Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay B - Lễ Thánh Cả Giuse

Tin mừng Lc 2: 41-51: Thánh Giuse được gọi là " Công Chính" có nghĩa là người biết tôn trọng thánh ý của Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Maria. Chiêm ngắm sự công chính của Thánh Giuse để chúng ta ngoan ngoãn tôn trọng thánh ý Chúa trong mọi việc, mọi nơi và mọi lúc của cuộc đời ta...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

NGÀY 19 THÁNG 3 –  THÁNH GIUSE


\
 

Mt 1,18-23

Xem lại CN 4 Mùa Vọng

Lễ vọng Giáng Sing, ngày 18 trước lễ Giáng Sinh

 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Mt 1:18-23

LỄ THÁNH GIUSE

BẠN TRĂM NĂM CỦA ĐỨC MARIA


Xem lại CN 4 Mùa Vọng

Lễ vọng Giáng Sing, ngày 18 trước lễ Giáng Sinh

 

1.    1. Ý NGHĨA PHỤC VỤ:

Lòng sùng kính thánh Giuse nảy sinh từ thời trung cổ, do lòng ưu ái kính mến Trinh Nữ Maria và Hài Nhi Giêsu.

Việc mừng kính thánh Giuse như Bạn của Đức Maria và như cha nuôi của Chúa Giêsu có từ thế kỷ 15. Thánh lễ hôm nay chỉ gặp được trong phục vụ Rơma vào năm 1621. Đức Giáo Hoàng Piô XI công bố: Thánh Giuse là quan thầy của Giáo Hội.

1.    NHÌN VÀO THÁNH GIUSE

a) Về thân thế:

Dựa vào Tin Mừng thánh Mátthêu và Luca, thì Giuse thuộc chi tộc Đavít: Người được xem như dây liên hệ giữa dòng dõi Đavít với Đấng Cứu Thế.
Những chặng đường đời của thánh Giuse cũng được thấy rõ

+ Thánh nhân là con người của niềm tin và phó thác,

+ Một người được chia sẻ để hiểu biết mầu nhiệm của Thiên Chúa.

+ Thánh nhân là một con người thinh lặng, là người công chính (Mt 1,19), là tôi tớ trung thành và khôn ngoan (kinh tiền tụng)

b) Về sự nghiệp:

- Vì được Thiên Chúa chọn làm Bạn Trăm Năm của Đức Maria, nên ngài cũng được trao phó cho việc chăm sóc Chúa Giêsu, như một người cha.

- Người gìn giữ Thánh Gia

- Giống như Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu là Mẹ của Hội Thánh, thì Thánh Giuse, đấng coi sóc Chúa Giê-su cũng là người bảo vệ Hội Thánh .

Lời nguyện đầu lễ hôm nay tóm kết nội dung sau xa của hết mọi công tác nói trên .

" Ngay từ lúc khởi sự những thời gian mới, Thiên Chúa đã trao cho Thánh Giuse coi giữ các mầu nhiệm cứu rỗi .

Vậy Chúa đã muốn Thánh Giuse tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ như thế trong Hội Thánh là Thân Mình mầu nhiệm của Chúa Kitô . Chính vì ý nghĩa này mà Hội Thánh nhìn nhận Thánh Giuse là Đấng bảo trợ của Hội Thánh .

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG :

a) Mừng lễ Thánh Giuse hôm nay, chúng ta hướng về Thánh Giuse với tâm tình :

- Kính mến, ví Thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Mẹ là Cha nuôi của Chúa Giê-su .

- Cảm tạ,ví Thánh Giuse đã chăm sóc Chúa nhập thể, và tiếp tục chăm sóc Hội Thánh chiến đấu nhờ thế giá của Ngài trước mặt Thiên Chúa .

- Ngưỡng mộ, vì Thánh Giuse là gương mẫu về sự công chính, về tinh thần,khiêm nhường và lònh nhiệt thành chu toàn bổn phận .

b) Noi gương Thánh Giuse :

- Thánh Giuse được gọi là " Công Chính" có nghĩa là người biết tôn trọng thánh ý của Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Maria. Chiêm ngắm sự công chính của Thánh Giuse để chúng ta ngoan ngoãn tôn trọng thánh ý Chúa trong mọi việc, mọi nơi và mọi lúc của cuộc đời ta .

- Thánh Giuse "Hiến toàn thân phục vụ con Thiên Chúa" . Chúng ta dâng hiến Chúa cuộc sống và bản thân để phục vụ Chúa qua Hội Thánh trong những công việc tông đồ, truyền giáo .

- Thánh Giuse gìn giữ Thánh Gia . Chúng ta tận tâm tận,lực gìn giữ và chăm sóc phần rỗi của mình và của những người Chúa trao phó cho mình .

- Thánh Giuse là tôi tớ trung thành và khôn ngoan . Chúng ta nguyện xin Thánh Giuse cầu bầu cho chúng ta được ơn trung thành với Chúa trong đức tin, đức cậy và đức mến, đồng thời được ơn không ngoan để thực thi mọi sự theo thánh ý Chúa .

- Thánh Giuse được an nghỉ trong tay Chúa . Tin tưởng như vậy nên người ta thường kêu cầu thánh Giuse như đấng bảo trợ cho được ơn chết lành .

HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn