Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VII Thường Niên B

Tin Mừng Mc 9: 41-50 Đức Giêsu nói đến phẩm chất người "môn đệ": "họ thuộc về Đức Kitô". Người tín hữu nhỏ bé nhất, người môn đệ tầm thường nhất, cũng tiêu biểu cho Đức Giêsu Kitô.

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 5 – TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN
 
Mc 9: 41-50
 
 
 
Noel Quession - Chú Giải

 
Bài đọc I: NĂ
M LẺ: Hc 5,1-8
 
Ngươi đừng cậy vào gia sản bất chính... Khi còn mạnh khoẻ, chớ chạy theo đam mê của lòng ngươi và đừng nói: "Ai làm gì được tôi? Bởi vì, chắc chắn Thiên Chúa sẽ báo oán ngươi".
 
Ở đây, hiền nhân bêu riếu sự cao ngạo và tự mãn của người tin mình vững mạnh không thể bị thương tổn. Sự giàu sang thường có nguy hại làm tăng thêm sự phô trương này. Sự lạc quan của Ben Sira không làm cho ông thành mù quáng: ông biết rằng con người thật mỏng dòn.
 
Chúa Giêsu sẽ gọi là "điên dại" người tin mình được an toàn vì được mùa và chỉ nghĩ tới việc mở rộng kho lẫm của mình.
 
Ngươi đừng nói rằng: "Tôi đã phạm tội, nào có sao đâu? Đấng Tối Cao là Đấng xét xử nhẫn nái: Ngươi chớ yên tâm về toi đã được tha, để rồi chồng chất tội này trên tội nọ".
 
Hẳn thật, sự' cao ngạo tồi tệ của tội nhân là vô sỉ và chúng lòng trong sự phô trương lố bịch. Nếu Thiên Chúa không ngừng can thiệp để trừng phạt tội lỗi là vì Người nhẫn nại và triển hạn để có sự hối cãi. Thật nguy hiểm khi giải thích sự trì hoãn này như một sự yếu đuối của Thiên Chúa, mà lợi dụng sự dè dặt thần linh để phạm tội thêm.
 
Và ngươi cũng đừng nói: lòng nhân từ của Chúa thật lớn lao, Người thứ tha muôn vàn tội lỗi của tôi, vì lòng nhân từ và cơn thịnh nộ rất gần nhau, và cơn thịnh nộ của Người đè nặng trên kẻ tội lỗi.
 
Tôi có được cái nhìn quân bình này không.
 
- Ý nghĩa của sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa là để kêu gọi hối cải...
 
- Ý nghĩa của sự công bình và sự luận phạt mọi sự dữ là để kêu gọi hối cải.
 
Ngươi hãy mau mau quay về với Chúa và đừng lần lựa rày mai.
 
Thất bại là một phần của cả đời người.
 
Tội lỗi là một phần của cả đời người.
 
Điều đáng kết án hơn cả tội lỗi là cung lòng, là khước từ nhìn tội lỗi, là lần lựa thú nhận sự dữ này.
 
Thật vậy kẻ khoa trương không muốn nhìn nhận thất bại của mình, đã biến thất bại thành sự dữ hoàn toàn, không thể đổi mới gì được.
 
Trái lại, tội nhân nhận biết sự nghèo khổ và thú nhận sự yếu đuối của mình sẽ mở ra một bước đầu đời mới. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, để chúng con nên thông suốt. Thường chúng ta không biết nhìn rõ sự dữ chúng ta làm.
 
Đừng lần lựa rày mai, vì cơn thịnh nộ của Người đến bất ưng và hủy diệt ngươi, trong thời báo oán.
Chúng ta không mấy thích ngôn ngữ này nữa.
 
Dĩ nhiên phải biết "thuyền nhân hình" đã ghép cho Thiên Chúa những tình cảm của con người (như ở dây là cơn thịnh nộ) và nếu thực sự chỉ có thứ ngôn ngữ đó phù hợp với chúng ta, thì cũng rất thật là những phản ứng của Thiên Chúa không chút nào là những phản ứng của con người được
 
Dầu vậy, gần chúng ta hơn, thánh Phao lô cũng nói về "cơn thịnh nộ" của Thiên Chúa, từ trời Thiên Chúa biểu lộ cơn thịnh nộ của Người chống lại mọi thứ vô luận và bất chính của con người (Rm1,18) và chính Chúa Giêsu cũng đã dùng thứ ngôn ngữ mạnh này để thức tỉnh những người Sađuceô và Biệt phái thời Người: "loài rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? hãy hối cải, cái rìu đã đặt sát gốc cây" (Mt 3,7-10). Một lần nữa chúng ta ghi nhận rằng ,cơn thịnh nộ chỉ hướng tới sự cứng lòng muốn lạm dụng sự nhẫn nại và nhân từ của Thiên Chúa.. Trái lại, chúng ta biết rằng, qua tất cả Tin Mừng, Chúa rất mực nhân hậu với mọi tội nhân biết nhìn nhận và thú nhận sự yếu đuối của mình, như người - thu thuế (Lc 18,lo) và biết bao những ông bà được Chúa Giêsu cứu chữa.
 
Bài đọc II: NĂM CHẴN: Gc 5,1-6
 
Dù Cho thánh Giacôbê nổi tiếng là con người "thủ cựu " (như đã thấy trong Công đồng Giêrusalem) thì đây vẫn là một trang có giọng điệu tiên tri, cương quyết tổ cáo các lạm dụng trong đời sống xã hội và kinh tế , vào thời chúng ta, những thông điệp của các vị Giáo Hoàng, những lời kêu gọi của Công đồng, những tuyên ngôn của các Hội đồng giám mục, đều lấy lại các đề tài nay Người ta không có quyền bịt tai trước những vấn đề gay go và rất ư cách mạng này. Ở đây, Tin Mừng được đưa ra soi chiếu.
 
Nhưng hãy coi chừng, một lần nữa, đừng áp đặt điều này trên lưng người khác: Moi người chúng ta, không nhiều thì ít là một người giàu sánh với kẻ khác.
 
Hỡi những kẻ giàu có, tôi ngỏ lời với các người. Các người hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư tát, quần áo của các người đã bị mối ăn, vàng bạc của các người đã bị rỉ sét và chính sét ấy là bằng chứng buộc tội các người, nó sẽ thiêu hủy xác thịt các người như lửa.
 
Đó là giọng điệu của tất cả các ngôn sứ cũng như các lời phát biểu các ngài. Chẳng hạn, xem ngôn sứ Amos 8. Chúng ta cũng đừng quên, đó cũng là giọng điệu của Đức Giêsu. Chẳng hạn, xem các đoạn sau đây trong Tin Mừng theo thánh Lu ca 12,16-21 ; 16,19-31 ; 6,24.
 
Chắc hẳn, không nhằm vào các người có của nhờ công việc cần cù và chân chính, đúng sở trường... những chỉ nhắm vào hạng người thật sự bóc lột và làm giàu trên xương máu của kẻ nghèo. Loại người trục lọ vô liêm sỉ này cũng nhan nhản trong các nước "tư bản" cũng như trong các nước xã hội chủ nghĩa"... Đúng.vậy, khắp nơi, có những người thu góp những tài sản kếch sù vì quyền lợi riêng mình hơn là nhắm tới việc thăng tiến người nghèo.
 
Nhưng, nếu trước tiên thánh Giacôbê nhắm vào hạng người giàu bất lương, chúng ta cũng tự hỏi - xem ngài có nhắm tới chúng ta... nhắm vào tôi -không... Nếu nói rằng không có chút dính bén tiền của; thì cũng đáng ngạc nhiên lắm. Không nên tự lừa dối mình. Lạy Chùa xin soi sáng con để thấy rõ lòng con có dính bén của cải trần gian không.
 
Các ngươi đã lo tích trữ tiền bạc trong những ngày sau hết này.
 
Như vậy, thánh Giacôbê không nhắm vào việc dùng tiền bạc cách chừng mực, nhưng nhắm vào các người quá ham mê tích lũy. Họ như gom lại thành đống. Đó là một hình ảnh gợi cảm. Đúng, nhưng cũng có nhiều khác biệt. Giữa bao người nghèo khổ phải chật vật lắm mới đủ sống, và các người khác lại có dủ phương tiện để "vơ vét" và mặc sức mà "tiêu xài". Lý do, thánh Giacôbê nêu lên thuộc lãnh vực "đạo đức "Chúng ta đang ở trong những ngày sau hết". Vương quốc Thiên Chúa đã đến… thời cuối cùng đã điểm. Thật vậy không ai được chước miễn khỏi phải nhớ đến điều ấy: Người ta sẽ đòi hỏi tôi thanh toán sổ sách việc quản lý của tôi như Đức Giêsu đã nói trong Tin Mừng (Lc 16).
 
Không- phải chính tôi sẽ xét đoán về thái độ của tôi đối với tiền bạc, mà chính là Thiên Chúa.
 
Các ngươi đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những người thợ gặt ruộng của các ngươi ; kìa tiền lương ấy đáng kêu lên oán trách các ngươi, và tiếng kêu của những người thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa Tể càn khôn.
 
Trong lịch sử, Hội Thánh. rất thường bị tố cáo là làm chính trị, khi lập lại các việc trên. Và bất giờ người ta nói: "Hãy nói cho chúng tôi về Thiên Chúa, hãy dừng lại trong phạm vi thiêng liêng!"
 
Phải, đúng thế, chúng ta hãy nói điêu ấy về Thiên Chúa: "tai Người đang nghe tiếng kêu van của những kẻ chúng ta đàn áp.
 
Rõ ràng, Giáo hội có lý do để nói lên: Thiên Chúa muốn công bình.
 

Bài Tin Mừng: Mc 9: 41-50
 
Ai cho các con một ly nước...
 
"Một ly nước".
 
Hầu như không đáng gì.
 
Đó là biểu tượng của một việc phục vụ nhỏ mọn nhất mà người ta có thể thực thi cho một người nào đó: chỉ một ly nước!
 
Vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô.
 
Đức Giêsu nhấn mạnh đến phẩm chất đặc biệt của người "môn đệ": "họ thuộc về Đức Kitô ". Người tín hữu nhỏ bé nhất, ngứời môn đệ tầm thường nhất, cũng tiêu biểu cho Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu đồng hóa mình với người Kitô hữu bé nhỏ nhất
 
Thật Thầy bảo các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
 
Đây là một chân lý- lạ kỳ mà Đức Giêsu còn lặp lại và quảng diễn thêm trong suốt diễn từ của Người về Ngày chung thẩm (Mt 25,31-46): Điều gì các người làm cho một người bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.
 
Như thế các cử chỉ nhỏ mọn nhất của ta cũng thật quan trọng không có gì là bé nhỏ cả.
 
Biết bao lần tôi đã bỏ qua các cd hội như thế!
 
Kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xây vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn..
 
Sau lời khuyên tích cực" (cho một ly nước), thì đây là- lời cảnh giác "tiêu cực (đừng làm gương xấu). Nhưng thật sự cả hai đều đề cập đến-một cung cách sống, đó là cằn chú ý đến tha nhân!
 
ở đây ta khám ra một nét mới của Đức Giêsu: sức mạnh nội tâm..khả năng mãnh liệt của Người. Tôi tưởng tượng ra cách thức Người nói những lời trên, không dịu dàng và ngọt ngào gì hết?. Và hình -ảnh Người sứ dụng làm ta rùng mình: Thà buộc thớt cối xây vào cổ mà xô xuống biển. Điều đó nhắm đến ai! Người nào đáng chịu số phận như thế? 'Đó là người đã lôi kéo kẻ khác phạm tội.
 
Lạy Chúa! Lạy Chúa! Xin thương xót chúng con.
 
Nếu tay nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi Nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân nó đi... Nếu mắt con nên dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi...
 
Chỉ mình Đức Giêsu có quyền nói những lời như thế vì thực ra, chỉ duy mình Người mới biết được thế nào là tội Thật là nghiêm trọng. Thật là bi đát!
 
Sự sống đời đời đáng ta dành mọi hy sinh. Lạy Chúa xin giúp đỡ chúng con. Chúng ta có khả năng để chọn lựa cách triệt để và tuyệt đối như thế không?
 
Sự tự do của con người chúng ta không phải là một thứ trò đùa... để giả vờ được!
 
Muối là vật tốt. Nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hòa thuận với nhau.
 
Như thế là Marcô đã tập họp lại ở đây một loạt các lời khuyên của Đức Giêsu về nếp sống huynh đệ: Không tranh cãi với nhau về địa vị ngôi thứ.. Hãy trở nên tôi tớ phục vụ lẫn nhau. 'Hãy để cho mọi người làm điều thiện ích Hãy giúp đỡ nhau. Đừng nên cớ cho người ta phạm tội. Hãy sống hòa thuận.
 
Tất cả những lời khuyên trên đều được nhắn nhủ, sau lần loan báo thứ nhất về cuộc Thụ khổ của Chúa ; như thế luân lý Kitô giáo hoàn toàn được liên kết với Đức Giêsu.
 
ít ra các gia đình và các cộng đoàn Kitô hữu chúng ta có thực hiện được những yêu cầu thâm sâu trên đây!
 
 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 
Mc 9: 41-50
 
Phải thương yêu những kẻ bé mọn.
 
NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:
 
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su giáo dục các Tông Đồ:
 
- Chúa hứa ban phần thưởng cho những ai tiếp đón các môn đệ của Chúa(9,40).
 
- Chúa ngăn cấm không được làm gương xấu cho những kẻ bé mọn (9,41).
 
- Chúa cảnh giác cần phải tránh những dịp tội (9,42-50).
 
1. "Ai cho anh em một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đức Ki-tô … "
 
Chúa cho chúng ta nhận ra:
 
- Các môn đệ có được phẩm giá cao cả là vì các ngài thuộc về Đức Ki-tô. Như vậy, chúng ta càng liên kết, gắn bó và nên giống Chúa Ki-tô, chúng ta càng nên cao cả trước mặt Thiên Chúa và loài người: hãy nhìn xem các thánh nhân.
 
- Chén nước: Xét theo tự nhiên, nó chẳng đáng giá là bao, và nó được coi như là những việc lặt vặt, bình thường. Nhưng ở đây, nó trở nên giá trị vì nó được dâng hiến cho Chúa Ki-tô qua các môn đệ của Người: "Vì lẽ anh em thuộc về Đức Ki-tô". Như vậy những việc tầm thường, vô danh tiểu tốt, như một chén nước, vẫn có giá trị cao cả vì nó dẫn đến sự sống đời đời khi những việc ấy được thực hiện vì danh Chúa.
 
Cần tập làm những việc tầm thường hằng ngày với ý hướng khác thường vì lòng mến Chúa, để biến mọi sự trở nên công phúc cho sự sống đời đời của mình và tha nhân.
 
- "Vì lẽ anh em thuộc về Chúa Ki-tô":
 
Càng thuộc về Chúa Ki-tô, qua đời sống: tin cậy mến, chúng ta càng làm tăng giá trị siêu nhiên nơi bản thân, trong tương quan với tha nhân và với vũ trụ vạn vật trong cuộc sống hằng ngày.
 
2. "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã …":
 
"Những kẻ bé mọn đang tin đây": là những trẻ em công giáo, những tân tòng, những người đang sống trong nguội lạnh và dốt nát về giáo lý … Những hành vi, lời nói, việc làm và những ý nghĩ, nếu gây cớ cho những kẻ bé mọn đó sa sút lòng đạo, yếu kém đức tin và sa ngã phạm tội … đều là những gương xấu gây tai hại và đáng chịu hình phạt nặng nề như bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển.
 
Điều này nhắc nhủ chúng ta phải hết sức chú ý, nhạy bén và cảnh giác về những hành vi, lời nói, việc làm và những ý tưởng xấu gây tai hại cho đức tin và lòng đạo đức của những kẻ bé mọn, nhất là những kẻ chúng ta đang có trách nhiệm. Đàng khác, điều này cũng nhắc nhủ chúng ta phải tăng gia những gương sáng để nâng cao đức tin và tinh thần của những kẻ bé mọn đó.
 
3. "Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã …":
 
Chúa đòi hỏi phải tránh mọi dịp tội và từ bỏ mọi duyên cớ gây ra tội; từ bỏ một cách can đảm, quyết liệt và sẵn sàng chịu mọi thiệt hại do sự từ bỏ đó gây ra.
 
Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết hy sinh cho thế gian, xác thịt và ma quỷ; đồng thời phải biết duy trì, bảo vệ và phát triển phẩm giá làm con cái Chúa, sống trong ơn nghĩa Chúa.
 
4. Tay, chân, mắt: là những chi thể cần thiết của cơ thể con người. Những chi thể này giúp ích cho cơ thể và đời sống con người; nhưng chúng có thể trở nên tai hại cho con người. Vậy khi những chi thể đó gây tác hại, thì dù có đau đớn, dù có mất mát, bị xấu đi thì cũng cứ phải chặt đi. Vì chặt như vậy mà đảm bào được vào Nước Trời còn hơn còn lại mà mất sự sống đời đời.
 
Điều này đòi hỏi chúng ta phải triệt để tránh mọi cớ vấp phạm, mọi nguy cơ sa ngã phạm tội dù có bị đau đớn, thiệt thòi mất mát khi phải tránh những dịp tội như vậy.
 
5. "Muối là cái gì tốt … Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau":
 
Danh dự và phẩm giá của người ki-tô hữu được ví như là muối:
 
- Muối có tác dụng sát trùng: người ki-tô hữu ở đâu phải bảo vệ ở đó khỏi hôi thối do những tệ đoan xã hội, do những thói hư tật xấu, do những khuyết điểm tội lỗi.
 
- Muối có tác dụng nêm đồ ăn cho ngon miệng: người ki-tô hữu ở đâu với ai thì làm cho nơi đó, người đó trở nên trong sạch, hạnh phúc, tốt lành, và đầy tình yêu thương huynh đệ. Muối cần cho đồ ăn ngon miệng, thì người ki-tô hữu tốt cũng cần cho xã hội và con người nên tốt như vậy.
 
HTMV Khoá 10 - Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn