đang hiện diện.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra sự hiện diện kỳ diệu,

bí nhiệm của Chúa. Chúa xuất hiện ở xa, và Chúa cũng hiện diện rất gần. Xem ra Chúa vắng mặt, nhưng Chúa vẫn ở đó. Chúa là Đấng muôn đời không được người ta biết rõ. Cần phải thinh lăng và lắng tai nghe, như chăm chú nghe một cơn gió thoảng nhẹ, để nhận ra sự hiện diện kín nhiệm của Chúa.
 


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Lời chứng của Gio-an Tiền Hô


Xem lại CN III Mùa Vọng năm B

HOÀN CẢNH:

Đọc câu chuyện Ga 1,19-34, chúng ta thấy Đức Giê-su được công nhận là Đấng Cứu Thế trong hai trường hợp khác nhau, nhưng người làm chứng cũng là Gio-an Tẩy Giả.

Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gio-an Tẩy Giả làm chứng về Đức Giê-su trước mặt các ủy viên Hội đồng Cộng tọa ( 1,19-29 ).

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Nhìn vào phái đoàn đến phỏng vấn Gio-an: Các tư tế và các thầy Lê-vi, có trách nhiệm lo việc tư tế trong đền thờ Giê-ru-sa-lem, cũng trong tư thế mong đợi Đấng Cức Thế đến như đã được hứa trước trong Thánh Kinh. Khi nghe nói về đời sống và những việc Gio-an Tiền Hô đang làm, họ đã vất vả đi tới tận miền quê làng Bê-ta-ni-a, gần sông Gio-đan để phỏng vấn Gio-an Tẩy Giả.


Phái đoàn đến phỏng vấn Gio-an gồm toàn những người có quyền và có học thức, thông thạo Thánh Kinh, nhưng vẫn có công đến tận miền quê để tìm hiểu sự thật về Gio-an, chúng ta không nên thỏa mãn những gì chúng ta đã biết về Thiên Chúa, về giáo lý của Người, mặc dù chúng ta là đạo gốc, là giảng viên giáo lý, là tu sĩ, là linh mục … Nhưng chúng ta cần có lòng khao khát về Chúa để khơi dậy lòng nhiệt tình học hỏi tìm hiểu về Chúa và các giáo huấn của Người trong mọi hoàn cảnh và cơ hội.

Phái đoàn đã đến chất vấn Gio-an tất cả năm câu hỏi để biết rõ Gio-an có phải là Đấng Cứu Thế không?

Đặt những câu hỏi này, phái đoàn đã tỏ ra sự kiên nhẫn chờ đợi để hiểu sự thật. Khi học hỏi giáo lý, tìm hiểu về các chân lý trong Thánh Kinh … chúng ta cần có sự chịu khó và kiên trì để Chúa Thánh Thần soi sáng và hoạt động cho ta.


2. Nhìn vào Gio-an:


- Lời giảng và cách sống khắc khổ của ông đã gây sự chú ý và thắc mắc về ông, khiến cho ông có cơ hội để giới thiệu về Chúa cho họ.

Đời sống của chúng ta, nhất là sứ vụ của chúng ta: sứ vụ của giáo dân, tu sĩ hay limh mục, phải được nổi bật về lòng đạo đức để gây chú ý cho tha nhân, để nhờ đó chúng ta có thể giới thiệu về Chúa cho họ.

- Khi trả lời cho phái đoàn phỏng vấn, Gio-an khiên nhường trước mặt người ta khi không nhận cho mình cái danh dự mà người ta nghĩ cho mình là có, và cũng khiêm nhường trước mặt Chúa vì ông đã qui hướng danh dự và vinh quang về Chúa:

 

 • Tôi không phải là Đức Ki-tô.
   

 • Tôi là tiếng người hô trong hoang địa.
   

 • Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.
   

Noi gương Gio-an: chúng ta phải khiêm nhường trước những lời khen ngợi của người khác và trước một vài thành công nào đó để tránh lòng tự mãn, óc tự kiêu và thái độ kẻ cả. Đồng thời phải dựa vào những thành công đó để hướng về Chúa với lòng cảm tạ tri ân và nỗ lực thêm nữa để làm vinh danh Chúa.

- Gio-an đã khiêm nhường dựa vào những câu hỏi của phái đoàn phỏng vấn để làm chứng cho Chúa khi ông so sánh ông với Chúa:

 

 • Tôi chỉ là người dọn đường cho Chúa.
   

 • Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.
   

Noi gương Gio-an, chúng ta phải biết tự hủy mình đi trước mặt Chúa để làn chú7ng cho Chúa là Đấng cao cả, quyền uy và thánh thiện khi chúng ta có tâm tình rằng:

Lạy Chúa Giê-su là Thiên Chúa, con chỉ là một thụ tạo đầy giới hạn.

Lạy Chúa Giê-su là Đấng Chí Thánh, con chỉ là một tội nhân.

Lạy Chúa Giê-su là Đấng quyền năng, con chỉ là con người yếu đuối cần nương tựa vào Chúa.

Trong tâm tình và bầu khí của tuần Bát Nhật mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta hãy đến trước hang đá để thờ lạy Chúa với tâm tình khiêm nhường để kính mến Chúa, và khơi dậy lòng nhiệt thành làm chứng nhân cho Chúa.


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn