Clock-Time

Chú giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Các thủ lãnh kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và biết hai ông là kẻ thất học và dốt nát, nên lấy làm lạ...

THỨ 7 – TUẦN 1 - PHỤC SINH

Mc 16, 9-15

Noel Quession - Chú Giải


Bài đọc I : Cv 4,13-21
 

Các thủ lãnh kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và biết hai ông là kẻ thất học và dốt nát, nên lấy làm lạ.
 

Mới chỉ ba năm qua, Phêrô và Gioan đã ngồi vá lưới bên bờ hồ để hành nghề đánh cá của họ. Thực sự họ "thất học". Nhưng họ đã ba năm sống thân mật với Chúa Giêsu, và nhất là đã thấy Đức Kitô ra khỏi mồ.
 

Đức tin, sự tiếp xúc hàng ngày với lời Chúa có thể trao ban một giá trị, một sự kiên quyết cho những người khiêm tốn nhất.
 

Lạy Chúa, xin giúp mọi người đã được rửa tội đạt được "sự kiện quyết" này.
 

Mới ba tháng, ông Phêrô này đã lẫn tránh những câu hỏi kín đáo của một đầy tớ gái, trong sân thượng tế, vì sợ xác quyết đức tin. Nay, ông làm cho chính vị thượng tế này phải ngạc nhiên về sự gan dạ tông đồ của ông. Điều gì đã diễn ra giữa hai sự kiện này ? ông đã lãnh nhận Thánh Thần. Lễ ngũ tuần đã diễn ra. Chính sức mạnh của Thiên Chúa ở trong Phêrô con người đáng thương, chính trí năng Thiên Chúa ở trong sự ít học của Phêrô.
 

Họ còn biết rằng hai ông đã ở cùng Đức Giêsu.
 

Lạy Chúa, con không thể không nghĩ tới đấng kế vị Thánh Phêrô, tới Đức Thánh Cha đang phải "nói" trước tòa án của toàn thế giới và không chỉ trước tòa án ở Giêrusalem. Xin hãy ban sức mạnh và ánh sáng Chúa cho Đấng kế vị thánh Phêrô.
 

Đó là một đinh nghĩa về các Tông đồ "những người đã tiếp xúc với Chúa Giêsu ". Đầy cũng phải là định nghĩa về mọi Kitô hữu. "Những người đã ở cùng Chúa Giêsu".
 

Chính điều đó đã biến đổi họ.
 

Lạy Chúa, xin ở với con hôm nay.
 

"Chúa ở cùng anh chị em - và ở cùng Cha".
 

Lời Chúa cốt yếu không hề bị lập lại quá nhiều. Chớ gì con biết nói lên cách chân thực trong thánh lễ.
 

Lạy Chúa, người ta có nhận ra con, như một người ở cùng Chúa không ? Do đâu người ta nhận ra điều đó ? Do việc loan báo sự sống lại. Bởi sự sống phát xuất từ một sinh vật. Bởi tình yêu phát xuất từ một Người.
 

Chúng ta phải làm gì đối với những người này? Để sự việc không còn loan truyền-trong dân nữa.
 

Hoàn cảnh của Giáo Hữu sơ khai không hề được "dễ dàng". Việc mở rộng đức tin không được thực hiện mà không cực khổ. Công vụ các Tông đồ là một tường thuật dài những nổ lực và tử đạo.
 

Các ông hãy xét coi : "Nghe các ông hơn nghe Chúa có phải lẽ không ? Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những đều mắt thấy tai nghe".
 

Người ta hiểu các ngài phần nào. Làm sao giữ riêng cho mình những việc này được ? Làm sao câm lặng khi người ta đã thấy những việc này ?
 

Làm sao người ta có thể sống đời Kitô hữu cá nhân, mỗi người cho riêng mình được ?
 

Làm sao người ta có thể là Kitô hữu mà không phải là tông đồ không -phải là nhân chứng ?
 

Nhưng để được thế, phải có kinh nghiệm, chứng thực rằng Thiên Chúa là Tin Mừng cho loài người.
 

BÀI TIN MỪNG : Mc 16,9-15
 

Hôm nay chúng ta đọc đoạn kết thúc Tin Mừng theo thánh Maccô. . . có lẽ đã được một bàn tay khác viết thêm vào để bổ sung cho Tin Mừng. Đoạn này trình bày một thứ đúc kết toàn bộ những cuộc hiện ra, đã được ba Tin mừng khác thuật lại, mà ta đã đọc suốt tuần này.
 

Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỉ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.
 

Tác giả muốn nhấn mạnh, người "đàn bà tội lỗi " đã trở thành kẻ được sủng ái.
 

Tại nhà ông Simon biệt phái, Đức Giêsu đã để ông đoán nhận ra : "kẻ được tha thứ ít, thì yêu mến ít".
 

Như' thế, tội lỗi có thể trở nên khởi điểm cho một cuộc mạo hiểm thiêng liêng cao cả.
 

Phụng vụ trong đêm Phục sinh, khi bàn đến tội của A-đam đã hát lên : "Oi tội hồng phúc, vì đã mang đến cho chúng ta một Đấng cứu độ cao sang như thế". Điều đó cũng có thể đúng thật đối với tội lỗi chúng ta.
 

Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.
 

Tác giả nhấn mạnh về thái độ cứng tin của Nhóm Mười Một. Đó là một sự nhấn mạnh ta không khi nào hết tìm hiểu. Nhóm tông đồ có 12 người. Họ đã bỏ Thầy. Họ đã chối Thầy. Một người trong Nhóm đã phản nộp Thầy, rồi tự treo cổ. Sau cái chết của Thầy, họ đều chưng hửng và buồn bã trở về quê nhà.
 

Một thời gian sau đó, người ta lại nhận thấy họ họp thành một cộng đoàn nhiệt tình, dạn dĩ loan truyền tại Giêrusalem và ngay cả trước công nghị đã kết án Người, rằng Đức Giêsu đang sống động.
 

Vì họ đã không phóng đại câu chuyện. Hẳn phải có một điều gì khác thường đã xảy ra.
 

Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê Họ trở về báo tin cho các ông khác, những các ông ấy cũng không tin.
 

Rõ ràng họ rất cứng đầu ?
 

Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại.
 

Đó là sự nghi ngờ thật quí giá, nhờ đó chúng ta thêm xác tín mạnh mẽ hơn.
 

Chúng ta không liên hệ với những người ngây ngô hay những kẻ cuồng tín... mà là những con người cụ thể, đầu óc cứng cỏi.
 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con, trong khi đang tìm hiểu và nghi ngờ, luôn giữ được tư thế sẵn sàng, một thái độ cởi mở.
 

Các thánh sử vẫn chưa thỏa mãn hết tính ham thích biết của chúng ta, khi ta nêu cho họ những câu hỏi tính chất tò mò : công cuộc Phục sinh được thực hiện ra sao ? Thi thể của Chúa ở trong tình trạng như thế nào ? một thân xác phục sinh là gì ?
 

Họ chỉ nói lại với chúng ta "những gì họ đã chứng kiến". Các tông đồ là những, con người khiêm tốn biết bao ! Họ mới chỉ giúp ta đọc qua sự kiện đã xảy ra, nhưng đó là biến cố bó buộc họ phải thay đổi ý kiến . . . Họ nhận ra Chúa với thái độ khiêm tốn.
 

Rồi người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho tất cả loài người".
 

Đó lậ lệnh truyền sai đi thi hành sứ vụ. Cần phải tin vào những điệu kỳ điệu của Thiên Chúa, khi chờ đợi được nhìn thấy chúng cách tận tường nhất vào ngày cuối cùng.

 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 

Mc 16, 9-15
 

Chúa Giêsu Phục Sinh sai các Tông Đồ đi rao giảng

 

HOÀN CẢNH:
 

Đoạn kết Tin Mừng thánh Mác-cô (16,9-20) gồm ba phần:
 

- Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra cho Maria Mác-đa-la, cho hai môn đệ ở Em-mau và Nhóm Mười Một (16,9-14)
 

- Đức Giêsu Phục Sinh sai các Tông Đồ đi rao giảng và hứa cho các ông được làm dấu lạ (16,15-18)
 

- Đức Giêsu Phục Sinh lên trời, còn các Tông Đồ thì chăm lo rao giảng (16,19-20)
 

Ý CHÍNH:
 

Đoạn Tin Mừng hôm nay ghi lại những lần chúa Phục Sinh hiện ra và sai các Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng.
 

TÌM HIỂU:
 

9-13 "Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng …":
 

Những câu này ghi lại các lần Chúa hiện ra với bà Mác-đa-la và hai môn đệ đi Em-mau. Những người được Chúa hiện ra đều đi báo cho các Tông Đồ. Nhưng các ông vẫn không tin.
 

14 "Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa":
 

- Chúa Giêsu Phục Sinh tỏ mình cho các Tông Đồ, là những người thân tín và là những người được trao sứ mệnh của Người. "Sau cùng', nghĩa là sau tất cả những người khác mà Chúa đã hiện ra cho biết về việc Người phục sinh.
 

- Trước khi trao sứ mệnh rao giảng Tin Mừng Chúa trách các Tông Đồ cứng lòng vì đã không tin những phụ nữ và hai môn để ở Em-mau nói cho biết Người đã sống lại.
 

15 "Người nói với các ông …":
 

- "Anh em hãy đi …": Đây là một lệnh truyền, và lệnh truyền này được ban bố sau khi Chúa phục sinh. Chứng tỏ lệnh truyền giáo phát xuất từ việc Chúa Phục Sinh, và Chúa Phục Sinh là đích điểm của việc rao giảng Tin Mừng.
 

- " …khắp tứ phương thiên hạ": diển tả chiều rộng là khắp mọi nơi, chiều dài là mọi lúc, chiều sâu là mọi người.
 

- "… loan báo Tin Mừng": nội dung loan báo là chuẩn bị cho người ta đón nhận Tin Mừng, là Tin đem lại ơn cứu độ.
 

- "… vũ trụ vạn vật": đối tượng rao giảng là con người và vũ trụ vạn vật. Thánh hoá giữa đời: bằng phương tiện đời để thánh hoá đời.
 

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:
 

1. Nhìn vào Chúa Giêsu Phục Sinh:
 

- Chúa hiện ra với bà Maria Mác-đa-la vì bà đã gắn bó với Chúa và Người còn trao cho bà nhiệm vụ loan báo tin Chúa sống lại cho các Tông Đồ.
 

Lòng mến Chúa đích thực là điều kiện để được Chúa tín nhiệm và được tham dự vào sứ vụ cứu độ của Người.
 

- Chúa tỏ mình cho hai môn đệ đi Em-mau, đang lúc họ buồn sầu, thất vọng.
 

Chúa vẫn quan tâm đến từng người để củng cố và nâng đỡ. Vì thế trong lúc gặp thất bại, đau khổ, sợ hãi vì bất lực của mình, cần phải giục lòng tin vào tình thương và sự quan phòng của Chúa, để được nâng đỡ, an ủi và khích lệ.
 

- Chúa tỏ mình cho mười một Tông Đồ để củng cố đức tin và trao sứ mệnh.
 

Sau khi đã được chuẩn bị để dọn lòng, các ông đã tin nhận sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nhờ đó, Chúa đã trao sứ mệnh rao giảng Tin Mừng.
 

Muốn rao giảng về Chúa, cần phải hiểu và xác tín về Chúa. Muốn vậy, phải có thời gian chuẩn bị, là được huấn luyện để làm tông đồ cho chúa. Như chủng viện, là nơi đào tạo các linh mục; như các lớp giáo lý và phần phụng vụ Lời Chúa trong mỗi thánh lễ là dịp đào tạo giáo dân làm tông đồ cho Chúa.
 

2. Nhìn vào các nhân vật được Chúa hiện ra:
 

Maria Mác-đa-la:
 

Xét theo hoàn cảnh xã hội, Mác-đa-la là phụ nữ, không được trọng dụng. Xèt theo khả năng, thì tầm thường. Nhưng bà có lòng mến Chúa, đi theo Người sau khi được Người trừ bảy qủy, gắn bó với Người trên thập giá và theo sát Người lúc chôn trong mộ … Chúa tín nhiệm và thưởng công cho bà bằng cách tỏ mình ra cho bà trước mọi người: Chúa yêu thương và trọng dụng những ai có lòng mến Chúa thực tình.
 

Bà vâng lệnh lời sứ thần và lời Chúa bào: đi loan báo tin cho các Tông đồ. Được ơn Chúa soi sáng, chúng ta cần trình bày với các đấng bản quyền trong Giáo Hội để được chứng thực.
 

3. Nhìn vào hai môn đệ đi Em-mau:
 

Trong lúc thất vọng, buồn sầu được Chúa hiện đến và tỏ mình ra bằng Thánh Kinh và qua việc bẻ bánh. Trong cuộc sống trần gian, khi gặp tăm tối, chúng ta phải chạy đến bàn tiệc Lời Chúa và Mình Chúa để được soi sáng, hướng dẫn và bồi bổ sức sống thiêng liêng.
 

Hai môn đệ trở về, gặp các Tông Đồ ở nhà tiệc ly và kể lại việc Chúa hiện ra trong phấn khởi và vui mừng. Khi chia sẻ Lời Chúa, kinh nghiệm sống Lời Chúa là cơ hội để chúng ta loan báo về Chúa và hoạt động của Chúa cho tha nhân.
 

4. Nhìn vào mười một Tông Đồ:
 

Việc các ngài có vẻ cứng lòng tin khi nghĩ các phụ nữ và hai môn đệ báo tin Chúa Giêsu phục sinh, là dấu chỉ cho thấy các Tông Đồ là những người chín chắn, không nhẹ dạ cả tin trong việc nhận Chúa Giêsu Phụa Sinh . Điều này giúp củng cố niềm tin của chúng ta đối với Hội Thánh.
 

Nhóm Mười Một, khi đã xác tín vào Chúa Phục Sinh, đã đón nhận những lệnh truyền của Chúa cách nhiệt tình. Chúng ta càng suy niệm, học hỏi và khám phá Chúa, chúng ta càng xác tín để rao giảng Tin Mừng cho người khác.
 

Chúa trách các Tông Đồ cứng lòng tin để các ngài biết sống khiêm nhường và phải có lòng trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Như vậy mới có thể hoàn thành sứ mạng Chúa trao phó.