Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên B

Tin mừng Ga 19: 25-27: Bài tin mừng này ghi lại cảnh Đức Giêsu chịu chết trên thánh giá có các chứng nhân đứng gần:" có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria Madalena… và môn đệ Chúa yêu đứng bên cạnh"...
 


THỨ 7 – TUẦN 23 - THƯỜNG NIÊN B
 

NGÀY 15/09/2018
 Tin mừng Ga 19: 25-27


Giáo Phận Nha Trang - Chú Giải

 
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

LỊCH SỬ NGÀY LỄ:

Lễ Đức Mẹ sầu bi cũng là lễ kính nhớ bảy sự thương khó Đức Trinh Nữ Maria

" Ngày 25 tháng 10 năm 1495 đức Alexandre VI chấp thuận hội Đức Mẹ sầu bi đã được thành lập tại Bỉ năm 1490. Những cuối niên giám của hội chứng tỏ việc tôn sùng bảy sự thương khó Đức Mẹ đã được phổ biến rộng rãi.

Lễ kính nhớ Đức Mẹ sầu bi được cử hành vào ngày thứ sáu trước Chúa Nhật thương khó. Tuy nhiên, lòng sùng kính này còn có trước cả những cử hành trọng thể bên ngoài nửa. Tại Florence năm 1233, đã xuất hiện dòng tôi tớ Đức Bà đặc biệt tôn sùng việc tử đạo của Ngài. Đến năm 1688 dòng này được đặc ân mừng lễ thứ hai kính nhớ Đức Mẹ sầu bi. Ngày 18 tháng 9 năm 1814 lễ này được Đức Piô VII cho mừng trong cả hội thánh " (xem theo vết chân Ngài tháng 7, 8, 9 trang 124)

Bảy sự thương khó Đức Mẹ được liệt kê theo bản văn phụng vụ như sau:

Lời tiên báo của ông Simêon (Lc 2,34-35)

Trốn sang Aicập (Mt 2,13-15)

Ba ngaỳ đi tìm Chúa nơi đền thờ (Lc 2,41-52)

Chúa Giêsu vác thập giá Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá.

Táng xác Chúa Giêsu trong mồ.

Ý NGHĨA CỦA NGÀY LỄ:

"Mừng bảy sự thương khó Đức Mẹ ngay ngày lễ suy tôn thánh giá Chúa, thì như "tiếng vọng của cuộc khổ nạn Chúa trong lòng Đức Mẹ" (E Mâle). Đứng dưới thập giá, Đức Maria chịu đau khổ dữ dằng với con độc nhất của Mẹ, hợp lòng Mẹ với hiến tế của Con, mà lấy tình thương thuận dâng của lễ sinh ra bởi xác thể Mẹ làm hiến tế" (công đồng Vat II).

Chính vì sự hiệp thông mật thiết vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà Đức Maria đã được đặc cách tham dự vào cuộc Phục Sinh vinh hiển của Chúa. Nếu như Đức Mẹ đã được lên trời cả hồn lẫn xác do tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa thì thật hợp lý khi nhấn mạnh rằng: "đức Maria càng làm Mẹ hơn nữa khi đứng dưới chân thánh giá, chính đó mà lòng Mẹ "bị đâm thâu như bởi một lưỡi gươm " (Lc 2,34-35).

Khi nhìn thấy những thống khổ của Chúa Giêsu ở dưới chân thánh giá mà vai trò làm Mẹ của Đức Maria mở rộng tới mọi phần tử trong thân thể Chúa Kitô là Hội Thánh. Trong cuộc tử nạn của Mẹ cũng như nơi Mẹ được vô nhiễm nguyên tội và được lên trời cả hồn lẫn xác, Đức Maria nên hình ảnh của Hội Thánh. Trong Hội Thánh đang đau khổ suốt mọi thời đại và ở khắp nơi, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục. Song nếu Hội Thánh chấp thuận liên kết với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô thì Hội Thánh cũng được mời đến vác thánh giá của Chúa. Vì "vinh quang của Chúa tỏ hiện thì niềm vui của họ sẽ vô hạn " (xem hạnh thánh mỗi ngày trang 132).

PHỤNG VỤ LỜI CHUÁ:

A, Bài đọc 1:thư Do Thái 5,7-9

Trong bài này thánh Phaolô trình bày Chúa Giêsu đã mặc lấy cho mình thân phận con người và đón nhận những đau khổ của con người bằng cách tự hiến tế trở thành lễ vật cứu độ muôn người

Qua lời giáo huấn của thánh Phaolô tronh thư Do Thái này, chúng ta cảm nghiệm rằng:

Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận con người để chúng ta được trở nên đồng số phân với người trong chương trình cứu độ của Chúa

Chúa Giêsu đã dùng cái chết trên thập giá để vâng phục thánh ý Chúa Cha. Vì vậy chúng ta cũng có thể dùng những hy sinh, hãm mình, khổ chế trong cuộc sống để chứng thực cho làng trung thành của chúng ta đối với Chúa

B. Bài Tin mừng:Ga 19,25-27

Bài tin mừng này ghi lại cảnh Đức Giêsu chịu chết trên thánh giá có các chứng nhân đứng gần:" có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria Madalena… và môn đệ Chúa yêu đứng bên cạnh"

Đặt bài tin mừng này vào thánh lễ mừng bảy sự thương khó Đức mẹ, phụng vụ muốn chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa để cảm nhận về ý nghĩa và giá trị những đau khổ của Đức Mẹ

Dưới chân thánh giá, chúng ta thấy Đức mẹ là người gắn bó với Chúa, Đức Mẹ cùng chia những đau khổ của con mình. Sự hiện diện của Đức Maria dưới chân thánh giá đối với Chúa Giêsu một mặt là đau khổ, mặt khác là yên ủi. Mỗi lần chúng ta đón nhận đau khổ vì lòng mến Chúa, là một lần chúng ta chia sẻ đau khổ với Chúa Giêsu trên thánh giá

Dưới chân thánh giá Đức Maria đầy đau khổ đã trở nên người Mẹ của Hội Thánh được sinh ra từ cạnh sườn Chúa Kitô. Chúng ta càng liên kết với Chúa Giêsu trên thánh giá bằng những đau khổ của cuộc sống. Chúng ta càng xứng đáng làm con Mẹ và cùng với con Mẹ được hưởng vinh quang với Chúa Giêsu Phục sinh

Cùng với Hội Thánh trần thế mừng kính Đức Mẹ sầu bi, chúng ta chiêm ngưỡng mọi đau khổ của Mẹ như đồng khổ với Chúa Giêsu, để cùng biết hiệp nhất mọi đau khổ của cuộc đời chúng ta với cuộc khổ nạn hồng phúc của Chúa.
 

Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn