Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro B

Tin mừng Lc 9: 22-25: Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về con đường cứu thế của Người là con đường tử nạn, phục sinh, đồng thời cũng kêu gọi những ai theo Chúa thì cũng phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

NGÀY 18 THÁNG 02

THỨ NĂM SAU THỨ TƯ LỄ TRO B 

Tin mừng Lc 9: 22-25

Noel Quession - Chú Giải


Bài đọc I: Dnl 30,15-20

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề ra thánh giá như một con đường, một giai đoạn dẫn tới cuộc sống sung mãn. Con Người phải chịu khổ nhiều để vào vinh quang ("cái chết" dẫn tới…"Phục sinh")

Hôm nay, tôi giải bày cho anh em về sự sống và "hạnh phúc về sự chết và bất hạnh..."

Lạy Chúa, con lắng nghe Lời Chúa đã được Môsê công bố. Hôm nay, con lặp lại lời này như là con được nghe trực tiếp từ Chúa.

Chúa tôn trọng sự tự do của con.

Chúa đề ra sự sống và hạnh phúc... hoặc là Chúa để mặc cho sự chết và nỗi bất hạnh của con... Chúa không ép buộc.

Nhưng đã rõ, người ta biết rằng điều Chúa muốn cho chúng con là sự sống và hạnh phúc.

HÔM NAY, con bước vào ngày sống. Chớ gì con đừng để quyết định này đến mai, sự lựa chọn phải là đúng hay không, sự sống và hạnh phúc mà con chọn lựa?

Nếu anh em nghe... Chúa anh em được sống.

Nếu "anh em yêu mến..."

Nếu lòng anh em không quay ề anh em sẽ "chết".

Nếu anh em không nghe…

Lắng nghe Chúa, đó là trọn nỗ lục của tôi trong Mùa chay là chọn lựa sự sống, và hạnh phúc.

Như thế mặc cho vài bộ diện hay vài thói quen Mùa chay không phải trước hết hướng về sự hy sinh... nhưng về "sự sống và hạnh phúc". Đây là thời kỳ sinh động, phát triển nhân linh và Kitô… và không chút gì là thói ưu sầu buồn nản. "Phục sinh" đã ở cuối đường: anh em sẽ sống!

Lạy Chúa, con cũng nghe câu thứ hai, câu đe dọa. Con biết rằng Chúa bắt chúng con phải thận trọng. Con biết rằng Chúa sẽ chú ý tới điều con sẽ chọn lựa. Chúa đòi con quan tâm tới những khước từ của con. "Nếu anh em không nghe lời tôi, anh em sẽ chết". Bên kia, sự trừng phạt bề ngoài đã có một loại hình phạt ghi khắc trong chính sự việc từ chối Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con, xin giúp chúng con đừng bao giờ tự ý xa lìa Chúa. Đó sẽ là hư hỏng.

Tôi đã đề ghị với anh em về sự sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ. Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em đựơc sống.. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em.

Điều Chúa muốn, Chúa thích chúng ta chọn lựa thật rõ rệt. Đó là sự sống

Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa đã thương mạnh mẽ nhắc nhở con những việc này ơn cứu rỗi, giải thoát, cứu chuộc…đó là ý Chúa muốn cho chúng con, sự sống và hạnh phúc. Chúa Giêsu đã đến vì việc đó.

Con phải làm gì để thực hiện ý Chúa?

Nghe lệnh Chúa, liên kết với Chúa, bước theo đường Chúa, yêu mến Chúa.

Phúc cho ai suy ngắm luật Chúa đêm ngày. Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa lá cây không bao giờ tàn úa.

Thánh vịnh 1 chúng ta đọc hôm nay như vậy. Phải đọc lại hết và cầu nguyện. Con người được tạo dựng để sống, đề phòng bị tàn úa, để "sinh hóa trái đúng mùa ". Mùa chay cũng vậy.

Bài Tin Mừng: Lc 9,22-25

Thập giá là con đường dẫn đến sự sống sung mãn, là điều kiện cần thiết để theo Đức Giêsu.

Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị cách kỳ mục, thượng tế, cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại".

Mới bước sang ngày thứ hai của mùa chay, thế mà ta đã được đặt đứng trước sự kiện căn cốt của Mùa chay: Cuộc tiến về dự lễ Vượt qua... bước hành trình đời sống sung mãn... Việc hướng lên tuyệt đỉnh của hoan lạc...

Mục đích. của Thiên Chúa là sự sống, là hạnh phúc…Lễ vượt qua đang ở đầu đường, phía trước…. Tôi tiến bước về Lễ Vượt qua.

Nhưng bước đường hành trình, là thập giá, đau khổ và từ bỏ.

Một mẫu mực, một nguyên tắc một nỗ lực duy nhất của Mùa chay là: bắt chước Đức Giêsu và bước theo con đường Người đã trải qua.

Do đó, việc quan trọng hàng đầu là nguyện ngắm, suy niệm, để thực sự đặt Đức Kitô trước mặt, trong tâm hồn và giữa cuộc sống chúng ta.

Ai muốn theo tôi...

Lạy Chúa, Chúa là người đầu tiên đã bước qua đó.

Con muốn sống 40 ngày Mùa chay, bện cạnh Chúa với Chúa, sống "theo Chúa".

Con muốn đồng hành với Thầy không?

Lạy Chúa, con muốn lắm, xin ban cho con đủ can đảm.

Phải từ bỏ chính mình...

Thật vậy, con dành quá nhiều thời giờ cho "chính con" cho dù con biết rất rõ, hành xử như thế là trái với tình yêu.

Yêu là quên mình….không nghĩ đến bản thân nữa…là hoàn toàn sống cho người khác.

Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, để yêu thương ta, Người đã từ bỏ chính mình. "Không có tình yêu nào lớn lao hơn là hiến ban mạng sống mình cho người mình yêu thương". "Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã làm cho mình hóa ra không" (Pl 2,6-7).

Đức Giêsu là con người đã bỏ chính mình cách hoàn toàn, dứt khoát và triệt để …hướng tới người khác.

Đức Giêsu hướng về Cha…

Đức Giêsu hướng tới anh em Ngài…

Hãy vác thập giá mình hằng ngày…

Yêu, đó là vừa khổ chế... vừa tỏ ra tươi vui phấn khởi. Đó là điều nghịch lý của thập giá.

Sống theo Tin mừng, không phải là mốt nếp sống đầy hương hoa: đó là một đời sống đòi hỏi can trường, nghị lực khí phách, khổ hạnh.

Và theo tôi.

Lạy Chúa, Chúa đã bước đi trước! Chúa là người đầu tiên đã từ bỏ chính mình vì con.

Không phải là trò đùa mà cha đã yêu con.

Con biết điều đó phần con, đối lại, con có thể làm được gì?

Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà mất mạng thiệt thân, thì nào có lợi gì?

Do đó, sự hy sinh tự nó không có giá trị. Từ bỏ mình không phải là để vui chơi. Sự từ bỏ là tiêu cực. Nó mang tính tích cực là vì mục đích: để "cứu mạng sống mình"…

con người chỉ phát triển khi tự hiến mình, từ bỏ chính mình. Mà mục đích của con người là triển nở.


 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Xem lại CN 22 TN A, thứ sáu tuần 18 TN

Chúa Giêsu loan báo

cuộc thương khó lần thứ nhất

và điều kiện phải có để theo Người.HOÀN CẢNH:

Phêrô vừa thay măt anh em tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Con Thiên Chúa (Mt 9, 18-21), thì Đức Giêsu bắt đầu loan báo cho các môn đệ về con đường cứu thế của Người, là con đường tử nạn và phục sinh, đồng thời Người cũng loan báo về điều kiện phải có để theo Người.

Ý CHÍNH:

Bái Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về con đường cứu thế của Người là con đường tử nạn, phục sinh, đồng thời cũng kêu gọi những ai theo Chúa thì cũng phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo.

TÌM HIỂU:

22 "Người bảo rằng …":

Đức Giêsu loan báo lần thứ nhất về sự thương khó: đó là việc Người sẽ bị hành hình, bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Chúa đã giữ kín điều này với các Tông đồ, vì các ông còn yếu đức tin. Nay đã được biết rõ "Thầy là Con Thiên Chúa", các ông có thể nhận và làm quen với ý tưởng "Chúa Cứu Thế bị đau khổ".

Ba hạng người: kỳ mục, thượng tế và kinh sư là thành phần của Thượng hội đồng sẽ kết án Đức Giêsu sau này.

23 "Rồi Đức Giêsu nói với mọi người…"

Ai muốn theo tôi: Một lời mời gọi, con người tự do đáp trả. Một khi đáp trả thì phải thực thi những điều kiện sau đây:

- Phải từ bỏ chính mình:

Từ bỏ khỏi mình những ràng buộc của tạo vật, cũng như của con người làm ngăn cản ta với Chúa.

Từ bỏ chính mình khỏi mọi thói hư tật xấu.

- Vác thập giá mình hằng ngày:

+ Thập giá đây là những đau khổ phải chịu và sẵn sàng chịu do bản thân, tha nhân, hoàn cảnh, … do ma qủy gây ra và có khi do Thiên Chúa vì yêu thương, muốn thanh luyện chúng ta.

+ Vác ở đây là đón nhận với tinh thần siêu nhiên vì "được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiều, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ" (1Pr 4,13-14).

+ Hằng ngày: Luca thêm hai chữ này (x.11,3) để nhắc nhở đây là một quy luật thường ngày của cuộc đời người Kitô hữu.

24-25 "Ai muốn cứu mạng sống mình …":

Để giải thích và khích lệ việc thực thi điều kiện theo Người trên đây, Đức Giêsu trưng ra hai việc như là mẫu gương:

- Ai chịu thiệt thòi sự sống mình ở đời này vì Chúa, thì sẽ bảo toàn được sự sống đời sau. Vì những sự ở đời này sẽ qua đi, chỉ có Nước Trời mới là vĩnh cửu thôi.

- Ai xấu hổ vì Chuá và những lời Người dạy bảo, thì sẽ không được đón nhận trong ngày phán xét.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Chúa Kitô đã vạch con đường đưa đến sự sống đời đời chí chính Người đã đi trước ta, đó là con đường thập giá.

Mở đầu Mùa Chay, Hội Thánh dùng bài Tin Mừng này để nhắc nhở chúng ta noi gương Chúa Giêsu trên con đường thương khó, tử nạn và phục sinh để sống tinh thần sám hối Mùa Chay.

2. Từ bỏ mình và vác thập giá mình hằng ngày là điều kiện, là quy luật của cuộc sống người Kitô hữu.

a) Vậy theo tinh thần Mùa Chay, mỗi người chúng ta hãy nhiệt tình và mau mắn gột bỏ con người cũ của mình bằng cách:

+ Đối với bản thân: Sửa chữa những tính mê tật xấu và nỗ lực tập luyện các nhân đức để thánh hoá bản thân.

+ Đối với tha nhân: Sống thích nghi với mọi người để duy trì tinh thần hiệp nhất, đoàn kết và hoà thuận, yêu thương nhau.

+ Đối với Thiên Chúa: Biết quên mình để phụng sứ Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và mọi việc.

b) Vác thập giá mình mỗi ngày:

+ Đối với bản thân: Chấp nhận mọi thiệt thòi và chịu đựng mọi đau khổ để đền tội.

+ Đối với tha nhân: Tập sống chịu nđựng và sẵn sàng đón nhận những đau khổ do vô tình hay hữu ý mà tha nhân gây ra cho ta.

+ Đối với Thiên Chúa: Tuân phục ý Chúa trong mọi sự, mọi việc mà không tiêu cực, không phàn nàn, trách ph65n.

3. Ai mất mạng sống mình vì Thầy: Vì danh Chúa, chúng ta chăm lo việc hy sinh, hãm mình khổ chế để sống đẹp lòng Chúa.

4. Sử dụng những mối lợi ở đời này: của cải vật chất … như là phương tiện để lập công đền tội, chứ không để bị chi phối làm mất phúc thiên đàng.


Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn