Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 20: 20-28: Thánh Gia-cô-bê thuộc giới thợ thuyền làm nghề chài lưới vất vả; đàng khác lại có tham vọng đi ngược lại với vai trò và tinh thần của người Tông Đồ, nhưng Chúa Giê-su vẫn gọi và chọn ông đi theo Chúa...

 CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 7 – TUẦN 16 - THƯỜNG NIÊN A

 

NGÀY 24/07/2020
 Tin mừng Mt 20: 20-28


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 

Ai làm lớn phải phục vụ.

1. Thân thế của Gia-cô-bê:
 

Gia-cô-bê là con của ông Dê-bê-đê và Bà Sa-Lô-Mê, anh của Gioan Tông Đồ; sống nghề chài lưới ở biển Ghê-nê-da-rét, bạn chài lưới với Phêrô Và Anrê. Tin-Mừng thường nhắc đến hai anh em Gia-cô-bê và Gioan Tông Đồ. Vì thấy hai anh em có tính nóng nảy nên Chúa Giê-su đã gọi họ là "Con của thiên lôi" (Mc 3,17).

Gia-cô-bê thuộc nhóm mấy môn đệ tâm giao của Chúa Giê-su ( Phêrô và Gioan), ngài được chứng kiến:

 

  • Chúa cho con gái ông giarô sống lại.

  • Sự hiển dung của Chúa ở đồi Ta-bo.

  • Lúc Chúa Giê-su cầu nguyện ở vường cây dầu.

Gia-cô-bê là người đầu tiên trong nhóm Mười Hai đã lấy máu đào làm chứng cho Chúa Giê-su: vua Hêrôđê An-ti-pa đã ra lệnh chặt đầu ngài vào năm 44 (Cv 12,2; Mt 20,22-23). Như thế ứng nghiệm lời Chúa tiên báo cho ông: "ông đã thông chia chén của Chúa".


2. Gia-cô-bê, vị Tông Đồ cao vọng ( Mt 20,20):


Gia-cô-bê được Chúa gọi là "con của thiên lôi", điều này cho thấy rằng ông là con người nóng nảy và cuồng nhiệt đến thế nào. Quả vậy, phản ứng của ông đối với dân thành Samari đã giải thích điều đó: "thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống mà tiêu diệt chúng không?" ( Lc 9,54).

Cao vọng của Gia-cô-bê còn thể hiện qua sự việc bà Salômê, là mẹ của ông, đã thỉnh cầu Chúa Giê-su cho ông Gia-cô-bê và Gioan rằng: "xin ngài truyền lệnh cho các con tôi đây được ngồi một đứa bên tả và một đứa bên hữu Ngài trong Nước của Ngài" (Mt 20,21).

Cao vọng của người mẹ truyền sang cho người con như vậy, nhưng Chúa vẫn chọn ông và tín nhiệm ông, vì người hoán cải ông. Chúa hoán cải các môn đệ:

Bằng đời sống gương mẫu của ngài: Chúa Giê-su rửa chân cho các Tông Đồ và người bảo các Tông Đồ hãy rửa chân cho nhau, vì "ai muốn làm lớn trong anh em, thì hãy hầu hạ anh em" ( Mt 20,27).

Bằng cái chết của người: "con người đến để thí mạng sống mình hầu làm giá chuộc cho nhiều người" ( Mt 20,28). Các Tông Đồ đã lần lượt chịu tử đạo để theo gương Chúa.


3. Nhận thức và áp dụng:
 

Thánh Gia-cô-bê thuộc giới thợ thuyền làm nghề chài lưới vất vả; đàng khác lại có tham vọng đi ngược lại với vai trò và tinh thần của người Tông Đồ, nhưng Chúa Giê-su vẫn gọi và chọn ông đi theo Chúa và làm Tông Đồ cho Chúa. điều này chứng tỏ ơn thánh của Chúa Kitô quả là sức mạnh làm biến đổi tâm hồn và cuộc sống của Gia-cô-bê đến độ ông đã hiến mình trọn vẹn cho Chúa.

Noi gương thánh Gia-cô-bê: người Tông Đồ không nên tự ti mặc cảm về những hèn lém của mình, nhưng tin tưởng vào tình thương và sức mạnh của ơn Chúa để hiến thân trọn vẹn cho Chúa.

Đi theo Chúa Gia-cô-bê vẫn còn có những tham vọng phàm nhân , song nhờ sự giáo huấn của Chúa và nhất là gương sống của Chúa đã khiến ông từ bỏ mọi sự và từ bỏ chính bản thân mình để hiến mình cho Chúa cách trọn vẹn.

Người Tông Đồ cần lắng nghe lời Chúa để đón nhận những giáo huấn của Chúa; đồng thời phải biết chiêm ngắm gương sống của Chúa để noi gương bắt chước sống trọn vẹn cho Chúa.

Gia-cô-bê được dành riêng trong nhóm những người thân cận của Chúa để chứng kiến những sự việc cần thiết cho sứ mạng làm chứng nhân trong vai trò người Tông Đồ.

Những ai được mời gọi sống đời thánh hiến, cũng được tuyển chọn riêng trong thời gian tu luyện để tìm gặp Chúa, đến với Chúa, ở lại với Chúa và để được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, hầu có thể chu toàn sứ mạng Tông Đồ của mình./.

Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn