Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Lc 10: 1-9: Bài Tin Mừng này ghi lại việc Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi thực tập truyền giáo để trình bày cho chúng ta về tinh thần và việc của người đi làm công tác truyền giáo, cũng như về nhu cấu cấp bách của việc truyền giáo...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 5 – TUẦN 28 - THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 18/10/2018
 

Tin mừng Lc 10: 1-9

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải


Lễ Kính Thánh Sử Lu-Ca

I. THÂN THẾ CỦA THÁNH LU-CA:

Người ta không được biết rõ về quê quán và năm sinh của thánh Lu-ca chỉ biết rằng ngài được ơn trở lại ở An-ti-ô-ki-a và qua đời bên Hy lạp.

về nghề nghiệp, thánh Lu-ca là một thầy thuốc mà thánh phao lô đã nói tới ở Cl 4,14:2Tm 4,11 là thầy thuốc, nên thánh luca biết về bệnh tật một cách chính xác, và cũng vì thế ngài biết rung cảm trước những khổ đau nơi thân xác con người. Phải chăng vì vậy, trong tác phẩm của mình, luca đã dành cho những người nghèo khổ, ốm đau tội lỗi và phụ nữ một chỗ đặc biệt với những lời lẽ đầy an ủi?

Về hoàn cảnh, Lu-ca không phải là môn đệ của Chúa Giêsu, và không thuộc vào hàng tông đồ thế hệ thứ nhất, nghĩa là thời của ông không còn là thời của cac nhân chứng mắt thấy tai nghe. Lu-ca thuộc về thế hệ sau, vào lúc có những bài viết chuyền tay thuật lại những hành vi và ngôn từ của Chúa Giêsu (LU-CA1,1-4). ông không phải là người Do Thái chính tông, ông là một kitô hữu gốc lương dân và thuộc một giai cấp cao trong xã hội.

II. SỰ NGHIỆP CỦA THÁNH LU-CA:

Thánh Lu-ca là tác giả của sách Tin Mừng thứ ba và sách Tông Đồ Công Vụ.

-Về Tin Mừng, Lu-ca lấy Tin Mừng thánh Máccô làm nền và sử dụng nhiều lưu truyền theo những nguồn gốc khác nhau (1,1-4). Ngài nhấn mạnh đến lòng nhân từ của Thiên Chúa và tình yêu của Chúa Giêsu đối với những người nghèo và tội nhân LU-CA cũng nói về cầu nguyện và về Chúa Thánh Thần nhiều hơn Mát-thêu.

trong Công Vụ Tông Đồ, với cái nhìn lịch sử và văn chương. Lu-ca tường thuật những ngày đầu của kitô giáo. Ngài sử dụng nhiều nguồn khác nhau, nhưng phần lớn, Ngài ghi lại như một nhân chứng, chỉ vì thánh phao lô đã đem Ngài theo trong cuộc truyền giáo lần thứ hai và lần thứ ba, nhất là trong cuộc du hành bị bắt giải về Roma (cl4,10-14; Pl 24; 2Tm4,10).

Lu-ca là một lương dân trở lại kitô giáo, vì thế sách Tin Mừng của Ngài viết r61t thích hợp cho người kitô giáo cũng như lương dân.

Người kitô giáo nhờ đọc Tin Mừng náy mà thêm hiểu biết về Đức Kitôvà đạo lý của Người.

còn người lương thì nếu đọc sách này với tinh thần vô tư và khách quan, sẽ nhận thấy kitô giáo không phải là một phong trào chính trị hay một giáo phái dành cho một thiểu số, mà là một niềm tin công giáo. Nghĩa là có thể truyền đạt đến cho mọi người ở khắp mọi nơi.

việc tôn kính thánh Luca đã có từ thế kỷ thứ VIII.

III. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA:

a)Bài đọc 1: 2Tm4,10-17a

Bài này ghi lại cuối đời của thánh Phao-lô. đặt bài Tin Mừng này vào lễ mừng kính thánh Luca Thánh Sử, phụng vụ muốn cho chúng ta nhìn ngắm Ngài; một môn đệ trung thành với thầy mình là Phao-lô, và trung tín với Tin Mừng, vì "chỉ còn luca ở với cha"(2Tm4,11)

trung tín với chúa và trung thành với sứ vụ là đặc tính của người tông đồ.

b) Bài Tin Mừng (Lc10,1-9):

Bài Tin Mừng này ghi lại việc Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi thực tập truyền giáo để trình bày cho chúng ta về tinh thần và việc của người đi làm công tác truyền giáo, cũng như về nhu cấu cấp bách của việc truyền giáo. Bài này đặt vào tinh thần của ngày lễ mừng kính luca thánh sử, phụng vụ muốn cho chúng ta nhìn ngắm thân thế và sự nghiệp tông đồ của thánh luca để học tập và rút ra những bài học thực tiễn cho công tác tông đồ truyền giáo.

Luca không phải là môn đệ của Chúa Giêsu và như vậy Ngài không phải là vị tông đồ được Chúa trực tiếp tuyển chọn; nhưng Ngài đã trở thành người phục vụ lời Chúa qua tác phẩm của Ngài là sách Tin Mừng thứ ba và sách Công Vụ Tông Đồ. điều này khích lệ chúng ta:"Sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự "(1,3)về lời Chúa, thì tuần tự viết ra trong cuộc sống để phục vụ lời Chúa.

luca đã dựa vào kinh nghiệm của bản thân về ơn trở lại kitô giáo, để hiểu biết và thông cảm với những anh em lương dân qua những tâm tình được bộc lộ trong tác phẩm Tin Mừng thứ ba của Ngài; đồng thời qua kinh nghiệm của nghề nghiệp:nghề thầy thuốc, luca đã cảm nghiệm được những nỗi đau đớn của bệnh nhân. vì vậy ông đã nhấn mạnh đến lòng nhân từ của Thiên Chúa và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với người nghèo và nhân trong tác phẩm của ông.

Noi gương thánh Luca, chúng ta cần nại đến những kinh nghiệm đau khổ của bản thân cũng như những thử thách và khó khăn của nghề nghiệp và đời sống để có được những tâm tình khoan dung, nhân hậu, từ bi thương xót và quảng đại đối với tha nhân nhất là đối với những người cần được xót thương trong môi trường xã hội, gia đình, cộng đoàn.

- Qua những tác phẩm của mình Luca đã biểu lộ tâm tình biết quan tâm đến con người, thương cảm con người ngài viết cũng rất hấp dẫn bởi đã thu thập và kẻ lại vô số những công việc đầy nhân hậu của Chúa Kitô, như dụ ngôn cây vả (13,6)đứa con hoang đàng(15,11) người Samaria nhân hậu (10,30)...Điều này đòi hỏi người tông đồ chúng ta phải biết quan tâm đến con người trong mọi hoàn cảnh để phục vụ cách thiết thực và hiệu quả hơn.

-Mừng lễ thánh sử Luca hôm nay, chúng ta hướng về ngài với những tâm tình:

*Biết ơn vì ngài đã để lại cho chúng ta sách Tin Mừng thứ ba và sách Công Vụ Tông Đồ, để nhờ đó chúng ta có phương tiện học hỏi về Chúa, hiểu biết về Chúa và yêu mến Chúa hơn.

cảm phục, vì ngài đã nêu gương trung thành với thầy mình là thánh Phaolô (2Tm 4,11)và trung tín với tin mừng(4,12).

Ngưỡng mộ vì ngài là người phục vụ lời của Chúa cách đắc lực, trung tín thiết thực và hiệu quả cho người nghe lời Chúa.

Nguyện xin Chúa, qua gương mẫu và lời bầu cử của thánh Luca, ban cho chúng con biết phục vụ lời Chúa để làm cho mọi người biết Chúa và biết yêu thương nhau./.


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn