Clock-Time

Chú giải Tin mừng - Thứ Sáu sau Chúa Nhật IX thường niên

Tin mừng Lc 15: 3-7: Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?...
 
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

Ngày 03-6-2016Lc 15: 3-7
 
LỄ THÁNH TÂM CHÚA – NĂM C
 
 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

 

"Anh em hãy chia vui với Tôi, vì Tôi đã tìm thấy con chiên lạc".(Lc 15,3-7).

 
I.  Ý CHÍNH:


Tin Mừng hôm nay thuật lại một trong ba dụ ngôn. Dụ ngôn con chiên lạc(Lc 15,4-7), dụ ngôn đồng bạc đánh mất (Lc 15,8-10), dụ ngôn tình phụ tử (Lc 15,11-13) mà Chúa Giêsu đã trình bày cho các biệt phái và luật sĩ để tỏ bày lòng thương xót của Người đối với tội nhân.
 

II. SUY NIỆM:

1. "Chúa Giêsu phán cùng các luật sĩ và biệt phái":
 

Thấy có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến với Chúa Giêsu để nghe Người giảng (Lc 15,1-2), những biệt phái và luật sĩ tỏ ra ghen tức, sinh raác cảm kêu trách Chúa Giêsu . nhân đó Chúa Giêsu đã kể ba dụ ngôn nói lên lòng thương xót của Người đối với tội nhân. Ơ đây Chúa Giêsu kể dụ ngôn con chiên lạc.


2. "Ai trong các ông có một trăm con chiên…":
 

< Chúa Giêsu đưa vào hình ảnh quen thuộc của việc chăn chiên để nói lên ý nghĩa của việc người đón tiếp những người thu thuế và tội lỗi.
 

< Để gây sự chú ý: Chúa Giêsu đã đặt người nghe vào trong câu chuyện bằng cách nói: "Ai trong các ông …"
 

< "Một trăm con chiên mà mất một con": con số 100 so với số 1 không có ý nói về số lượng cho bằng muốn làm nổi bật tầm mức quan trọng của sự mất mát. Dù một con chiên bị mất trong số 100 con cũng là điều quan trọng . ở đây muốn nói lên nhu cầu cần thiết phải tìm con chiên bị lạc, đồng thời cũng đề cao sự ân cần chăm sóc và thương xót của người chăn chiên.
 

< Bỏ 99 con chiên khác mà đi tìm con chiên lạc "bỏ" ở đây không có ý nghĩa là bỏ rơi, bỏ mất, bỏ thí vì kém giá trị. Phải hiểu là để lại trong an toàn, nơi đồng cỏ xanh tươi. Vì vậy việc bỏ 99 con chiên lành ở đây chỉ có ý nghĩa nêu cao sự khẩn thiết việc đi tìm kiếm con chiên lạc mà thôi, chứ không có ý phân biệt chiên còn lại và chiên bị mất tức là người lầm lạc, kẻ có tội.
 

Điều này muốn nói lòng thương yêu chăm sóc của Thiên Chúa đối với tội nhân , đương nhiên phải hiểu là tội nhân sẵn sàng để Chúa tìm kiếm tức là có lòng thống hối muốn trở về.
 

< "Đi tìm con chiên lạc": ở đây cho thấy:
 

+Thiên Chúa là người khởi xướng cho việc trở về của tội nhân, vì chính Người là Đấng mời gọi, tìm kiếm tội nhân trở về. Vì vậy sự hoàn cải của tội nhân trước tiên được Thiên Chúa thực hiện, chính Người lên đường đi tìm chứ không ngồi đợi tội nhân trở về. Chính nơi Thiên Chúa mà ta nhận thấy khởi điểm của việc trở lại của con người.
 

+Đàng khác, việc "đi tìm" ở đây cũng cho thấy lòng thương yêu săn sóc và lo lắng của Thiên Chúa đối với tội nhân.
 

3. "Và khi đã tìm thấy…":
 

Ơ đây biểu lộ hiệu qủa của việc tội nhân trở về, đó là sự vui mừng. Niềm vui mừng này được diễn tả qua hai cử chỉ:
 

-Vác chiên lên vai như chiếc khăn quàng cổ sống động để nói lên sự gần gũi thân mật giữa người chăn chiên với con chiên giữa Thiên Chúa vói tội nhân trở về.
 

-Kêu mời bạn bè đến chia vui; đây là cử chỉ nói lên niềm vui tỏa rộng và lan sang người khác, có tính cách liên đới trong sự hiệp thông.
 

4. "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải":
 

Câu này muốn tóm lại ý nghĩa của dụ ngôn con chiên lạc:

 

-Niềm vui tột đỉnh của Thiên Chúa là không muốn loại trừ một người nào. Người mong ước cho bmọi người được hạnh phúc trong ơn cứu rỗi.
 

-Đối tượng của niềm vui này là sự thu hồi tội nhân, một sự thu hồi do Thiên Chúa , một kết qủa do sự lo lắng kiếm tìm của Thiên Chúa đối với tội nhân. Nhưng sự trở về này giả thiết tội nhân đã để cho Thiên Chúa tìm (như con chiên ) bằng cách người ấy tỏ lòng thống hối như một cử chỉ đáp ứng sự kiếm tìm mời gọi của Thiên Chúa.
 

dụ ngôn này trực tiếp diễn tả niềm vui của Thiên Chúa ,Đấng đã sung sướng trong sự chiến thắng của tình thương xót Người , sau khi đã động viên toàn lực để dẫn đưa kẻ lầm lạc trở về.

 
5. Cần lưu ý rằng dụ ngôn con chiên lạc này được Mt vàv Lc cùng thuật lại (Mt 18,12-14 và Lc 15: 3-7) nhưng có mấy dị biệt như sau:
 

-Mt nhấn mạnh việc tìm kiếm. Lc nhấn mạnh đến niềm vui tìm gặp.
 

-Trong Mt Chúa Giêsu mời gọi những kẻ mạnh hay các mục tử hãy dẫn dắt kẻ yếu đuối về, trong khi Lc làm nổi bật niềm vui tha thứ của Thiên Chúa.
 

-Mt nhấn mạnh đến bổn phận phải chu toàn. Lc lại đi sâu vào con tim Thiên Chúa.
 

Mt cho các tông đồ một qui luật . Lc lại mô tả sự nhân lành của Đấng Cứu thế đối với tội nhân.
 

III. ÁP DỤNG:
 

A. Ap dụng theo Tin Mừng:
 

Giáo Hội muốn dùng bài Tin Mừng hôm nay trong ngày lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu để diễn tả lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân và nhờ đó giúp chúng ta, là những người yếu đuối tội lỗi biết xác tín vào lòng yêu thương của Chúa, để đáp trả bằng sự hoán cải đời sống mỗi ngày.
 

B.Ap dụng thực hành:
 

1.Xem việc Chúa làm:
 

-Chúa Giêsu phán cùng các luật sĩ và biệt phái dụ ngôn con chiên lạc để diễn tả lòng thương yêu của Thiên Chúa đối với tội nhân.
 

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giải thích cho việc Người đón tiếp những người tội lỗ. Noi gương Chúa chúng ta phải dùng lời nói để giải thích việc mình làm đồng thời dùng việc làm để chứng thực cho lời nói mình.

2. Nghe lời Chúa nói:
 

-"Ai trong các ông có 100 con chiên":
 

Chúa muốn chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người chăn chiên đi tìm con chiên lạc để nhận ra tâm trạng đầy thương xót của Chúa đối với tội nhân. muốn hiểu thấu tâm trạng của tha nhân, chúng ta hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của tha nhân.
 

-"Và khi tìm thấy người ấy vui mừng":
 

niềm vui của Chúa là đón nhận sự trở về của tội nhân. Chúa muốn chúng ta quên đi những khó chịu bực mình để đổi thành quảng đại tha thứ trong sự thông cảm khi thấy tha nhân hối lỗi.
 

-"Trên trời sẽ vui mừng một người tội lỗi hối cải":
 

+Đây là sự khích lệ cho sự trở về của tội nhân.
 

+Đây cũng là lời gây ý thức cho tội nhân về hành vi của mình ; trở về thì đem lại niềm vui, ngược lại cố chấp sống trong tội thì gây ra sự mất mát và thiệt hại cho Giáo Hội trần thế cũng như cho những người có liên đới trong đời sống.
 

Qua dụ ngôn chúng ta nhận ra lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân được thể hiện qua những cử chỉ:
 

-"Đi tìm"khởi xướng, đi bước đầu, mời gọi chúng ta không ngồi chờ đợi tội nhân.
 

- "Muốn có sự hòa giải với tha nhân chúng ta phải có cử chỉ khởi xướng, mời gọi chứ đừng chờ đợi.
 

- Khi đã tìm thấy, người đó sẽ vui mừng: Chúng ta phải có sự thao thức, mong muốn cho tha nhân trở về trong sự hòa giải, khi đó chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui thực thực sự. Niềm vui này được biểu lộ qua cử chỉ:
 

+Vác chiên trên vai : sống thân thiện với tha nhân như không có chuyện gì xảy ra.
 

+Sự thân thiện với tha nhân sau khi hòa giải, phải được chứng thực bằng những cử chỉ gây nên sự tín nhiệm và niềm vui cho người xung quanh.

 

Chúa Giêsu không phải bằng thạch cao hay bằng đồng. Nên việc đọc kinh, đốt nến hay làm giờ đền tạ trước tượng Thánh Tâm phải kết thúc bằng việc tìm Chúa bằng xương bằng thịt. Người đang sống động, đang run cảm, đang đau khổ trong tha nhân ở xung quanh chúng ta./.

 

 

Lm Lê Văn Nhạc - Bài Giảng Lễ

 

Trái tim của Mục Tử Nhân Lành

 

Ed 24,11-16 ; Rm 5,5-11 ; Lc 15,3-7
 

Trong cuộc họp của những nhà giáo dục, một giáo sư đã kể dụ ngôn về con chiên lạc sau đây:
 

"Người kia có nuôi một đàn chiên trong chuồng nhà. Một hôm có một con chiên tìm thấy một lỗ hổng ở hàng rào, vội chui qua. Nó chạy nhảy bên ngoài, mải mê mọi thú vui, nó đi xa quên cả đường về. Trời sắp tối, nó giật mình thấy bóng dáng một con chó sói đang rình nó từ một lùm cây bên cạnh. Vô cùng sợ hãi, nó chạy bán sống bán chết, nhưng con sói dữ tợn vẫn nai lưng đuổi theo nó.
 

Khi con sói đã gần kề thì may mắn thay người chăn chiên vừa kịp về đến, đánh đuổi con sói và cứu lấy con chiên, vác nó trên vai đem về chuồng.
 

Tất cả mọi người thấy vậy bảo người chăn chiên bít lỗ hổng nơi hàng rào lại để đề phòng về sau. Nhưng người chăn chiên từ chối và cứ để như vậy".
 

Thưa anh chị em,
 

Con chiên lạc trong câu chuyện trên đây chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa dựng nên con người chúng ta có tự do, nhưng ngay từ đầu sự tự do đó đã bị lạm dụng và hậu quả là sự dữ đã du nhập vào thế gian. Nhưng Thiên Chúa yêu thương thì Ngài yêu thương đến cùng. Thiên Chúa sai Con Một Ngài là Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành đến trần gian để cứu con người khỏi sự dữ, chỉ đường cho con người khỏi lầm lạc để trở về cùng Chúa Cha.
 

Con người đã được cứu chuộc lại, cửa trời đã mở ra để đón tiếp họ. Nhưng không phải vì thế, Chúa lại hủy bỏ tự do của con người. Chúa không thể làm khác khi Ngài đã quyết định dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, tức là có lý trí, có tự do, có tình yêu. Bao lâu mất lý trí, tự do và tình yêu, chúng ta không còn là con người nữa.
 

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã sánh ví Ngài như người mục tử nhân lành, đành bỏ 99 con chiên ở lại để lặn lội đi tìm một con chiên lạc. Và khi tìm thấy rồi thì quên hết những nỗi vất vả cực nhọc do con chiên lạc gây ra cho mình, cũng không trách mắng, đánh đập, không cho là con chiên lạc lầm lỗi, trái lại đã vui vẻ vác lên vai đưa về tận nhà như đưa một đứa con cưng mắc nạn chứ không còn phải là một đứa con đi hoang nữa. Về tới nhà, người mục tử ấy lại còn muốn mọi người chung quanh cùng chia sẻ niềm vui với ông nữa.
 

Hình ảnh người mục tử nhân lành diễn tả tình yêu thương sống động và cụ thể của Chúa Giêsu. Tình yêu thương ấy có khi khó hiểu và khó chấp nhận đối với chúng ta cũng như đối với nhóm Biệt Phái ngày xưa. Bởi vì chúng ta rất hẹp hòi, bủn xỉn, thiển cận. Những người Biệt Phái đã phiền trách Chúa Giêsu vì Ngài tiếp đón, giao du, ăn uống với những người tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa làm người để làm gì, nếu không phải là để cứu chuộc những người tội lỗi vì yêu thương họ ? Mục đích của Chúa xuống trần gian là để kêu gọi những người tội lỗi. Ngài đến không phải để xét xử luận phạt, nhưng là để cứu độ.
 

Trong câu chuyện người con phung phá, thái độ của người anh cũng hẹp hòi, bủn xỉn trước tình yêu thương của người Cha nhân lành. Anh ta nhất quyết không chấp nhận cho Cha yêu thương đứa con đã có một quá khứ xấu xa, tội lỗi… không chấp nhận cho nó làm lại cuộc đời. Thái độ đó không phù hợp chút nào với Tin Mừng, với trái tim của Chúa Giêsu, người mục tử nhân lành. Từ chỗ không hiểu tình thương của Chúa đối với người khác, chúng ta cũng có thể không hiểu gì về tình yêu thương của Chúa đối với chính mình chúng ta. Đó là điều tai hại ! Không hiểu thì không biết cám ơn và không biết đáp trả tình yêu của Chúa.

 

Anh chị em thân mến,
 

Nếu chúng ta tự cho mình là công chính, tách biệt mình khỏi đám người tội lỗi, là vô tình chúng ta tự loại mình ra khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương chúng ta với tất cả con tim của một Thiên Chúa làm người. Vậy khi chúng ta tôn thờ, ca tụng, yêu mến, đền tạ trái tim Chúa Giêsu là chúng ta tôn thờ chính tình yêu tuyệt đối của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì yêu thương và chỉ vì yêu thương, Chúa đã, đang và còn tiếp tục sáng tạo, cứu chuộc, thánh hóa chúng ta. Yêu thương là động lực thúc bách Chúa đi tìm từng người chúng ta như tìm con chiên lạc đem về Nhà Chúa. Chúng ta hãy ở lại trong chuồng chiên, đừng trốn thoát ra ngoài, mặc dù Chúa vẫn tôn trọng sự tự do của chúng ta. Ngài không bít lỗ hổng nơi chuồng chiên. Nhưng nếu chẳng may lạc đàn, chúng ta hãy nghe tiếng Chúa gọi, hãy trở về với Chúa và cùng với Chúa đi tìm những con chiên lạc khác để tất cả đều được ấp ủ trong tình thương vô biên của Trái Tim Chúa.
 

Được Chúa nhân lành yêu thương, chúng ta cũng phải lấy tình yêu thương mà đối xử với nhau. Đừng lạm dụng tình yêu của Chúa, nhưng hãy thật lòng trở về với Chúa và phân phát tình yêu thương đó khắp nơi, cho tất cả mọi người, bạn cũng như thù, tốt cũng như xấu.
 

Trong Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa như Thánh Benoit Labre đã xin:
 

"Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con một trái tim bằng lửa, để luôn luôn bừng cháy lửa yêu mến Chúa; một trái tim bằng thịt, để thông cảm, yêu thương mọi người anh em ; một trái tim bằng đồng, để cứng rắn, thẳng nhặt, nghiêm khắc với chính mình con, với con người cũ của con, với tội lỗi của con. Amen.

 

 

Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Bài Giảng Lễ

 

TÌNH YÊU CỦA VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

 

Lễ Thánh tâm Chúa Giêsu Kitô giúp chúng ta chiêm ngắm một khía cạnh của mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Các bản văn phụng vụ được chọn lựa, đặc biệt là bài Tin mừng giới thiệu cho chúng ta Đức Kitô, vị Mục tử nhân lành yêu thương đi tìm kiếm con chiên lạc. Suy niệm dụ ngôn Tin mừng giúp chúng ta nhận rõ hơn tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Từ đó, thúc đẩy chúng ta không chỉ đến với Ngài mà còn làm cho chúng ta biết thương xót như Ngài đã xót thương chúng ta, những con chiên lạc.
 

I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA : Tin mừng Lc 15: 3-7
 

Niềm vui tìm được con chiên lạc

 

Với những nét độc đáo của dụ ngôn người mục tử đi tìm con chiên lạc và thực sự vui mừng khi tìm thấy, Chúa Giêsu đã tự diễn tả về chính Người. Người muốn chúng ta nhận ra tình yêu bao la mà Người dành cho những tội nhân.
 

a. Người mục tử bỏ 99 con chiên ở lại để đi tìm một con chiên lạc. Khi tìm được ông vui mừng đến độ vác nó trên vai và kêu mời hàng xóm đến chia sẻ hạnh phúc của ông. Câu chuyện có lẽ hơi phóng đại, nhưng tất cả nhằm mục đích nêu bật niềm vui của Thiên Chúa, khi có một người tội lỗi sám hối, quay trở về.
 

b. Dụ ngôn không nhằm nói đến việc ăn năn sám hối của tội nhân, nhưng nhắm đến niềm vui của Thiên Chúa khi có một người tội lỗi quay trở về. Việc quay trở về này khởi từ chính Thiên Chúa, người mục tử đi tìm chiên lạc chứ không phải con chiên lạc tự tìm lối về. Niềm vui ấy chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với tội nhân. Tình thương xót của Thiên Chúa đã chiến thắng tội lỗi, đã hoán cải con người lầm lạc.
 

c. Chúa Giêsu chính là người mục tử nhân lành. Người đã thực sự yêu thương con người tội lỗi chúng ta, đã bỏ trời để đến thế gian này tìm kiếm và kêu gọi người tội lỗi quay trở về ; đã đi bước trước chịu chết trên thập giá để đền thay tội lỗi muôn người, mang lại cho tất cả ơn giải thoát.
 

II. GỢI Ý SUY NIỆM
 

1. Thánh tâm Chúa Giêsu, trái tim mở ra cho người tội lỗi:
 

Chúa Giêsu là mục tử luôn hết lòng yêu mến đoàn chiên của mình, yêu mến từng con chiên và đặc biệt luôn yêu mến tìm kiếm những con chiên lạc. Tin mừng ghi lại dụ ngôn người mục tử bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc và khi tìm được thì vui mừng vác chiên trên vai trở về mời hàng xóm chia vui với mình. Hình ảnh dụ ngôn cho thấy tình yêu của Chúa Giêsu dành cho những người tội lỗi lớn biết bao ! Không những Người tha thứ, mà còn đi tìm về, và vui mừng khi thấy người tội lỗi quay trở lại. Mạc khải Kinh thánh đã minh nhiên cho chúng ta giáo huấn quan trọng: Thiên Chúa vui mừng, vui mừng vì người tội lỗi trở về, đáp trả lại sự tìm kiếm của Thiên Chúa. Niềm vui ấy minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa thật bao la đối với người tội lỗi. Tình yêu Thiên Chúa được diễn tả trọn vẹn nơi trái tim tan nát của Chúa Giêsu trên đồi Canvê, trái tim Người đã đổ máu để tẩy xóa tội lỗi nhân loại, Người đã chết để đền thay tội lỗi muôn dân.
 

Tình yêu của Chúa mở ra cho người tội lỗi một niềm hy vọng sáng ngời. Tội lỗi đã nhấn chìm con người trong vực thẳm của đau khổ và sự chết, nhưng không vì thế mà hoàn toàn bế tắc. Cho dù tội lỗi đến đâu cũng đừng thất vọng. Tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn tất cả, luôn đi theo rình chờ chúng ta, điều quan trọng là có biết nghe theo tiếng Chúa kêu gọi trở về hay không? Và tình yêu Thiên Chúa cũng thúc đẩy con tim chúng ta biết mở ra để cảm thông và tha thứ cho nhau.
 

2. Thánh tâm Chúa Giêsu trao ban và mời gọi ta chia sẻ niềm vui:
 

Dụ ngôn mục tử đi tìm chiên lạc kết thúc một cách vui vẻ. Người mục tử vui mừng tìm được con chiên lạc và mời hàng xóm chia sẻ niềm vui với mình. Thiên Chúa cũng vui mừng khôn tả khi người tội lỗi trở lại. Người cũng mời gọi chúng ta cùng chung niềm vui ấy với Người. Tình yêu thúc đẩy Thiên Chúa quan tâm tìm kiếm người tội lỗi, lo cho họ vì sợ họ sẽ hư mất. Khi tìm được họ, lôi kéo được họ trở về thì bao nhiêu âu lo, bao nhiêu thao thức, bao nhiêu mệt nhọc đã trở thành niềm vui. Làm sao cảm nghiệm được niềm vui ấy, diễn tả nổi niềm vui ấy của Thiên Chúa, nếu như ta không trải nghiệm trong cuộc sống của mình về sự tha thứ và cảm thông với người chung quanh khi họ xúc phạm đến ta. Khi thấy người anh em tội lỗi quay trở về, nếu chúng ta thực lòng chung vui với Thiên Chúa là chúng ta đang đi vào tâm tình của Chúa Giêsu.
 

Tình yêu của Thiên Chúa đã mang lại niềm vui và hy vọng cho người tội lỗi, nhưng đồng thời cũng mời gọi Kitô hữu chúng ta biết chung vui với Chúa bằng chính việc tìm kiếm và đón nhận anh chị em lỗi lầm quay trở về. Đây là thái độ đúng đắn của người biết chia sẻ tâm tình mừng vui với Thiên Chúa. Chúng ta dễ vui mừng khi trút bỏ được gánh nặng của tội lỗi nhờ Bí tích Giao hòa. Thế nhưng, chúng ta có biết cùng chia vui với Chúa khi người anh em chúng ta trở về hay không? Sự ghen ghét, đố kỵ xem ra vẫn còn tồn tại nơi con người chúng ta nhiều lắm.
 

3. Thánh tâm Chúa Giêsu, trái tim trao ban niềm hy vọng:

Hình ảnh dụ ngôn người mục tử đi tìm con chiên lạc cho phép chúng ta khám phá ra tình yêu bao la của Chúa Giêsu dành cho tội nhân. Tình yêu đã được Người thể hiện trong việc chăm lo cho các tội nhân suốt thời gian tại thế. Người đã khẳng định sứ mạng của Người: Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải và được sống. Người đã thực hiện trọn vẹn sứ mạng ấy trên đồi Canvê. Khi khám phá ra tình yêu thương ấy, chúng ta không thể không tràn đầy tin tưởng và hy vọng vào Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương chúng ta. Mang thân phận tội nhân nhưng đừng quên rằng không phải vì thế mà Thiên Chúa ghét bỏ chúng ta, trái lại, Người còn yêu thương nhiều hơn nữa. Chúng ta vững tin và hy vọng cho chính mình và cho anh em trong tình yêu của Thiên Chúa. Khi chúng ta đang đau khổ, đang âu sầu, thất vọng vì tội lỗi mà gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa quả là vui sướng vô cùng.
 

Ngước nhìn Thánh tâm Chúa Giêsu, một tình yêu quảng đại, đã chết cho người mình yêu, chúng ta hy vọng được ơn cứu thoát không phải mãi đến ngày tận thế, nhưng ngay từ bây giờ: Hãy can đảm trỗi dậy, từ bỏ nếp sống cũ của con người tội lỗi; hãy đứng dậy rũ bỏ mọi phiền não, khổ đau để can đảm dấn thân theo Chúa vì tình yêu Thiên Chúa chính là nguồn hy vọng của tôi.
 

III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 

Mở đầu: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu hằng yêu thương và không ngừng mời gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi quay trở về sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
 

1. Hội thánh có sứ mạng tiếp nối và trao ban tình yêu của Chúa Giêsu cho con người và xã hội hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục và các linh mục luôn có một trái tim mục tử như Chúa Giêsu, để tình yêu của Chúa Giêsu luôn được ân cần trao ban cho mọi người.
 

2. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới bao người dân lành đang bị lôi kéo vào những tranh chấp, hận thù và chiến tranh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đang gặp những hoàn cảnh bi thương đó tìm thấy được sự an ủi, chở che và những tấm lòng yêu thương thực sự từ nơi những người chung quanh.
 

3. Chúa Giêsu đã thương tìm kiếm, kêu gọi những người tội lỗi quay trở về với Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sám hối, mau mắn trở về với Chúa nhờ Bí tích Giao hòa, và đồng thời, biết rộng lòng tha thứ những xúc phạm của nhau.
 

Lời kết : Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những con chiên lạc vì tội lỗi được Chúa yêu thương cứu độ. Xin Chúa giúp chúng con khi hoán cải trở về trong tình yêu của Chúa, chúng con cũng trở nên những người mang lại hòa bình, công lý và niềm vui cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


HTMV Khoá 10 – ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn