Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên C - Thánh nữ Maria Madalêna

Tin mừng Ga 20: 1-2. 11-18 Người nữ tội nhân này đã được Chúa tha thứ nên tha thiết yêu mến đi theo Chúa. Bà đã nhập nhóm phụ nữ đi theo Chúa Giê-su cùng với mười hai Tông Đồ trên đường rảo qua các làng mạc, phố xá mà rao giảng Tin-Mừng
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN 16 MÙA THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 22/07/2019

THÁNH NỮ MARIA MADALÊNAGa 20,1-2.11-18 // Mt 28,1-8 // Mc 16,1-11 // Lc 28,1-11

Xem lại thứ Bảy Vọng Phục Sinh,

Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh.


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Chúa Giê-su Phục Sinh

Hiện ra với Ma-ri-a Mác-đa-la.

1. Thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la :

- Ma-ri-a người thành Mác-đa-la là người được Chúa trục xuất khỏi bảy quỷ ám (Mc 16,9).

- Người nữ tội nhân này đã được Chúa tha thứ nên tha thiết yêu mến đi theo Chúa. Bà đã nhập nhóm phụ nữ đi theo Chúa Giê-su cùng với mười hai Tông Đồ trên đường rảo qua các làng mạc, phố xá mà rao giảng Tin-Mừng (Lc 8,3).

- Trong Tin-Mừng có nói nhiều về những người mang tên Ma-ri-a, cũng được Chúa chú tâm đặc biệt, ít nhất là có ba người :

Ma-ri-a thành Bê-ta-ni-a, là em của thánh nữ Mát-ta và là chị của La-da-rô, đã xức dầu cho Chúa ở Bê-ta-ni-a (Lc10,38-50; Ga 12,1-8).

Ma-ri-a thành Mác-đa-la, người được Chúa trục xuất bảy quỷ (Mc 16,9).

Và người đàn bà tội lỗi vô danh trong Tin-Mừng của thánh Lu-ca, là người xức dầu cho Chúa Giê-su tại nhà một người biệt phái (Lc 7,36-50). Không nên đồng hóa người phụ nữ này với cô Ma-ri-a em của Mát-ta (Lc 10,39), cũng như với Ma-ri-a Mác-đa-la.

2. Ma-ri-a, người phục vụ âm thầm :

Trong khi các Tông Đồ chạy trốn lúc Chúa Giê-su bị bắt giữ, Maria Mác-đa-la đứng dưới chân thập giá của Chúa (Mc 15,40-41), với Đức Maria, mẹ Chúa Giê-su, cùng với người môn đệ Chúa yêu là Gioan Tông Đồ (Ga 19,25).

Maria Mác-đa-la hiện diện nơi cuộc táng xác Chúa (Mc 15,47).

Vào buổi sáng Phục Sinh, Maria mác-đa-la cùng với mấy người phụ nữ đã đi ra mộ Chúa (Mc 16,1-8).

Chính Maria Mác-đa-la là người đầu tiên được Chúa Phục Sinh hiện ra và sai đi báo tin cho các Tông Đồ Tin-Mừng Chúa Phục Sinh. (Mc 16,9; Ga 20,14-18).

3. Nhận thức và áp dụng:

Maria Mác-đa-la đã được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ, nghĩa là được Chúa yêu thương tha thứ, vì thế bà đã tha thiết yêu mến đi theo Chúa và phục vụ Chúa trong âm thầm, theo Chúa với khả năng và hoàn cảnh của mình.

Noi gương thánh nữ Maria Mác-đa-la, chúng ta cần phải biết cảm nghiệm và nhận ra những dấu chỉ tình thương chăm sóc và quan phòng của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình để tha thiết yêu mến phụng sự Chúa và phục vụ đồng loại trong âm thầm.

Trong khi các Tông Đồ chạy trốn lúc Chúa Giê-su bị bắt , chịu thương khó và tử nạn , Maria Mác-đa-la đã âm thầm đi theo Chúa và đứng dưới chân thập giá Chúa. đó là một cử chỉ dững cảm, biểu lộ tình yêu tha thiết , gắn bó và trung tín với Chúa.

Chúng ta tha thiết yêu mến Chúa không chỉ phải những lúc dễ dàng và may mắn, nhưng cả những lúc khó khăn bị thử thách và đau khổ để làm chứng cho tình yêu sắt son của mình đối với Chúa.

Vào buổi sáng phục sinh, Maria mác-đa-la đã ra mộ mục đích để viếng xác Chúa, chứ đâu bà có ngờ rằng Chúa đã phục sinh.

Qua sự việc này, Maria Mác-đa-lađã ne7u gương cho chúng ta rằng : trong hoàn cảnh xem ra thất bại và thất vọng, bà không thất vọng và không tiêu cực , không buông xuôi, nhưng vẫncan đảm tỏ bày lòng mến Chúa cách âm thầm bằng những việc tầm thường vừa tầm tay và thích hợp với hoàn cảnh.

Maria Mác-đa-la là người đầu tiên được Chúa Phục Sinh hiện ra và sai đi báo cho các Tông Đồ Tin-Mừng Phục Sinh.

Qua sự kiện này, chúng ta nhận ra rằng việc loan báo Tin-Mừng Chúa phục sinh là việc của mọi người chứ không dành riêng cho ai hay cho cấp bậc nào, nhưng cách thế loan báo phải phù hợp với sứ mạng của mỗi người : của linh mục thì khác với tu sĩ, của tu sĩ thì khác với giáo dân.

Mừng lễ thánh Maria Mác-đa-la hôm nay, chúng ta hướng về ngài trong tâm tình cảm phục và ngưỡng mộ.

*Cảm phục vì ba đã yêu mến đi theo Chúa cách trọn vẹn.

*Ngưỡng mộ vì bà là gương mẫu cho bất cứ ai muốn làm Tông Đồ cách âm thầm và phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình.

*Khi gặp thánh giá trong cuộc sống, chúng ta noi gương Maria Mác-đa-la dưới chân thánh giá Chúa để hiệp thông và đền tội./.


HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn