Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Phục Sinh B

Tin mừng Ga 15: 9-11: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày về mối tương quan hiệp nhất giữa loài người với Thiên Chúa, được đặt nền trên tình yêu...

NGÀY 06 THÁNG 05 NĂM 2021

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH B 
Tin mừng Ga 15: 9-11

Noel Quession - Chú Giải

Bài đọc I: Cv 15,7-21

Khi đã cứu xét kỹ càng về sự cần yếu phải giữ luật Do thái để được cứu rỗi. Phêrô đứng lên nói.

Tôi mường tượng ra khung cảnh cuộc tranh luận thật hăng hái. Lập trường được nắm giữ mãnh liệt. Mọi người đều xác tín rằng lập trường của mình là tốt, bảo đảm đức tin và tương lai của Giáo Hội.

Sau khi tranh luận, Phêrô đứng lên!

Rõ ràng Người tỏ ra là thủ lãnh Tông đồ đoàn. Ta nhớ rằng Người đã được Chúa Giêsu chọn và như vậy chính Chúa Giêsu đã trao phó cho Phêrô vai trò này là bảo đảm đức tin của anh em (Lc 22-32). Lạy Chúa, xin giúp Giáo Hội Chúa HÔM NAY còn phải chấp nhận đầy đủ:

Cả cuộc tranh luận thẳng thắng và từ đó để kiếm tìm, theo đó mọi người nói lên ý kiến của mình.

Làm thẩm quyền của hàng giáo phẩm và của Đức Thánh Cha là đấng quyết định tối hậu.

Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại được nghe: "Lời Phúc âm do miệng tôi và tin…"

Ở đây, Phêrô ám chỉ đến việc trở lại của viên đại đội trưởng Rôma, ông Comeliô (Cv 10). Diễn từ của Phêrô vắn gọn như một sắc lệnh Công đồng. Người kết thúc cuộc tranh luận. Người vào phe với Phaolô và Barnaba: Giáo Hội vì thế giới của Giáo hội mở rộng đón các lương dân.

Thiên Chúa không phân biệt chúng ta với họ....Vậy giờ đây sao anh em thách thức Thiên Chúa khi anh em đặt lên cổ các môn đệ cái ách ,mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không sao mang nổi?.. Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được cứu độ cùng một thể thức như họ.

Lạy Chúa, xin tạ ơn vì quyết định quan trọng như thế cho Giáo hội! lời nói đều bình đẳng, mọi người đều là con cái Chúa, dẫu họ là Do thái hay lương dân, da trắng hay da màu, dẫu họ có tập quán này hay tập quán khác, Chúa không phân biệt gì! Chỉ có đức tin và ân sủng mới cứu rỗi.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những lý do mà Phêrô dùng để kết thúc cuộc tranh luận nhằm mở rộng đón các lương dân: Chỉ có một điều qui chiếu là Chúa:

Thiên Chúa đã chọn tôi. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng cho họ... Thiên Chúa không phân biệt chúng ta với họ... Thiên Chúa dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn họ. Sao anh em thách thức Thiên Chúa khi áp đặt luật Môsê lên cổ các lương dân?

Khi Phaolô và Barnaba dứt lời Giacôbê lên tiếng nói…

Cuộc tranh luận của công đồng tiếp tục. Bởi vì, nếu vấn đề thần học đã được quyết định, bây giờ phải "sống với nhau".

Mọi sự phải được điều chỉnh theo quyết định Công đồng.

Giacôbê là đại biểu có thế giá của "khuynh hướng đối nghịch", Người là giám mục Giêrusalem, Người…có những Người Do thái trong cộng đoàn…Người phải nắm giữ vài tập tục Do thái. Đồng ý để bỏ "việc cắt bì". Dầu vậy, người ta lại không có thể đòi hỏi các lương dân nhận vai thực hành theo luật Môsê sao, những điều xem ra quan trọng hơn cả. Để bao đảm mối tình huynh đệ thực tiễn giữa mọi người, Giacôbê đề nghị các "kitô hữu gốc lương dân " kiêng cữ điều các "Kitô hữu gốc Do thái " ghê tởm nhất đâu là một sự thỏa hiệp. Sự tế nhị đối với những người khác vượt lên trên những quyền lợi cá nhân.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con tìm gặp những điểm hòa đồng. Chớ gì Giáo Hội Chúa biết đối thoại. Lạy Chúa, xin giúp con biết lắng nghe quan điểm của người khác, nhất là khi họ không cùng ý nghĩ như con.

BÀI TIN MỪNG: Ga 15,9-11

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến em như vậy.

Thật là khó tin! Thật là kỳ diệu!

Tình yêu mà Đức Giêsu yêu ta, cũng chính là tình yêu mà Người được Chúa Cha yêu quý.

Sự kết hợp của ta với Đức Giêsu, được so sánh với sự kết hợp của Đức Giêsu với Cha Người.

Câu tiếp sau sẽ nhắc lại cho ta điều đó cách lạ lùng hơn.

Anh em hãy ở trong tình thương của Thầy...và Thầy ở trong tình thương của Người. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy, anh em sẽ ở trong tình thương của Thầy.

Chúng ta hãy ghi nhận cấu trúc của câu trên. Một đàng ta thấy mối tương quan của các môn đệ với Đức Giêsu… đàng khác, ta cũng nhận thấy mối tương quan của Chúa Con với Chúa Cha…Cả hai đều như nhau!

Các môn đệ ở trong tình yêu của Đức Giêsu: cũng như Đức Giêsu ở trong Tình yêu của Chúa Cha.

Cần phải giữ điều răn của Đức Giêsu: cũng nhứ Đức Giêsu giữ điều răn của Chúa Cha.

Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở trong tình thương của Người.

Đây là mô hình.

Lòng trung tín của Đức Gíêsu với Cha Người! Không phải là không quan trọng đâu!

Qua Tin mừng, tôi gợi lên sự trung thành này…. Nó dẫn Người tới cuộc Thụ khổ.

Trong vài giờ nữa, tại Vườn Cây dầu, Đức Giêsu sẽ thưa lên: Nếu có thể, xin cất xa con khỏi chén này". Sự trung thành đó, ngay cả đối với Người đã không là một điều dễ dãi. "Nhưng, Lạy Cha, không nên theo ý Con, mà là ý Cha".

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy.

Chử "nếu" thật đáng lo ngại cho ta!

Đó là tự do trách nhiệm của ta.

Mọi tương quan với Thiên Chúa không phải là một điều gì tự động.

Anh em sẽ ở trong tình thương của Thầy.

Cần phải để cho tất cả những nét tinh tế của tư tưởng trên thâm nhập trong ta.

Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, ngay cả những người xấu ác tồi tệ nhất. Phải, Thiên Chúa yêu thương tội nhân, và không vắng mặt đối với họ!

Nhưng Thiên Chúa có những cánh hiện diện khác nhau, có những lối tương quan khác nhau. Người hiện diện đặc biệt, tương quan đặc biệt với "kẻ yêu mến Người và tuân giữ các điều răn của Người "... hơn là vui với "kẻ không yêu mến Người". Đó là vấn đề yêu thương. Ai yêu thương đều hiểu rõ điều đó!

Lạy Chúa, xin giúp con trung thành tuân giữ các điều răn của Chúa.

Xin giúp con ở trong tình yêu Chúa.

Như Chúa đã trung thành tuân giữ các điều răn của Chúa Cha. Và như Chúa đãở trong Tình yêu của Người.

Các điều ấy Thầy đã nói với anh em, để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được trọn vẹn.

Chúa đã ban cho chúng con sự bình an của Chúa.

Chúa cũng trao tăng Niềm vui của Chúa cho chúng con.

Niềm vui của Chúa: đó là ở trong tình yêu của Chúa Cha.

Niềm vui của Đức Giêsu, đó là được yêu và yêu Thiên Chúa là chính nguồn phát sinh ra niềm vui của Người. Còn tôi thì sao?

Niềm vui toả chiếu xuyên suốt Tin Mừng, từ đầu đến cuối, từ Giáng sinh đến Phục sinh, như vậy, niềm vui có tỏ lộ từ chính đời sống tôi không?

 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Và lễ thánh Mát-thi-a Tông Đồ

Phải ở lại trong tình yêu của Chúa.

HOÀN CẢNH:

Mối tương quan sâu đậm và thành công nhất giữa hai nhân vị là tình yêu. Con người trong vận mạng sâu thẳm nhất, được tạo dựng cho tương quan tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày về mối tương quan hiệp nhất giữa loài người với Thiên Chúa, được đặt nền trên tình yêu.

TÌM HIỂU:

9 "Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy…":

Tình yêu của Chúa Giêsu với ta, cũng chính là tình yêu của Chúa Cha với Người. Sự kết hiệp trong tình yêu giữa ta với Chúa Giêsu được so sáng với sự kết hiệp của Chúa Giêsu với Cha Người.

10 "Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy …":

Mối tương quan giữa các môn đệ và Đức Giêsu, mối tương quan giữa Chúa Con và Chúa Cha … cả hai đều giống nhau ở chỗ:

- Các môn đệ ở trong tình yêu của Đức Giêsu, cũng như Người ở trong tình yêu của Chúa Cha.

- Các môn đệ giữ điều răn của Đức Giêsu, cũng như Đức Giêsu đã tuân phục ý của Chúa Cha.

Tình yêu hỗ tương này dẫn đến sự việc: các môn đệ và Đức Giêsu đều giữ những giới răn và lưu lại trong tình yêu của Thiên Chúa Cha.

11 "Các điều ấy Thầy đã nói với anh em …":

Câu này chuyển tiếp qua ý tưởng về sự chết của Đức Giêsu là bằng chứng lớn lao nhất và là hiệu quả của tình yêu.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. "Chúa Cha đã yê mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy":

- Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta …

- Hãy cảm nghiệm mình là người hạnh phúc và vinh dự vì được Thiên Chúa yêu thương.

- Hãy tỉnh thức giữ gìn và bảo vệ diễm phúc được ở lại trong tình yêu của Chúa bằng cách luôn trung thành sống trong ơn nghĩa Chúa.

2. "Nếu anh em giữ điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy":

- Hãy trung thành tuân giữ mọi điều răn Chúa dạy, để luôn được đón nhận và sống trong tình yêu thương của Chúa.

- Dấu chỉ chắc chắn và cụ thể nhất để tỏ lòng mến Chúa là cặn kẽ giữ mọi điều Chúa dạy. Vì thế học hỏi và sống Lời Chúa mỗi ngày là công việc cần phải làm trong đời sống.

- Tuân giữ điều răn của Chúa là thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự.

3. "Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy":

Chúa đòi hỏi chúng ta thực thi thánh ý Chúa, theo mẫu gương Đức Giêsu thực thi thánh ý của Chúa Cha:

- "Của ăn của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta" (Ga 4,34): Thực thi thánh ý Chúa Cha là nhu cầu của đời sống nội tâm, vì thế phải nhạy cảm tìm ra thánh ý Chúa trong mọi sự để thực thi. Muốn vậy, phải tập luyện cho mình có nhạy cảm về cái nhìn đức tin, cái nhìn của con tim yêu mến Chúa và cái nhìn siêu nhiên trong cuộc sống.

- "Tôi không tìm cách làm theo ý tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi" (Ga 5,30): tập bỏ ý riêng để dễ sống thích nghi với môi trường, hoàn cảnh, công việc và nhất là với tha nhân.

4. "Niềm vui của thầy ở trong anh em. Và niềm vui của anh em được trở nên trọn vẹn":

Ngay ở đời này, niềm vui của Chuá Phục Sinh được thông ban cho các kitô hữu sống đời sống mới, đời sống là con Chúa. Niềm vui ấy phải được tràn ngập mọi người, và phải đi tới viên mãn, tới ơn cứu độ. Niềm vui các thánh là có Chúa ở cùng, vì có Chúa là có tất cả. Nhìn vào Đức Maria, người diễm phúc: "Kính mừng Maria, người diễm phúc vì Thiên Chúa ở cùng bà".

 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn