Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh B

Tin mừng Ga 16: 16-20: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo trước cho các môn đệ biết Người sẽ trở lại. Và Người trở lại để sự buồn rầu của các ông biến thành niềm vui...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 5 – TUẦN 6 - PHỤC SINH
Tin mừng Ga 16: 16-20

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Sự buồn rầu của các con sẽ trở thành niềm vui

HOÀN CẢNH:

Sau khi loan báo về Chúa Thánh Thần sẽ đến, về hoạt động của Người với các môn đệ, Đức Giêsu cũng loan báo về việc Người sẽ trở lại để khích lệ các môn đệ.

Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo trước cho các môn đệ biết Người sẽ trở lại. Và Người trở lại để sự buồn rầu của các ông biến thành niềm vui.

TÌM HIỂU:

16 "Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy …":

- Người báo tin về sự tử nạn mà Người sắp chịu. Vì thế, các môn đệ sẽ không còn thấy Người nữa.

Người loan báo về sự phục sinh và trở lại của Người trong vinh quang. Vì thế, các môn đệ sẽ lại thấy Chúa, không bằng khả giác nhưng bằng đức tin.

17-18 "Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ hỏi nhau …":

Đến lúc này, Đức Giêsu sắp sửa ra đi chịu chết, cácmôn đệ cũng chưa hiểu được việc Người ra đi chịu chết và trở lại trong vinh quang, nên cácông đã bối rối và thắc mắc.

19-20 "Đức Giêsu biết là các ông sắp hỏi mình …":

Đức Giêsu rất nhạy cảm và tế nhị, thấu hiểu những nhu cầu từ tâm tư con người, nên Người đã giải thích cách cụ thể hơn:

Người ra đi chịu chết, các môn đệ khóc lóc than van vì Thầy mình chết, và như vậy mọi sự như đã sụp đổ. Nhưng thế gian sẽ vui mừng đắc thắng.

Nhưng nỗi buồn sẽ đổi thành niềm vui vì Đức Giêsu chết, rồi ba ngày sau sẽ sống lại. Sự sống lại của Chúa Giêsu là niềm vui và phấn khởi cho các môn đệ.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy":

- Những lời nói này loan báo sự xa cách bởi thập giá và sự gặp lại bởi phục sinh.

- Nếu tử nạn mà không phục sinh thì quả thực là điều thất vọng; nhưng tử nạn để rồi phục sinh thì đó là niềm hy vọng tràn trề.

- Theo ý nghĩa đó, chúng ta cần tin tưởng và hy vọng sau khi thất bại, vì thất bại là mẹ thành công. Nhận thức này giúp chúng ta can đảm trong nhẫn nại để vượt thắng mọi thử thách do đau khổ, thất bại xảy ra trong cuộc sống làm người, làm con Chúa và làm người tông đồ của Chúa.

2. Mỗi kitô hữu là chi thể của Thân Mình mầu nhiệm Chúa Kitô ở trần gian, cũng phải sống với cái nhìn đức tin. Nhìn nhận cuộc sống trải qua những thử thách của mình(như bệnh hoạn tật nguyền, thiếu thốn vất vả, bị bỏ vạ, bị bách hại …) là khí cụ giúp lập công, chuẩn bị cho sự sống đời đời.

3. Bị mất mát những gì thuộc về thế gian, chúng ta cảm thấy đau khổ và thua thiệt, nhưng nếu chúng ta can đảm và đón nhận mất mát mạng sống mình vì Chúa, thì sẽ được sự sống đời đời "Được lợi lộc cả thế gian mà lỗ vốn mất linh hồn nào được ích gì?. Theo ý nghĩa này, chúng ta cần nhận thức rằng:

- Có làm mới co ăn, có khó mới có thành công, có chịu chết vì Chúa sẽ được sống lại với Chúa.

- "Thất bại là mẹ thành công", qua Thập Giá để đến với ánh sáng là Chúa Kitô.

Vì vậy khi gặp thất bại, thử thách ta không được thất vọng, tiêu cực, buông uôi nhưng chúng ta cần chịu đựng để trung thành với Chúa và duy trì phẩm giá của mình trong tương quan với Chúa, để bảo đảm cho phần rỗi của mình, là được hưởng vinh quang với Chúa.

4. Trong đời sống kitô hữu, có thể có những lúc chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Đức Kitô sống động trong cuộc sống cũng như trong từng việc làm của chúng ta. Nhưng ơn này chóng qua "một ít nữa các ngươi sẽ không còn trông thấy Ta", và thường xuyên hơn nhiều, những lúc đó chúng ta có cảm giác trống trải, hoang vắng đôi khi buồn phiền. Nhưng "sự buồn phiền của các ngươi sẽ trở thành niềm vui" vì "Ai bền đỗ đến cùng sẽ được ơn cứu độ".

 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn