Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

Tin Mừng Ga 14: 6-14:   Hôm nay chúng ta mừng kính thánh Gia-cô-bê con ông An-phê, tức là Gia-cô-bê hậu. Tiền và Hậu chỉ là sự phân biệt, chứ không nói lên một đặc tính gì quan trọng.

CHÚ GIẢI TIN MỪNG 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Ngày 03-5-2021


LỄ THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ 

Ga 14,6-14

Xem lại thứ bảy tuần 4 TN.


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 

Ga 14,6-14

LỄ THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ

THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ.

Xem lại thứ bảy tuần 4 TN.


I. Nhìn vào Thánh Gia-cô-bê và Phi-líp-phê Tông Đồ

1. Thánh Gia-cô-bê và thánh Phi-líp-phê xuất thân từ Bét-sai-đa, cùng quê với Thánh Phê-rô và An-rê thuộc nhóm môn đệ của Gio-an Tiền Sứ, và trở thành những môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su ( Ga 1,43-44)

- Trong tin mừng có hai ông Gia-cô-bê: "Gia-cô-bê tiền, con ông Dê-bê-đê" và "Gia-cô-bê Hậu, con ông An-phê" (Mc 3,18). Hôm nay chúng ta mừng kính thánh Gia-cô-bê con ông An-phê, tức là Gia-cô-bê hậu. Tiền và Hậu chỉ là sự phân biệt, chứ không nói lên một đặc tính gì quan trọng.

- Thánh Phi-lip-phê là người môi giới để đưa mấy người hy lạp xin được gặp Chúa Giêsu (Ga 12,20-22). Nhưng sự kiện nổi bật nhất là khi ăn tiệc ly, Phi-lip-phê đã xin Chúa Giêsu : "Lạy Thầy, xin Thầy chỉ cho chúng con thấy Chúa Cha và thế là đủ cho chúng con rồi". Chúa Giêsu trả lời rằng : "Này Phi-lip-phê, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha"(Ga 14,6-14). Cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và thánh Phi-lip-phê nay đã trở thành tâm điểm của lời Hội Thánh cầu nguyện hôm nay.

2. Gia-cô-bê là vị tông đồ vô danh :

- Trường hợp Gia-cô-bê hâụ là trường hợp không may : Ta chỉ biết rằng tên ông là Gia-cô-bê, cha ông là An-phê, mẹ ông là một người theo Chúa Giêsu, ông là một Tông đồ. Thế thôi! Tên của ông không xuất hiện một nơi nào khác trong Tin Mừng, ngoại trừ bản danh sách các tông đồ.

- Gia-cô-bê Tiền, anh của Gioan, ta biết được ít nhiều, nhưng Gia-cô-bê Hậu thì không có gì cả. Ông không hỏi Chúa Giêsu một câu nào. Không có một chữ nào nói cề ông Gia-cô-bê Hậu là người lu mờ nhất. Ông mất hút trong bóng tối, không ai biết tới một tông đồ vô danh. Nhưng dù sao ông cũng là một Tông Đồng và đó là điều ta biết về ông và có thể nói về ông.

- Gia-cô-bê Hậu là thánh bổn mạng cùa những người không ai biết tới, của hàng triệu người vô danh đã theo đường Chúa dạy và tin theo Chúa Kitô. Ngoaài 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, còn có hàng ngàn người cũng chịu tử đạo tại Việt nam, nhưng vô danh vì chưa có ai biết tới.

- Gia-cô-bê Hậu, vô danh, nhưng được Chúa chọn làm tông đồ, được sánh bước với Nguời và được thấy những việc Chúa làm…"Ta bảo thật các con, nhiều tiên tri và vua chúa mong muốn thấy những điều các con thấy mà không được thấy" (Lc 10,23-24).

Gia-cô-bê được chọn để thấy, để nghe, để đi và để làm chứng.

Mỗi người chúng ta cũng được Chúa chọn qua Bí tích rửa tội, nhất là qua đời thánh hiến và vì vậy chúng ta được diễm phúc :

+ Thấy những việc Chúa làm trong cuộc đời mình, trong xã hội, trong Hội Thánh và trong mọi biến cố…

+ Nghe những lời Chúa nói qua Tin Mừng và qua Hội Thánh.

+ Ra đi : Có nghĩa là vai trò làm tông đồ và truyền giáo.

+ Làm chứng bằng đời sống gương mẫu về công bình và bác ái, về niềm tin, lòng cậy và tình mến Chúa.

Lạy thánh Phi-li-phê và Gia-cô-bê tông đồ, xin cầu nguyện giúp cho chúng con được trở thành những tông đồ tuy vô danh nhưng hữu thực trong mọi việc xây dựng Nước Chúa ở trần gian này.

3. Phi-lip-phê và vị tông đồ thực tiễn (Ga 14,9):

- Khi giới thiệu về Chúa Giêsui cho người bạn là Na-tha-na-en, Phi-lip-phê đã nói : "Hãy đến mà xem" (Ga 1,46).Con đường ông đi và cũng là con đường dẫn dắt người ta, là con đường thực nghiệm

- Khi trả lời cho Chúa Giêsu về số bánh cho dân chúng ăn, Phi-lip-phê nói : Thưa có mua đến hai trăm đồng bạc cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút"(Ga 6,7).

- Khi Chúa Giêsu giới thiệu về Chúa Cha thì Phi-lip-phê thưa với Chúa Giêsu rằng : " Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con biết Chúa Cha, nhu thế là chúng con mãn nguyện "(Ga 14,8). Chúa Giêsu trả lời : "…Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha."(Ga 14,9)

- Chúa Giêsu đã đích thân đến gặp Phi-lip-phê (Ga 1,43-44), Và sau khi Phi-lip-phê đã tìm hiểu và đặt những câu hỏi chính đáng, và được Chúa Giêsu trả lời thỏa đáng thì Phi-lip-phê đã bị thuyết phục và đi theo Chúa, ở với Chúa, làm công việc của Chúa là rao giảng Tin ừng và làm chứng cho Chúa.

4. Truyền thống cho rằng: khi làm lễ Cung hiến Đền thờ kính Muời Hai Tông Đồ ở Rô-ma, thì đặt bàn thờ hài cốt của hai thánh Gia-cô-bê và Phi-lip-phê vào ngày 4 tháng 5 năm 565. Đó là lý do khiến cho Hội thánh mừng chung hai Thánh vào một lễ.

HTMV Khóa X - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn