Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên C

Tin mừng Lc 6: 12-19: Bài tin mừng này ghi lại việc Chúa Giêsu đặt mười hai vị tông đồ làm nền tảng xây dựng Hội thánh Chúa, trong đó có thánh Simon nhiệt thành và thánh Giuđa Tađêo mà chúng ta kính nhớ hôm nay...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 2 – TUẦN 30 - THƯỜNG NIÊN C

LỄ KÍNH THÁNH SIMON VÀ GIU ĐA TÔNG ĐỒ

Tin mừng Lc 6: 12-19


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

 

I. THÂN THẾ THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ:


Hai vị thánh này luôn đứng bên nhau trong danh sách mười hai Tông Đồ. Phải phân biệt rõ các ngài không phải là Simon và Giuđa được Mt 13,55 gọi là những "anh em với Chúa".

- Simon, vị Tông Đồ Nhiệt Thành, vì được Mc 3,18 gọi là Simon Nhiệt Thành, và Lc 6,15 gọi là Simon người phái Zêlote vì ông thuộc nhóm cực hữu Zêlote phe phái họat động kháng cự lại cuộc thống trị của người Rôma. Như vậy Simon này khác với Simon Pherô đứng đầu Hội thánh.

Simon mang danh nghĩa là người nhiệt thành, điều này cho thấy rằng ông là một người hăng say, nóng bỏng, đam mê, theo đuổi mục đích dù phải hy sinh.

Chúa Giêsu đã muốn ông cộng tác vào việc xây dựng Nước trời: bằng cách biến đổi ông từ một người nhiệt thành với nước Israel trần thế, thành một vị tông đồ nhiệt thành với Nước Trời.

Truyền thuyết cho rằng Simon đã đi rao giảng tin mừng ở Ai Cập và Batư. Cùng với Giuđa Tađêo chịu tử đạo ở Batư.

Giuđa Tađeô: vị tông đồ trung kiên. Vị này mang tên khác nhau: gọi là Tađeô (Mt 10,3; Mc 3,18) gọi là Giuđa (Lc 6,16; Cv 1,13).

Để phân biệt với Giuđa Itcariô người ta gọi ông là Giuđa Tađêo, và để phân biệt với sự phản bội của Giuđa Itcariô, người ta gọi ông là Giuđa trung kiên, vì ông đã trung kiên với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.

Chính Giuđa Tađêo là vị tông đồ trong cuộc đàm luận sau bữa tiệc ly, đã hỏi Chúa Giêsu: "thưa Thầy, tại sai Thầy tỏ mình ra cho chúng con mà không cho thế gian?"(Ga 14,22) Chúa Giêsu đáp: "ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (Ga 14,23).

II. phụng vụ lời Chúa:

a. bài đọc 1: Ep 2,19-22

Qua bài này, thánh Phaolô nói với những người Kitô hữu xuất thân từ ngọai giáo nhưng ngài cũng nói với những tín hữu xuất thân từ Do Thái giáo: cả hai hạng người này tạo thành một Hội thánh. Tất cả đều dựa trên nền tảng các tông đồ và tiên tri, và tất cả đều dựa trên viên đá góc là chính Đức Kitô.

Hội thánh này là Thân Thể Chúa Kitô, là đền thờ của Chúa; đây không phải là điều đương nhiên nhưng:

Do hồng ân của Chúa Kitô.

Do sự cố gắng của mọi thành phần xây dựng cho sự hiệp nhất.

Và do Chúa thánh Thần là giây tình yêu liên kết muôn người.

Thánh Simon nhiệt thành và thánh Giuđa Tađêo là những người được chính Giêsu mời gọi trực tiếp đóng góp vào việc xây dựng Hội thánh Chúa. chúng ta hướng về các ngài với tâm tình biết ơn, cảm phục và quý mến.

b. bài tin mừng Lc 6,12-19:

Bài tin mừng này ghi lại việc Chúa Giêsu đặt mười hai vị tông đồ làm nền tảng xây dựng Hội thánh Chúa, trong đó có thánh Simon nhiệt thành và thánh Giuđa Tađêo mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Đặt bài tin mừng này vào thánh lễ hôm nay, chúng ta có những cái nhìn cảm phục, biết ơn và ngưỡng mộ thánh Simon nhiệt thành và thánh Giuđa Tađêo.

Chúa chọn Simon nhiệt thành với nước trần thế để biến ông trở thành vị tông đồ nhiệt thành với nước trời. Chúa có thể biến những đức tính tự nhiên với những khả năng tự nhiên của mỗi người chúng ta trở thành những dụng cụ đắc lực trong việc tông đồ truyền giáo, để xây dựng Giáo hội trần thế và làm cho danh Chúa được cả sáng.

Chúa Giêsu chọn mười hai vị tông đồ ở những địa vị, khả năng, phe nhóm khác nhau để xây dựng nước trời.

Simon đảng viên nhóm Zêlote, người muốn đánh đuổi quân Lamã khỏi nước.

Mátthêu người thu thuế, thoải mãi hợp tác với người Lamã.

Simon người ái quốc; còm Mátthêu dưới mắt mọi người là kẻ phản quốc.

Bạn có thể tưởng tượng được hai thái cực này trong một nhóm không? Nhưng đó là Hội thánh. Hội thánh chứa đầy những khác biệt, những chi thể đối nghịch nhau trong một nhiệm thể, như tay mặt với tay trái. Điều này giúp chúng ta biết thông cảm với những thành phần yếu kém và những mâu thuẫn giữa các phần tử trong Hội thánh, để nhờ đó chúng ta biểu lộ được niềm tin vào sự hiện diện và công việc của Chúa ở trong lịch sử Hội thánh ở trần gian.

Chúa gọi Giuđa Tađêo: một người không bỏ cuộc, không phản bội, nhưng vẫn trung kiên bền đỗ với Chúa, để bù lại cho Giuđa Itcariô phản bội nộp Chúa cho kẻ thù.

Noi gương Giuđa Tađêo, bạn hãy trung kiên với ơn nghĩa Chúa để bù lại những kẻ tội lỗi; bạn hãy bền đỗ đến cùng để bù lại những kẻ bỏ cuộc trên bước đường ơn thiên triệu tu sĩ hay linh mục.

Giuđa Tađêo đã bền chí trung kiên và đã sống lời Chúa chỉ dạy: "ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy và Cha Thầy và Thầy đến cư ngụ trong họ" (Ga 14,23).

Điều này giúp chúng ta khám phá ra rằng: yêu mến Chúa bằng cách giữ lời Chúa, là điều kiện giúp cho ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa vì vậy:

Suy gẫm thường xuyên sẽ giúp ta bền đỗ.

Cầu nguyện thường xuyên sẽ giúp ta kiên trì.

Nếu chúng ta không quyết liệt chống lại những phong ba bão táp làm hại đức tin, chúng ta sẽ mất đức tin.

Nếu chúng ta không chuẩn bị để chịu đựng đến cùng, chúng ta sẽ gặp thất bại.

Nếu chúng ta không khát khao yêu Chúa, chúng ta sẽ quên lãng Người.

Bỏ cuộc thì dễ, cái khó là kiên trì tiếp tục "ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy được ơn cứu độ".

Lạy Chúa, xin giúp con kiên gan bền đỗ trong ơn gọi của con.


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn